SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
ŠTA JE REŠETKASTI NOSAČ?
To je konstrukcija sastavljena od više pravih štapova koji su na krajevima
međusobno zglobno vezani u krutu konstrukciju.
PRIMENA
Pri izradi mostova, dizalica, krovnih konstrukcija, stubova dalekovoda,
avionskih krila itd.
Štapovi i čvorovi
Štapovi rešetkastog nosača međusobno su spojeni zglobnim vezama koje se
nazivaju čvorovi.
ŠTAP
ČVOR
Štapovi rešetkastog nosača se označavaju arapskim brojevima, a čvorovi rimskim
.
1
2
3
4
5
6
7
I
II
III
IV
V
Odnos broja štapova i čvorova
Zavisnost između broja štapova s i broja čvorova n:
s=2n-3
Ovakva rešetka nema suvišnih štapova.
Ako je s<2n-3, onda broj štapova nije dovoljan da bi rešetka bila geometrijski nepr
omenljiva
Ako je s>2n-3 reč je o rešetki sa suvišnim štapom (štapovima)
Odnos broja štapova i čvorova
Zavisnost između broja štapova s=7 i broja čvorova n=5:
s=2 x 5 - 3=10-3=7
Pri rešavanju rešetkastog nosača polazi se od sledećih pretpostavki:
1. Nosač se opterećuje tako da sve spoljašnje sile deluju u čvorovima rešetke
2. Pri određivanju sila u štapovima zanemaruju se težine štapova
DA
NE
Ako su ispunjene ove pretpostavke, na svaki štap rešetke deluju samo dve sile. O
ne deluju na krajevima štapova, imaju pravce štapova , iste intenzitete i suprotne
smerove (u slučaju ravnoteže).
Karakter sila u štapovima: AKO UNUTRAŠNJE SILE U ŠTAPOVIMA DELUJU KA ZG
LOBU -ČVORU(PRISTISKAJU GA), ŠTAP JE IZLOŽEN PRITISKU, A AKO DELUJU OD
ZGLOBA (ZATEŽU GA), ŠTAP JE IZLOŽEN ZATEZANJU.
PRITISAK
Fu’ Fu’’
ZATEZANJE
Fu’ Fu’’
NAPOMENA:
Vrsta naprezanja može se utvrditi i pri sračunavanju intenziteta
sila pomoću ravnotežnih jednačina. Pošto se uvek polazi od pretpostavke da
su štapovi napregnuti na zatezanje, ukoliko se dobije pozitivan predznak
vrednosti sile u štapu, on potvrđuje naprezanje na zatezanje.
Ukoliko se dobije negativan predznak, to znači da je štap napregnut na
pritisak!
Rešetkasti nosač je opterećen kao na slici. Odrediti otpore oslonaca rešetke i
unutrašnje sile u štapovima rešetke.
PRIMER
Vrši se na isti način kao i kod ostalih nosača, korišćenjem ravnotežnih jednačina.
ODREĐIVANJE OTPORA OSLONACA REŠETKASTOG NOSAČA
RAVNOTEŽNE J-NE
RAVNOTEŽNE J-NE
Odnos broja štapova i čvorova
broja štapova s=5 i broja čvorova n=4:
s=2 x 4 - 3=8-3=5
5
METODA IZDVOJENIH ČVOROVA
Određivanje unutrašnjih sila u štapovima rešetke svodi se na rešavanje
zadataka ravnoteže sistema sučeljnih sila.
ODREĐIVANJE UNUTRAŠNJIH SILA
U ŠTAPOVIMA REŠETKASTOG NOSAČA
Čvorovi se izdvajaju tako da bude ispunjen uslov da imamo samo dve
nepoznate sile u štapovima. Ovaj uslov trenutno ispunjavaju čvor I i čvor IV.
Krenućemo od čvora IV jer ima samo jednu poznatu (FB) i dve nepoznate sile
u štapovima 4 i 5.
Uvek se pretpostavlja da su štapovI napregnuti na ZATEZANJE!
Fu4
Fu5
FB
Fu4
Fu5
45
y
x
IV
Dve nepoznate Fu4 i Fu5 i dve jednačine
FB
Yu4
Fu5
45
y
x
IV
Razlažemo Fu4 na Xu4 i Yu4, a zatim rešavamo j-ne
Xu4
Fu
FB
Yu4
Fu5
45
y
x
IV
Ovo znači da smo smer Fu5 dobro pretpostavili, a Fu4 nismo.
Xu4
Fu5 ostaje sa svojim smerom pri čemu na suprotnom kraju štapa se postavlja i sila u
suprotnom smeru. Fu4 menja smer kod čvora IV, a na suprotnom kraju štapa opet se
crta sila suprotnog smera i nadalje se računa da je Fu4=3,54kN (a ne -3,54)
Fu4
Fu5
Fu5=2,5
Fu4=3,54
Sada možemo da radimo sve preostale čvorove jer nijedan od čvorova nema više od dve
nepoznate sile. Biramo čvor III jer je najlakši za rešavanje. I ovde pretpostavljamo da
su štapovi 2 i 3 napregnuti na zatezanje.
Fu4
Fu5
Fu5=2,5
Fu4=3,54
Fu2
Fu3
x
F1=3
Fu5=2,5
y
Fu2
Fu3
Naprezanja su dobro predviđena. Opet na suprotnim krajevima štapova, crtamo iste
sile, ali suprotnih smerova.
Fu4
Fu5
Fu5=2,5
Fu4=3,54
Fu2
Fu3
Fu2
Fu3
Sada radimo čvor I da bismo odredili jedinu nepoznatu silu, a to je Fu1. I ovaj štap
pretpostavljamo da je napregnut na zatezanje.
Fu4
Fu5
Fu5=2,5
Fu4=3,54
Fu2
Fu3
Fu2
Fu3
Fu1
I ovde pravimo sistem sučeljnih sila.
Fu1
Fu2
YA
XA
I
Yu1
Fu2
YA
XA
Xu1
Yu1
Fu2
YA
XA
Xu1
Sada radimo čvor I da bismo odredili jedinu nepoznatu silu, a to je Fu1. I ovaj štap
pretpostavljamo da je napregnut na zatezanje. Pošto smo dobili negativnu vrednost,
menjamo smer Fu1 i nadalje radimo kao da je Fu1=0,707kN (a ne -0,707)
Fu4
Fu5
Fu5
Fu4
Fu2
Fu3
Fu2
Fu3
Fu1
Fu1=0,707
Iako smo sve sile u štapovima sračunali, kao proveru možemo uraditi i poslednji čvor, a
to je čvor II.
Fu4
Fu3
Fu1
F2
Fu3
Xu4 F2
Xu1
Yu1
Yu4
⇒
Fu4
Fu3
Fu1
F2
Fu3
Xu4 F2
Xu1
Yu1
Yu4
PREGLED REZULTATA
ŠTAP ZATEZANJE PRITISAK
1 0,707
2 2,5
3 3
4 3,54
5 2,5
Rešetkasti nosač je opterećen kao na slici. Odrediti otpore oslonaca rešetke i
unutrašnje sile u štapovima rešetke.
PRIMER 2-varijanta prvog zadatka
ODREĐIVANJE OTPORA OSLONACA REŠETKASTOG NOSAČA
ODREĐIVANJE OTPORA OSLONACA REŠETKASTOG NOSAČA
ODREĐIVANJE OTPORA OSLONACA REŠETKASTOG NOSAČA
YA=2kN

More Related Content

Featured

Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

Featured (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

REŠETKASTI NOSAČ Mehanika 1 Masinstvo Masinski elementi Sile Opterecenja

 • 1. ŠTA JE REŠETKASTI NOSAČ? To je konstrukcija sastavljena od više pravih štapova koji su na krajevima međusobno zglobno vezani u krutu konstrukciju.
 • 2. PRIMENA Pri izradi mostova, dizalica, krovnih konstrukcija, stubova dalekovoda, avionskih krila itd.
 • 3.
 • 4. Štapovi i čvorovi Štapovi rešetkastog nosača međusobno su spojeni zglobnim vezama koje se nazivaju čvorovi. ŠTAP ČVOR
 • 5. Štapovi rešetkastog nosača se označavaju arapskim brojevima, a čvorovi rimskim . 1 2 3 4 5 6 7 I II III IV V
 • 6. Odnos broja štapova i čvorova Zavisnost između broja štapova s i broja čvorova n: s=2n-3 Ovakva rešetka nema suvišnih štapova. Ako je s<2n-3, onda broj štapova nije dovoljan da bi rešetka bila geometrijski nepr omenljiva Ako je s>2n-3 reč je o rešetki sa suvišnim štapom (štapovima)
 • 7. Odnos broja štapova i čvorova Zavisnost između broja štapova s=7 i broja čvorova n=5: s=2 x 5 - 3=10-3=7
 • 8. Pri rešavanju rešetkastog nosača polazi se od sledećih pretpostavki: 1. Nosač se opterećuje tako da sve spoljašnje sile deluju u čvorovima rešetke 2. Pri određivanju sila u štapovima zanemaruju se težine štapova DA NE
 • 9. Ako su ispunjene ove pretpostavke, na svaki štap rešetke deluju samo dve sile. O ne deluju na krajevima štapova, imaju pravce štapova , iste intenzitete i suprotne smerove (u slučaju ravnoteže). Karakter sila u štapovima: AKO UNUTRAŠNJE SILE U ŠTAPOVIMA DELUJU KA ZG LOBU -ČVORU(PRISTISKAJU GA), ŠTAP JE IZLOŽEN PRITISKU, A AKO DELUJU OD ZGLOBA (ZATEŽU GA), ŠTAP JE IZLOŽEN ZATEZANJU. PRITISAK Fu’ Fu’’ ZATEZANJE Fu’ Fu’’
 • 10. NAPOMENA: Vrsta naprezanja može se utvrditi i pri sračunavanju intenziteta sila pomoću ravnotežnih jednačina. Pošto se uvek polazi od pretpostavke da su štapovi napregnuti na zatezanje, ukoliko se dobije pozitivan predznak vrednosti sile u štapu, on potvrđuje naprezanje na zatezanje. Ukoliko se dobije negativan predznak, to znači da je štap napregnut na pritisak!
 • 11. Rešetkasti nosač je opterećen kao na slici. Odrediti otpore oslonaca rešetke i unutrašnje sile u štapovima rešetke. PRIMER
 • 12. Vrši se na isti način kao i kod ostalih nosača, korišćenjem ravnotežnih jednačina. ODREĐIVANJE OTPORA OSLONACA REŠETKASTOG NOSAČA
 • 15. Odnos broja štapova i čvorova broja štapova s=5 i broja čvorova n=4: s=2 x 4 - 3=8-3=5 5
 • 16. METODA IZDVOJENIH ČVOROVA Određivanje unutrašnjih sila u štapovima rešetke svodi se na rešavanje zadataka ravnoteže sistema sučeljnih sila. ODREĐIVANJE UNUTRAŠNJIH SILA U ŠTAPOVIMA REŠETKASTOG NOSAČA
 • 17. Čvorovi se izdvajaju tako da bude ispunjen uslov da imamo samo dve nepoznate sile u štapovima. Ovaj uslov trenutno ispunjavaju čvor I i čvor IV.
 • 18. Krenućemo od čvora IV jer ima samo jednu poznatu (FB) i dve nepoznate sile u štapovima 4 i 5.
 • 19. Uvek se pretpostavlja da su štapovI napregnuti na ZATEZANJE! Fu4 Fu5
 • 20. FB Fu4 Fu5 45 y x IV Dve nepoznate Fu4 i Fu5 i dve jednačine
 • 21. FB Yu4 Fu5 45 y x IV Razlažemo Fu4 na Xu4 i Yu4, a zatim rešavamo j-ne Xu4
 • 22. Fu FB Yu4 Fu5 45 y x IV Ovo znači da smo smer Fu5 dobro pretpostavili, a Fu4 nismo. Xu4
 • 23. Fu5 ostaje sa svojim smerom pri čemu na suprotnom kraju štapa se postavlja i sila u suprotnom smeru. Fu4 menja smer kod čvora IV, a na suprotnom kraju štapa opet se crta sila suprotnog smera i nadalje se računa da je Fu4=3,54kN (a ne -3,54) Fu4 Fu5 Fu5=2,5 Fu4=3,54
 • 24. Sada možemo da radimo sve preostale čvorove jer nijedan od čvorova nema više od dve nepoznate sile. Biramo čvor III jer je najlakši za rešavanje. I ovde pretpostavljamo da su štapovi 2 i 3 napregnuti na zatezanje. Fu4 Fu5 Fu5=2,5 Fu4=3,54 Fu2 Fu3
 • 26. Naprezanja su dobro predviđena. Opet na suprotnim krajevima štapova, crtamo iste sile, ali suprotnih smerova. Fu4 Fu5 Fu5=2,5 Fu4=3,54 Fu2 Fu3 Fu2 Fu3
 • 27. Sada radimo čvor I da bismo odredili jedinu nepoznatu silu, a to je Fu1. I ovaj štap pretpostavljamo da je napregnut na zatezanje. Fu4 Fu5 Fu5=2,5 Fu4=3,54 Fu2 Fu3 Fu2 Fu3 Fu1
 • 28. I ovde pravimo sistem sučeljnih sila. Fu1 Fu2 YA XA I
 • 31. Sada radimo čvor I da bismo odredili jedinu nepoznatu silu, a to je Fu1. I ovaj štap pretpostavljamo da je napregnut na zatezanje. Pošto smo dobili negativnu vrednost, menjamo smer Fu1 i nadalje radimo kao da je Fu1=0,707kN (a ne -0,707) Fu4 Fu5 Fu5 Fu4 Fu2 Fu3 Fu2 Fu3 Fu1 Fu1=0,707
 • 32. Iako smo sve sile u štapovima sračunali, kao proveru možemo uraditi i poslednji čvor, a to je čvor II. Fu4 Fu3 Fu1 F2 Fu3 Xu4 F2 Xu1 Yu1 Yu4 ⇒
 • 34. PREGLED REZULTATA ŠTAP ZATEZANJE PRITISAK 1 0,707 2 2,5 3 3 4 3,54 5 2,5
 • 35. Rešetkasti nosač je opterećen kao na slici. Odrediti otpore oslonaca rešetke i unutrašnje sile u štapovima rešetke. PRIMER 2-varijanta prvog zadatka
 • 36. ODREĐIVANJE OTPORA OSLONACA REŠETKASTOG NOSAČA
 • 37. ODREĐIVANJE OTPORA OSLONACA REŠETKASTOG NOSAČA
 • 38. ODREĐIVANJE OTPORA OSLONACA REŠETKASTOG NOSAČA YA=2kN