Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Verkkoluento   kokemuksiaetäkokousjärjestelmien  opetuskäytöstäPalmenia, Helsingin yliopisto / Amiedu       14.1...
Esityksen teemat       • Pedagogiikkaa verkossa       • Aktivoiva opetus         o Havainnollistaminen...
Pedagogiikkaa verkossa• Etäopetus, monimuoto-opetus vai sulautuva opetus?   – Edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta j...
Yksinäinen pedagogi• Välittömän palautteen puuttuminen ja puuttuvat sosiaaliset vihjeet – Missä määrin opettaja ja muut ...
Aktivoiva opetus• Opettaja ensin työstää aiheensa itse, jonka jälkeen auttaa opiskelijoita työstämään aihetta omista läh...
Aktivoiva opetus• Aktivoivan opetuksen kolme perusperiaatetta   – Sisäisten mallien diagnosointi ja aktivointi. Minkäla...
Esimerkki aktivoivasta luennosta  Tapahtumat      Materiaalit       Aika  Aloitus        PPT    ...
Opetus verkkoluennolla• Verkkoluento on edelleen luento!• Vaatii opettajalta hiukan moniajokykyä: chattia ja kysymyksiä s...
Havainnollistaminen ja materiaalit• Materiaalit:   –   Pptx-kalvot (toimintavarmoin)   –   Usein myös pdf, jpe...
14.11.2011  10
Opiskelijoiden ryhmäytyminen• Vähentää irrallisuuden tuntemuksia• Miten saada opiskelijat ryhmäytymään, jos kaikki ovat e...
Interaktiivisuus• Chat• Poll-kyselyt   – Kevyt osallistumisen muoto   – Kertoo myös luennoitsijalle osallistujien ta...
14.11.2011  13
Pohdittavaksi:• Miten opiskelijoiden aktiivista osallistumista verkkoluennolla voisi tukea? Mikä saisi sinut keskustele...
Teknisiä näkökulmia• Äänet: testattava hyvin ennen luentoa ja välineiden oltava kunnossa• Materiaalit (yleensä ppt) kan...
Alkukysymykset opettajalle• Onko opiskelijoilla aiempaa tietoa kurssin aihealueesta?• Onko opiskelijoilla kokemusta verk...
Ennen luentoa• Rakenna ympäristö valmiiksi:   –   Erilaiset näkymät   –   Materiaalit (power point, pdf, linki...
Muita käyttötapoja?•  Kokoukset•  Lähiopetuksen ja etäryhmän yhdistäminen•  Opiskelijaryhmien tapaaminen•  Ryhmätyöalu...
Yhteenveto             Opiskelija              Opettaja     Ajasta ja paikasta       ...
Linkkejä & vinkkejä• Paljon hyviä seminaaritallenteita verkko-opetuksesta SVY:n seminaarihuoneessa - erityisesti aikaisem...
Kiitos!        salla.laaksonen at helsinki.fi            @jahapaula       http://blogs.helsinki.f...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä

1,832 views

Published on

Kokemuksia ja vinkkejä etäkokousjärjestelmien (ConnectPro, LiveMeeting jne) käytöstä luentoalustana.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä

 1. 1. Verkkoluento kokemuksiaetäkokousjärjestelmien opetuskäytöstäPalmenia, Helsingin yliopisto / Amiedu 14.11.2011 Salla Laaksonen VTM, tutkija ja tohtorikoulutettava www.helsinki.fi/crc 14.11.2011 1
 2. 2. Esityksen teemat • Pedagogiikkaa verkossa • Aktivoiva opetus o Havainnollistaminen o Ryhmäytyminen ja interaktiivisuus • Käytännön valmistautuminen • Muita käyttötapoja?14.11.2011 2
 3. 3. Pedagogiikkaa verkossa• Etäopetus, monimuoto-opetus vai sulautuva opetus? – Edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta – Edellyttää opettajalta taitoja luoda kokonaisympäristö, joka tukee oppimista, ja johon muodostuu selkeä prosessi. – Joustavaa opetusta: luennon voi myös nauhoittaa.• Suoritustavat ja arviointikriteerit tehtävä selväksi heti alussa – Miten verkko-osallistumista arvioidaan?14.11.2011 3
 4. 4. Yksinäinen pedagogi• Välittömän palautteen puuttuminen ja puuttuvat sosiaaliset vihjeet – Missä määrin opettaja ja muut oppilaat vaikuttavat oikeilta ihmisiltä verkkovälitteisesti?• Etäläsnäoloon tottuminen vie aikansa! – Kuvan ja erityisesti videon käyttäminen lisää läsnäolon tunnetta. – Yleisö havaitsee läsnäolon puutteen myös etänä, mutta opiskelijoiden kyllästymistä on vaikea aistia• Verkkoluentoja kannattaa rytmittää ja aktivoida.14.11.2011’ 4
 5. 5. Aktivoiva opetus• Opettaja ensin työstää aiheensa itse, jonka jälkeen auttaa opiskelijoita työstämään aihetta omista lähtökohdistaan oppimistehtävien avulla.• Pyrkimyksenä – auttaa opiskelijoita luomaan itse tietoa – rakentaa opiskelijoiden mieleen sisäisiä malleja opituista asioista. pois pinnallisesta ja kohti syväsuuntautunutta oppimista (ks. Lonka & Lonka 1991; Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004)14.11.2011 5
 6. 6. Aktivoiva opetus• Aktivoivan opetuksen kolme perusperiaatetta – Sisäisten mallien diagnosointi ja aktivointi. Minkälaisia opiskeltavaa aihetta koskevia sisäisiä malleja ja aikaisempaa tietoa opiskelijoilla on? – Oppimisprosessin tukeminen. Opettajan vastuu on viedä oppimisprosessia eteenpäin niin, että mahdolliset virhekäsitykset tulevat ilmi kurssin kuluessa eivätkä sen jälkeen. Opetus siis pohjautuu opiskelijoiden omille oppimistavoitteille. – Palautteen antaminen ja väärinymmärrysten haastaminen. Opiskelijan tulisi saada rakentavaa palautetta koko oppimisprosessin ajan (vahvuudet, kehittämisalueet). (Lonka & Lonka 1991)14.11.2011 6
 7. 7. Esimerkki aktivoivasta luennosta Tapahtumat Materiaalit Aika Aloitus PPT 10 min Alkukeskustelu PPT/virikemateriaali 10 min Opettajan alustus PPT/tms 20 min Aktivoiva tehtävä Verkkokeskustelu, muista 10 min ohjeistus Aiheen syventäminen PPT/tms 30 min (opettaja) Päätös / kertaus ja PPT / linkit 10 min tehtävänanto ensi materiaaleihin kerralle (ks. myös Nevgi, Lonka & Lindblom-Ylänne 2009)14.11.2011 7
 8. 8. Opetus verkkoluennolla• Verkkoluento on edelleen luento!• Vaatii opettajalta hiukan moniajokykyä: chattia ja kysymyksiä seurattava puhuessa• Muistiinpanojen käyttäminen helppoa• Varaudu eritasoiseen aktiivisuuteen: käyttäjien tausta vaikuttaa selvästi• Etäluennolla aina voi olla mainoskatko – pidä siis luennon rakenne ja kalvot selkeänä• Onneksi opiskelijalle verkkoympäristö on yleensä aika suoraviivainen14.11.2011 8
 9. 9. Havainnollistaminen ja materiaalit• Materiaalit: – Pptx-kalvot (toimintavarmoin) – Usein myös pdf, jpeg, flash, mp3 – Panosta tarkkuuteen ja rakenteeseen – Toimita saataville etukäteen tai alustan kautta• Ruudun jakaminen – Koko työpöytä tai yksi sovellus – Voi aiheuttaa viivettä – Esim. videot myös linkillä• Omat luentomuistiinpanot helppo pitää tukena14.11.2011 9
 10. 10. 14.11.2011 10
 11. 11. Opiskelijoiden ryhmäytyminen• Vähentää irrallisuuden tuntemuksia• Miten saada opiskelijat ryhmäytymään, jos kaikki ovat etänä? – Keskustelut, interaktiivisuus – Pienet tai isommat ryhmätehtävät – Sopiva ryhmäkoko 9-14 (Manninen & Nevgi 2001) – Muu opetuksen tukena toimiva alusta, esim. verkko-oppimisympäristö – Esittelyt & profiilit14.11.2011 11
 12. 12. Interaktiivisuus• Chat• Poll-kyselyt – Kevyt osallistumisen muoto – Kertoo myös luennoitsijalle osallistujien taustoista• ACP:n Breakoutit keskustelusessioina – Pienryhmä – Selkeä tehtävänanto ja aikarajaus auttaa• Kysymys-vastaus-sessiot (Q&A ACP:ssä)• Tiedonhakutehtävät ja linkkien jakaminen• Yhteismuistiot ja –piirrokset – Tottumattomuus kollaboratiiviseen hankalaa• Mikrofonit vai ei?14.11.2011 12
 13. 13. 14.11.2011 13
 14. 14. Pohdittavaksi:• Miten opiskelijoiden aktiivista osallistumista verkkoluennolla voisi tukea? Mikä saisi sinut keskustelemaan, kysymään ja oppimaan yhteisöllisesti verkossa? Mikä aiemmin käyttämistäsi aktivointimenetelmistä voisi toimia myös verkossa?14.11.2011 14
 15. 15. Teknisiä näkökulmia• Äänet: testattava hyvin ennen luentoa ja välineiden oltava kunnossa• Materiaalit (yleensä ppt) kannattaa jakaa etukäteen saataville.• Kiinteä verkkoyhteys suositeltava, varsinkin jos video mukana• Varaudu olemaan joustava!14.11.2011 15
 16. 16. Alkukysymykset opettajalle• Onko opiskelijoilla aiempaa tietoa kurssin aihealueesta?• Onko opiskelijoilla kokemusta verkkoympäristössä opiskelusta?• Onko käytössä oleva oppimisalusta opiskelijoille ennestään tuttu?• Tuntevatko opiskelijat toisensa tai opettajan jo ennalta? (Löfström & Nevgi 2009, 305)14.11.2011 16
 17. 17. Ennen luentoa• Rakenna ympäristö valmiiksi: – Erilaiset näkymät – Materiaalit (power point, pdf, linkit) – Mahdollisesti kyselyt ja kysymykset – Osallistujien ohjeistukset• Varmista, että omat välineesi ovat kunnossa• Laita materiaalit jakoon, jos mahdollista.• Varmista teknisen tuen yhteystiedot.• Käy testailemassa – kokeileminen on paras tapa oppia!• Tutustuta myös opiskelijat oppimisympäristöön, jos mahdollista (esim. testaussessio).14.11.2011 17
 18. 18. Muita käyttötapoja?• Kokoukset• Lähiopetuksen ja etäryhmän yhdistäminen• Opiskelijaryhmien tapaaminen• Ryhmätyöalusta• PBL-sessiot• ACP-päivystys, opiskelijan ohjaus• …?14.11.2011 18
 19. 19. Yhteenveto Opiskelija Opettaja Ajasta ja paikasta Interaktiivisuus, riippumattomuus aktivointimenetelmät Joustavuus Muistiinpanojen ja materiaalien Tallenteet käyttöVahvuudet Nuoremmille luonnollinen tapa Joustavuus kommunikoida Chat kevyenä kysymysalustana Verkon sisällöt helposti käytettävissä Edellyttää opiskelijalta Sosiaalisten vihjeiden puute aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta Läsnäolon puute Herpaantuva keskittyminen Tietotekniset valmiudet Haasteet Hajaantunut ryhmä, Moniajokyky irrallisuuden tunne (tallenteet) Miten luoda oppimista tukeva Tietotekniset valmiudet kokonaisympäristö Tekniset ongelmat, varautuminen14.11.2011 19
 20. 20. Linkkejä & vinkkejä• Paljon hyviä seminaaritallenteita verkko-opetuksesta SVY:n seminaarihuoneessa - erityisesti aikaisemmat seminaarit• Nevgi, A., Lonka, K., & Lindblom-Ylänne, S., (2009). Aktivoiva luento-opetus. Teoksessa Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.), Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY pro.• Nevgi, A., Löfström, E. & Evälä, A. (toim.) (2005). Laadukkaasti verkossa. Yliopistollisen verkko-opetuksen ulottuvuudet. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitoksen julkaisuja.• Lonka K. ja Lonka, I. (1991). Aktivoiva opetus. Käsikirja aikuisten ja nuorten opettajille. Tampere: Kirjayhtymä14.11.2011 20
 21. 21. Kiitos! salla.laaksonen at helsinki.fi @jahapaula http://blogs.helsinki.fi/smlaakso14.11.2011 21

×