Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 22 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö (20)

Advertisement

More from Harto Pönkä (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö

 1. 1. Suomalaisten koululaisten digitaalisen median käyttö - trendit ja havaintoja koulujen ja vanhempien roolista 14.10.2021 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 2. 2. 5-12-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut 2 WhatsApp 80 % YouTube 76 % YouTube Kids 29 % Instagram 15 % Snapchat 20 % Lähde: DNA, koululaistutkimus 2021, 6.4.2021, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00689/025c4ae0-6ec5-4e83-b9d6-0a7fdd6dcb8c.pdf (n=604, 5-12-v.) Discord 5 % Twitch 4 % Facebook 6 % FB Messenger 6 % TikTok 34 % Spotify 21 %
 3. 3. 13-16-vuotiaiden aktiivisesti käyttämät somepalvelut 3 WhatsApp 92 % Facebook 18 % FB Messenger 13 % Instagram 55 % Discord 17 % Twitter 10 % Pinterest 10 % Twitch 7 % Snapchat 65 % Lähde: DNA, koululaistutkimus 2021, 6.4.2021, somepalvelujen käyttö päivittäin tai useita kertoja viikossa, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00689/025c4ae0-6ec5-4e83-b9d6-0a7fdd6dcb8c.pdf (n=302, 13-16-v.) TikTok 62 % Spotify 52 % YouTube 89 %
 4. 4. Sosiaalisen median käyttö Suomessa iän mukaan Datalähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2021, 6.5.2021 (N=1007, 16-74-v.), käyttö vähintään 1-2 kertaa päivässä, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00200/838ead53-d63a-4f2a-9d3e-db3845973aec.pdf 4
 5. 5. Somepalvelujen käyttötarkoitukset (nuorten suosimat ympyröity) Datalähde: AudienceProject, Insights 2019: Apps & social media usage, https://www.audienceproject.com/wp-content/uploads/audienceproject_study_apps_social_media.pdf (n=1961 vastaajaa Suomessa, 15-75-vuotiaat) 5
 6. 6. 5-16-vuotiaiden sovellusten käyttö (vähintään useita kertoja viikossa) Lähteet: DNA, Koululaistutkimus 2021, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00689/025c4ae0-6ec5-4e83-b9d6-0a7fdd6dcb8c.pdf (N=906, koululaisten vanhemmat) 6 Somepalvelujen käyttö lisääntyy huomattavasti yli 12-vuotiailla, mutta varsinkin TikTokin käyttö on yleistä jo 8-11-vuotiailla.
 7. 7. 5-12-vuotiaiden kännykän käyttö 2017-2021 Suurin osa (53 %) vanhemmista piti sopivana kännykän käyttöaikana 1-2 tuntia päivässä Datalähde: DNA:n koululaistutkimus 2021, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00689/025c4ae0-6ec5-4e83-b9d6-0a7fdd6dcb8c.pdf (N=629 lasten vanhempaa) 7
 8. 8. 13-16-vuotiaiden kännykän käyttö 2017-2021 Vanhemmat pitivät sopivana kännykän käyttöaikana 1-2 tuntia (37 %) tai 2-4 tuntia päivässä (42 %) Datalähde: DNA:n koululaistutkimus 2021, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00689/025c4ae0-6ec5-4e83-b9d6-0a7fdd6dcb8c.pdf (N=629 lasten vanhempaa) 8
 9. 9. Kännykän käyttöön liittyvät riskit 13-16-vuotiaiden vanhemmilla Lähteet: DNA, Koululaistutkimus 2021, https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00689/025c4ae0-6ec5-4e83-b9d6-0a7fdd6dcb8c.pdf (N=302, 13-16-v. koululaisten vanhemmat) 9 Tärkeimpiä toteutuneita riskejä vanhempien mukaan olivat, että puhelimen käyttöön kuluu liikaa aikaa (34 %) ja se vaikuttaa kielteisesti yöuneen (30 %).
 10. 10. Onko hyvää ruutuaikaa? Yleensä ruutuajalla tarkoitetaan digivälineiden ja -median rutiininomaista ja passiivista viihdekäyttöä. Kun toiminta on luonteeltaan aktiivista sisältöjen hakua, tuottamista ja muokkausta tai keskustelua, ei sitä ole yleensä tarpeen rajoittaa. 10
 11. 11. Koulun ja opetuksen näkökulma Millaisia digitaitoja nuoret tarvitsevat? Onko opettajilla tarvittavia valmiuksia? 11
 12. 12. Tärkeimmät taidot työelämässä 1. Analyyttinen ajattelu ja innovointi 2. Aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat 3. Monimutkainen ongelmanratkaisu 4. Kriittinen ajattelu ja analysointi 5. Luovuus, omaperäisyys ja oma-aloitteisuus 6. Johtaminen ja sosiaalinen vaikuttaminen 7. Teknologian käyttö, seuranta ja hallinta 8. Teknologian suunnittelu ja ohjelmointi 9. Sinnikkyys, stressinsieto ja joustavuus 10. Päättely, ongelmanratkaisu ja ideointi Lähde: World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ 12
 13. 13. Lukutaito on digitaitojen ydin 13 Lähteet: PISA-tulosten kuvaaja: IS, 30.8.2021, https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008198410.html, KARVI, 2020, https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1320.pdf, Lukuliike, 2020, https://lukukeskus.fi/10-faktaa-lukemisesta-2020/ PISA-tutkimusten mukaan peruskoululaisten lukutaito on laskenut v. 2003-2018. Samaan aikaan 9.-luokkalaisten lukeminen on vähentynyt merkittävästi. KARVI: Kantaa ottavan mediatekstin tulkitseminen, peruskoulun 9.-luokkalaiset  41 % ymmärsi pääväitteen ja kaikki perustelut  34 % ymmärsi pääväitteen ja osan perusteluista  17 % ymmärsi vain pääväitteen  8 % ei ymmärtänyt edes pääväitettä
 14. 14. 14 Kuva: Uwe Kils, CC-BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iceberg.jpg Medialukutaito Laaja tekstikäsitys Tietokonelukutaito Kulttuurin lukutaidot Teknologinen lukutaito Verkkolukutaito Kuvanlukutaito Informaation lukutaito Globaali lukutaito Median tuntemus Mainonnan lukutaito Visuaalinen lukutaito Algoritmien lukutaidot Tekniset taidot Informaation hallinta Uudet kirjoitustaidot Julkisuustaidot Sosiaaliset taidot Verkostotaidot Multimodaaliset taidot Luovuustaidot Metatietojen hallinta
 15. 15. MrTuomo Valmiiksi hajonnut tuoli 15 YOUTUBEN ALGORITMIN MAINOKSIA KAUPALLISTA SISÄLTÖÄ JA YHTEISTYÖTÄ(?) Soikkuu ”Clarion tarjosi yön hotellissa” eeddspeaks ”Ville Ruotsista lähetti juotavaa” Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2018/02/08/tubettajien-kaupallinen-yhteistyo-lahti-lapasesta/
 16. 16. Repost-kulttuuri Instagramissa on yleistä tehdä reposteja eli uudelleenjakoja muiden kuvista. Instagramin käyttöehdot eivät anna muille lupaa teosten repostaukseen. Tekijänoikeuksien kannalta kyse on usein laittomasta kopioinnista, vaikka kuvaan olisikin merkitty alkuperäinen tekijä. Repost voi olla myös tekijän luvalla tehty tai se voi olla lainmukainen kuvalainaus. 16 Instagramin ohje tekijänoikeuksista: https://help.instagram.com/126382350847838 Repost = Instagramissa jaettu kuva, joka on kopioitu toiselta Instagram-tililtä
 17. 17. Netissä viihdytään, mutta sitä ei käytetä koulutehtäviin (2020 ennen koronaa) Suomalaislapset 19 maan keskiarvo On kännykällä netissä useita kertoja päivässä 12-14-v: 79 % 15-16-v: 88 % 12-14-v: 68 % 15-16-v: 81 % Netissä vietetty aika päivässä 12-14-v: 230 min 15-16-v: 262 min 12-14-v: 192 min 15-16-v: 229 min Netin käyttö koulutehtäviin 12-14-v: 15 % 15-16-v: 23 % 12-14-v: 35 % 15-16-v: 44 % Digitaaliset taidot (kokonaispisteet) 7.6 / 10 7.8 / 10 17 Lähde: EU Kids Online 2020, https://www.eukidsonline.ch/files/Eu-kids-online-2020-international-report.pdf Vain Norjassa ja Belgiassa lapset viettivät enemmän aikaa netissä kuin Suomessa. Vain Puolassa käytettiin vähemmän nettiä koulutehtäviin kuin Suomessa.
 18. 18. Opettajien TVT:n opetuskäytön koulutus ei ole tuottanut haluttuja tuloksia (2018) Suomalaisopettajat 31 OECD-maan keskiarvo Saanut TVT:n opetuskäytön koulutusta osana tutkintoa 56 % 56 % Saanut äskettäin koulutusta TVT:n opetuskäyttöön 74 % 60 % Kokee tarvitsevansa paljon TVT-koulutusta 19 % 18 % Kokee omaavansa riittävät valmiudet TVT:n opetuskäyttöön 21 % 43 % Antaa oppijoiden käyttää TVT:tä koulutehtävissä 51 % 53 % 18 Lähde: OECD, TALIS 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d0bc92a-en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/1d0bc92a- en&_csp_=1418ec5a16ddb9919c5bc207486a271c&itemIGO=oecd&itemContentType=book (vastaajat alakoulun opettajia) Ainoastaan Itävallassa opettajat kokivat omaavansa huonommat valmiudet TVT:n opetuskäyttöön kuin Suomessa.
 19. 19. Korona-ajan etäopetus toi haasteet näkyville 19 Lähde: KARVI, Poikkeustilanteen vaikutukset eri koulutusasteilla Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 14.12.2020, https://karvi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen- vaikutusten-arviointi-tulokset.pdf (rehtorit n=112, opetus- ja ohjaushenkilöstö n=378-388) Koronan vuoksi valtaosa kouluista siirtyi etäopetukseen maaliskuussa 2020. Etäopetus toi kauan kaivatun ”digiloikan”, mutta se oli kaikkea muuta kuin ongelmatonta. KARVI: poikkeustilanteen vaikutukset peruskouluissa keväällä 2020  92 % rehtoreista ja 79 % henkilökunnasta näki ongelmia opintojen edistymisessä  82 % rehtoreista ja 63 % henkilökunnasta näki ongelmia etäopiskeluun liittyvien valmiuksien tukemisessa
 20. 20. Monimuoto-opetus lisääntyy 20 Lähde: 2021 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition, https://library.educause.edu/-/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf Lisätietoa opetuksen malleista: Valerie Irvene, 2020, https://er.educause.edu/articles/2020/10/the-landscape-of-merging-modalities Korona on pakottanut oppilaitoksia luomaan uudenlaisia joustavia opetusmalleja. ▪ Maailmalla ”hybridiopetuksella” tarkoitetaan monimuoto-opetusta eli kontakti- ja verkko- opetuksesta koostuvaa opetusta. ▪ Yleinen haaste: perinteiset opetuksen käytännöt kuten luennot ja tehtävät yritetään siirtää sellaisenaan verkkoon. ▪ Ongelmat yleisiä: turhautuminen, motivaation ylläpito, sopivan paikan löytäminen opiskelulle, ohjauksen ja materiaalien laatu jne. Trendit: mobiili oppiminen + saavutettavuus, yhteisöllinen oppiminen, mikro-oppiminen, videot opetuksessa
 21. 21. Ratkaisuja: mikro-oppiminen + personoitu/adaptiivinen oppiminen 21 Kuva oikealla: Valamis, https://www.valamis.com/fi/blogi/kattava-opas-mikro-oppimiseen (16.9.2021), kuvan alkuperäinen idea: Zach Posner, 2017 Lyhyet videot Kuvat ja infografiikat Harjoitukset, tehtävät ja testit Some-sisällöt ja podcastit Oppimispelit ja sovellukset Muut oppimis- sisällöt Mikro-oppimisen elementtejä
 22. 22. 22 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!

×