Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sosiaalisen median ohjeistukset

Ad

Sosiaalisen median ohjeistukset Harto Pönkä, 27.1.2011

Ad

Somen kieltäminen ei vaan toimi http://twitter.com/mrusila/status/13963433400

Ad

Työntekijät haluavat ohjeistuksia <ul><li>Joka toinen työntekijä kaipaa pelisääntöjä verkkokirjoitteluun. </li></ul><ul><...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad
1 of 15 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

Advertisement

More from Harto Pönkä (20)

Advertisement

Sosiaalisen median ohjeistukset

 1. 1. Sosiaalisen median ohjeistukset Harto Pönkä, 27.1.2011
 2. 2. Somen kieltäminen ei vaan toimi http://twitter.com/mrusila/status/13963433400
 3. 3. Työntekijät haluavat ohjeistuksia <ul><li>Joka toinen työntekijä kaipaa pelisääntöjä verkkokirjoitteluun. </li></ul><ul><li>72 prosenttia työntekijöistä kertoi, ettei heille ole annettu mitään ohjeita sosiaalisessa mediassa toimimisesta. </li></ul><ul><li>Noin 20% työntekijöistä katsoo voivansa keskustella työpaikan asioista sosiaalisessa mediassa kriittisestikin, mutta 73 prosenttia työntekijöistä pohtii miten sanansa asettelee. </li></ul><ul><li>Lähes 40 prosenttia työntekijöistä oli sitä mieltä, että sosiaalisen median ohjeistus voi päteä myös vapaa-ajalla. </li></ul><ul><li>” Moni olisi valmis hakemaan uutta työpaikkaa sosiaalisen median avulla, mutta yritykset eivät vielä vastaa tähän.&quot; </li></ul>Lähde: http://www.hillandknowlton.fi/nc/ajankohtaista/news-single/article/tyoentekijaet-kaipaavat-pelisaeaentoejae-verkkokirjoitteluun/?tx_ttnews[backPid]=82 (työntekijät N=700, työnantajat N=500, 12.11.2009)
 4. 4. Hyvän ohjeistuksen piirteitä <ul><li>Selkeät (vastuut ja velvollisuudet) </li></ul><ul><ul><li>Mihin asioihin voin kommentoida? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mistä asioista voin kirjoittaa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Missä kanavissa voin osallistua ja kenen suulla puhun? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millaisella tyylillä kirjoitamme? </li></ul></ul><ul><li>Inspiroivat (eivät perustu kieltoihin vaan kannustamiseen) </li></ul><ul><ul><li>Miksi on tärkeää osallistua sosiaaliseen median keskusteluun? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitä hyötyä työntekijälle on esimerkiksi bloggaamisesta? </li></ul></ul><ul><ul><li>Miksi sosiaalisen median toimenpiteet ovat yrityksellemme tärkeitä? </li></ul></ul><ul><ul><li>Keistä meidän yrityksessämme voimme ottaa mallia? </li></ul></ul><ul><li>Jos ohjeistuksia ei ole, tapahtuu ylilyöntejä. Pahinta voi olla se, että ohjeistuksen puutteen takia työntekijät eivät osallistu ja menetetään paljon hyviä mahdollisuuksia. </li></ul>Lähde: http://www.dailydiego.fi/blog/?p=1682 (12.11.2009)
 5. 5. Ohjeistuksen tekeminen – tapaus YLE ” Ryhmä tutustui hyvään pinoon ulkomaisten mediatalojen sosiaalisen median ohjeistuksia, tapasi neljä kertaa, keskusteli vilkkaasti periaatteista, käsitteistä ja pilkkujen paikoista ja päätyi hyvään yhteisymmärrykseen ohjeista. Tuija Aalto keksi ensimmäisessä tapaamisessa iskeä ohjeet jo ensimmäisessä luonnosvaiheessa Yle-wikiin kaikkien yleläisten muokattavaksi . Ohjeista avattiin myös keskustelu intraan. Tästä ei paljon avoimemmaksi pääse. Ohjeista tuli viralliset viime perjantaina. Niiden väsäämisessä oli kolme keskeistä tavoitetta: sosiaalisen median käyttöön pitää rohkaista , absoluuttisia kieltoja pitää välttää ja ohjeiden pitää olla lyhyet .” Lähde: Mika Rahkonen, toimituspäällikkö, YLE Uutiset, 20.12.2010, http ://blogit.yle.fi/aikaleima/ylen-some-ohjeiden-perusajatus-kannattaa-miettia-ennen-kuin-tekee
 6. 6. Rajoitukset ja kontrolli ylhäältä Kannustus, inspirointi, hyödyt, yhteistyö Onko ohjeistuksen painopiste uhkien torjunnassa vai mahdollisuuksien hyödyntämisessä ?
 7. 7. Hallinnon yleinen ohjeistus jäi tekemättä <ul><li>” Aluksi hallinnon sosiaalisen median ohjeistuksen tarpeellisuutta epäiltiin, mutta pian kävi selväksi, että ohjeistuksille on suuri kysyntä.” 11.11.2009 ”Hallinnon some-ohjeistusta ei tehty, koska Oikeusministeriö olisi tehnyt siitä liian rajoittavan.” 17.11.2010 </li></ul><ul><li>Sari Aalto-Matturi, Oikeusministeriö P.S. Kannattaa katsoa Sarin tuore esitys: Hallinnon osallistuminen sosiaalisessa mediassa, http://www.slideshare.net/palmenia/2sari </li></ul>Lähteet: 11.11.2009, YLE:n Sosiaalisen median strategia –webinaari ja Helsingin yliopiston sosiaalisen median seminaari 17.11.2010.
 8. 8. LVM:n sosiaalisen median ohjeet <ul><li>” Ministeriössä sosiaalinen media nähdään tärkeänä ja kiinnostavana ilmiönä ja mahdollisuutena. Ministeriö suhtautuu myönteisesti virkamiesten sosiaalisen median käyttöön.” – esipuheen 1. lause! </li></ul><ul><li>Sisältö: </li></ul><ul><ul><li>Mitä on sosiaalinen media? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyödyt sosiaalisen median käytöstä </li></ul></ul><ul><ul><li>Ministeriön ja ministeriöläisten käyttötarkoituksia sosiaaliselle medialle </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkkoidentiteetti ja roolit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ministeriön osallistumisen pelisäännöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Seurataan keskustelua – reagoidaan harkiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Tunnistetaan ja vältetään sudenkuopat, </li></ul></ul><ul><ul><li>Kymmenen ohjetta osallistujalle </li></ul></ul>Lähde: http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964902&name=DLFE-10906.pdf&title=SJ4-2010_Sos
 9. 9. Huoneentaulu: virkamies verkossa <ul><li>Kerro, kuka olet ja mitä organisaatiota edustat </li></ul><ul><li>Kuuntele muita ennen kuin itse osallistut </li></ul><ul><li>Harkitse ja kysy työkavereilta, kun et ole varma, miten toimia </li></ul><ul><li>Puhu arkikieltä, jätä kapulakieli toimistoon </li></ul><ul><li>Älä jaa organisaatiosi mainosviestejä siellä, missä niitä ei kaivata </li></ul><ul><li>Tee selväksi muille, milloin puheenvuorosi on organisaation virallista viestintää, milloin yksityisajattelua </li></ul><ul><li>Ole oma persoonallinen itsesi työroolisi rajoissa - jokaisella on hyvät ja huonot päivänsä </li></ul><ul><li>Tunne netiketti ja kunnioita yhteisöjen toimintatapoja </li></ul><ul><li>Kehitä osaamistasi, opi muilta ja jaa oppimaasi eteenpäin </li></ul><ul><li>Huolehdi salasanoistasi, tietoturvasta ja yksityisyydestäsi </li></ul><ul><li>Tunnista avoimuuden rajat, vaali kanssaihmisten yksityisyyden suojaa niinkuin omaasi </li></ul><ul><li>Keskity päätehtävääsi ja arvioi onnistumistasi tavoitteittesi valossa </li></ul><ul><li>Rakenna yhteistyöverkostoja organisaation sisällä ja ulkona  </li></ul><ul><li>Suojele vapaa-aikaasi - työt eivät tekemällä lopu netissäkään </li></ul>Lähde: http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa/HuoneentauluVirkamiesverkossapa
 10. 10. Opiskelijoiden ohjeistaminen? <ul><li>Oppilaitos voi määrätä , miten ja mihin sen välineitä, ohjelmia ja käyttäjätunnuksia käytetään </li></ul><ul><li>Toiseksi voidaan antaa ohjeita ja esittää toiveita , mutta niiden noudattaminen on enemmän tai vähemmän vapaaehtoista – varsinkin oppilaitoksen ulkopuolella </li></ul><ul><li>Opiskelija ei voi kieltäytyä somen käytöstä opetuksessa, sillä oppilaitos/opettaja päättää kurssin suoritustavasta </li></ul><ul><ul><li>Opiskelijan ei ole kuitenkaan pakko esiintyä omalla nimellään tai jakaa tuotoksiaan avoimesti netissä, mikäli hän ei ole suostunut siihen kurssille ilmoittautuessaan (yksityisyyden suoja) </li></ul></ul><ul><li>Lisäksi mahdolliset salassapito-, harjoittelu- ja muut sopimukset, työsuhteeseen liittyvät vastuut jne. </li></ul><ul><li> Tärkeintä on antaa opiskelijoille valmiuksia esim. yksityisyyteen/verkossa näkymiseen, tekijänoikeuksiin ja somen mahdollisuuksiin liittyen </li></ul>
 11. 11. Lisätietoa ja ohjeistuksia <ul><li>Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa, http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa </li></ul><ul><li>HAMK:in someketti, https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=12097420 </li></ul><ul><li>Helsingin kirjastojen suosituksia, http://sosiaalinen-media-helmet.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>Turun AMK:in ohjeistus, http://www.turku.fi/public/download.aspx?ID=119190&GUID=%7B7E7F4720-8680-4456-AB9E-232D51E650C3%7D </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media Jyväskylän yliopistossa, https://webapps.jyu.fi/wiki/pages/viewpage.action?pageId=11207704 </li></ul>
 12. 12. Tee se helpoksi!
 13. 13. Facebook-sivun sisältökartta Lähde: Mikko Manninen, 19.10.2010, http://mopaali.fi/blogi/SisA-ltA-kartta-Facebook-sivun-yllA-pidon-apuna.html
 14. 14. Maggien reagointiprotokolla <ul><li>Selkeä kaavio, miten erilaisiin blogiin tuleviin kommentteihin tulee reagoida </li></ul><ul><ul><li>Vastataanko? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaatiiko tiedollista oikaisua? </li></ul></ul><ul><ul><li>Otetaanko tarkkailuun? </li></ul></ul><ul><ul><li>Poistetaanko? </li></ul></ul><ul><li>http ://www.scribd.com/doc/31133188/Blogin-kommentointi </li></ul>
 15. 15. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http ://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ KIITOS!

×