Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt

Ad

Etäopetuksen
pedagogiikka, tietosuoja
ja pelisäännöt
26.11.2020
Harto Pönkä
Innowise
Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018

Ad

Koulutuksen aiheita
2
Digivälineiden ja -
ympäristöjen hyödyt
opetuksessa
Verkko- ja etäopetuksen
pedagogiikkaa
Huomioitav...

Ad

Opetuksen ja
muun toiminnan
joustavuus
Opetuksen
eriyttäminen ja
yksilöllistäminen
Tiedotus ja
yhteydenpito
opiskelijoihin...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 68 Ad
1 of 68 Ad

More Related Content

Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt

 1. 1. Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt 26.11.2020 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 2. 2. Koulutuksen aiheita 2 Digivälineiden ja - ympäristöjen hyödyt opetuksessa Verkko- ja etäopetuksen pedagogiikkaa Huomioitavia asioita etäopetuksen tietosuojassa
 3. 3. Opetuksen ja muun toiminnan joustavuus Opetuksen eriyttäminen ja yksilöllistäminen Tiedotus ja yhteydenpito opiskelijoihin Tiedonhaku ja jakaminen verkossa Yhteinen työskentely verkkoalustoilla Työssäoppimisen ohjaus helpottuu ja monipuolistuu Teknologia voi lisätä motivaatiota Teknologian avulla voidaan laajentaa koulutustarjontaa Verkostoituminen somessa Lähteenä mm. Koramo, Brauer ja Jauhola, 2018, Digitaalisuus ammatillisessa koulutuksessa
 4. 4. “Etäopiskelussa opitaan samalla tärkeitä digityöskentelyn taitoja. Verkossa tapahtuvaa yhteistä työskentelyä voidaan oppia vain harjoittelemalla sitä. 4
 5. 5. Oppimisen tukeminen verkossa ja etänä
 6. 6. Onko teknologia kiva lisä vai opetuksen kehittämisen mahdollistaja? Lähteenä mm. Piispanen ja Meriläinen, 2016, SAMR-malli oppimaiseman arkkitehtina, https://digi-ope.com/tablet/wp-content/uploads/2017/02/Opetuksendigitalisaatio_netti2016.pdf 6 Lisätään teknologiaa • 1. Korvaaminen: Korvataan jokin aiempi väline uudella teknologialla, mutta oppimistehtävä säilyy samana. • 2. Jalostaminen: Lisätään teknologian avulla jotain uutta oppimistehtävään. Muutetaan opetustapaa • 3. Muokkaaminen: Muutetaan oppimistehtävää niin, että se tehdään kokonaan teknologian avulla. • 4. Uudistaminen: Suunnitellaan koko oppimistehtävä uudestaan niin, että käytetään monipuolisesti teknologian mahdollisuuksia.
 7. 7. Yhteinen ideariihi (osallistujien työskentelyn tulos) 7
 8. 8. Teknologia ohjauksen ja opetuksen mahdollistajana ▪ Ajasta ja paikasta riippumattomuus ▪ Voidaan tehdä sellaista, mikä ei muuten onnistuisi ▪ Tekstimuotoisuus tukee käsitteellistä ymmärtämistä ▪ Ryhmällä voi olla yhteinen tila verkossa ▪ Tasavertainen mahdollisuus osallistumiseen ▪ Kaikki toiminta verkossa jää talteen/dokumentoituu ▪ Verkossa aloitettua voidaan jatkaa lähitapaamisissa 8
 9. 9. Välineen pitää sopia opetuksen menetelmään ja sisältöön Lähde: Koehler, M. & Mishra, P., 2006, http://tpack.org/ Suomeksi esim. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=672 9 1. Mikä on opetuksen sisällön ydinaines/oppimistavoitteet? 2. Mikä on sen oppimiseen sopiva menetelmä? 3. Mikä teknologia sopii sekä opetuksen sisältöön että menetelmään? 4. Huomioi konteksti: - oppijoiden tiedot, taidot ja kokemukset - opettajien osaaminen, resurssit, tuki - toimintakulttuuri
 10. 10. Käytä tuttuja työkaluja monipuolisesti: esimerkkinä Padlet 10 Opiskelijoiden tuotokset Omien tuotosten teko yksin tai yhdessä Käsitteellisen ymmärtämisen tuki Miellekartat ja muistiinpanot Kuratointi/jako Tiedon kerääminen ja jakaminen muille Kotisivu/linkkiseinä Verkko-tai etäopetuksen materiaalit linkkeinä Opetuksen aktivointi Vastausten kerääminen opiskelijoilta Havainnollistaminen Esim. aikajanat ja kartat
 11. 11. Tehtäviä eri oppimisen vaiheisiin (Bloomin taksonomia) 1. Kuvaa oppimistehtävän tavoite: mitä on tarkoitus oppia? 2. Kirjoita selkeä työskentelyohje: miten tehtävässä toimitaan? 3. Mitä materiaaleja käytetään? 4. Miten tehtävää arvioidaan? 5. Tee vaiheistus tai pedagoginen käsikirjoitus (skripti). 6. Miten ohjaat työskentelyä?  Alempien tasojen tehtäviä oppija voi tehdä itsenäisesti.  Keskitä opettajan ja oppijan yhteinen ajankäyttö opitun soveltamiseen ja arviointiin sekä oppimista edistävään ohjaukseen ja palautteen antoon. Kuvan lähde: https://peda.net/kuopio/p/minnacanth/ktojll/oppiaineet/ha/terveystieto/Kalle-Veikko%20Koivisto/tap (tekijä tuntematon) Lisätietoa Bloomin taksonomiasta esim. https://sites.utu.fi/acts/bloomin-taksonomia-pops-2014/ 11
 12. 12. Suunnittele oppimisprosessi askel askeleelta  Opetuksen tulee muodostaa looginen oppimisprosessi, jonka tuloksena opiskelijat saavuttavat opetuksen tavoitteet. Ohjauksen tehtävänä on varmistaa tämä.  Opettaja suunnittelee kunkin vaiheen ympäristön, ohjeet, aineistot, tehtävät, ohjauksen sekä miten opiskelijat saavat palautetta työskentelystään. Lähde: Laasonen M.,Yliopistopedagogiikka, 30.11.2018, https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/30/sulautuva-opetus-tieteellisammatillisessa-erikoistumiskoulutuksessa- etaopetuksen-mahdollisuuksia-suomalaisiin-kokeiluihin-ja-kaytanteisiin-perustuen/ 12
 13. 13. Vahvista palautteella itsetuntoa ja tue oppimisprosessia 1. Arviointitehtävä  Opiskelijoiden tiedot ja taidot  Auttaa opiskelijoita kehittymään ja oppimaan 2. Motivointitehtävä  Opiskelijoiden aktivointi ja motivointi oppimiseen  Auttaa opiskelijoita jatkamaan työskentelyä 3. Ohjaustehtävä  Opiskelijoiden auttaminen opiskeluun liittyvissä ratkaisuissa  Auttaa opiskelijoita toimimaan tarkoituksenmukaisesti Mukaillen lähdettä: Viitanen, 2016, http://www.slideshare.net/KirsiViitanen/palaute-verkkooppimisessa-ja-ohjaamisessa Icon made by: Freepik @ flaticon.com 13
 14. 14. Variaatioita oppimistilanteisiin ja tehtäviin 14 Oppimistilanne Itsenäisesti oppimateriaalin avulla Oppitunti Uuden asian opiskelu opettajan johdolla Verkko-opiskelu ”Perinteinen” lähi- ja etäopetus Kotitehtävät Itsenäisesti tunnin jälkeen Oppimistehtävät Yksin, pareittain tai ryhmässä Monimuoto-opetus (käänteinen opetus) Johdanto + ennakkotehtävä Tutustuminen materiaaliin ja tehtävän teko verkossa Oppitunti (lähi tai etä) Työskentelyä yksin, pareittain tai ryhmässä
 15. 15. Käänteinen opetus (flipped classroom) Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ 15 Kätevä työkalu käänteisen opetuksen tehtäviin on esimerkiksi https://padlet.com/ Läksy ennen oppituntia 1. Johdanto opetuksen aiheeseen esim. videona tai muu verkkomateriaali 2. Ennakkotehtävä tai ryhmäkeskustelu verkossa 3. Oppitunnin aika vapautuu: - aktiiviselle työskentelylle - yksilöohjaukselle
 16. 16. Helppo, tosi yksinkertainen ja kunnollinen etäopetusmalli Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2020/04/08/helppo-tosi-yksinkertainen-ja-kunnollinen-etaopetusmalli/ 16
 17. 17. Anna selvät ohjeet, miten verkkoalustalle tullaan  Esimerkkinä Zoom-ohje: https://www2.slideshare.net/hponka/ohje- zoomverkkokokoukseen-osallistuminen-nettiselaimella 17
 18. 18. Tee opetuksen vaiheet ja eteneminen oppijoille näkyväksi  Osallistu etätunnille…  Lue kirjasta kappale…  Pohdi, mistä johtuu, että…  Etsi verkosta lisätietoa…  Kirjoita päätelmäsi…  Kommentoi muiden vastauksia  Katso samaasi palaute… Hienoa, läpäisit tehtävän! Icons made by: Kiranshastry, Good Ware, Freepik, Pixel perfect and Payungkead @ flaticon.com 18
 19. 19. “Digitaitojen karttuessa voit tarvittaessa laatia jopa jokaiselle oppijalle yksilöllisen oppimispolun, jossa on hänelle sopivia materiaaleja ja tehtäviä. Ohjaajaa koskaan unohtamatta. 19
 20. 20. Valitse ja rakenna opetuksessa käytettävät työkalut ja ympäristöt 20
 21. 21. Jaetaan tietoa! (osallistujien työskentelyn tulos) 21
 22. 22. Visuaalinen linkkiseinä Esimerkki: https://www.thinglink.com/scene/905761176170790913 (tekijä: Lieksan lukio) 22 https://www.thinglink.com/
 23. 23. Pelillistäminen 23 http://getkahoot.com
 24. 24. Yhteisöllinen valkotaulu Vinkkejä opetukseen: http://www.nordtouch.fi/flinga/skriptit/ 24 https://flinga.fi/
 25. 25. Lisää verkko- ja somepalveluita etäopetukseen Jane Hartin vuosittainen kysely: Top Tools for Learning 2020, https://www.toptools4learning.com/ 25 Listaus kategorioittain: https://www.toptools4le arning.com/top-tools- by-category/
 26. 26. Jotkin asiat on selkeintä näyttää videolla  Videoiden käyttötarkoituksia:  Opetuksen aiheisiin liittyvät virikevideot  Aiheen mukaiset ohjausvideot  Ruutukaappausvideot, esim. verkkosovellusten käyttöopastus  Luentotallenteet  Ajankohtaiset tietoiskut ja kuulumiset  Animaatiot, kuvista koostetut esitykset jne.  Oppijoiden vastaukset tehtäviin videoina  Videon voi katsoa omassa tahdissa ja siihen on helppo palata  Tiivistä: lyhyt video katsotaan varmemmin loppuun  Tekstitys helpottaa videon käyttöä eri tilanteissa 26
 27. 27. Ruutukaappaus: Windows 10 27  Print Screen (PrtSc) -näppäin: koko ruutu leikepöydälle  Alt + Print Screen: valittu ikkuna leikepöydälle  Windows-näppäin + vaihto (shift) + S: alueen valinta ruudulta hiirellä  Voit liittää (Ctrl+V) kuvakaappauksen tämän jälkeen esimerkiksi Word-dokumenttiin tai sähköpostiviestiin.  Vielä yksi vaihtoehto: etsi ja käynnistä Kuvakaappaustyökalu -niminen ohjelma Windowsin aloitusvalikosta.
 28. 28. Windows 10:n ruutukaappausvideot  Windows-näppäin + Alt + R: aloittaa ruudun nauhoituksen  Nauhoituksen lopetus tapahtuu painamalla stop-merkkiä:  Voit myös selostaa mikrofonilla samalla, kun otat ruutukaappausvideota  Nauhoitetut videot: paina Windows-näppäin + G  Videot tallentuvat kansioon: Windows → Käyttäjät → [käyttäjätunnuksesi] → Videot → Näyttökuvat 28
 29. 29. Ruutukaappausvideot Vinkki: voit tehdä luentovideoita myös Powerpointin nauhoitustyökalulla. 29 https://screencast-o-matic.com/
 30. 30. Yhteisöllinen oppiminen ”tilanne, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai pyrkii oppimaan jotakin yhdessä” Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by ‘collaborative learning’? Teoksessa Dillenbourg, P. (Toim.) Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches (s. 1-19). Oxford, Englanti: Elsevier. Saatavana: https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190240/document 30
 31. 31. Teknologian tuki Työskentelyä pienryhmissä Keskustelu ja tiedonrakentelu Pyrkimys yhteiseen tavoitteeseen
 32. 32. Taustalla sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys  Oppija on aktiivinen tiedon rakentaja  Oppimisen tulee olla merkityksellistä  Tavoitteena asioiden ymmärtäminen  Tehokasta oppimista tapahtuu tilanteissa, joissa pyritään ymmärtämään jotain yhdessä  Yhteisöllinen oppiminen: ryhmässä oppija osallistuu tietoa rakentavaan vuorovaikutukseen Lähde: Daniel K. Schneider, 2006, http://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/diplo06/geneva-diplo-06.pdf 32
 33. 33. 33 Ryhmä • Ryhmä syntyy ryhmäytymisen kautta, jossa sovitaan sen tarkoituksesta ja toimintatavoista. • Ryhmän synnyssä ja säilymisessä on keskeistä jäsenten vuorovaikutus ja yhteinen toiminta. • Ryhmän sisällä syntyy mm. erilaisia rooleja, normeja ja yhteistä kieltä. • Ryhmän jäsenet sitoutuvat toisiinsa, mikä näkyy myös ryhmäpaineena. • Sopiva koko on esim. 3-6 ihmistä. Jaettu tavoite tai muu syy, miksi osallistutaan
 34. 34. Ryhmäytymiseen ohjaaminen 1. ALUKSI: tehtävä, joka auttaa ymmärtämään muita ryhmän jäseniä (tutustuminen). 2. TOISEKSI: tehtävä, joka auttaa osallistujia muodostamaan yhteisen merkityksen toiminnalle. 3. ANNA AIKAA: avoin keskustelu on edellytys luottamuksen muodostumiselle. 4. VASTA SITTEN: on varsinaisen kehittävän työskentelyn aika. ▪ Tehtävien tulee olla sellaisia, ettei niiden tekeminen onnistu yksin. Esimerkiksi: edellytä toisille vastaamista ja yhteisen päätöksen tekoa ryhmässä. ▪ Roolitettu tehtävä helpottaa, jos ryhmän jäsenet ovat toisilleen tuntemattomia. ▪ Anna selvät ohjeet, miten työskennellään ja mitä ryhmiltä odotetaan. ▪ Käytä välineitä, jotka mahdollistavat sujuvan vuorovaikutuksen ryhmissä. Lähteenä mm.: Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf 34
 35. 35. Ryhmäytymistä edistäviä tehtävätyyppejä  Mitä tavoitteita ryhmäläisillä on toimintaan liittyen?  Miksi ryhmään osallistuminen on tärkeää?  Mitkä kiinnostuksen kohteet yhdistävät ryhmäläisiä?  Onko jokin yhteinen ratkaistava ongelma?  Onko jokin asia, joka voidaan tehdä tai johon voidaan päästä ryhmän avulla?  Mitä muita opiskeluun liittyviä yhtäläisyyksiä löydätte? 35
 36. 36. Verkko-opetuksen etenemisen viisi tasoa Lähde (mukaillen): Gilly Salmon, The Five Stage Model, https://www.gillysalmon.com/five-stage-model.html 36 5. Kehitys 4. Yhteinen tiedonrakentelu 3. Tiedon välittäminen 2. Kulttuurin rakentaminen ja ryhmäyttäminen 1. Pääsy työskentelyalustalle ja motivointi • Työskentelyalustan valmistelu • Osallistujien kutsuminen ja kannustaminen mukaan • Alustan esittely ja viestittelyn kokeilu • Tutustuminen ja yhteisen toiminnan aloitus • Materiaalin ja tiedon jako • Ryhmien aktivointi tehtävillä • Vertaistuki, yhteisöllinen oppiminen • Ryhmien työskentelyn tukeminen • Osallistujien kehittyminen osana ryhmien yhteisöllistä toimintaa • Ryhmän reflektoinnin tukeminen
 37. 37. 37
 38. 38. Keskustelun merkitys oppimiselle 38 Keskusteluissa oppijat… ▪ selittävät ajatteluaan ▪ välittävät tietoa toisilleen ▪ arvioivat tietoa kriittisesti ▪ kysyvät tarkentavia kysymyksiä ▪ soveltavat opittua ja rakentavat uutta tietoa ▪ arvioivat omaa ja ryhmän toimintaa ▪ asettavia tavoitteita ja suunnittelevat työskentelyn seuraavia vaiheita  Vuorovaikutus ryhmässä tukee monella tavalla yksilöiden ymmärtävää oppimista.
 39. 39. “Tiedon luominen on parasta oppimista. Esityksiä, postereita, kirjoituksia, käsitekarttoja, piirroksia, videoita, digitarinoita, blogeja jne. 39
 40. 40. Pedagogiset mallit ja oppimisen tukeminen 40
 41. 41. Strukturointi, vaiheistus, pedagoginen malli, skriptaus… Yhteisöllisen oppimisen mallit tukevat, ohjaavat ja jäsentävät ryhmän työskentelyä ja vuorovaikutusta. 41
 42. 42. Lähde: Leena Hiltunen, 2017, http://247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen-suunnittelu-osa-1.pdf 42
 43. 43. Ongelmalähtöinen oppiminen 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. 1-5 pv) 7. Esittely ja purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi 43 Aloitus
 44. 44. Roolit ongelmalähtöisessä oppimisessa 44  Puheenjohtaja: valmistelee toimintaa, jäsentää keskustelua, esittää kysymyksiä, pitää huolta työskentelyn etenemisestä aikataulun mukaisesti, johtaa puhetta ja vetää keskusteluja yhteen.  Sihteeri: kirjaa ylös keskustelujen pääkohdat, oppimistavoitteet ja avainsanat, rakentaa ryhmän yhteistä tuotosta, kirjoittaa ylös käytyä keskustelua purkutilanteessa.  Ryhmän jäsenet: osallistuvat aktiivisesti keskusteluun kysyen ja kommentoiden, jakavat omaa tietoaan muille, valmistautuvat purkutilanteeseen muistiinpanoin, arvioivat työskentelyä.  Tuutori: neuvoo tarvittaessa, kysyy ja arvioi toimintaa.  Sovella vapaasti! Roolit voivat olla myös työelämästä tuttuja työtehtäviä: projektipäällikkö, tutkija, asiantuntija, tuotekehittäjä, työhaastattelija jne.
 45. 45. Käytännön oppimismalli ymmärtävään ja yhteisölliseen oppimiseen Lisätietoa: Käytännön oppimismalli ymmärtävään ja yhteisölliseen oppimiseen, 2013, https://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/ 45 1. Alkutilanne  Kontekstin luominen, virikemateriaali, tehtävänanto.  Voi sisältää mm. aiemman tiedon aktivointia ja käsitteiden avaamista. 2. Pohdinta  Tutkitaan aihetta tai ilmiötä.  Tehdään kysymyksiä ja haetaan lisätietoa. 3. Tuotos  Tehdään tuotos: esim. kirjoitus, projektityö, esitys, käsitekartta.  Oleellista oppijoiden ajattelun ja ryhmän työskentelyn tulosten esittäminen. 4. Tuotoksen arviointi ja keskustelu  Ryhmän jäsenten välistä keskustelua, vertaisarviointia ja/tai opettajan palautetta.  Toistuu ryhmässä useasti prosessin aikana. 5. Syventäminen: toistetaan 2. – 4. vaiheita  Oppiminen jatkuu prosessimaisesti eli sykli kerrallaan tuotosta arvioiden ja kehittäen, syvemmälle aiheeseen pureutuen.
 46. 46. Opettaja yhteisöllisessä oppimisessa 46 Lisätietoa esim. Essi Vuopala, 2013, väitöskirja, http://herkules.oulu.fi/isbn9789526202259/isbn9789526202259.pdf Kiinnitä huomiota ohjauksessa: ▪ Kannusta oppijoita yhteistyöhön ▪ Anna aikaa ryhmäytymiselle ▪ Opiskeluympäristön tulee mahdollistaa monipuolinen vuorovaikutus ja yhteistyö ▪ Jokaisella ryhmän jäsenellä on iso merkitys ryhmän työskentelyn onnistumiselle ▪ Työskentelyn tulee edetä oppimistavoitteen suuntaisesti (ei pinnallista keskustelua) ▪ Anna palautetta ryhmän työskentelystä ▪ Aktivoi työskentelyä: anna ”työkaluja” ryhmän työskentelyn tueksi: esim. kysymyksiä, arviointimalleja, menetelmiä, sovelluksia.
 47. 47. Pedagoginen suunnitelma Tehtävät ohjaavat yhteisölliseen opp. Oppimisen tilannesidonnaisuus Ongelmalähtöisyys Runsas keskustelu oppimisen aiheesta Jaettu vastuu työskentelystä Ryhmien yhteiset tuotokset Vuorovaikutusta tukevat välineet Monipuolinen arviointi ja palaute Hyvän yhteisöllisen oppimisen elementtejä
 48. 48. Toiminta etäopetustilanteissa 48
 49. 49. Etäkokoussovellukset (esimerkkinä Jitsi Meet) Jitsi Meet https://meet.jit.si/ on ilmainen avoimen lähdekoodin etäkokoussovellus. Tässä esimerkissä on käytetty Open Knowledge Finlandin tarjoamaa palvelua. Taustalla (ruudunjaossa) on käytetty Classroom screen –palvelua, https://www.classroomscreen.com/ 49 https://meet.okf.fi/
 50. 50. Etäkokoussovellusten ryhmätoimintojen vertailua Microsoft Teams Google Meet Zoom Adobe Connect Osallistujia enintään 300 (tulossa 1000) Ilmaisversiossa 100 Maksullisessa 100-250 Ilmaisversiossa 100 Maksullisessa 100-500 25-1500 riippuen lisenssistä Yhtäaikaisia osallistujien videokuvia Enintään 9 Tulossa: enintään 49 Together-tilassa 49 Enintään 16 Enintään 49 Ei rajaa, mutta käytännössä 15-20 Ryhmähuoneet (breakout rooms) Ei (tulossa) Tiimit-toiminnolla voi luoda rinnakkaisia kokouksia Ei normaaliversiossa Kyllä G Suite Enterprise for Educationissa, enintään 100 huonetta Kyllä Enintään 50 huonetta Kyllä Enintään 20 huonetta ja 200 osallistujaa/huone Lisätietoa https://docs.microsoft.com/en- us/microsoftteams/limits- specifications-teams https://www.onmsft.com/news/micros oft-teams-breakout-rooms-feature- rolling-out-in-preview https://nerdschalk.com/microsoft- teams-together-mode/ https://nerdschalk.com/google-meet- limit/ https://gsuiteupdates.googleblog.com/ 2020/10/create-breakout-rooms-for- more-engaged.html https://support.google.com/meet/ans wer/10099500 https://zoom.us/pricing https://support.zoom.us/hc/en- us/articles/206476313-Managing- Breakout-Rooms https://helpx.adobe.com/fi/adobe- connect/using/breakout-rooms.html https://community.adobe.com/t5/conn ect/participant-video-limits/td- p/3396713?page=1 50
 51. 51. Huomioitavaa ryhmien (video-)etätapaamisten aikana  Luo katsekontakti kameran kautta, ”näe” osallistujat – varsinkin silloin, kun kuuntelet heitä.  Puhu riittävän kovaa ja käytä yksinkertaisia lauseenrakenteita.  Sopikaa, käytetäänkö kameroita alussa, koko ajan vai ei/vapaaehtoista.  Videolla osallistuminen pitkään on henkisestä rasittavaa.  Kerro, miten puheenvuoroa voi pyytää tai miten ne jaetaan.  Ohjeista pitämään puheenvuorot keskusteluissa lyhyinä.  Esitä kysymykset selkeästi tietylle osallistujalle, ryhmälle tai yleisesti.  Anna aikaa vastaamiselle. Varmista, että halukkaat saivat vastata.  Suunnittele ja vaiheista ryhmäohjaus etukäteen.  Sovi tarvittaessa yksilöohjaukselle oma aika. 51
 52. 52. Etäopetuskerran pedagoginen rakenne 52 1. Aloitus  Mitä on tapahtunut aiemmin?  Mitä tehdään tällä kerralla? Mihin kokonaisuuteen tämä liittyy? 2. Uuden aiheen ohjaus/opetus  Lyhyt johdanto + tavoite, merkitys ja motivointi  Aiempien tietojen tai kokemusten aktivointi – mihin tämä liittyy?  Uuden asian opetus jaettuna loogisiin osiin 3. Työskentely  Uutta asiaa kertaava, laajentava ja/tai soveltava oppimistehtävä  Voi sisältää yksin, yhdessä ja/tai ryhmissä työskentelyä, yksi tai useampi sykli  Purku ja palaute – mitä opimme, mitä voimme jatkossa oppia lisää? 4. Lopetus  Osista kokonaisuuteen, nivotaan työskentelyn asiat yhteen  Loppukeskustelu, palaute  Jatkotyöskentelystä sopiminen, kotitehtävä tms.
 53. 53. Open somekirja – ilmaisversio opettajille  Sosiaalinen media koulussa ja opetuksessa  Askelmerkit sosiaalisen median opetuskäyttöön  Pedagogiikka ja oppimisalustat  Yhteisöllinen oppiminen, pedagogiset mallit ja opetuksen skriptaaminen  Yli 80:n verkko-/somepalvelun esittely  Laitteet, uudet trendit, opettajien some-verkostot ja paljon muuta  Kirjan PDF-versio on tänä vuonna annettu ilmaiseksi opetuskäyttöön: https://harto.wordpress.com/2020/03/19/vapaas ti-kaytettava-opaskirja-etaopetukseen-open- somekirja/ 53
 54. 54. Huomioi tietosuoja etäopetuksessa
 55. 55. Opiskelijarekisteri Lisätietoa: OPH:n tietosuojaopas, 2018, https://minedu.fi/henkilotietojen-kasittelyn-suunnittelu Opiskelija- rekisteri oppijoiden ja huoltajien henkilötiedot  Opiskelijarekisterin käyttötarkoitus on opetuksen järjestäminen + yhteensopivat tarkoitukset  Opetustilanteet, myös etä- ja verkko-opetus  Opetuksen järjestäjän hallinnoimat sovellukset ja verkkopalvelut (käyttäjätunnukset, sisällöt, lokitiedot)  Paikallaolot, suoritukset, testit, arviointi  Yhteydenpito oppijaan ja huoltajiin (puhelin, sähköposti ym.)  Oppimisanalytiikka ja oppimisen tukeminen sovelluksissa  Kuvaus-, julkaisu- ja tekijänoikeusluvat  Harjoitteluihin ja vierailuihin liittyvät tiedot  Oppilashuolto ja erityisen tuen tarve  Oppilaitoksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleensä julkisen tehtävän hoitaminen tai lakisääteiset velvoitteet.  Suostumus voi olla oikeusperusteena, kun halutaan tarjota lisäpalveluita.  Suostumuksen pitää olla aidosti vapaaehtoinen, eikä sen antamatta jättäminen tai peruminen myöhemmin saa aiheuttaa oppijalle haittaa.  Opetuksessa voidaan käyttää ulkopuolisia sovelluksia ja verkkopalveluita suostumuksen perusteella, mutta samalla on oltava vaihtoehto niille, jotka eivät anna suostumusta.
 56. 56. Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä 56 ▪ Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjältä ▪ Yleensä: tietosuojaseloste ▪ Annettava kirjallisesti viestintäkanavan mukaisessa muodossa. Tiedon on oltava ymmärrettävää ja helposti saatavilla. ▪ Rekisteröidyn pyynnöstä myös puheella ▪ Informointi pitäisi saada tilanteessa, jossa henkilötietoja kysytään tai luovutetaan. ▪ Jos henkilötiedot kerätään muuten kuin suoraan henkilöltä, tulee informointi saada viimeistään kuukauden kuluessa. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Tietosuojavastaavan yhteystiedot Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oikeusperuste, mahdollisen oikeutetun edun perusteet Käsiteltävät henkilötiedot Tietojen säilyttämisaika tai sen kriteerit Kenelle henkilötietoja luovutetaan (muut rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät) Siirretäänkö tietoja EU:n ulkopuolelle ja ´sen suojatoimet Rekisteröidyn oikeudet, erityisesti vastustamisoikeus esim. suoramarkkinointiin Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Onko henkilötietoja annettava lain tai sopimuksen teon vuoksi Mistä henkilötiedot on saatu, mahdollinen julkinen lähde Käytetäänkö automaattista päätöksentekoa tai profilointia Rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit
 57. 57. Huolehdi oppijoiden tietosuojasta 57 ▪ Oppijoiden tietoja käytetään vain opetukseen. ▪ Tunnetaan rekisterit ja tietosuojaselosteet. ▪ Henkilötietoja ei kerrota sivullisille, julkaista tai luovuteta ilman suostumusta tai lakiperustetta. ▪ Huomioidaan tietosuoja opetuksessa käytettävissä sovelluksissa ja pilvipalveluissa. ▪ Tarvittaessa pyydetään suostumukset ulkopuolisten palvelujen käyttöön opetuksessa. ▪ Palveluntarjoajien kanssa tehdään tarvittaessa sopimukset henkilötietojen käsittelystä. ▪ Käytetään henkilökohtaisia tunnuksia sekä huolehditaan käyttöoikeuksista ja seurannasta. ▪ Neuvotaan oppijoille käytettävien sovellusten ja käyttäjätunnusten turvallinen käyttö.
 58. 58. Sopimus henkilötietojen käsittelystä 58 Lisätietoa: Tietosuoja-asetuksen 28 artikla, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL#d1e3130-1-1 ▪ Merkitys = käsittelijä toimii rek.pitäjän lukuun. ▪ Sopimuksessa vahvistetaan: ▪ käsittelyn kohde, kesto, luonne ja tarkoitus, ▪ rekisteröityjen ryhmät ja tietojen tyypit, ▪ rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet. ▪ Erityisesti tulee sopia, että käsittelijä: ▪ käsittelee tietoja ohjeiden mukaisesti, ▪ varmistaa salassapitovelvollisuuden ja GDPR:n vaatimukset turvallisuudesta, ▪ ei käytä toisia käsittelijöitä ilman lupaa, ▪ auttaa rekisterinpitäjää täyttämään GDPR:n velvoitteet, ▪ lopuksi poistaa tai palauttaa tiedot, ▪ antaa tarvittavat tiedot osoitusvelvollisuudesta, ▪ sallii rekisterinpitäjän valvonnan ja tarkastukset.
 59. 59. Tietosuoja viestinnässä 59 ▪ Voi lähettää normaalissa sähköpostissa: ▪ Tavanomaiset henkilötiedot (nimi, yhteystiedot jne.) ▪ Edellytys: henkilökohtaiset sähköpostilaatikot ja tietoturva kunnossa ▪ Lähetä suojatussa sähköpostissa, turvapostissa tai muussa turvallisessa viestintä- tai asiointikanavassa: ▪ Arkaluontoiset henkilötiedot ▪ Lain mukaan salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat
 60. 60. Tietosuoja etäyhteystilanteissa 60  Käytä vain oppilaitoksen sallimia sovelluksia.  Toimita kutsu henkilökohtaisesti opiskelijoille.  Informoi osallistujia henkilötietojen käsittelystä.  Varmista tarvittaessa osallistujien henkilöllisyys.  Varmista esittäjien osaaminen etukäteen.  Älä julkaise opiskelijoiden tai muiden henkilötietoja ilman suostumusta.  Kerro etukäteen, jos kokous tallennetaan, ja näkyvätkö tallenteessa osallistujien nimet ja chat.  Kotoa osallistuvat: ei sivullisia kuulolla, videon ja mikrofonin käyttö kotirauhan alueella perustuu vapaaehtoisuuteen.  Lopuksi: päätä kokous, tyhjennä tai sulje huone.  Suojaa tallenne ja huolehdi sen tietosuojasta.
 61. 61. Kysymys: henkilötiedot pilvipalveluissa 61  Luultavasti Microsoftin ja Googlen organisaatioille tarkoitettujen pilvipalvelujen käytölle henkilötietojen käsittelyssä ei ole estettä.  Pilvipalvelujen tarjoajat ovat sopimusten mukaan henkilötietojen käsittelijöitä.  Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista rekisteröityjen suostumuksen ja/tai EU-komission mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Pilvipalveluissa on pidettävä huolta, että pääsyoikeudet henkilötietoihin on määritelty työtehtävien mukaisesti. Ei yhteiskäyttötunnuksia.  Jos esim. Google-lomakkeella kerätään henkilötietoja, tietosuojaseloste tulee linkittää lomakkeelle, jotta tietoja antavat henkilöt voivat tutustua siihen.  Organisaation kannattaa ohjeistaa, saako esim. yksityistä Google-tunnusta ja sen alaista Google Drive -palvelua käyttää työssä henkilötietojen käsittelyssä. Lähde: Tietosuojalaki, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050 • Voiko yhteistä Excel-taulukkoa henkilötiedoista pitää missään pilvipalvelussa, esim. organisaation G Suitessa tai 0ffice 365:ssa? • Voiko Google Driven lomakekyselyitä käyttää henkilötietojen keräämiseen?
 62. 62. Kysymys: WhatsApp opetuksessa 62  Opettaja voi käyttää henkilökohtaiseen viestintään tavallista WhatsAppia.  WhatsAppin opetuskäyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin.  Organisaation nimissä tehtävässä toiminnassa tulee käyttää WhatsApp Business -versiota, sillä kuluttajaversio on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.  WhatsApp Business sisältää sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.  Tietoja voidaan siirtää yhdysvaltoihin EU:n mallisopimuslausekkeiden perusteella.  Henkilötietojen käsittelystä WhatsAppissa on syytä tehdä riskiarviointi ja tarvittaessa vaikutustenarviointi.  WhatsApp tulee mainita tietosuojaselosteessa henkilötietojen käsittelijänä.  Pyydä suostumus WhatsAppin käyttöön oppijalta tai alle 16-vuotiaan huoltajalta.  WA:n käytön tulee olla aidosti vapaaehtoinen valinta. Sille pitää olla vaihtoehto.  OPH sallii WhatsAppin käytön, mutta jotkut kunnat ja opetuksen järjestäjät ovat kieltäneet erikseen sen käytön. Tarkista oman työnantajasi linjaus! Lähteenä mm. OPH, Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa, 31.7.2020, https://www.oph.fi/fi/oppimissovellusten-sosiaalisen-median-palveluiden-ja-digitaalisten-pelien-kaytto-opetuksessa • Saako opettaja viestiä WhatsAppissa opiskelijoiden kanssa? • Mitä pitää ottaa huomioon, jos oppilaitoksen nimissä luodaan WA-ryhmiä?
 63. 63. Milloin ja mihin tarvitaan suostumus? ▪ Kun opetuksessa käytetään sovellusta tai verkkopalvelua, joka ei ole opetuksen järjestäjän hallinnoima (ulkopuolinen rekisterinpitäjä). ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ja käsittelylle ko. sovelluksessa/palvelussa. ▪ Kun käytetään palvelua, joka voi siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle. ⬞  Suostumus henkilötietojen siirrolle ko. palveluun ja maahan. ▪ Kun julkaistaan henkilötietoja. ⬞  Suostumus henkilötietojen julkaisulle. ▪ Kun luovutetaan henkilötietoja ulkopuoliselle taholle tarkoitukseen, joka ei liity opetuksen järjestämiseen tai jonka kanssa ei ole sopimusta henkilötietojen käsittelystä. ⬞  Suostumus henkilötietojen luovuttamiselle ko. taholle. ▪ Kun käytetään oppijoiden henkilötietoja vapaaehtoisten lisäpalvelujen tuottamiseen, jotka eivät ole välttämättömiä opetuksen kannalta. ⬞  Suostumus henkilötietojen käytön perusteena ko. palveluille. ▪ Kun tehdään oppijoita koskevaa profilointia ja automaattisia päätöksiä. ⬞  Suostumus automaattiselle päätöksenteolle. Lähteen mm. OpiTietosuojaa.fi, 2020, https://opitietosuojaa.fi/images/tiedostot/pikakuvakkeet/TIETOTURVA_JA_TIETOSUOJA_ET%C3%84TY%C3%96SS%C3%84.pdf 63
 64. 64. Vastuu tietosuojasta kulkee läpi organisaation 64 Tietosuojavastaavalla on tärkeä rooli riskiarvioinnissa, vaikutustenarvioinnissa ja suositusten annossa! Rekisterinpitäjä päättää (tarkoitukset ja keinot) ja toimeenpanee. Velvollisuus kuulla tietosuojavastaavaa.
 65. 65. Tietoturvaloukkaus 65 Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan henkilötietojen… ▪ vahingossa tapahtuvaa tai lainvastaista tuhoamista ▪ häviämistä ▪ muuttamista ▪ luvatonta luovuttamista tai pääsyä tietoihin Rekisterinpitäjällä on velvollisuus ilmoittaa 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksesta tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle, jos siitä aiheutuu korkea riski.
 66. 66. Esimerkkejä tietosuojaloukkauksista 66 Lähde: Tietosuojatyöryhmä, Suuntaviivat asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksen ilmoittamisesta, 2017, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietoturvaloukkauksen+ilmoittaminen+fi/9c0f2f46-33b1-4b01-9a50-9320d59bd605/Tietoturvaloukkauksen+ilmoittaminen+fi.pdf Tapahtuma Ilmoitus valvontaviranomaiselle? Ilmoitus rekisteröidyille? Rekisterinpitäjä on tallentanut salatun varmuuskopion henkilötietoja sisältävästä arkistosta USB-muistitikulle. Muistitikku varastetaan murron yhteydessä. Ei Ei Rekisterinpitäjä ylläpitää verkkopalvelua. Palveluun tehdyn verkkohyökkäyksen seurauksena henkilöiden henkilötietoja varastetaan. Kyllä, jos henkilöille todennäköisesti aiheutuu seurauksia. Kyllä, jos henkilöille todennäköisesti aiheutuvien seurausten vakavuus on suuri. Henkilötietojen käsittelijänä toimiva pilvipalvelu havaitsee virheen koodissa, jolla hallitaan käyttövaltuuksia. Vian vaikutuksesta käyttäjät voivat nähdä toistensa tietoja palvelussa. Kyllä, kun rekisterinpitäjät ovat saaneet tiedon henkilötietojen käsittelijältä. Ei, jos henkilöille ei todennäköisesti aiheudu korkeaa riskiä. Suuren opiskelijamäärän henkilötiedot lähetetään erehdyksessä väärälle postituslistalle, jolla on yli tuhat vastaanottajaa. Kyllä Kyllä, mahdollisten seurausten vakavuudesta riippuen.
 67. 67. 67Tietosuoja etäopetuksessa  Muista varovaisuus henkilötietojen tallentamisessa verkkoon.  Useita somepalveluita voi käyttää ilman henkilötietojen antamista.  Henkilötietojen tallentamiseen muihin kuin rekisterinpitäjän hallinnoimiin verkkopalveluihin tarvitaan rekisteröityjen suostumus.  Tunne käyttämiesi palvelujen käyttöehdot ja yksityisyyskäytännöt (privacy policy).  Pilvipalvelujen käyttöön on syytä sopia yhteinen toimintamalli.  Työ- vai henkilökohtainen sähköpostiosoite tunnuksen luonnissa?  Millä edellytyksin oppilaiden henkilötietoja voidaan viedä palveluun?  Miten huolehditaan, ettei henkilötietoja ”unohdu” palveluun?  Kertakirjautumista kannattaa käyttää aina, kun mahdollista: esim. MPASSid ja Google-tunnuksella kirjautuminen muihin palveluihin.  Linjaus yksityisten käyttäjätunnusten käytöstä työtehtäviin.  Saako käyttää vai ei?  Opettajaa ei voida myöskään velvoittaa käyttämään yksityisiä käyttäjätunnuksia työssään (esim. Facebook), mikäli se ei ole ollut edellytyksenä työtehtävän hoitamiselle.  Pilvipalvelujen työkäyttöön on suositeltavaa olla työpuhelin.
 68. 68. 68 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!

×