Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise
Etäopetuksen
pedagogiikka, tietosuoja
ja pelisäännöt
26.11.2020
Harto Pönkä
Innowise
Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
Koulutuksen aiheita
2
Digivälineiden ja -
ympäristöjen hyödyt
opetuksessa
Verkko- ja etäopetuksen
pedagogiikkaa
Huomioitavia asioita
etäopetuksen tietosuojassa
Opetuksen ja
muun toiminnan
joustavuus
Opetuksen
eriyttäminen ja
yksilöllistäminen
Tiedotus ja
yhteydenpito
opiskelijoihin
Tiedonhaku ja
jakaminen verkossa
Yhteinen
työskentely
verkkoalustoilla
Työssäoppimisen
ohjaus helpottuu ja
monipuolistuu
Teknologia voi lisätä
motivaatiota
Teknologian avulla
voidaan laajentaa
koulutustarjontaa
Verkostoituminen
somessa
Lähteenä mm. Koramo, Brauer ja Jauhola, 2018, Digitaalisuus ammatillisessa koulutuksessa
“Etäopiskelussa opitaan samalla
tärkeitä digityöskentelyn taitoja.
Verkossa tapahtuvaa yhteistä
työskentelyä voidaan oppia vain
harjoittelemalla sitä.
4
Oppimisen tukeminen verkossa ja etänä
Onko teknologia kiva lisä vai opetuksen kehittämisen mahdollistaja?
Lähteenä mm. Piispanen ja Meriläinen, 2016, SAMR-malli oppimaiseman arkkitehtina,
https://digi-ope.com/tablet/wp-content/uploads/2017/02/Opetuksendigitalisaatio_netti2016.pdf
6
Lisätään
teknologiaa
• 1. Korvaaminen: Korvataan jokin aiempi
väline uudella teknologialla, mutta
oppimistehtävä säilyy samana.
• 2. Jalostaminen: Lisätään teknologian
avulla jotain uutta oppimistehtävään.
Muutetaan
opetustapaa
• 3. Muokkaaminen: Muutetaan
oppimistehtävää niin, että se tehdään
kokonaan teknologian avulla.
• 4. Uudistaminen: Suunnitellaan koko
oppimistehtävä uudestaan niin, että
käytetään monipuolisesti teknologian
mahdollisuuksia.
Yhteinen ideariihi (osallistujien työskentelyn tulos)
7
Teknologia ohjauksen ja opetuksen mahdollistajana
▪ Ajasta ja paikasta riippumattomuus
▪ Voidaan tehdä sellaista, mikä ei muuten onnistuisi
▪ Tekstimuotoisuus tukee käsitteellistä ymmärtämistä
▪ Ryhmällä voi olla yhteinen tila verkossa
▪ Tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen
▪ Kaikki toiminta verkossa jää talteen/dokumentoituu
▪ Verkossa aloitettua voidaan jatkaa lähitapaamisissa
8
Välineen pitää sopia opetuksen menetelmään ja sisältöön
Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/
Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672
9
1. Mikä on opetuksen sisällön
ydinaines/oppimistavoitteet?
2. Mikä on sen oppimiseen sopiva
menetelmä?
3. Mikä teknologia sopii sekä opetuksen
sisältöön että menetelmään?
4. Huomioi konteksti:
- oppijoiden tiedot, taidot ja kokemukset
- opettajien osaaminen, resurssit, tuki
- toimintakulttuuri
Käytä tuttuja työkaluja monipuolisesti: esimerkkinä Padlet
10
Opiskelijoiden tuotokset
Omien tuotosten teko yksin
tai yhdessä
Käsitteellisen
ymmärtämisen tuki
Miellekartat ja muistiinpanot
Kuratointi/jako
Tiedon kerääminen
ja jakaminen muille
Kotisivu/linkkiseinä
Verkko-tai etäopetuksen
materiaalit linkkeinä
Opetuksen aktivointi
Vastausten kerääminen
opiskelijoilta
Havainnollistaminen
Esim. aikajanat
ja kartat
Tehtäviä eri oppimisen vaiheisiin (Bloomin taksonomia)
1. Kuvaa oppimistehtävän tavoite:
mitä on tarkoitus oppia?
2. Kirjoita selkeä työskentelyohje:
miten tehtävässä toimitaan?
3. Mitä materiaaleja käytetään?
4. Miten tehtävää arvioidaan?
5. Tee vaiheistus tai pedagoginen
käsikirjoitus (skripti).
6. Miten ohjaat työskentelyä?
 Alempien tasojen tehtäviä oppija voi
tehdä itsenäisesti.
 Keskitä opettajan ja oppijan yhteinen
ajankäyttö opitun soveltamiseen ja
arviointiin sekä oppimista edistävään
ohjaukseen ja palautteen antoon.
Kuvan lähde: https://peda.net/kuopio/p/minnacanth/ktojll/oppiaineet/ha/terveystieto/Kalle-Veikko%20Koivisto/tap (tekijä tuntematon)
Lisätietoa Bloomin taksonomiasta esim. https://sites.utu.fi/acts/bloomin-taksonomia-pops-2014/
11
Suunnittele oppimisprosessi askel askeleelta
 Opetuksen tulee muodostaa looginen oppimisprosessi, jonka tuloksena opiskelijat
saavuttavat opetuksen tavoitteet. Ohjauksen tehtävänä on varmistaa tämä.
 Opettaja suunnittelee kunkin vaiheen ympäristön, ohjeet, aineistot, tehtävät, ohjauksen
sekä miten opiskelijat saavat palautetta työskentelystään.
Lähde: Laasonen M.,Yliopistopedagogiikka, 30.11.2018, https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/30/sulautuva-opetus-tieteellisammatillisessa-erikoistumiskoulutuksessa-
etaopetuksen-mahdollisuuksia-suomalaisiin-kokeiluihin-ja-kaytanteisiin-perustuen/
12
Vahvista palautteella itsetuntoa ja tue oppimisprosessia
1. Arviointitehtävä
 Opiskelijoiden tiedot ja taidot
 Auttaa opiskelijoita kehittymään ja oppimaan
2. Motivointitehtävä
 Opiskelijoiden aktivointi ja motivointi oppimiseen
 Auttaa opiskelijoita jatkamaan työskentelyä
3. Ohjaustehtävä
 Opiskelijoiden auttaminen opiskeluun liittyvissä ratkaisuissa
 Auttaa opiskelijoita toimimaan tarkoituksenmukaisesti
Mukaillen lähdettä: Viitanen, 2016, http://www.slideshare.net/KirsiViitanen/palaute-verkkooppimisessa-ja-ohjaamisessa
Icon made by: Freepik @ flaticon.com
13
Variaatioita oppimistilanteisiin ja tehtäviin
14
Oppimistilanne
Itsenäisesti oppimateriaalin
avulla
Oppitunti
Uuden asian opiskelu
opettajan johdolla
Verkko-opiskelu
”Perinteinen”
lähi- ja etäopetus
Kotitehtävät
Itsenäisesti tunnin
jälkeen
Oppimistehtävät
Yksin, pareittain tai ryhmässä
Monimuoto-opetus
(käänteinen opetus)
Johdanto + ennakkotehtävä
Tutustuminen materiaaliin ja
tehtävän teko verkossa
Oppitunti (lähi tai etä)
Työskentelyä yksin, pareittain
tai ryhmässä
Käänteinen opetus (flipped classroom)
Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/
15
Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on
esimerkiksi https://padlet.com/
Läksy ennen
oppituntia
1. Johdanto opetuksen aiheeseen
esim. videona tai muu
verkkomateriaali
2. Ennakkotehtävä tai
ryhmäkeskustelu verkossa
3. Oppitunnin aika vapautuu:
- aktiiviselle työskentelylle
- yksilöohjaukselle
Helppo, tosi yksinkertainen ja kunnollinen etäopetusmalli
Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2020/04/08/helppo-tosi-yksinkertainen-ja-kunnollinen-etaopetusmalli/
16
Anna selvät ohjeet, miten verkkoalustalle tullaan
 Esimerkkinä Zoom-ohje: https://www2.slideshare.net/hponka/ohje-
zoomverkkokokoukseen-osallistuminen-nettiselaimella
17
Tee opetuksen vaiheet ja eteneminen oppijoille näkyväksi
 Osallistu etätunnille…
 Lue kirjasta kappale…
 Pohdi, mistä johtuu, että…
 Etsi verkosta lisätietoa…
 Kirjoita päätelmäsi…
 Kommentoi muiden vastauksia
 Katso samaasi palaute… Hienoa, läpäisit tehtävän!
Icons made by: Kiranshastry, Good Ware, Freepik, Pixel perfect and Payungkead @ flaticon.com
18
“Digitaitojen karttuessa voit
tarvittaessa laatia jopa jokaiselle
oppijalle yksilöllisen
oppimispolun, jossa on hänelle
sopivia materiaaleja ja tehtäviä.
Ohjaajaa koskaan unohtamatta.
19
Valitse ja rakenna opetuksessa käytettävät työkalut ja ympäristöt
20
Jaetaan tietoa! (osallistujien työskentelyn tulos)
21
Visuaalinen linkkiseinä
Esimerkki: https://www.thinglink.com/scene/905761176170790913 (tekijä: Lieksan lukio)
22
https://www.thinglink.com/
Pelillistäminen
23
http://getkahoot.com
Yhteisöllinen valkotaulu
Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/
24
https://flinga.fi/
Lisää verkko- ja somepalveluita etäopetukseen
Jane Hartin vuosittainen kysely: Top Tools for Learning 2020, https://www.toptools4learning.com/
25
Listaus kategorioittain:
https://www.toptools4le
arning.com/top-tools-
by-category/
Jotkin asiat on selkeintä näyttää videolla
 Videoiden käyttötarkoituksia:
 Opetuksen aiheisiin liittyvät virikevideot
 Aiheen mukaiset ohjausvideot
 Ruutukaappausvideot, esim.
verkkosovellusten käyttöopastus
 Luentotallenteet
 Ajankohtaiset tietoiskut ja kuulumiset
 Animaatiot, kuvista koostetut esitykset jne.
 Oppijoiden vastaukset tehtäviin videoina
 Videon voi katsoa omassa tahdissa ja siihen on helppo palata
 Tiivistä: lyhyt video katsotaan varmemmin loppuun
 Tekstitys helpottaa videon käyttöä eri tilanteissa
26
Ruutukaappaus: Windows 10
27
 Print Screen (PrtSc) -näppäin: koko ruutu
leikepöydälle
 Alt + Print Screen: valittu ikkuna leikepöydälle
 Windows-näppäin + vaihto (shift) + S: alueen
valinta ruudulta hiirellä
 Voit liittää (Ctrl+V) kuvakaappauksen tämän
jälkeen esimerkiksi Word-dokumenttiin tai
sähköpostiviestiin.
 Vielä yksi vaihtoehto: etsi ja käynnistä
Kuvakaappaustyökalu -niminen ohjelma
Windowsin aloitusvalikosta.
Windows 10:n ruutukaappausvideot
 Windows-näppäin + Alt + R: aloittaa ruudun
nauhoituksen
 Nauhoituksen lopetus tapahtuu painamalla
stop-merkkiä:
 Voit myös selostaa mikrofonilla samalla, kun otat
ruutukaappausvideota
 Nauhoitetut videot: paina Windows-näppäin + G
 Videot tallentuvat kansioon: Windows →
Käyttäjät → [käyttäjätunnuksesi] → Videot →
Näyttökuvat
28
Ruutukaappausvideot
Vinkki: voit tehdä luentovideoita myös Powerpointin nauhoitustyökalulla.
29
https://screencast-o-matic.com/
Yhteisöllinen oppiminen
”tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä”
Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by ‘collaborative learning’? Teoksessa Dillenbourg, P. (Toim.) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches (s. 1-19). Oxford,
Englanti: Elsevier. Saatavana: https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190240/document
30
Teknologian tuki
Työskentelyä
pienryhmissä
Keskustelu ja
tiedonrakentelu
Pyrkimys yhteiseen
tavoitteeseen
Taustalla sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys
 Oppija on aktiivinen
tiedon rakentaja
 Oppimisen tulee olla
merkityksellistä
 Tavoitteena asioiden
ymmärtäminen
 Tehokasta oppimista
tapahtuu tilanteissa,
joissa pyritään
ymmärtämään jotain
yhdessä
 Yhteisöllinen oppiminen:
ryhmässä oppija
osallistuu tietoa
rakentavaan
vuorovaikutukseen
Lähde: Daniel K. Schneider, 2006, http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/diplo06/geneva-diplo-06.pdf
32
33
Ryhmä
• Ryhmä syntyy ryhmäytymisen
kautta, jossa sovitaan sen
tarkoituksesta ja toimintatavoista.
• Ryhmän synnyssä ja säilymisessä on
keskeistä jäsenten vuorovaikutus ja
yhteinen toiminta.
• Ryhmän sisällä syntyy mm. erilaisia
rooleja, normeja ja yhteistä kieltä.
• Ryhmän jäsenet sitoutuvat toisiinsa,
mikä näkyy myös ryhmäpaineena.
• Sopiva koko on esim. 3-6 ihmistä.
Jaettu tavoite tai muu
syy, miksi osallistutaan
Ryhmäytymiseen ohjaaminen
1. ALUKSI: tehtävä, joka auttaa ymmärtämään muita ryhmän jäseniä (tutustuminen).
2. TOISEKSI: tehtävä, joka auttaa osallistujia muodostamaan yhteisen merkityksen
toiminnalle.
3. ANNA AIKAA: avoin keskustelu on edellytys luottamuksen muodostumiselle.
4. VASTA SITTEN: on varsinaisen kehittävän työskentelyn aika.
▪ Tehtävien tulee olla sellaisia, ettei niiden tekeminen onnistu yksin.
Esimerkiksi: edellytä toisille vastaamista ja yhteisen päätöksen tekoa ryhmässä.
▪ Roolitettu tehtävä helpottaa, jos ryhmän jäsenet ovat toisilleen tuntemattomia.
▪ Anna selvät ohjeet, miten työskennellään ja mitä ryhmiltä odotetaan.
▪ Käytä välineitä, jotka mahdollistavat sujuvan vuorovaikutuksen ryhmissä.
Lähteenä mm.: Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf
34
Ryhmäytymistä edistäviä tehtävätyyppejä
 Mitä tavoitteita ryhmäläisillä on toimintaan liittyen?
 Miksi ryhmään osallistuminen on tärkeää?
 Mitkä kiinnostuksen kohteet yhdistävät ryhmäläisiä?
 Onko jokin yhteinen ratkaistava ongelma?
 Onko jokin asia, joka voidaan tehdä tai johon voidaan päästä ryhmän avulla?
 Mitä muita opiskeluun liittyviä yhtäläisyyksiä löydätte?
35
Verkko-opetuksen etenemisen viisi tasoa
Lähde (mukaillen): Gilly Salmon, The Five Stage Model, https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html
36
5.
Kehitys
4. Yhteinen
tiedonrakentelu
3. Tiedon välittäminen
2. Kulttuurin rakentaminen ja
ryhmäyttäminen
1. Pääsy työskentelyalustalle ja motivointi
• Työskentelyalustan valmistelu
• Osallistujien kutsuminen ja
kannustaminen mukaan
• Alustan esittely ja viestittelyn kokeilu
• Tutustuminen ja yhteisen toiminnan
aloitus
• Materiaalin ja tiedon jako
• Ryhmien aktivointi tehtävillä
• Vertaistuki, yhteisöllinen oppiminen
• Ryhmien työskentelyn tukeminen
• Osallistujien kehittyminen osana ryhmien
yhteisöllistä toimintaa
• Ryhmän reflektoinnin tukeminen
37
Keskustelun merkitys oppimiselle
38
Keskusteluissa oppijat…
▪ selittävät ajatteluaan
▪ välittävät tietoa toisilleen
▪ arvioivat tietoa kriittisesti
▪ kysyvät tarkentavia kysymyksiä
▪ soveltavat opittua ja rakentavat uutta tietoa
▪ arvioivat omaa ja ryhmän toimintaa
▪ asettavia tavoitteita ja suunnittelevat
työskentelyn seuraavia vaiheita
 Vuorovaikutus ryhmässä tukee monella
tavalla yksilöiden ymmärtävää oppimista.
“Tiedon luominen on
parasta oppimista.
Esityksiä, postereita, kirjoituksia, käsitekarttoja,
piirroksia, videoita, digitarinoita, blogeja jne.
39
Pedagogiset mallit ja oppimisen tukeminen
40
Strukturointi, vaiheistus, pedagoginen malli, skriptaus…
Yhteisöllisen oppimisen mallit tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän työskentelyä ja vuorovaikutusta.
41
Lähde: Leena Hiltunen, 2017,
http://247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen-suunnittelu-osa-1.pdf
42
Ongelmalähtöinen oppiminen
1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien
käsitteiden selventäminen
2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely
3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio
4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen,
väitteiden perustelu
5. Oppimistavoitteiden muodostaminen
6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. 1-5 pv)
7. Esittely ja purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
43
Aloitus
Roolit ongelmalähtöisessä oppimisessa
44
 Puheenjohtaja: valmistelee toimintaa, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää
huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää
keskusteluja yhteen.
 Sihteeri: kirjaa ylös keskustelujen pääkohdat, oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa
ryhmän yhteistä tuotosta, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa.
 Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat
omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat
työskentelyä.
 Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa.
 Sovella vapaasti! Roolit voivat olla myös työelämästä tuttuja työtehtäviä:
projektipäällikkö, tutkija, asiantuntija, tuotekehittäjä, työhaastattelija jne.
Käytännön oppimismalli ymmärtävään ja yhteisölliseen oppimiseen
Lisätietoa: Käytännön oppimismalli ymmärtävään ja yhteisölliseen oppimiseen, 2013,
https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
45
1. Alkutilanne
 Kontekstin luominen, virikemateriaali,
tehtävänanto.
 Voi sisältää mm. aiemman tiedon aktivointia
ja käsitteiden avaamista.
2. Pohdinta
 Tutkitaan aihetta tai ilmiötä.
 Tehdään kysymyksiä ja haetaan lisätietoa.
3. Tuotos
 Tehdään tuotos: esim. kirjoitus, projektityö,
esitys, käsitekartta.
 Oleellista oppijoiden ajattelun ja ryhmän
työskentelyn tulosten esittäminen.
4. Tuotoksen arviointi ja keskustelu
 Ryhmän jäsenten välistä keskustelua,
vertaisarviointia ja/tai opettajan palautetta.
 Toistuu ryhmässä useasti prosessin aikana.
5. Syventäminen: toistetaan 2. – 4. vaiheita
 Oppiminen jatkuu prosessimaisesti eli sykli
kerrallaan tuotosta arvioiden ja kehittäen,
syvemmälle aiheeseen pureutuen.
Opettaja yhteisöllisessä oppimisessa
46
Lisätietoa esim. Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf
Kiinnitä huomiota ohjauksessa:
▪ Kannusta oppijoita yhteistyöhön
▪ Anna aikaa ryhmäytymiselle
▪ Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa
monipuolinen vuorovaikutus ja yhteistyö
▪ Jokaisella ryhmän jäsenellä on iso merkitys
ryhmän työskentelyn onnistumiselle
▪ Työskentelyn tulee edetä oppimistavoitteen
suuntaisesti (ei pinnallista keskustelua)
▪ Anna palautetta ryhmän työskentelystä
▪ Aktivoi työskentelyä: anna ”työkaluja” ryhmän
työskentelyn tueksi: esim. kysymyksiä,
arviointimalleja, menetelmiä, sovelluksia.
Pedagoginen
suunnitelma
Tehtävät ohjaavat
yhteisölliseen opp.
Oppimisen
tilannesidonnaisuus
Ongelmalähtöisyys
Runsas keskustelu
oppimisen aiheesta
Jaettu vastuu
työskentelystä
Ryhmien yhteiset
tuotokset
Vuorovaikutusta
tukevat välineet
Monipuolinen
arviointi ja palaute
Hyvän yhteisöllisen oppimisen elementtejä
Toiminta etäopetustilanteissa
48
Etäkokoussovellukset (esimerkkinä Jitsi Meet)
Jitsi Meet https://meet.jit.si/ on ilmainen avoimen lähdekoodin etäkokoussovellus. Tässä esimerkissä on käytetty Open Knowledge Finlandin tarjoamaa palvelua.
Taustalla (ruudunjaossa) on käytetty Classroom screen –palvelua, https://www.classroomscreen.com/
49
https://meet.okf.fi/
Etäkokoussovellusten ryhmätoimintojen vertailua
Microsoft Teams Google Meet Zoom Adobe Connect
Osallistujia
enintään
300
(tulossa 1000)
Ilmaisversiossa 100
Maksullisessa 100-250
Ilmaisversiossa 100
Maksullisessa 100-500
25-1500 riippuen
lisenssistä
Yhtäaikaisia
osallistujien
videokuvia
Enintään 9
Tulossa: enintään 49
Together-tilassa 49
Enintään 16 Enintään 49
Ei rajaa, mutta
käytännössä 15-20
Ryhmähuoneet
(breakout
rooms)
Ei (tulossa)
Tiimit-toiminnolla voi
luoda rinnakkaisia
kokouksia
Ei normaaliversiossa
Kyllä G Suite Enterprise
for Educationissa,
enintään 100 huonetta
Kyllä
Enintään 50 huonetta
Kyllä
Enintään 20 huonetta ja
200 osallistujaa/huone
Lisätietoa
https://docs.microsoft.com/en-
us/microsoftteams/limits-
specifications-teams
https://www.onmsft.com/news/micros
oft-teams-breakout-rooms-feature-
rolling-out-in-preview
https://nerdschalk.com/microsoft-
teams-together-mode/
https://nerdschalk.com/google-meet-
limit/
https://gsuiteupdates.googleblog.com/
2020/10/create-breakout-rooms-for-
more-engaged.html
https://support.google.com/meet/ans
wer/10099500
https://zoom.us/pricing
https://support.zoom.us/hc/en-
us/articles/206476313-Managing-
Breakout-Rooms
https://helpx.adobe.com/fi/adobe-
connect/using/breakout-rooms.html
https://community.adobe.com/t5/conn
ect/participant-video-limits/td-
p/3396713?page=1
50
Huomioitavaa ryhmien (video-)etätapaamisten aikana
 Luo katsekontakti kameran kautta, ”näe” osallistujat – varsinkin silloin,
kun kuuntelet heitä.
 Puhu riittävän kovaa ja käytä yksinkertaisia lauseenrakenteita.
 Sopikaa, käytetäänkö kameroita alussa, koko ajan vai ei/vapaaehtoista.
 Videolla osallistuminen pitkään on henkisestä rasittavaa.
 Kerro, miten puheenvuoroa voi pyytää tai miten ne jaetaan.
 Ohjeista pitämään puheenvuorot keskusteluissa lyhyinä.
 Esitä kysymykset selkeästi tietylle osallistujalle, ryhmälle tai yleisesti.
 Anna aikaa vastaamiselle. Varmista, että halukkaat saivat vastata.
 Suunnittele ja vaiheista ryhmäohjaus etukäteen.
 Sovi tarvittaessa yksilöohjaukselle oma aika.
51
Etäopetuskerran pedagoginen rakenne
52
1. Aloitus
 Mitä on tapahtunut aiemmin?
 Mitä tehdään tällä kerralla? Mihin kokonaisuuteen tämä liittyy?
2. Uuden aiheen ohjaus/opetus
 Lyhyt johdanto + tavoite, merkitys ja motivointi
 Aiempien tietojen tai kokemusten aktivointi – mihin tämä liittyy?
 Uuden asian opetus jaettuna loogisiin osiin
3. Työskentely
 Uutta asiaa kertaava, laajentava ja/tai soveltava oppimistehtävä
 Voi sisältää yksin, yhdessä ja/tai ryhmissä työskentelyä, yksi tai useampi sykli
 Purku ja palaute – mitä opimme, mitä voimme jatkossa oppia lisää?
4. Lopetus
 Osista kokonaisuuteen, nivotaan työskentelyn asiat yhteen
 Loppukeskustelu, palaute
 Jatkotyöskentelystä sopiminen, kotitehtävä tms.
Open somekirja – ilmaisversio opettajille
 Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa
 Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön
 Pedagogiikka ja oppimisalustat
 Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja
opetuksen skriptaaminen
 Yli 80:n verkko-/somepalvelun esittely
 Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot
ja paljon muuta
 Kirjan PDF-versio on tänä vuonna annettu
ilmaiseksi opetuskäyttöön:
https://harto.wordpress.com/2020/03/19/vapaas
ti-kaytettava-opaskirja-etaopetukseen-open-
somekirja/
53
Huomioi tietosuoja etäopetuksessa
Opiskelijarekisteri
Lisätietoa: OPH:n tietosuojaopas, 2018, https://minedu.fi/henkilotietojen-kasittelyn-suunnittelu
Opiskelija-
rekisteri
oppijoiden ja
huoltajien
henkilötiedot
 Opiskelijarekisterin käyttötarkoitus on opetuksen järjestäminen
+ yhteensopivat tarkoitukset
 Opetustilanteet, myös etä- ja verkko-opetus
 Opetuksen järjestäjän hallinnoimat sovellukset ja
verkkopalvelut (käyttäjätunnukset, sisällöt, lokitiedot)
 Paikallaolot, suoritukset, testit, arviointi
 Yhteydenpito oppijaan ja huoltajiin (puhelin, sähköposti ym.)
 Oppimisanalytiikka ja oppimisen tukeminen sovelluksissa
 Kuvaus-, julkaisu- ja tekijänoikeusluvat
 Harjoitteluihin ja vierailuihin liittyvät tiedot
 Oppilashuolto ja erityisen tuen tarve
 Oppilaitoksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleensä julkisen tehtävän hoitaminen
tai lakisääteiset velvoitteet.
 Suostumus voi olla oikeusperusteena, kun halutaan tarjota lisäpalveluita.
 Suostumuksen pitää olla aidosti vapaaehtoinen, eikä sen antamatta jättäminen tai
peruminen myöhemmin saa aiheuttaa oppijalle haittaa.
 Opetuksessa voidaan käyttää ulkopuolisia sovelluksia ja verkkopalveluita suostumuksen
perusteella, mutta samalla on oltava vaihtoehto niille, jotka eivät anna suostumusta.
Oikeus saada läpinäkyvää tietoa
henkilötietojen käsittelystä
56
▪ Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa
henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjältä
▪ Yleensä: tietosuojaseloste
▪ Annettava kirjallisesti viestintäkanavan
mukaisessa muodossa. Tiedon on oltava
ymmärrettävää ja helposti saatavilla.
▪ Rekisteröidyn pyynnöstä myös puheella
▪ Informointi pitäisi saada tilanteessa, jossa
henkilötietoja kysytään tai luovutetaan.
▪ Jos henkilötiedot kerätään muuten kuin
suoraan henkilöltä, tulee informointi saada
viimeistään kuukauden kuluessa.
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Oikeusperuste, mahdollisen oikeutetun edun perusteet
Käsiteltävät henkilötiedot
Tietojen säilyttämisaika tai sen kriteerit
Kenelle henkilötietoja luovutetaan
(muut rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät)
Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle ja ´sen suojatoimet
Rekisteröidyn oikeudet, erityisesti vastustamisoikeus esim.
suoramarkkinointiin
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Onko henkilötietoja annettava lain tai sopimuksen teon vuoksi
Mistä henkilötiedot on saatu, mahdollinen julkinen lähde
Käytetäänkö automaattista päätöksentekoa tai profilointia
Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit
Huolehdi oppijoiden tietosuojasta
57
▪ Oppijoiden tietoja käytetään vain opetukseen.
▪ Tunnetaan rekisterit ja tietosuojaselosteet.
▪ Henkilötietoja ei kerrota sivullisille, julkaista tai
luovuteta ilman suostumusta tai lakiperustetta.
▪ Huomioidaan tietosuoja opetuksessa
käytettävissä sovelluksissa ja pilvipalveluissa.
▪ Tarvittaessa pyydetään suostumukset
ulkopuolisten palvelujen käyttöön opetuksessa.
▪ Palveluntarjoajien kanssa tehdään tarvittaessa
sopimukset henkilötietojen käsittelystä.
▪ Käytetään henkilökohtaisia tunnuksia sekä
huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta.
▪ Neuvotaan oppijoille käytettävien sovellusten
ja käyttäjätunnusten turvallinen käyttö.
Sopimus henkilötietojen käsittelystä
58
Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1
▪ Merkitys = käsittelijä toimii rek.pitäjän lukuun.
▪ Sopimuksessa vahvistetaan:
▪ käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus,
▪ rekisteröityjen ryhmät ja tietojen tyypit,
▪ rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet.
▪ Erityisesti tulee sopia, että käsittelijä:
▪ käsittelee tietoja ohjeiden mukaisesti,
▪ varmistaa salassapitovelvollisuuden ja GDPR:n vaatimukset
turvallisuudesta,
▪ ei käytä toisia käsittelijöitä ilman lupaa,
▪ auttaa rekisterinpitäjää täyttämään GDPR:n velvoitteet,
▪ lopuksi poistaa tai palauttaa tiedot,
▪ antaa tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuudesta,
▪ sallii rekisterinpitäjän valvonnan ja tarkastukset.
Tietosuoja viestinnässä
59
▪ Voi lähettää normaalissa sähköpostissa:
▪ Tavanomaiset henkilötiedot (nimi,
yhteystiedot jne.)
▪ Edellytys: henkilökohtaiset
sähköpostilaatikot
ja tietoturva kunnossa
▪ Lähetä suojatussa sähköpostissa,
turvapostissa tai muussa turvallisessa
viestintä- tai asiointikanavassa:
▪ Arkaluontoiset henkilötiedot
▪ Lain mukaan salassa pidettävät tiedot ja
asiakirjat
Tietosuoja etäyhteystilanteissa
60
 Käytä vain oppilaitoksen sallimia sovelluksia.
 Toimita kutsu henkilökohtaisesti opiskelijoille.
 Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.
 Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys.
 Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.
 Älä julkaise opiskelijoiden tai muiden
henkilötietoja ilman suostumusta.
 Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja
näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.
 Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja
mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu
vapaaehtoisuuteen.
 Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.
 Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
Kysymys: henkilötiedot pilvipalveluissa
61
 Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle
henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.
 Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.
 Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista rekisteröityjen suostumuksen
ja/tai EU-komission mallisopimuslausekkeiden perusteella.
 Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty
työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.
 Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää
lomakkeelle, jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen.
 Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako esim. yksityistä Google-tunnusta ja sen alaista
Google Drive -palvelua käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä.
Lähde: Tietosuojalaki, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050
• Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa,
esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa?
• Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
Kysymys: WhatsApp opetuksessa
62
 Opettaja voi käyttää henkilökohtaiseen viestintään tavallista WhatsAppia.
 WhatsAppin opetuskäyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin.
 Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota,
sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
 WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.
 Tietoja voidaan siirtää yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella.
 Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa
vaikutustenarviointi.
 WhatsApp tulee mainita tietosuojaselosteessa henkilötietojen käsittelijänä.
 Pyydä suostumus WhatsAppin käyttöön oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta.
 WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta. Sille pitää olla vaihtoehto.
 OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta jotkut kunnat ja opetuksen järjestäjät ovat kieltäneet
erikseen sen käytön. Tarkista oman työnantajasi linjaus!
Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020,
https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa
• Saako opettaja viestiä WhatsAppissa opiskelijoiden kanssa?
• Mitä pitää ottaa huomioon, jos oppilaitoksen nimissä luodaan WA-ryhmiä?
Milloin ja mihin tarvitaan suostumus?
▪ Kun opetuksessa käytetään sovellusta tai verkkopalvelua, joka ei ole opetuksen
järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä).
⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa/palvelussa.
▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle.
⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan.
▪ Kun julkaistaan henkilötietoja.
⬞  Suostumus henkilötietojen julkaisulle.
▪ Kun luovutetaan henkilötietoja ulkopuoliselle taholle tarkoitukseen, joka ei liity
opetuksen järjestämiseen tai jonka kanssa ei ole sopimusta henkilötietojen käsittelystä.
⬞  Suostumus henkilötietojen luovuttamiselle ko. taholle.
▪ Kun käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen,
jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta.
⬞  Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille.
▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä.
⬞  Suostumus automaattiselle päätöksenteolle.
Lähteen mm. OpiTietosuojaa.fi, 2020,
https://opitietosuojaa.fi/images/tiedostot/pikakuvakkeet/TIETOTURVA_JA_TIETOSUOJA_ET%C3%84TY%C3%96SS%C3%84.pdf
63
Vastuu tietosuojasta kulkee läpi organisaation
64
Tietosuojavastaavalla on
tärkeä rooli riskiarvioinnissa,
vaikutustenarvioinnissa ja
suositusten annossa!
Rekisterinpitäjä päättää
(tarkoitukset ja keinot) ja
toimeenpanee. Velvollisuus
kuulla tietosuojavastaavaa.
Tietoturvaloukkaus
65
Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan
henkilötietojen…
▪ vahingossa tapahtuvaa tai lainvastaista
tuhoamista
▪ häviämistä
▪ muuttamista
▪ luvatonta luovuttamista tai pääsyä tietoihin
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa 72
tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksesta
tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle, jos
siitä aiheutuu korkea riski.
Esimerkkejä tietosuojaloukkauksista
66
Lähde: Tietosuojatyöryhmä, Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta, 2017,
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietoturvaloukkauksen+ilmoittaminen+fi/9c0f2f46-33b1-4b01-9a50-9320d59bd605/Tietoturvaloukkauksen+ilmoittaminen+fi.pdf
Tapahtuma Ilmoitus
valvontaviranomaiselle?
Ilmoitus
rekisteröidyille?
Rekisterinpitäjä on tallentanut salatun varmuuskopion
henkilötietoja sisältävästä arkistosta USB-muistitikulle.
Muistitikku varastetaan murron yhteydessä.
Ei Ei
Rekisterinpitäjä ylläpitää verkkopalvelua. Palveluun tehdyn
verkkohyökkäyksen seurauksena henkilöiden henkilötietoja
varastetaan.
Kyllä, jos henkilöille
todennäköisesti aiheutuu
seurauksia.
Kyllä, jos henkilöille
todennäköisesti aiheutuvien
seurausten vakavuus on
suuri.
Henkilötietojen käsittelijänä toimiva pilvipalvelu havaitsee
virheen koodissa, jolla hallitaan käyttövaltuuksia. Vian
vaikutuksesta käyttäjät voivat nähdä toistensa tietoja
palvelussa.
Kyllä, kun rekisterinpitäjät
ovat saaneet tiedon
henkilötietojen käsittelijältä.
Ei, jos henkilöille ei
todennäköisesti aiheudu
korkeaa riskiä.
Suuren opiskelijamäärän henkilötiedot lähetetään
erehdyksessä väärälle postituslistalle, jolla on yli tuhat
vastaanottajaa.
Kyllä Kyllä, mahdollisten
seurausten vakavuudesta
riippuen.
67Tietosuoja etäopetuksessa
 Muista varovaisuus henkilötietojen tallentamisessa verkkoon.
 Useita somepalveluita voi käyttää ilman henkilötietojen antamista.
 Henkilötietojen tallentamiseen muihin kuin rekisterinpitäjän
hallinnoimiin verkkopalveluihin tarvitaan rekisteröityjen suostumus.
 Tunne käyttämiesi palvelujen käyttöehdot ja yksityisyyskäytännöt
(privacy policy).
 Pilvipalvelujen käyttöön on syytä sopia yhteinen toimintamalli.
 Työ- vai henkilökohtainen sähköpostiosoite tunnuksen luonnissa?
 Millä edellytyksin oppilaiden henkilötietoja voidaan viedä palveluun?
 Miten huolehditaan, ettei henkilötietoja ”unohdu” palveluun?
 Kertakirjautumista kannattaa käyttää aina, kun mahdollista: esim.
MPASSid ja Google-tunnuksella kirjautuminen muihin palveluihin.
 Linjaus yksityisten käyttäjätunnusten käytöstä työtehtäviin.
 Saako käyttää vai ei?
 Opettajaa ei voida myöskään velvoittaa käyttämään yksityisiä
käyttäjätunnuksia työssään (esim. Facebook), mikäli se ei ole ollut
edellytyksenä työtehtävän hoitamiselle.
 Pilvipalvelujen työkäyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin.
68
Kysymyksiä tai
kommentteja?
Yhteystiedot
Harto Pönkä
0400500315
@hponka
harto.ponka@innowise.fi
https://www.innowise.fi/
Kiitos!
1 of 68

Recommended

Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit by
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitHarto Pönkä
4.2K views39 slides
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten? by
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Harto Pönkä
3.7K views34 slides
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020 by
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Matleena Laakso
1.2K views47 slides
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä by
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläVuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläMatleena Laakso
3.7K views53 slides
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja by
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaHarto Pönkä
193 views35 slides

More Related Content

What's hot

Mikä se some oikein on? by
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?Harto Pönkä
589 views27 slides
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit by
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
238 views40 slides
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta by
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaHarto Pönkä
529 views35 slides
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä by
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäHarto Pönkä
1.9K views37 slides
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia by
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designiaCarpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designiaIlona Laakkonen
1K views32 slides
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa by
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaHarto Pönkä
4.4K views43 slides

What's hot(20)

Mikä se some oikein on? by Harto Pönkä
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä589 views
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit by Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä238 views
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta by Harto Pönkä
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä529 views
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä by Harto Pönkä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä1.9K views
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia by Ilona Laakkonen
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designiaCarpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Ilona Laakkonen1K views
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa by Harto Pönkä
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Harto Pönkä4.4K views
Sosiaalisen median opetus ja käyttö opetuksessa (Mediakasvatuksen käsikirja, ... by Harto Pönkä
Sosiaalisen median opetus ja käyttö opetuksessa (Mediakasvatuksen käsikirja, ...Sosiaalisen median opetus ja käyttö opetuksessa (Mediakasvatuksen käsikirja, ...
Sosiaalisen median opetus ja käyttö opetuksessa (Mediakasvatuksen käsikirja, ...
Harto Pönkä1.8K views
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin by Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä155 views
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön by Riina Vuorikari
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöönEurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Riina Vuorikari131 views
Self-guided Social Media Training Manual by krproffe
Self-guided Social Media Training ManualSelf-guided Social Media Training Manual
Self-guided Social Media Training Manual
krproffe2.2K views
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut by Harto Pönkä
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä13.2K views
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011 by Anu Ylitalo
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Anu Ylitalo2.6K views
Digijäte ja sosiaalinen media by Harto Pönkä
Digijäte ja sosiaalinen mediaDigijäte ja sosiaalinen media
Digijäte ja sosiaalinen media
Harto Pönkä3.6K views
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma by Harto Pönkä
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulmaGoogle Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Google Analytics, analytiikka ja evästeet -tietosuojanäkökulma
Harto Pönkä386 views
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä by Harto Pönkä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössäTietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Tietosuoja ja luvat arjen varhaiskasvatustyössä
Harto Pönkä3K views
Teknologian ja somen trendit 2021 by Harto Pönkä
Teknologian ja somen trendit 2021Teknologian ja somen trendit 2021
Teknologian ja somen trendit 2021
Harto Pönkä443 views
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta by Harto Pönkä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmastaEU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
EU:n yleinen tietosuoja-asetus nuorisotyön näkökulmasta
Harto Pönkä2.8K views
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23 by Matleena Laakso
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Matleena Laakso93 views
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset by Harto Pönkä
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutuksetDigiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Digiturva: Uhkat ja suojautuminen - oma toiminta ja sen vaikutukset
Harto Pönkä134 views

Similar to Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt

Etäopetuksen pedagogiikkaa by
Etäopetuksen pedagogiikkaaEtäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaaHarto Pönkä
533 views39 slides
Pedagogin digitystä 1.2.22 by
Pedagogin digitystä 1.2.22Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22Matleena Laakso
87 views35 slides
Uudistuva opettajuus by
Uudistuva opettajuusUudistuva opettajuus
Uudistuva opettajuusAnu Pruikkonen
927 views44 slides
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf by
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdfOhjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdfMatleena Laakso
338 views48 slides
Digipeda ja tekoäly 9.10.23 by
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Matleena Laakso
31 views55 slides
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf by
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfMatleena Laakso
209 views47 slides

Similar to Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt(20)

Etäopetuksen pedagogiikkaa by Harto Pönkä
Etäopetuksen pedagogiikkaaEtäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaa
Harto Pönkä533 views
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf by Matleena Laakso
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdfOhjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Ohjaaminen ja erilaiset tuen tarpeet verkossa 6.5.22.pdf
Matleena Laakso338 views
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf by Matleena Laakso
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso209 views
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20 by Matleena Laakso
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 14.8.20
Matleena Laakso160 views
Sosiaalinen media koulussa by Harto Pönkä
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K views
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21 by Matleena Laakso
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Matleena Laakso160 views
Johdanto verkko pedagogiikkaan 12.1.21 by Matleena Laakso
Johdanto verkko pedagogiikkaan 12.1.21Johdanto verkko pedagogiikkaan 12.1.21
Johdanto verkko pedagogiikkaan 12.1.21
Matleena Laakso191 views
Innostavaa oppimista yhdessä digisti by Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso26 views
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt by Harto Pönkä
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristötDigiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt
Harto Pönkä1.1K views
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 by Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Matleena Laakso751 views

More from Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika by
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
83 views47 slides
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen by
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
114 views25 slides
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa by
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 views17 slides
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa by
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 views48 slides
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella by
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
187 views86 slides
Twitter taitekohdassa by
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassaHarto Pönkä
122 views34 slides

More from Harto Pönkä(20)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika by Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä83 views
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen by Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä114 views
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa by Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 views
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa by Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 views
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella by Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä187 views
Sosiaalinen media, koulu ja opetus by Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 views
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja by Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä73 views
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta by Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä429 views
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? by Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä77 views
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä by Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä121 views
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa by Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 views
Digikompassi ja digisivistys by Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä50 views
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 by Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K views
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa by Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä179 views
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa by Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä260 views
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta by Harto Pönkä
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkintaEvästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta
Harto Pönkä105 views
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset by Harto Pönkä
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimuksetKäsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Käsittelytoimien luettelo ja tietosuojainformaation vaatimukset
Harto Pönkä101 views
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa by Harto Pönkä
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissaTietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Tietosuoja etäopetuksessa ja opetuksessa käytettävissä digilaitteissa
Harto Pönkä107 views

Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt

 • 1. Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt 26.11.2020 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 • 2. Koulutuksen aiheita 2 Digivälineiden ja - ympäristöjen hyödyt opetuksessa Verkko- ja etäopetuksen pedagogiikkaa Huomioitavia asioita etäopetuksen tietosuojassa
 • 3. Opetuksen ja muun toiminnan joustavuus Opetuksen eriyttäminen ja yksilöllistäminen Tiedotus ja yhteydenpito opiskelijoihin Tiedonhaku ja jakaminen verkossa Yhteinen työskentely verkkoalustoilla Työssäoppimisen ohjaus helpottuu ja monipuolistuu Teknologia voi lisätä motivaatiota Teknologian avulla voidaan laajentaa koulutustarjontaa Verkostoituminen somessa Lähteenä mm. Koramo, Brauer ja Jauhola, 2018, Digitaalisuus ammatillisessa koulutuksessa
 • 4. “Etäopiskelussa opitaan samalla tärkeitä digityöskentelyn taitoja. Verkossa tapahtuvaa yhteistä työskentelyä voidaan oppia vain harjoittelemalla sitä. 4
 • 6. Onko teknologia kiva lisä vai opetuksen kehittämisen mahdollistaja? Lähteenä mm. Piispanen ja Meriläinen, 2016, SAMR-malli oppimaiseman arkkitehtina, https://digi-ope.com/tablet/wp-content/uploads/2017/02/Opetuksendigitalisaatio_netti2016.pdf 6 Lisätään teknologiaa • 1. Korvaaminen: Korvataan jokin aiempi väline uudella teknologialla, mutta oppimistehtävä säilyy samana. • 2. Jalostaminen: Lisätään teknologian avulla jotain uutta oppimistehtävään. Muutetaan opetustapaa • 3. Muokkaaminen: Muutetaan oppimistehtävää niin, että se tehdään kokonaan teknologian avulla. • 4. Uudistaminen: Suunnitellaan koko oppimistehtävä uudestaan niin, että käytetään monipuolisesti teknologian mahdollisuuksia.
 • 7. Yhteinen ideariihi (osallistujien työskentelyn tulos) 7
 • 8. Teknologia ohjauksen ja opetuksen mahdollistajana ▪ Ajasta ja paikasta riippumattomuus ▪ Voidaan tehdä sellaista, mikä ei muuten onnistuisi ▪ Tekstimuotoisuus tukee käsitteellistä ymmärtämistä ▪ Ryhmällä voi olla yhteinen tila verkossa ▪ Tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen ▪ Kaikki toiminta verkossa jää talteen/dokumentoituu ▪ Verkossa aloitettua voidaan jatkaa lähitapaamisissa 8
 • 9. Välineen pitää sopia opetuksen menetelmään ja sisältöön Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 9 1. Mikä on opetuksen sisällön ydinaines/oppimistavoitteet? 2. Mikä on sen oppimiseen sopiva menetelmä? 3. Mikä teknologia sopii sekä opetuksen sisältöön että menetelmään? 4. Huomioi konteksti: - oppijoiden tiedot, taidot ja kokemukset - opettajien osaaminen, resurssit, tuki - toimintakulttuuri
 • 10. Käytä tuttuja työkaluja monipuolisesti: esimerkkinä Padlet 10 Opiskelijoiden tuotokset Omien tuotosten teko yksin tai yhdessä Käsitteellisen ymmärtämisen tuki Miellekartat ja muistiinpanot Kuratointi/jako Tiedon kerääminen ja jakaminen muille Kotisivu/linkkiseinä Verkko-tai etäopetuksen materiaalit linkkeinä Opetuksen aktivointi Vastausten kerääminen opiskelijoilta Havainnollistaminen Esim. aikajanat ja kartat
 • 11. Tehtäviä eri oppimisen vaiheisiin (Bloomin taksonomia) 1. Kuvaa oppimistehtävän tavoite: mitä on tarkoitus oppia? 2. Kirjoita selkeä työskentelyohje: miten tehtävässä toimitaan? 3. Mitä materiaaleja käytetään? 4. Miten tehtävää arvioidaan? 5. Tee vaiheistus tai pedagoginen käsikirjoitus (skripti). 6. Miten ohjaat työskentelyä?  Alempien tasojen tehtäviä oppija voi tehdä itsenäisesti.  Keskitä opettajan ja oppijan yhteinen ajankäyttö opitun soveltamiseen ja arviointiin sekä oppimista edistävään ohjaukseen ja palautteen antoon. Kuvan lähde: https://peda.net/kuopio/p/minnacanth/ktojll/oppiaineet/ha/terveystieto/Kalle-Veikko%20Koivisto/tap (tekijä tuntematon) Lisätietoa Bloomin taksonomiasta esim. https://sites.utu.fi/acts/bloomin-taksonomia-pops-2014/ 11
 • 12. Suunnittele oppimisprosessi askel askeleelta  Opetuksen tulee muodostaa looginen oppimisprosessi, jonka tuloksena opiskelijat saavuttavat opetuksen tavoitteet. Ohjauksen tehtävänä on varmistaa tämä.  Opettaja suunnittelee kunkin vaiheen ympäristön, ohjeet, aineistot, tehtävät, ohjauksen sekä miten opiskelijat saavat palautetta työskentelystään. Lähde: Laasonen M.,Yliopistopedagogiikka, 30.11.2018, https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/30/sulautuva-opetus-tieteellisammatillisessa-erikoistumiskoulutuksessa- etaopetuksen-mahdollisuuksia-suomalaisiin-kokeiluihin-ja-kaytanteisiin-perustuen/ 12
 • 13. Vahvista palautteella itsetuntoa ja tue oppimisprosessia 1. Arviointitehtävä  Opiskelijoiden tiedot ja taidot  Auttaa opiskelijoita kehittymään ja oppimaan 2. Motivointitehtävä  Opiskelijoiden aktivointi ja motivointi oppimiseen  Auttaa opiskelijoita jatkamaan työskentelyä 3. Ohjaustehtävä  Opiskelijoiden auttaminen opiskeluun liittyvissä ratkaisuissa  Auttaa opiskelijoita toimimaan tarkoituksenmukaisesti Mukaillen lähdettä: Viitanen, 2016, http://www.slideshare.net/KirsiViitanen/palaute-verkkooppimisessa-ja-ohjaamisessa Icon made by: Freepik @ flaticon.com 13
 • 14. Variaatioita oppimistilanteisiin ja tehtäviin 14 Oppimistilanne Itsenäisesti oppimateriaalin avulla Oppitunti Uuden asian opiskelu opettajan johdolla Verkko-opiskelu ”Perinteinen” lähi- ja etäopetus Kotitehtävät Itsenäisesti tunnin jälkeen Oppimistehtävät Yksin, pareittain tai ryhmässä Monimuoto-opetus (käänteinen opetus) Johdanto + ennakkotehtävä Tutustuminen materiaaliin ja tehtävän teko verkossa Oppitunti (lähi tai etä) Työskentelyä yksin, pareittain tai ryhmässä
 • 15. Käänteinen opetus (flipped classroom) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ 15 Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on esimerkiksi https://padlet.com/ Läksy ennen oppituntia 1. Johdanto opetuksen aiheeseen esim. videona tai muu verkkomateriaali 2. Ennakkotehtävä tai ryhmäkeskustelu verkossa 3. Oppitunnin aika vapautuu: - aktiiviselle työskentelylle - yksilöohjaukselle
 • 16. Helppo, tosi yksinkertainen ja kunnollinen etäopetusmalli Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2020/04/08/helppo-tosi-yksinkertainen-ja-kunnollinen-etaopetusmalli/ 16
 • 17. Anna selvät ohjeet, miten verkkoalustalle tullaan  Esimerkkinä Zoom-ohje: https://www2.slideshare.net/hponka/ohje- zoomverkkokokoukseen-osallistuminen-nettiselaimella 17
 • 18. Tee opetuksen vaiheet ja eteneminen oppijoille näkyväksi  Osallistu etätunnille…  Lue kirjasta kappale…  Pohdi, mistä johtuu, että…  Etsi verkosta lisätietoa…  Kirjoita päätelmäsi…  Kommentoi muiden vastauksia  Katso samaasi palaute… Hienoa, läpäisit tehtävän! Icons made by: Kiranshastry, Good Ware, Freepik, Pixel perfect and Payungkead @ flaticon.com 18
 • 19. “Digitaitojen karttuessa voit tarvittaessa laatia jopa jokaiselle oppijalle yksilöllisen oppimispolun, jossa on hänelle sopivia materiaaleja ja tehtäviä. Ohjaajaa koskaan unohtamatta. 19
 • 20. Valitse ja rakenna opetuksessa käytettävät työkalut ja ympäristöt 20
 • 21. Jaetaan tietoa! (osallistujien työskentelyn tulos) 21
 • 22. Visuaalinen linkkiseinä Esimerkki: https://www.thinglink.com/scene/905761176170790913 (tekijä: Lieksan lukio) 22 https://www.thinglink.com/
 • 24. Yhteisöllinen valkotaulu Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/ 24 https://flinga.fi/
 • 25. Lisää verkko- ja somepalveluita etäopetukseen Jane Hartin vuosittainen kysely: Top Tools for Learning 2020, https://www.toptools4learning.com/ 25 Listaus kategorioittain: https://www.toptools4le arning.com/top-tools- by-category/
 • 26. Jotkin asiat on selkeintä näyttää videolla  Videoiden käyttötarkoituksia:  Opetuksen aiheisiin liittyvät virikevideot  Aiheen mukaiset ohjausvideot  Ruutukaappausvideot, esim. verkkosovellusten käyttöopastus  Luentotallenteet  Ajankohtaiset tietoiskut ja kuulumiset  Animaatiot, kuvista koostetut esitykset jne.  Oppijoiden vastaukset tehtäviin videoina  Videon voi katsoa omassa tahdissa ja siihen on helppo palata  Tiivistä: lyhyt video katsotaan varmemmin loppuun  Tekstitys helpottaa videon käyttöä eri tilanteissa 26
 • 27. Ruutukaappaus: Windows 10 27  Print Screen (PrtSc) -näppäin: koko ruutu leikepöydälle  Alt + Print Screen: valittu ikkuna leikepöydälle  Windows-näppäin + vaihto (shift) + S: alueen valinta ruudulta hiirellä  Voit liittää (Ctrl+V) kuvakaappauksen tämän jälkeen esimerkiksi Word-dokumenttiin tai sähköpostiviestiin.  Vielä yksi vaihtoehto: etsi ja käynnistä Kuvakaappaustyökalu -niminen ohjelma Windowsin aloitusvalikosta.
 • 28. Windows 10:n ruutukaappausvideot  Windows-näppäin + Alt + R: aloittaa ruudun nauhoituksen  Nauhoituksen lopetus tapahtuu painamalla stop-merkkiä:  Voit myös selostaa mikrofonilla samalla, kun otat ruutukaappausvideota  Nauhoitetut videot: paina Windows-näppäin + G  Videot tallentuvat kansioon: Windows → Käyttäjät → [käyttäjätunnuksesi] → Videot → Näyttökuvat 28
 • 29. Ruutukaappausvideot Vinkki: voit tehdä luentovideoita myös Powerpointin nauhoitustyökalulla. 29 https://screencast-o-matic.com/
 • 30. Yhteisöllinen oppiminen ”tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä” Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by ‘collaborative learning’? Teoksessa Dillenbourg, P. (Toim.) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches (s. 1-19). Oxford, Englanti: Elsevier. Saatavana: https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190240/document 30
 • 32. Taustalla sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys  Oppija on aktiivinen tiedon rakentaja  Oppimisen tulee olla merkityksellistä  Tavoitteena asioiden ymmärtäminen  Tehokasta oppimista tapahtuu tilanteissa, joissa pyritään ymmärtämään jotain yhdessä  Yhteisöllinen oppiminen: ryhmässä oppija osallistuu tietoa rakentavaan vuorovaikutukseen Lähde: Daniel K. Schneider, 2006, http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/diplo06/geneva-diplo-06.pdf 32
 • 33. 33 Ryhmä • Ryhmä syntyy ryhmäytymisen kautta, jossa sovitaan sen tarkoituksesta ja toimintatavoista. • Ryhmän synnyssä ja säilymisessä on keskeistä jäsenten vuorovaikutus ja yhteinen toiminta. • Ryhmän sisällä syntyy mm. erilaisia rooleja, normeja ja yhteistä kieltä. • Ryhmän jäsenet sitoutuvat toisiinsa, mikä näkyy myös ryhmäpaineena. • Sopiva koko on esim. 3-6 ihmistä. Jaettu tavoite tai muu syy, miksi osallistutaan
 • 34. Ryhmäytymiseen ohjaaminen 1. ALUKSI: tehtävä, joka auttaa ymmärtämään muita ryhmän jäseniä (tutustuminen). 2. TOISEKSI: tehtävä, joka auttaa osallistujia muodostamaan yhteisen merkityksen toiminnalle. 3. ANNA AIKAA: avoin keskustelu on edellytys luottamuksen muodostumiselle. 4. VASTA SITTEN: on varsinaisen kehittävän työskentelyn aika. ▪ Tehtävien tulee olla sellaisia, ettei niiden tekeminen onnistu yksin. Esimerkiksi: edellytä toisille vastaamista ja yhteisen päätöksen tekoa ryhmässä. ▪ Roolitettu tehtävä helpottaa, jos ryhmän jäsenet ovat toisilleen tuntemattomia. ▪ Anna selvät ohjeet, miten työskennellään ja mitä ryhmiltä odotetaan. ▪ Käytä välineitä, jotka mahdollistavat sujuvan vuorovaikutuksen ryhmissä. Lähteenä mm.: Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf 34
 • 35. Ryhmäytymistä edistäviä tehtävätyyppejä  Mitä tavoitteita ryhmäläisillä on toimintaan liittyen?  Miksi ryhmään osallistuminen on tärkeää?  Mitkä kiinnostuksen kohteet yhdistävät ryhmäläisiä?  Onko jokin yhteinen ratkaistava ongelma?  Onko jokin asia, joka voidaan tehdä tai johon voidaan päästä ryhmän avulla?  Mitä muita opiskeluun liittyviä yhtäläisyyksiä löydätte? 35
 • 36. Verkko-opetuksen etenemisen viisi tasoa Lähde (mukaillen): Gilly Salmon, The Five Stage Model, https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html 36 5. Kehitys 4. Yhteinen tiedonrakentelu 3. Tiedon välittäminen 2. Kulttuurin rakentaminen ja ryhmäyttäminen 1. Pääsy työskentelyalustalle ja motivointi • Työskentelyalustan valmistelu • Osallistujien kutsuminen ja kannustaminen mukaan • Alustan esittely ja viestittelyn kokeilu • Tutustuminen ja yhteisen toiminnan aloitus • Materiaalin ja tiedon jako • Ryhmien aktivointi tehtävillä • Vertaistuki, yhteisöllinen oppiminen • Ryhmien työskentelyn tukeminen • Osallistujien kehittyminen osana ryhmien yhteisöllistä toimintaa • Ryhmän reflektoinnin tukeminen
 • 37. 37
 • 38. Keskustelun merkitys oppimiselle 38 Keskusteluissa oppijat… ▪ selittävät ajatteluaan ▪ välittävät tietoa toisilleen ▪ arvioivat tietoa kriittisesti ▪ kysyvät tarkentavia kysymyksiä ▪ soveltavat opittua ja rakentavat uutta tietoa ▪ arvioivat omaa ja ryhmän toimintaa ▪ asettavia tavoitteita ja suunnittelevat työskentelyn seuraavia vaiheita  Vuorovaikutus ryhmässä tukee monella tavalla yksilöiden ymmärtävää oppimista.
 • 39. “Tiedon luominen on parasta oppimista. Esityksiä, postereita, kirjoituksia, käsitekarttoja, piirroksia, videoita, digitarinoita, blogeja jne. 39
 • 40. Pedagogiset mallit ja oppimisen tukeminen 40
 • 41. Strukturointi, vaiheistus, pedagoginen malli, skriptaus… Yhteisöllisen oppimisen mallit tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän työskentelyä ja vuorovaikutusta. 41
 • 42. Lähde: Leena Hiltunen, 2017, http://247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen-suunnittelu-osa-1.pdf 42
 • 43. Ongelmalähtöinen oppiminen 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. 1-5 pv) 7. Esittely ja purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi 43 Aloitus
 • 44. Roolit ongelmalähtöisessä oppimisessa 44  Puheenjohtaja: valmistelee toimintaa, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen.  Sihteeri: kirjaa ylös keskustelujen pääkohdat, oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa ryhmän yhteistä tuotosta, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa.  Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä.  Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa.  Sovella vapaasti! Roolit voivat olla myös työelämästä tuttuja työtehtäviä: projektipäällikkö, tutkija, asiantuntija, tuotekehittäjä, työhaastattelija jne.
 • 45. Käytännön oppimismalli ymmärtävään ja yhteisölliseen oppimiseen Lisätietoa: Käytännön oppimismalli ymmärtävään ja yhteisölliseen oppimiseen, 2013, https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/ 45 1. Alkutilanne  Kontekstin luominen, virikemateriaali, tehtävänanto.  Voi sisältää mm. aiemman tiedon aktivointia ja käsitteiden avaamista. 2. Pohdinta  Tutkitaan aihetta tai ilmiötä.  Tehdään kysymyksiä ja haetaan lisätietoa. 3. Tuotos  Tehdään tuotos: esim. kirjoitus, projektityö, esitys, käsitekartta.  Oleellista oppijoiden ajattelun ja ryhmän työskentelyn tulosten esittäminen. 4. Tuotoksen arviointi ja keskustelu  Ryhmän jäsenten välistä keskustelua, vertaisarviointia ja/tai opettajan palautetta.  Toistuu ryhmässä useasti prosessin aikana. 5. Syventäminen: toistetaan 2. – 4. vaiheita  Oppiminen jatkuu prosessimaisesti eli sykli kerrallaan tuotosta arvioiden ja kehittäen, syvemmälle aiheeseen pureutuen.
 • 46. Opettaja yhteisöllisessä oppimisessa 46 Lisätietoa esim. Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf Kiinnitä huomiota ohjauksessa: ▪ Kannusta oppijoita yhteistyöhön ▪ Anna aikaa ryhmäytymiselle ▪ Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa monipuolinen vuorovaikutus ja yhteistyö ▪ Jokaisella ryhmän jäsenellä on iso merkitys ryhmän työskentelyn onnistumiselle ▪ Työskentelyn tulee edetä oppimistavoitteen suuntaisesti (ei pinnallista keskustelua) ▪ Anna palautetta ryhmän työskentelystä ▪ Aktivoi työskentelyä: anna ”työkaluja” ryhmän työskentelyn tueksi: esim. kysymyksiä, arviointimalleja, menetelmiä, sovelluksia.
 • 47. Pedagoginen suunnitelma Tehtävät ohjaavat yhteisölliseen opp. Oppimisen tilannesidonnaisuus Ongelmalähtöisyys Runsas keskustelu oppimisen aiheesta Jaettu vastuu työskentelystä Ryhmien yhteiset tuotokset Vuorovaikutusta tukevat välineet Monipuolinen arviointi ja palaute Hyvän yhteisöllisen oppimisen elementtejä
 • 49. Etäkokoussovellukset (esimerkkinä Jitsi Meet) Jitsi Meet https://meet.jit.si/ on ilmainen avoimen lähdekoodin etäkokoussovellus. Tässä esimerkissä on käytetty Open Knowledge Finlandin tarjoamaa palvelua. Taustalla (ruudunjaossa) on käytetty Classroom screen –palvelua, https://www.classroomscreen.com/ 49 https://meet.okf.fi/
 • 50. Etäkokoussovellusten ryhmätoimintojen vertailua Microsoft Teams Google Meet Zoom Adobe Connect Osallistujia enintään 300 (tulossa 1000) Ilmaisversiossa 100 Maksullisessa 100-250 Ilmaisversiossa 100 Maksullisessa 100-500 25-1500 riippuen lisenssistä Yhtäaikaisia osallistujien videokuvia Enintään 9 Tulossa: enintään 49 Together-tilassa 49 Enintään 16 Enintään 49 Ei rajaa, mutta käytännössä 15-20 Ryhmähuoneet (breakout rooms) Ei (tulossa) Tiimit-toiminnolla voi luoda rinnakkaisia kokouksia Ei normaaliversiossa Kyllä G Suite Enterprise for Educationissa, enintään 100 huonetta Kyllä Enintään 50 huonetta Kyllä Enintään 20 huonetta ja 200 osallistujaa/huone Lisätietoa https://docs.microsoft.com/en- us/microsoftteams/limits- specifications-teams https://www.onmsft.com/news/micros oft-teams-breakout-rooms-feature- rolling-out-in-preview https://nerdschalk.com/microsoft- teams-together-mode/ https://nerdschalk.com/google-meet- limit/ https://gsuiteupdates.googleblog.com/ 2020/10/create-breakout-rooms-for- more-engaged.html https://support.google.com/meet/ans wer/10099500 https://zoom.us/pricing https://support.zoom.us/hc/en- us/articles/206476313-Managing- Breakout-Rooms https://helpx.adobe.com/fi/adobe- connect/using/breakout-rooms.html https://community.adobe.com/t5/conn ect/participant-video-limits/td- p/3396713?page=1 50
 • 51. Huomioitavaa ryhmien (video-)etätapaamisten aikana  Luo katsekontakti kameran kautta, ”näe” osallistujat – varsinkin silloin, kun kuuntelet heitä.  Puhu riittävän kovaa ja käytä yksinkertaisia lauseenrakenteita.  Sopikaa, käytetäänkö kameroita alussa, koko ajan vai ei/vapaaehtoista.  Videolla osallistuminen pitkään on henkisestä rasittavaa.  Kerro, miten puheenvuoroa voi pyytää tai miten ne jaetaan.  Ohjeista pitämään puheenvuorot keskusteluissa lyhyinä.  Esitä kysymykset selkeästi tietylle osallistujalle, ryhmälle tai yleisesti.  Anna aikaa vastaamiselle. Varmista, että halukkaat saivat vastata.  Suunnittele ja vaiheista ryhmäohjaus etukäteen.  Sovi tarvittaessa yksilöohjaukselle oma aika. 51
 • 52. Etäopetuskerran pedagoginen rakenne 52 1. Aloitus  Mitä on tapahtunut aiemmin?  Mitä tehdään tällä kerralla? Mihin kokonaisuuteen tämä liittyy? 2. Uuden aiheen ohjaus/opetus  Lyhyt johdanto + tavoite, merkitys ja motivointi  Aiempien tietojen tai kokemusten aktivointi – mihin tämä liittyy?  Uuden asian opetus jaettuna loogisiin osiin 3. Työskentely  Uutta asiaa kertaava, laajentava ja/tai soveltava oppimistehtävä  Voi sisältää yksin, yhdessä ja/tai ryhmissä työskentelyä, yksi tai useampi sykli  Purku ja palaute – mitä opimme, mitä voimme jatkossa oppia lisää? 4. Lopetus  Osista kokonaisuuteen, nivotaan työskentelyn asiat yhteen  Loppukeskustelu, palaute  Jatkotyöskentelystä sopiminen, kotitehtävä tms.
 • 53. Open somekirja – ilmaisversio opettajille  Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa  Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön  Pedagogiikka ja oppimisalustat  Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja opetuksen skriptaaminen  Yli 80:n verkko-/somepalvelun esittely  Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot ja paljon muuta  Kirjan PDF-versio on tänä vuonna annettu ilmaiseksi opetuskäyttöön: https://harto.wordpress.com/2020/03/19/vapaas ti-kaytettava-opaskirja-etaopetukseen-open- somekirja/ 53
 • 55. Opiskelijarekisteri Lisätietoa: OPH:n tietosuojaopas, 2018, https://minedu.fi/henkilotietojen-kasittelyn-suunnittelu Opiskelija- rekisteri oppijoiden ja huoltajien henkilötiedot  Opiskelijarekisterin käyttötarkoitus on opetuksen järjestäminen + yhteensopivat tarkoitukset  Opetustilanteet, myös etä- ja verkko-opetus  Opetuksen järjestäjän hallinnoimat sovellukset ja verkkopalvelut (käyttäjätunnukset, sisällöt, lokitiedot)  Paikallaolot, suoritukset, testit, arviointi  Yhteydenpito oppijaan ja huoltajiin (puhelin, sähköposti ym.)  Oppimisanalytiikka ja oppimisen tukeminen sovelluksissa  Kuvaus-, julkaisu- ja tekijänoikeusluvat  Harjoitteluihin ja vierailuihin liittyvät tiedot  Oppilashuolto ja erityisen tuen tarve  Oppilaitoksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleensä julkisen tehtävän hoitaminen tai lakisääteiset velvoitteet.  Suostumus voi olla oikeusperusteena, kun halutaan tarjota lisäpalveluita.  Suostumuksen pitää olla aidosti vapaaehtoinen, eikä sen antamatta jättäminen tai peruminen myöhemmin saa aiheuttaa oppijalle haittaa.  Opetuksessa voidaan käyttää ulkopuolisia sovelluksia ja verkkopalveluita suostumuksen perusteella, mutta samalla on oltava vaihtoehto niille, jotka eivät anna suostumusta.
 • 56. Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä 56 ▪ Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjältä ▪ Yleensä: tietosuojaseloste ▪ Annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Tiedon on oltava ymmärrettävää ja helposti saatavilla. ▪ Rekisteröidyn pyynnöstä myös puheella ▪ Informointi pitäisi saada tilanteessa, jossa henkilötietoja kysytään tai luovutetaan. ▪ Jos henkilötiedot kerätään muuten kuin suoraan henkilöltä, tulee informointi saada viimeistään kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Tietosuojavastaavan yhteystiedot Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperuste, mahdollisen oikeutetun edun perusteet Käsiteltävät henkilötiedot Tietojen säilyttämisaika tai sen kriteerit Kenelle henkilötietoja luovutetaan (muut rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät) Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle ja ´sen suojatoimet Rekisteröidyn oikeudet, erityisesti vastustamisoikeus esim. suoramarkkinointiin Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Onko henkilötietoja annettava lain tai sopimuksen teon vuoksi Mistä henkilötiedot on saatu, mahdollinen julkinen lähde Käytetäänkö automaattista päätöksentekoa tai profilointia Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit
 • 57. Huolehdi oppijoiden tietosuojasta 57 ▪ Oppijoiden tietoja käytetään vain opetukseen. ▪ Tunnetaan rekisterit ja tietosuojaselosteet. ▪ Henkilötietoja ei kerrota sivullisille, julkaista tai luovuteta ilman suostumusta tai lakiperustetta. ▪ Huomioidaan tietosuoja opetuksessa käytettävissä sovelluksissa ja pilvipalveluissa. ▪ Tarvittaessa pyydetään suostumukset ulkopuolisten palvelujen käyttöön opetuksessa. ▪ Palveluntarjoajien kanssa tehdään tarvittaessa sopimukset henkilötietojen käsittelystä. ▪ Käytetään henkilökohtaisia tunnuksia sekä huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta. ▪ Neuvotaan oppijoille käytettävien sovellusten ja käyttäjätunnusten turvallinen käyttö.
 • 58. Sopimus henkilötietojen käsittelystä 58 Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1 ▪ Merkitys = käsittelijä toimii rek.pitäjän lukuun. ▪ Sopimuksessa vahvistetaan: ▪ käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus, ▪ rekisteröityjen ryhmät ja tietojen tyypit, ▪ rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. ▪ Erityisesti tulee sopia, että käsittelijä: ▪ käsittelee tietoja ohjeiden mukaisesti, ▪ varmistaa salassapitovelvollisuuden ja GDPR:n vaatimukset turvallisuudesta, ▪ ei käytä toisia käsittelijöitä ilman lupaa, ▪ auttaa rekisterinpitäjää täyttämään GDPR:n velvoitteet, ▪ lopuksi poistaa tai palauttaa tiedot, ▪ antaa tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuudesta, ▪ sallii rekisterinpitäjän valvonnan ja tarkastukset.
 • 59. Tietosuoja viestinnässä 59 ▪ Voi lähettää normaalissa sähköpostissa: ▪ Tavanomaiset henkilötiedot (nimi, yhteystiedot jne.) ▪ Edellytys: henkilökohtaiset sähköpostilaatikot ja tietoturva kunnossa ▪ Lähetä suojatussa sähköpostissa, turvapostissa tai muussa turvallisessa viestintä- tai asiointikanavassa: ▪ Arkaluontoiset henkilötiedot ▪ Lain mukaan salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat
 • 60. Tietosuoja etäyhteystilanteissa 60  Käytä vain oppilaitoksen sallimia sovelluksia.  Toimita kutsu henkilökohtaisesti opiskelijoille.  Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.  Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys.  Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.  Älä julkaise opiskelijoiden tai muiden henkilötietoja ilman suostumusta.  Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.  Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen.  Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.  Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
 • 61. Kysymys: henkilötiedot pilvipalveluissa 61  Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.  Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.  Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista rekisteröityjen suostumuksen ja/tai EU-komission mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.  Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle, jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen.  Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako esim. yksityistä Google-tunnusta ja sen alaista Google Drive -palvelua käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä. Lähde: Tietosuojalaki, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050 • Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa, esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa? • Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
 • 62. Kysymys: WhatsApp opetuksessa 62  Opettaja voi käyttää henkilökohtaiseen viestintään tavallista WhatsAppia.  WhatsAppin opetuskäyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin.  Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota, sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.  WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.  Tietoja voidaan siirtää yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa vaikutustenarviointi.  WhatsApp tulee mainita tietosuojaselosteessa henkilötietojen käsittelijänä.  Pyydä suostumus WhatsAppin käyttöön oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta.  WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta. Sille pitää olla vaihtoehto.  OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta jotkut kunnat ja opetuksen järjestäjät ovat kieltäneet erikseen sen käytön. Tarkista oman työnantajasi linjaus! Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa • Saako opettaja viestiä WhatsAppissa opiskelijoiden kanssa? • Mitä pitää ottaa huomioon, jos oppilaitoksen nimissä luodaan WA-ryhmiä?
 • 63. Milloin ja mihin tarvitaan suostumus? ▪ Kun opetuksessa käytetään sovellusta tai verkkopalvelua, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä). ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa/palvelussa. ▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle. ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan. ▪ Kun julkaistaan henkilötietoja. ⬞  Suostumus henkilötietojen julkaisulle. ▪ Kun luovutetaan henkilötietoja ulkopuoliselle taholle tarkoitukseen, joka ei liity opetuksen järjestämiseen tai jonka kanssa ei ole sopimusta henkilötietojen käsittelystä. ⬞  Suostumus henkilötietojen luovuttamiselle ko. taholle. ▪ Kun käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen, jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta. ⬞  Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille. ▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä. ⬞  Suostumus automaattiselle päätöksenteolle. Lähteen mm. OpiTietosuojaa.fi, 2020, https://opitietosuojaa.fi/images/tiedostot/pikakuvakkeet/TIETOTURVA_JA_TIETOSUOJA_ET%C3%84TY%C3%96SS%C3%84.pdf 63
 • 64. Vastuu tietosuojasta kulkee läpi organisaation 64 Tietosuojavastaavalla on tärkeä rooli riskiarvioinnissa, vaikutustenarvioinnissa ja suositusten annossa! Rekisterinpitäjä päättää (tarkoitukset ja keinot) ja toimeenpanee. Velvollisuus kuulla tietosuojavastaavaa.
 • 65. Tietoturvaloukkaus 65 Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan henkilötietojen… ▪ vahingossa tapahtuvaa tai lainvastaista tuhoamista ▪ häviämistä ▪ muuttamista ▪ luvatonta luovuttamista tai pääsyä tietoihin Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksesta tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle, jos siitä aiheutuu korkea riski.
 • 66. Esimerkkejä tietosuojaloukkauksista 66 Lähde: Tietosuojatyöryhmä, Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta, 2017, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietoturvaloukkauksen+ilmoittaminen+fi/9c0f2f46-33b1-4b01-9a50-9320d59bd605/Tietoturvaloukkauksen+ilmoittaminen+fi.pdf Tapahtuma Ilmoitus valvontaviranomaiselle? Ilmoitus rekisteröidyille? Rekisterinpitäjä on tallentanut salatun varmuuskopion henkilötietoja sisältävästä arkistosta USB-muistitikulle. Muistitikku varastetaan murron yhteydessä. Ei Ei Rekisterinpitäjä ylläpitää verkkopalvelua. Palveluun tehdyn verkkohyökkäyksen seurauksena henkilöiden henkilötietoja varastetaan. Kyllä, jos henkilöille todennäköisesti aiheutuu seurauksia. Kyllä, jos henkilöille todennäköisesti aiheutuvien seurausten vakavuus on suuri. Henkilötietojen käsittelijänä toimiva pilvipalvelu havaitsee virheen koodissa, jolla hallitaan käyttövaltuuksia. Vian vaikutuksesta käyttäjät voivat nähdä toistensa tietoja palvelussa. Kyllä, kun rekisterinpitäjät ovat saaneet tiedon henkilötietojen käsittelijältä. Ei, jos henkilöille ei todennäköisesti aiheudu korkeaa riskiä. Suuren opiskelijamäärän henkilötiedot lähetetään erehdyksessä väärälle postituslistalle, jolla on yli tuhat vastaanottajaa. Kyllä Kyllä, mahdollisten seurausten vakavuudesta riippuen.
 • 67. 67Tietosuoja etäopetuksessa  Muista varovaisuus henkilötietojen tallentamisessa verkkoon.  Useita somepalveluita voi käyttää ilman henkilötietojen antamista.  Henkilötietojen tallentamiseen muihin kuin rekisterinpitäjän hallinnoimiin verkkopalveluihin tarvitaan rekisteröityjen suostumus.  Tunne käyttämiesi palvelujen käyttöehdot ja yksityisyyskäytännöt (privacy policy).  Pilvipalvelujen käyttöön on syytä sopia yhteinen toimintamalli.  Työ- vai henkilökohtainen sähköpostiosoite tunnuksen luonnissa?  Millä edellytyksin oppilaiden henkilötietoja voidaan viedä palveluun?  Miten huolehditaan, ettei henkilötietoja ”unohdu” palveluun?  Kertakirjautumista kannattaa käyttää aina, kun mahdollista: esim. MPASSid ja Google-tunnuksella kirjautuminen muihin palveluihin.  Linjaus yksityisten käyttäjätunnusten käytöstä työtehtäviin.  Saako käyttää vai ei?  Opettajaa ei voida myöskään velvoittaa käyttämään yksityisiä käyttäjätunnuksia työssään (esim. Facebook), mikäli se ei ole ollut edellytyksenä työtehtävän hoitamiselle.  Pilvipalvelujen työkäyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin.