Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?

3,143 views

Published on

ITK-konferenssiesitykseen liittyvä blogijulkaisu: https://digiosalliseksitamk.blogspot.fi/2018/04/itk-miten-tukea.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?

 1. 1. Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista? ITK-konferenssin foorumiesitys #ITKfoorumi161 Hämeenlinna 12.4.2018 Minna Seppälä ja Matleena Laakso Twitter: @seppala_minna ja @matleenalaakso Blogi: digiosalliseksitamk.blogspot.fi
 2. 2. Twitter: #itk2018 #ITKfoorumi161 @seppala_minna @matleenalaakso
 3. 3. 10.4.2018Minna Seppälä3
 4. 4. TAMKin Digiosalliseksi-tiimin blogi: digiosalliseksitamk.blogspot.fi www.facebook.com/groups /digiosalliseksi
 5. 5. Opetushenkilöstön kokemuksia ja haasteita digitaalisissa oppimis- ympäristöissä tapahtuvasta kohtaamisesta ja ohjaamisesta • Kyselyn toteutus: 10-12/2016 • Vastaajat: ammatillisen II asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja TAOKin opettajaopiskelijat • N 53
 6. 6. Millaisia haasteita sinulla opettajana on digitaalisissa oppimisympäristöissä toimimisessa? • Kaikki tarvitsisivat toimivat laitteet • Verkkoyhteydet eivät toimi • Tunnussanat hukassa • Kielitaidon puute • Kaikki opiskelijat eivät koe sähköisiä ympäristöjä omakseen ja kenties syvällinen pohdiskelu jää silloin vähäisemmälle. • Väärinymmärrykset, kehonviestien puuttuminen kohtaamis- tilanteessa. Selkeäkielinen ohjaus on joskus vaikeaa. • Suurin haaste lienee digitaalisen ympäristön monimutkaisuus. Suurin osa ohjelmistoista perustuu loogiseen ajatteluun ja niiden monipuolinen hyödyntäminen edellyttää hyviä kognitiivisia taitoa. • Omat digitaidot puutteellisia. Ajan puute.
 7. 7. Onnistuneita kokemuksia digitaalisissa oppimisympäristöissä Onnistumisen kokemus oli sekin, että materiaalit säilyvät tallessa koko opiskeluna ajan. Paras kokemus oli, kun ensin tapasimme kasvotusten ja kävimme läpi yhteiset verkossa opiskelun pelisäännöt. Tämän jälkeen ohjaaminen verkon työkaluilla oli luontevaa. Oma-aloitteiset opiskelijat työskentelevät itsenäisemmin, joten resursseja jää enemmän ohjausta tarvitseville.
 8. 8. Onnistuneita kokemuksia digitaalisissa oppimisympäristöissä Opiskelija, joka vierasti blogin tekemistä, huomasikin että se oli ihan mukavaa ja hän koki onnistumisia. Oppimisvaikeuksista kärsivä opiskelija löysi apua sanelusovelluksesta. Hänelle tuotti vaikeuksia kirjoittaa ja ehdotin hänelle Dragon Dictation - sovellusta, koska hän oli hyvä selittämään asioita. Kukaan ei voi enää tietää kaikkea, joten opettajuus on muuttunut yhteisöllisemmäksi tiedon tuottamiseksi ja jakamiseksi.
 9. 9. Ruudunkaappauskuvia Digiosalliseksi-Facebook-ryhmästä
 10. 10. Ruudunkaappauskuva: http://www.dvolver.com/moviemaker/make.html
 11. 11. Ruudunkaappauskuva: Janne Kulosaari CC, ThingLinkillä ja Zoobella tehty opaskartta oppilaitoksen vierailupäivään, CC BY-SA (Zoobe on lakkautettu, mutta Voki on samankaltainen sovellus, jolla voi puhua viestin animoidulle hahmolle.)
 12. 12. Digiosallisuus-tutkimus Kyselyn tavoitteena on selvittää onko digiosaamisella yhteyttä osallisuuden kokemiseen ja lisääkö digiosaaminen erityistä tukea tarvitsevan nuoren osallisuuden kokemista? • Aineistonkeruu: kyselyt sähköisellä lomakkeella • Analyysi: sisällönanalyysi Osallisuus on arvostusta, tasavertaisuutta ja luottamusta sekä mahdollisuutta vaikuttaa.
 13. 13. Digiosallisuus-tutkimus • Aloituskysely hanketoimijoiden erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille marras-joulukuussa 2017. • Vastaajat N 68 (naisia 38, miehiä 29, muu 1) Ikä
 14. 14. Mihin käytät verkkoa?
 15. 15. Mitä verkon palveluita käytät?
 16. 16. Millaiseksi koet oman digiosaamisesi?
 17. 17. Miten toimit ongelmatilanteessa verkkopalvelun tai laitteen kanssa?
 18. 18. Tarvitsetko apua verkon hyödyntämisessä?
 19. 19. Miten usein ja millä tavoin pidät yhteyttä muihin ihmisiin? • Vain kasvokkain * 4 • Yhtä paljon kasvokkain ja verkossa * 33 • Enemmän kasvokkain, mutta myös verkossa * 31
 20. 20. Koetko olevasi osallinen seuraavissa ryhmissä? Osallisuus on arvostusta, tasavertaisuutta ja luottamusta sekä mahdollisuutta vaikuttaa
 21. 21. Kuva hankkeen esitteestä ON TÄRKEÄÄ, ETTEI YKSIKÄÄN NUORI SYRJÄYDY DIGITAALISESTA MAAILMASTA. #digiosalliseksi
 22. 22. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivu: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi lyhyesti: • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäisiin tekijöihin ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijöiltä: digiosalliseksitamk.blogspot.fi/p/kirjoittajat-eli-tamkin-tiimi.html

×