Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia

229 views

Published on

6.10.2017 Digipolku töihin -hankeen webinaarissa pidetty esitys, jonka sisällöt keskittyvät TIEKEn tekemän Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen -selvityksen tuloksiin.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia

 1. 1. Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia Merja Sjöblom digiosaamisen vauhdittaja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry www.tieke.fi @tiekery @MerjaSjoblom
 2. 2. Webinaarin sisältö  Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen –selvityksen kertomaa  Kehittämistarpeet  Kenen vastuulla digiosaamisen kehittäminen on  Kehittämisen keinovalikoima  Muita tutkimuksia ja selvityksiä digiosaamisesta @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2
 3. 3. Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen -selvitys @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3  Kevät 2017: workshop ja ständikysely ITK-päivillä  Kesä 2017: laaja, avoin kysely ja sitä täydentävät haastattelut  Syyskuu 2017: Ajatuspaja  Lokakuu 2017: Selvityksen tulokset
 4. 4. Mitä kaikkea kysyimmekään? Datan analysointi Informaation lukutaito Kuvankäsittely Laitteiden hallinta (älypuhelin, tabletti, tietokone) Ohjelmointi Pilvipalvelut Sosiaalinen media Sähköposti ja kalenteri Tekijän- ja käyttöoikeudet Tiedonhaku Tietoturva Työvälineohjelmistot (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) Verkkokokousten järjestäminen Verkkokoulutusten järjestäminen Verkko-oppimisympäristön käyttö Yhteisöllinen työskentely (esim. Google- tai Office365-palvelut) @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4 Mikä on taitojen taso? Missä taidot pitäisi oppia? Tarvitseeko opittua edelleen kehittää? Minkälaisia täydennyskou- lutusmuotoja? Kenen vastuulla lisäoppi on?
 5. 5. Vastaajaorganisaatiot, vastaajia noin 250 @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 5 21% 13% 9% 11% 18% 12% 6% 4% 6% Kyselyyn vastanneiden edustamat organisaatiot Yritys Julkinen sektori Kolmas sektori Perusopetus Toinen aste Ammattikorkeakoulu Yliopisto Vapaa sivistystyö Muu
 6. 6. Kohti tuntematonta tulevaisuutta?  Kaikki osaaminen perustuu perustaitoihin, joiden päälle uutta osaamista rakennetaan  Miten tunnistaa tulevaisuuden osaamistarpeet? @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
 7. 7. Missä digitaitojen perusteet pitäisi oppia? @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 7 10% 51% 34% 50% 21% 33% 45% 41% 35% 45% 35% 32% 5% 2% 28% 26% 23% 21% 29% 13% 24% 23% 19% 22% 24% 20% 22% 26% 17% 8% 23% 24% 31% 11% 11% 6% 26% 13% 6% 8% 15% 13% 13% 14% 22% 26% 19% 17% 18% 4% 9% 7% 12% 12% 5% 9% 12% 5% 14% 11% 30% 35% 13% 13% 11% 4% 6% 7% 7% 9% 6% 9% 7% 6% 7% 9% 18% 19% 10% 11% 7% 8% 12% 17% 10% 11% 19% 12% 7% 10% 9% 9% 7% 9% 7% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Datan analysointi Informaation lukutaito Kuvankäsittely Laitteiden hallinta (älypuhelin, tabletti, tietokone) Ohjelmointi Pilvipalvelut Sosiaalinen media Sähköposti ja kalenteri Tekijän- ja käyttöoikeudet Tiedonhaku Tietoturva Työvälineohjelmistot (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) Verkkokokousten järjestäminen Verkkokoulutusten järjestäminen Verkko-oppimisympäristön käyttö Yhteisöllinen työskentely (esim. Google- tai Office365-palvelut) Missä digitaitojen perusteet pitäisi oppia? Peruskoulussa Toisella asteella Jatko-opinnoissa Työnantajan kouluttamana Työn ohessa oppien Omaehtoisesti
 8. 8. Osaamisen säännöllinen päivittäminen keskeistä  Kaikkea digitaalista osaamista on syytä päivittää säännöllisesti  Osaaminen vanhenee ohjelmistojen, versioiden ja lainsäädännön kehittyessä  Työvälineohjelmistojen osaamisen päivittäminen nähdään tärkeänä – tehokas ja sujuva käyttö vaatii harjoitusta  Avoimissa vastauksissa kehittämiskohteina korostuivat mm. datan käsittely ja analysointi, verkkotyöskentelyn taidot, tietoturva, sosiaalinen media, pedagogiikka ja yhteisöllisen työskentelyn taidot  Entä ne tulevaisuuden taidot, jotka vielä toistaiseksi ovat ”sokeina pisteinä” monen mielessä? @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 9. 9. Kenen vastuulla osaamisen kehittäminen on? @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9 ”Osa digitaidoista on kansalaistaitoja, jotka vaan täytyy oppia ja jokaisella on vastuu omasta osaamisestaan.” ”Työssä tarvittavien taitojen kouluttaminen ja perehdytys on työnantajan vastuulla.”
 10. 10. Vanhoja, toimivia ja uusia, innovatiivisia koulutusmuotoja @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 11. 11. Teemahaastatteluilla syvennettiin ajatuksia  Poimimme 14 haastateltavaa vastanneiden joukosta:  osaamisen kehittämiseen halutaan tarttua, muttei oikein ole selkeää suuntaa, että miten ja millä keinoin  Haastatteluissa sanottua:  ”Osaava henkilökunta nostaa myös organisaation kilpailukykyä.”  ”Digitalisaatio on ehdottomasti positiivinen asia. Vielä ollaan perusosaamisen puutteen vuoksi kuitenkin liikaa yksittäisten välineiden ja ohjelmien käytön opettelussa.”  ”Perusopetukselle asetetaan suuret haasteet digitaitojen opettamisessa. Toivottavasti uudet opetussuunnitelmat jalkautuessaan vastaavat tähän haasteeseen.”  ”Ollaan ylpeitä osaamisen kehittämisestä!” @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 11
 12. 12. Tutustu selvityksen tuloksiin  TIEKEn verkkosivuilta @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12
 13. 13. Muita selvityksiä ja tutkimuksia  Digibarometri  Suomi kärjessä, mutta digitaalisuus on edelleen hyödyntämätön mahdollisuus – suurin haaste syvempi soveltaminen  FlowIT  Työssä menee 4 tuntia viikossa tietokoneongelmiin  OKM: Selvitys perusopetuksen digitalisaatiosta  Osaamisen, laitteiden ja tekniikan puute hidastavat tvt:n opetuskäyttöä  PIAAC, ”aikuisten PISA”  Etenkin alle 20 ja yli 40 -vuotiailla ongelmia tietotekniikan käyttöä vaativissa ongelman-ratkaisutehtävissä  Väitös: Diginatiivitkin tarvitsevat tietotekniikkakoulutusta  Paltan digitaloudesta kasvua -tutkimus @tiekery #digiosaaminen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13
 14. 14. Merja Sjöblom digiosaamisen vauhdittaja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Twitter: @MerjaSjoblom Kiitos! Kysymyksiä ja keskustelua

×