Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datakansalainen, workshop, yhteenveto

1,534 views

Published on

Kysely kartoitti datan luovutus - käsitteen synnyttämiä mielikuvia ja yksityisen digitaalisen datan hallittuun avaamiseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia.

http://blogit.yle.fi/kehitys-kehittyy/kehittaminen-alkaa-kysymalla-mita-jos

Published in: Technology

Datakansalainen, workshop, yhteenveto

  1. 1. Datakansalainen<br />Työpaja 28.4.2011<br />Yhteenveto huhtikuisesta webropol-kyselystä<br />
  2. 2. Kyselyn yhteenveto<br /> N = 35 vastaajaa, joista 20 ilmoitti olevansa web-kehittäjiä<br />
  3. 3. muita mahdollisia tiedonlähteitä<br />4. Jos olisit web ­kehittäjänä itse mukana datakansalainen ­kokeilussa, mitä muita mahdollisia kiinnostavia  tiedonlähteitä toivoisit käyttöösi? <br />Ostohistoria, tuotetiedot, päivittäistavaratransaktiot kaupoista, Elisa ­viihde, Spotify, verkkokirjakaupat ym, leffateatterissa katsotut leffat,  musiikin sosiaalisesta jakamisesta, päivittäisestä mediasurffailusta <br />Telecomms-data, puhelu- ja tekstiviestitiedot<br />Sopimuskäytänötödata; verotiedot, kela, eläke<br />Liikkuminen, HSL, VR:ltä ostetut liput, liikkumisen konteksti, aika ja paikka <br />Oman terveysdatani, rokote ­ yms tiedot<br />Sähkönkulutushistoria ja mahdollisuus verrata sitä muihin (esim. alueellisesti), energiankäyttö, kun älykkäät sähkömittaritkin ovat pian kodeissa<br />
  4. 4. Datan luovutus?<br />5. Mitä mielleyhtymiä sinulla herää käsitteestä  ”datan luovuttaminen ”?<br />Pelottava.<br />”Vähän pelottavalta kuulostaa. Ekana tulee mieleen, että avaako datan luovuttaja kaiken itseensä liittyvän datan muiden käyttöön.”<br />”Hieman pelottavakin mielleyhtymä. Jakaminen on positiivisempi, mielestäni.”<br />Luottamus. <br />”En luovuttaisi henkilökohtaista dataani, ellen voisi varmistua siitä että luovutuksen kohde kohtelee sitä asianmukaisesti. Sanana kuulostaa verenluovuttamiselta, mielleyhtymäkin on aika osuva: annan omastani, jotta voidaan kollektiivisesti paremmin. ”<br />”Luovuttamisesta tulee myös mieleen, että minulla on lupa kontrolloida jotain dataa joka liittyy minuun, ja voin luovuttaa sitä muille  käyttöön.”<br />Vaatimus: pitää voida valita luovuttaako koko datan vai osia siitä.<br />
  5. 5. Mielleyhtymiä, jatkuu<br />Mainonta<br />Vapaaehtoisuus<br />Kontrolli, yksityisyyden suoja<br />Isoveli valvoo <br />Pois antaminen, joku ottaa juuri minun datani itselleen vrt. "munuaisen luovuttaminen"<br />Avoin tietoyhteiskunta; tiede, tutkimus, avoimuus<br />Yhteinen tekeminen, yhteinen hyvä, hyvinvoinnin lisääminen<br />
  6. 6. Ylen roolista?<br />6. Yle.fi:n rooli kokeilussa on aluksi saattaa yhteen kehittäjäyhteisöä ja <br /> tarjota foorumi idean kehittelylle avoimessa  työpajassa. <br />” Maksaisin mieluummin open  data ­maksua kuin tv ­lupamaksua”<br />”Yle pystyy toimimaan riippumattomana eikä sillä ole intressejä tiedon  luovuttamiseen kolmansille osapuolille”<br />”Yle on järkevä mutta vanhoillinen. Mielestäni Yle:llä täytyy olla ääni järjes-telmien johdossa ja periaatteellisissa toimintatavoissa mutta luovuus täytyy <br />hakea niin kaupallisista kuin yksityisistäkin.”<br />”En usko että Ylen kannattaa hakeutua tiedon välittämisessä  keskeiseen asemaan. Lienee kaikille helpompi, että dataa avaavat ja sitä <br />haluavat tahot ovat keskenään suoraan tekemisessä.”<br />”Yle voisi myös huomata olevansa toimija jolla on "dataa" ja kansalaisten rahoilla tehtyjä sisältöjä, joita sen tulisi  luovuttaa yhteiseen käyttöön. ”<br />
  7. 7. Ylen roolista, koetut uhat<br />”Uhka:Yle vie kokeilun omalle mukavuusalueelleen eli joukkotiedottamiseen  ja tv:n jatkeeksi sekä omien palveluidensa promoamiseen  yleishyödyllisyyden ja monialaisuuden sijaan”<br />”Pystyykö Yle olemaan riittävän ketterä, eikä prosessi jähmety esimerkiksi  joihinkin tekijänoikeuskysymyksiin?”<br />”Uhkana se, että yhdellä taholla olisi liikaa dataa käytettävissään. ”<br />”En näe suurta uhkaa. Yle nähdään kaikesta kansalaiskritiikistä huolimatta kuitenkin merkittävänä informaation kerääjänä, tuottajana ja jakajana. Uhka muodostuisi lähinnä siitä, jos Yle käyttäisi projektissa ker-tyvää innovaatiovolyymiä yksipuolisesti omiin tarpeisiinsa. Onnistumisen  edellytyksenä on, että Yle ottaa korostuneen neutraalin, fasilitoivan roolin  ja varmistaa sen läpinäkyvyyden. ”<br />

×