Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa

Ad

Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus Koulutukset 7.4. ja 12.4. Harto Pönkä 16.2.2011

Ad

Ohjeistuksen laadinta 1/2 <ul><li>Taustalla yliopiston antama ohje </li></ul><ul><li>Ohjeistuksessa päätettiin huomioida v...

Ad

Ohjeistuksen laadinta 2/2 <ul><li>Työryhmä: Tapio Mäkinen, Kaisu Rahko, Joanna Kumpula, Karoliina Kekki, Laura Kanninen, H...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad
1 of 25 Ad

More Related Content

Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa

 1. 1. Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus Koulutukset 7.4. ja 12.4. Harto Pönkä 16.2.2011
 2. 2. Ohjeistuksen laadinta 1/2 <ul><li>Taustalla yliopiston antama ohje </li></ul><ul><li>Ohjeistuksessa päätettiin huomioida viestinnän ja markkinoinnin ohella myös tutkimus, opetus ja kehityshankkeet </li></ul><ul><li>Työryhmä tutustui Suomen yliopistojen yhteisiin linjauksiin sekä muiden organisaatioiden sosiaalisen median ohjeistuksiin </li></ul><ul><li>Tavoitteeksi otettiin käytännönläheinen, yleinen ja riittävän lyhyt ohjeistus </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 3. 3. Ohjeistuksen laadinta 2/2 <ul><li>Työryhmä: Tapio Mäkinen, Kaisu Rahko, Joanna Kumpula, Karoliina Kekki, Laura Kanninen, Hilkka Sandberg, Harto Pönkä (Innowise) </li></ul><ul><li>Ohjeistus laadittiin 10.12.2010-16.2.2011 kolmessa palaverissa sekä verkkotyöskentelynä </li></ul><ul><li>Ohjeistusta kehitetään ja sitä voi kommentoida osoitteessa: https://wiki.oulu.fi/display/sosmed/Home . </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 4. 4. Oulun yliopisto hyödyntää sosiaalista mediaa monipuolisesti <ul><li>Oulun yliopisto pyrkii hyödyntämään monipuolisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia ja kannustaa yliopistoyhteisön jäseniä osallistumaan verkkoyhteisöihin ja -keskusteluihin. </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median hyödyntäminen on tavoite, joka koskee koko Oulun yliopistoa. </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 5. 5. Mitä sosiaalinen media on? <ul><li>Sosiaalinen media käsittää sosiaalisen median palvelut (Facebook, YouTube, Twitter, blogit, wikit jne.) sekä some-toiminnot muissa verkkopalveluissa (esim. kommenttipalstat). </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media voidaan määritellä prosessiksi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median hyödyntämisen kannalta on tärkeää arvioida ja tunnistaa kunkin verkkopalvelun tarjoamat mahdollisuudet. </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 6. 6. Harto Pönkä 16.2.2011
 7. 7. Ohjeistus perustuu neljään toimintarooliin <ul><li>Oulun yliopiston ja sen yksiköiden edustaminen sosiaalisessa mediassa </li></ul><ul><ul><li>Yliopiston, tiedekuntien, laitosten ja tutkimusyksiköiden edustaminen sosiaalisen median profiilien kautta. </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalisen median työskentelytilojen ylläpito </li></ul><ul><ul><li>Yhteistyö-, opetus- tai tutkimustarkoitukseen perustettujen verkkoympäristöjen ylläpitäminen. </li></ul></ul><ul><li>Työntekijänä sosiaalisessa mediassa </li></ul><ul><ul><li>Yliopiston työntekijänä sosiaalisessa mediassa toimiminen henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. </li></ul></ul><ul><li>Opiskelijana sosiaalisessa mediassa </li></ul><ul><ul><li>Yliopiston opiskelijana sosiaalisessa mediassa toimiminen henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. </li></ul></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 8. 8. Harto Pönkä 16.2.2011
 9. 9. Yliopiston/yksikön edustaminen <ul><li>Sosiaalinen media tarjoaa tehokkaita välineitä viestintään, markkinointiin ja rekrytointiin </li></ul><ul><li>Oulun yliopiston edustaminen sosiaalisessa mediassa tapahtuu organisaation rakenteen mukaisesti </li></ul><ul><li>Oulun yliopiston virallista kantaa edustaa yliopiston johto </li></ul><ul><li>Kun kyse on virallisesta edustamisesta ja käyttäjätunnus, profiilisivu tai verkkoympäristö luodaan organisaatioyksikön nimelle, noudatetaan soveltuvin osin yliopiston viestintäohjeistuksia ja –materiaaleja: http://www.oulu.fi/materiaalipankki/ </li></ul><ul><li>Katso myös työskentelytilojen ylläpito-ohjeet </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 10. 10. 7 ohjetta edustamiseen <ul><li>Hyödynnä sosiaalisen median tarjoamaa mahdollisuutta uutena viestintä- ja vuorovaikutuskanavana </li></ul><ul><li>On hyvä suunnitella etukäteen, keitä halutaan tavoittaa ja millaiseen sisällöntuotantoon ja vuorovaikutukseen pyritään </li></ul><ul><li>Seuraa, arvioi ja kehitä sosiaalisen median käyttöä säännöllisesti </li></ul><ul><li>Organisaatiosivustojen säännölliseen ylläpitoon ja seurantaan on nimettävä vastuuhenkilö, joka on yliopiston/yksikön virallinen edustaja </li></ul><ul><li>Jos organisaatiosivustolle ei kyetä osoittamaan säännöllistä ylläpitäjää, sivustoa ei kannata luoda lainkaan </li></ul><ul><li>Linkitä some-kanavat yksikön muihin www-sivustoihin ja hyödynnä niitä muussakin viestinnässä </li></ul><ul><li>Ilmoita luomistasi some-kanavista ja niiden vastuuhenkilöistä [linkki toiselle sivulle], jotta sivustojen olemassaolosta kyetään ilmoittamaan mahdollisimman laajasti </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 11. 11. Kysymys 1: Kuka on yliopiston/yksikön virallinen edustaja? <ul><li>Virallinen edustaja on yksikön johdon alainen yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö </li></ul><ul><li>Yliopisto/yksikkö luo profiilinsa oman nimensä mukaisesti ja johdon hyväksynnällä </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 12. 12. Kysymys 2: Voiko yksityishenkilö luoda tunnuksen tai ryhmän yliopistolle? <ul><li>Palvelun käyttöehdot etusijalla. Yleensä ryhmän voi luoda, esim. ”Oulun yliopiston tutkijat” </li></ul><ul><li>Ohjeistuksen mukaan yliopiston edustaminen tapahtuu organisaatiorakenteen mukaisesti </li></ul><ul><li>Nimellä ”Oulun yliopisto” toimii vain yliopisto-organisaatio </li></ul><ul><ul><li>Jos on luotu tunnus yliopiston nimelle, paras ratkaisu olisi, että ko. henkilö ottaa yhteyttä viestintäpalveluihin ja luovuttaa tunnuksen vapaaehtoisesti </li></ul></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 13. 13. Työskentelytilan ylläpito <ul><li>Some-palvelut mahdollistavat työskentelytilojen luomisen esimerkiksi tutkimus-, opetus- ja yhteistyötarkoituksiin </li></ul><ul><li>Myös yksittäiset työntekijät voivat perustaa työskentelytiloja </li></ul><ul><li>Ylläpitäjällä voi olla oikeus muokata ja poistaa muiden osallistujien luomia sisältöjä. </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median työskentelytiloja ei koske yliopiston viestintäohjeistuksen visuaaliset vaatimukset. </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 14. 14. Harto Pönkä 16.2.2011
 15. 15. 7 ohjetta ylläpitoon <ul><li>Tutustu some-palveluihin monipuolisesti ja valitse tarkoitukseesi sopivin ratkaisu – kysy vinkkejä myös kollegoilta! </li></ul><ul><li>Arvioi etukäteen, tulisiko työskentelytilan olla täysin avoin, rekisteröinnin vaativa vai suljettu </li></ul><ul><li>Ilmoita työskentelytilan käyttötarkoitus selvästi osallistujille ja huolehdi siitä, että toiminta on sen mukaista </li></ul><ul><li>Ole ylläpitäjänä harkitseva, objektiivinen ja tasapuolinen sekä huolehdi toiminnan eettisyydestä eri osapuolten kannalta </li></ul><ul><li>Tarjoa osallistujille tukea työskentelytilan käyttöön. Tarjoa käyttökoulutus etukäteen, jos mahdollista. </li></ul><ul><li>Seuraa, arvioi ja kehitä sosiaalisen median mahdollistamien työskentelytilojen käyttöä – jaa hyviä käytäntöjä muillekin. </li></ul><ul><li>Ilmoita työskentelytilassa ylläpitäjän yhteystiedot ja pidä ne ajantasalla. </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 16. 16. Työntekijänä sosiaalisessa mediassa <ul><li>Oulun yliopisto kannustaa työntekijöitään toimimaan sosiaalisessa mediassa oman työroolinsa mukaisesti. </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median käyttötaito on tärkeää koko yliopistossa. </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua oman alan asiantuntijoiden kanssa. </li></ul><ul><li>Kun sosiaalisessa mediassa toimitaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen kautta, kyse ei ole ensisijaisesti työnantajan edustamisesta. Tarvittaessa omaa rooliaan voi selventää. </li></ul><ul><li>Harkitsematon viestintä somessa voi aiheuttaa sekä työntekijälle itselleen että työnantajalle arvaamatonta vahinkoa. </li></ul><ul><li>Työntekijää koskee sosiaalisessa mediassa normaalit työhön liittyvät vastuut ja velvollisuudet – myös vapaa-ajalla. Tärkeää on, että ei kerrota tai käsitellä luottamuksellisia asioita. </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 17. 17. 7 ohjetta työntekijälle <ul><li>Ole aktiivinen ja hyödynnä sosiaalista mediaa ennakkoluulottomasti! </li></ul><ul><li>Ole persoonallinen oma itsesi, päätä oman yksityisyytesi rajat ja kunnioita muidenkin yksityisyyttä </li></ul><ul><li>Tiedon jakaminen ja avoimeen kehitystyöhön osallistuminen ovat kaikkien yhteinen etu </li></ul><ul><li>Muista työrooliisi liittyvät vastuut, tietoturva ja palvelun käyttöehdot </li></ul><ul><li>Tunne tekijänoikeudet sekä käyttämiesi some-palvelujen oikeudet tuottamiisi sisältöihin </li></ul><ul><li>Harkitse ennen kuin julkaiset; jos epäilyttää, älä julkaise lainkaan </li></ul><ul><li>Jos olet esittänyt virheellistä tietoa, korjaa se ensimmäisenä itse </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 18. 18. Kysymys 3: Mitä yliopiston työntekijä ei voi kertoa netissä? <ul><li>Henkilötietolaki, yksityisyyden suoja </li></ul><ul><li>Esim. oppilasta tai potilasta koskevat tiedot ovat luottamuksellisia </li></ul><ul><li>Muut luottamukselliset ja salassapidettävät tiedot </li></ul><ul><li>Työntekijä ei saa toimia vastoin työnantajan etua so. tuottaa vahinkoa </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 19. 19. Opiskelijana sosiaalisessa (myös opettajan hyvä tietää!) <ul><li>Oulun yliopisto kannustaa opiskelijoitaan sosiaalisen median käyttöön. </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media tarjoaa oppimisen tueksi mm. uudenlaisia julkaisu- ja työskentelyalustoja, oppimismateriaaleja sekä mahdollisuuden verkostoitua oman alan asiantuntijoiden kanssa jo opiskeluaikana </li></ul><ul><li>Erityisesti blogit mahdollistavat opiskelijalle henkilökohtaisen oppimisympäristön, jossa omaa oppimista voi prosessoida yli tieteenala- ja kurssirajojen. </li></ul><ul><li>Opiskelijan on tärkeää tuntea tekijänoikeuksien perusteet sekä yleisempien tekijänoikeuslisenssien ehdot. </li></ul><ul><li>Opiskelijoille on laadittava ohjeistus opintokokonaisuuteen sisältyvään sosiaalisen median käyttöön </li></ul><ul><li>Kokeilevan ilmapiirin edistäminen on osa sosiaalisen median käyttöön liittyvää toiminta- ja oppimiskulttuurin muutosta. </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 20. 20. 7 ohjetta opiskelijalle <ul><li>Ole aktiivinen ja hyödynnä sosiaalista mediaa ennakkoluulottomasti! </li></ul><ul><li>Ole persoonallinen oma itsesi, päätä oman yksityisyytesi rajat ja kunnioita muidenkin yksityisyyttä </li></ul><ul><li>Tiedon jakaminen ja avoimeen kehitystyöhön osallistuminen ovat kaikkien yhteinen etu </li></ul><ul><li>Suhtauduthan omaan yliopistoosi rakentavasti ja myös ulospäin positiivisesti </li></ul><ul><li>Tunne tekijänoikeudet sekä käyttämiesi some-palvelujen oikeudet tuottamiisi sisältöihin </li></ul><ul><li>Harkitse ennen kuin julkaiset; jos epäilyttää, älä julkaise lainkaan </li></ul><ul><li>Jos olet esittänyt virheellistä tietoa, korjaa se ensimmäisenä itse </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 21. 21. Kysymys 4: Voidaanko opiskelijoilta edellyttää somen käyttöä opiskelussa? <ul><li>Opiskelija ei voi kieltäytyä somen käytöstä opetuksessa, sillä oppilaitos/opettaja päättää kurssien suoritustavasta </li></ul><ul><ul><li>Opiskelijan ei ole kuitenkaan pakko esiintyä omalla nimellään tai jakaa tuotoksiaan avoimesti netissä, mikäli hän ei ole suostunut siihen kurssille ilmoittautuessaan (yksityisyyden suoja) </li></ul></ul><ul><li>Opiskelijoille on laadittava ohjeistus opintokokonaisuuteen sisältyvään sosiaalisen median käyttöön. </li></ul><ul><ul><li>Opiskelijoilla voi myös olla riittävät valmiudet ennestään tai he voivat olla muuten halukkaita käyttämään sosiaalista mediaa opiskelussa </li></ul></ul><ul><li>Tärkeintä on antaa opiskelijoille valmiuksia esim. yksityisyyteen/julkisuuteen, tekijänoikeuksiin ja somen mahdollisuuksien hyödyntämiseen </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 22. 22. Täydentävät ohjeistukset <ul><li>Seuraavia ohjeistuksia noudatetaan soveltuvin osin Oulun yliopiston sosiaalisen median käytössä: </li></ul><ul><ul><li>Yliopistojen yhteinen sosiaalisen median ohje </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietoturvapäälliköiden suosis sosiaalisen median käyttöön </li></ul></ul><ul><li>Etusija tulkinnassa on edellä esitetyllä Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistuksella </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 23. 23. 7 ohjetta tietoturvaan <ul><li>Älä käytä samaa salasanaa eri palveluissa äläkä kerro salasanoja muille. </li></ul><ul><li>Tarkista käyttämiesi palvelujen yksityisyysasetukset. </li></ul><ul><li>Varo julkaisemasta liian henkilökohtaisia tietoja tai valokuvia – ne voivat levitä myös palvelun ulkopuolelle. </li></ul><ul><li>Älä hyväksy tuntemattomia kavereiksesi äläkä avaa epäilyttäviä linkkejä tai tiedostoja. </li></ul><ul><li>Pyydä apua, jos epäilet tulleesi huijatuksi. </li></ul><ul><li>Älä keskustele työasioista palveluissa, joihin ne eivät kuulu. Palvelun ylläpitäjä voi lukea kaiken. </li></ul><ul><li>Huolehdi, että tietokoneesi päivitykset, palomuuri ja haittaohjelmien torjuntaohjelmat ovat ajantasalla. </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 24. 24. Hyvä tietää –osio <ul><li>https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=22577618 </li></ul><ul><ul><li>Muiden korkeakoulujen sosiaalisen median ohjeistuksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Valtionhallinnon ohjeistuksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietoturvaohjeita </li></ul></ul><ul><ul><li>Käyttöehdot ja tekijänoikeudet </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisätietoa ja muita ohjeistuksia </li></ul></ul>Harto Pönkä 16.2.2011
 25. 25. Oulun yliopisto sosiaalisessa mediassa <ul><li>Facebook: https://www.facebook.com/pages/University-of-Oulu/124650430922882?ref=ts </li></ul><ul><li>YouTube: http://www.youtube.com/user/UniversityOfOulu </li></ul><ul><li>Lisää kerätään wikiin: https://wiki.oulu.fi/display/sosmed/Oulun+yliopisto+sosiaalisessa+mediassa </li></ul>Harto Pönkä 16.2.2011

×