SlideShare a Scribd company logo
Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja
Suomessa
| Julkinen
Esityksen sisältö
• Kansainvälisen talouden näkymät
• Suomen talouden näkymät
• Yritysrahoituksen tilasta
14.10.2019 2
Suomen Pankki
Kansainvälisen talouden näkymät
Näköpiirissä vaimeaa kasvua
| Julkinen
Kansainvälisen talouden lähiajan näkymät vaimeat ja
kasvuriskit heikompaan suuntaan
• Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota heijastuu globaaliin talouteen
• Maailman tavarakaupan kasvu täysin pysähdyksissä
• Teollisuuden ja viennin lähiajan näkymät laaja-alaisesti vaimeat
• Epävarmuus vähentää investointeja
• Rahoitusmarkkinoilla heiluntaa, mutta ei toistaiseksi merkittäviä häiriöitä
• Kasvuriskit heikompaan suuntaan (kauppasota, Kiina, brexit)
14.10.2019 4
| Julkinen
Maailmankaupan ja teollisuustuotannon kasvuvauhdit
hidastuneet jyrkästi
-2
0
2
4
6
8
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Maailmankauppa Teollisuustuotanto
Volyymi, kasvu edellisestä vuodesta, %
Lähteet: CPB, Macrobond.
37072@mkteol%14.10.2019 5
| Julkinen
Maailmantalouden kasvunäkymät vaimentuneet
edelleen tänä vuonna
48
49
50
51
52
53
54
55
2016 2017 2018 2019
Teollisuus Palvelut
Maailman ostopäällikköindeksit, indeksi
Jos indeksi on alle 50, merkitsee se taloudellisen aktiviteetin supistumista.
Lähde: IHS Markit.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
3.10.201914.10.2019 6
| Julkinen
Kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus on kasvanut
14.10.2019
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
World Trade Uncertainty -indeksi, painottamaton keskiarvo
Lähde: Economic Policy Uncertainty.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
3.10.2019 7
| Julkinen
Kiinan ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen kauppa on jo
supistunut selvästi
10
12
14
16
18
20
22
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Kiina EU
Osuus Yhdysvaltain koko tuonnista, %, 4 neljänneksen liukuva ka.
Lähde: United States Census Bureau.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
3.10.2019
Yhdysvaltojen tuonti Kiinan tuonti
14.10.2019 8
| Julkinen
SP:n arvion mukaan kauppasodan maailmantalouden
kasvua hidastava vaikutus noin 0,7 prosenttiyksikköä
tähän mennessä
• Kauppasodan kasvua
hidastava vaikutus noin
prosenttiyksikön
Yhdysvalloissa sekä
Kiinassa, ja noin 0,3
prosenttiyksikköä
euroalueella
• Vaikutuskanavat:
kauppavirrat, epävarmuus ja
nousevien maiden
rahoitusolojen kiristyminen
-1.5
-1.2
-0.9
-0.6
-0.3
0.0
Yhdysvallat Euroalue Kiina Maailma
Jo asetetut lisätullit Jo nähty rahoitusolojen kiristyminen nousevissa talouksissa
Vaikutus talouskasvuun ensimmäisenä vuonna, %-yksikköä
Lähde: Suomen Pankin laskelmat.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
3.10.2019
Toteutuneiden tullikorotusten arvioidut vaikutukset
14.10.2019 9
| Julkinen
Talouskasvu hidastuu tai polkee paikallaan keskeisillä
talousalueilla ensi vuonna
• Maailmantalouden kasvu
hidastunut reilusta 3,5
prosentista noin 3
prosenttiin tänä vuonna
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina
BKT, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Lähteet: OECD, EKP ja Suomen Pankki (BOFIT).
Ennusteet: BOFIT (Kiina), EKP (euroalue), OECD (Yhdysvallat ja Japani).
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
3.10.2019
14.10.2019 10
| Julkinen
Euroalueen suhdannenäkymät
Kasvun odotetaan hieman vahvistuvan, mutta brexit ja
kauppasota lisäävät taantuman riskiä
14.10.2019 11
| Julkinen
Euroalueella näköpiirissä vaimeaa kasvua, mutta ei
ainakaan toistaiseksi taantumaa
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Saksa Italia Espanja Ranska
Euroalue EKP (ennuste) OECD (ennuste)
BKT:n määrä, vuosimuutos %
Lähteet: Eurostat, EKP ja OECD.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
3.10.201914.10.2019 12
| Julkinen
Talouskasvu hidastunut jyrkimmin
teollisuusvaltaisissa talouksissa
14.10.2019
Itävalta
Belgia
Euroalue
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Italia
Alankomaat
Portugali
Espanja
-1.8
-1.6
-1.4
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
*Muutos 2018H1 ja 2019H1 BKT-vuosikasvun välillä.
Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
3.10.2019
BKT-vuosikasvunmuutos*,%-yksikköä
Teollisuuden osuus maassa tuotetusta bruttoarvonlisästä, %
13
| Julkinen
Euroalueen kasvun odotetaan asteittain hieman
vahvistuvan, mutta riskejä ilmassa
Euroalueen kasvu vahvistuu, jos
1) euroalueen ulkopuolinen epävarmuus vähenee
2) maakohtaiset tekijät eivät jatkossa heikennä euroaluetta
3) suhdanteen heikkeneminen ei heijastu merkittävästi
työmarkkinoille
4) teollisuuden heikkous ei tartu palvelusektorille
14.10.2019 14
| Julkinen
1) Ulkoinen ympäristö ja epävarmuus – euroalueen vienti- ja
investointinäkymät yhä vaimeat
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Euroalue: vientitilaukset Euroalue: investointinäkymät
Indeksi
Lähteet: Eurostat ja Euroopan komissio.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
3.10.201914.10.2019 15
| Julkinen
2) Maakohtaiset tekijät – Saksan teollisuudessa ei vielä
käännettä parempaan
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2015 2016 2017 2018 2019
Saksa Euroalue
Teollisuustuotannon volyymi, indeksi, 100 = 1/2015
Lähteet: Eurostat ja Macrobond. 32425@teollisot
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
2015 2016 2017 2018 2019
Saksa Euroalue
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, saldoluku
Lähde: IHS Markit. 32425@PMIteoll
14.10.2019 16
| Julkinen
3) Työmarkkinoiden kehitys – suhdanteen heikkeneminen
ei toistaiseksi näy euroalueen työttömyysasteessa
6
7
8
9
10
11
12
13
2008 2010 2012 2014 2016 2018
Euroalue
Työttömyysaste, %
Lähteet: Eurostat ja Macrobond. 32424@Työttömyysisot
14.10.2019 17
| Julkinen
4) Sektorikohtaiset tekijät – palvelusektorin jopa yllättävä
vahvuus euroalueen tukena, mutta kuinka pitkään?
30
35
40
45
50
55
60
65
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Palvelut Teollisuus
Euroalueen ostopäällikköindeksi
Lähde: IHS Markit.
eurojatalous.fi / bofbulletin.fi
3.10.201914.10.2019 18
| Julkinen
Inflaationäkymät ja rahapolitiikka
14.10.2019 19
| Julkinen
Euroalueen inflaatio jäämässä selvästi alle 2 prosentin
lähivuosina
Euroalueen inflaatio ja hyödykeryhmien vaikutukset siihen
2014.10.2019
1,2
1
1,1 1,2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Palvelut Teollisuustuotteet (pl. Energia)
Jalostetut elintarvikkeet Energia
Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä
Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste
Pohjainflaatio, EKP:n ennuste
Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, %
HUOM. Tilastointimenetelmän muutos vääristää vuoden 2015 vuosi-inflaatiota.
Lähteet: Eurostat, EKP ja Macrobond. patu32426@YKHIkontrib(2)
1,5
1,5
| Julkinen
Inflaatio-odotukset alentuneet
14.10.2019 21
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
1 vuosi 2 vuoden jälkeen* 5 vuotta 5 vuoden jälkeen*
SPF-ennuste vuoden päähän SPF-ennuste, pidempi aikaväli
Inflaatio-odotus, %
Lähteet: EKP, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.
* Laskettu inflaatioswapeista. 32426@odotusSPF
| Julkinen
Kestävää kasvua ja inflaatiotavoitetta tukevaa
rahapolitiikkaa tarvitaan vielä pidemmän aikaa
• Syyskuun päätösten perusta
1. Inflaatiovauhti on ollut jatkuvasti tavoitetta hitaampaa.
2. EKP:n neuvoston edellisen kokouksen jälkeen saatujen tietojen
perusteella euroalueen talouskehitys on jatkuvasti heikkoa.
3. Odotettuakin heikomman talouskehityksen riskit eivät ole
väistyneet ja inflaatiopaineet ovat edelleen vaimeita.
2214.10.2019
| Julkinen
EKP:n neuvoston korkoja koskevat päätökset
syyskuussa 2019
• EKP:n ohjauskoroista talletuskorko päätettiin laskea
-0,40%:sta −0,50 %:iin.
• EKP:n neuvosto odottaa nyt ohjauskorkojen pysyvän
nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes inflaationäkymät
palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia ja
kehitys näkyy riittäväti myös pohjainflaatiossa.
2314.10.2019
| Julkinen
EKP:n neuvoston omaisuuserien osto-ohjelmia
koskevat päätökset syyskuussa 2019
• Omaisuuserien osto-ohjelmassa tehdään uusia ostoja
nettomääräisesti 20 miljardilla eurolla kuukaudessa
1.11.2019 alkaen.
• Ostojen odotetaan jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen
ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja
päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa.
2414.10.2019
| Julkinen
EKP:n neuvoston luotto-operaatioita ja
keskuspankkitalletuksille maksettavaa korkoa koskevat
päätökset syyskuussa 2019
• Luotto-operaatioiden korkoa laskettiin 0,1 %-yksikköä ja
operaatioiden kestoksi tulee kahden vuoden sijasta kolme
vuotta.
• Luotto-operaatioiden tavoite on, että pankkien
luotonantotilanne pysyy suotuisana, rahapolitiikan vaikutus
välittyy sujuvasti ja rahapolitiikalla voidaan tukea kasvua
tehokkaammin.
2514.10.2019
Suomen Pankki
Suomen talous
Hidastuvaa kasvua kansainvälisen epävarmuuden varjossa
| Julkinen
Suomen talouskasvu hidastuu
• Kasvu jatkuu, mutta kansainvälisen talouden heikentyminen näkyy myös
Suomessa
• Tilastot ovat tarkentuneet heikompaan suuntaan ja kasvuennusteita on
tarkistettu alas
• Vaatimattomia kasvunäkymiä varjostaa maailmantalouden epävarmuus,
joka kärjistyessään voi painaa haurasta kasvua entisestään
• Epävarmuus tehnyt kotitaloudet ja yritykset varovaisemmiksi
• Nopein työllisyyden kasvu on tältä erää ohi
14.10.2019 27
| Julkinen
Suomessa talouskasvu jatkaa hidastumistaan
14.10.2019 28
| Julkinen
Luottamuslukujen heikkeneminen on ollut laaja-alaista
29
• Kuluttajaluottamus
ollut erityisen heikkoa
• Myös teollisuuden
luottamus heikentynyt
selvästi
14.10.2019
| Julkinen
Kotitalouksien kulutus aiempaa varovaisempaa
14.10.2019 30
| Julkinen
Ulkomaisen kysynnän heikkous varjostaa viennin kasvua
• Viennin kasvu hiipunut –
etenkin euroalueelle
• Vientimarkkinoiden
näkymät edelleen
heikentyneet kesän
aikana
14.10.2019 31
| Julkinen
Väestön ikääntyminen ja hidas työn tuottavuuden kasvu
rajoittavat kasvumahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä
• Potentiaalinen kasvu jää hitaaksi
• Työpanoksen kasvuvaikutus hiipuu
• Työn tuottavuuden kasvu hidasta
Ks. myös: ”Teollisuus ei tue työn tuottavuuden kasvua entiseen
tapaan” www.eurojatalous.fi
14.10.2019 32
| Julkinen
Suhdannehuippu on ohitettu myös työmarkkinoilla
14.10.2019 33
Työllisyysodotukset kääntyneet Virta ulos työttömyydestä hiipunut
| Julkinen
Työllisyyden kasvu alkuvuonna seisahtunut
14.10.2019 34
| Julkinen
Suomen Pankin kesäkuun 2019 ennuste: Palkkojen ja
työkustannusten nousu tasaantuu
• Vuosina 2018-2019 sopimuspalkkojen nousu
keskimäärin 1,6 %
• Muut ansiokehitykseen vaikuttavat tekijät mukaan lukien
keskiansioiden nousu keskimäärin 2,5 % ennustejaksolla
• Ennusteen oletus: Reaaliset työkustannukset kasvavat
samaa vauhtia kuin koko talouden tuottavuus 2020-2021
• Kertaluonteiset tekijät kiihdyttävät väliaikaisesti
työkustannusten kasvua 2020
2017 2018 2019 2020 2021
Ps.korvaukset per palkansaaja -1,2 1,3 1,5 2,9 2,3
Tuottavuus per työllinen 1,5 -0,3 0,7 1,1 0,9
Yksikkötyökustannukset -2,7 1,6 0,7 1,8 1,4
3514.10.2019
| Julkinen
Kustannuskilpailukyky parani etenkin 2017
14.10.2019 36
90
95
100
105
110
115
120
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Suhteessa kehittyneisiin kauppakumppanimaihin*
Suhteessa euroalue 12:n keskiarvoon**
Indeksi, 1999 = 100
*) 14 perinteistä teollisuusmaata Suomen kauppapainoilla, samassa valuutassa.
**) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. 34093
***) Työkustannukset suhteessa kansantulon määrään, koko talous.
Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat.
Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset***
| Julkinen
Yhteenveto: Kasvu hidastuu kansainvälisen epävarmuuden
varjossa
• Kasvu jatkuu, mutta kansainvälisen talouden heikentyminen näkyy myös Suomessa
• Tilastot ovat tarkentuneet heikompaan suuntaan ja kasvuennusteita on tarkistettu alas
• Riskit edelleen alasuuntaiset
• Epävarmuus tehnyt kotitaloudet ja yritykset varovaisemmiksi – kulutuksen ja investointien kasvu
hidasta
• Työmarkkinoillakin suhdanne on jo kääntynyt ja työllisyyden kasvu hidastuu selvästi lähivuosina
• Heikentynyt taloustilanne ja uuden hallituksen finanssipoliittiset toimet syventävät julkisen talouden
alijäämää ja kääntävät velkasuhteen nousuun
14.10.2019 37
| Julkinen
Investoinneista ja yritysrahoituksesta
14.10.2019 38
| Julkinen
Investoinnit
14.10.2019 39
| Julkinen
Asuinrakentaminen vaimenee,
teollisuusrakentamisessa vielä puhtia
14.10.2019 40
| Julkinen
Voittoaste kasvaa, investointiaste ei
14.10.2019 41
| Julkinen
Työn tuottavuus on jäänyt polkemaan paikoilleen
14.10.2019 42
| Julkinen
Tuottavuudesta ja yrityssektorin uusiutumisesta Suomessa:
Eturintamalla tuottavuuskasvu jatkuu, muut eivät pysy
perässä
14.10.2019 43
| Julkinen
Yritysrahoitus
14.10.2019 44
| Julkinen
Yrityslainakorot varovaisessa nousussa
14.10.2019 45
| Julkinen
Yritysten velkasuhde pienentynyt vuodesta 2018 lähtien
14.10.2019 46
0
40
80
120
160
200
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Yrityssektorin lainavelka suhteessa BKT:hen
Lainat rahalaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut kotimaiset sektorit
Yritysten väliset lainat Ulkomaat Velkapaperit
Lähde: Tilastokeskus.
%
33958@RTP kaikki
| Julkinen
Suomen yrityssektorin velanhoitorasitus on pienempi
kuin muissa Pohjoismaissa
14.10.2019 47
0
10
20
30
40
50
60
CA FR PT NL BE AU NO US KR DK SE FI GB ES JP IT DE
Yritysektorin velanhoitorasitus 2018Q4
Yritysten lisäksi mukana ovat asuntoyhteisöt. Velanhoitorasite on velka (lainat ja velkapaperit)
suhteessa oikaistuun käytettävissä olevaan bruttotuloon.
Lähde: BIS 37196@Aikasarja
%
| Julkinen
Suomessa toimivien luottolaitosten yrityslainojen
kasvu edelleen viime vuosia nopeampaa
14.10.2019 48
| Julkinen
Yrityslainojen takaisinmaksuaika pysytellyt noin 5
vuoden paikkeilla
14.10.2019 49
| Julkinen
Pankkibarometri ennustaa yritysten luotonkysynnän
voimakasta supistumista
14.10.2019 50
Lähde: Finanssialan pankkibarometri III/2019
| Julkinen
Pk-lainojen saatavuus Suomessa hieman heikentynyt
mutta edelleen parempi kuin euroalueella keskimäärin
14.10.2019 51
0
20
40
60
80
100
2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 2015H1 2016H1 2017H1 2018H1
Suomi Euroalue
Viimeisimmät havainnot maalis-huhtikuulta 2019.
Lähde: EKP:n SAFE-kysely .
%
Pk-yritysten pankkilainojen saatavuus: saivat kaiken tai suuren osan
hakemastaan lainasta
32080@Kuvio 2
| Julkinen
Vakuusvaatimusten nettokiristyminen lisääntyi
mutta on pitkän ajan keskiarvoa pienempi
14.10.2019 52
0
20
40
60
80
100
2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 2015H1 2016H1 2017H1 2018H1
Kiristyi Ennallaan
Lieventyi Ei tietoa
Nettokiristyminen Suomessa Nettokiristyminen euroalueella
%
Viimeisimmät havainnot maalis-huhtikuulta 2019.
Lähde: EKP:n SAFE-kysely
Pk-yritysten vakuusvaatimusten muutokset
32820@Vakuusvaatimukset
| Julkinen
Vakuuksien puute on joka tapauksessa lannistanut mahdollisia
pankkilainojen hakijoita
14.10.2019 53
0
2
4
6
8
10
12
Vakuuksien
puute
Lainan korko tai
hinta
Yrityksen
kontrollin
väheneminen
Pankkilainoja ei
saatavilla
Liikaa
paperitöitä
Muut syyt
2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2
%
Viimeisin havainto maalis-huhtikuussa 2019.
Kuviossa noin 80-90 % yrityksistä ei ole tarvinnut hakea pankkirahoitusta.
Lähde: EKP:n SAFE-kysely.
Suurin yksittäinen syy, miksi yritys ei ole hakenut pankkirahoitusta
32820@Kuvio 4
| Julkinen
Silti pk-yrityksistä vain 4 % pitää rahoitusta suurimpana
yksittäisenä ongelmana
14.10.2019 54
0
10
20
30
40
Pätevän työvoiman
puute
Kilpailu Sääntely Tuotanto -tai
työkustannukset
Rahoitus
2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2
Viimeisimmät havainnot maalis-huhtikuulta 2019.
Lähde: EKP:n SAFE-kysely.
%
32820@Suurin ongelma
Pk-yritysten suurin yksittäinen ongelma
| Julkinen
Kainuun ominaispiirteitä
14.10.2019 55
| Julkinen
Kainuun pk-yritysten ominaispiirteitä uusimman
barometrin mukaan
• Yleiset suhdannenäkymät ovat heikentyneet Kainuussa enemmän
kuin keskimäärin
• Kainuulaisyrityksistä 59 prosenttia ei ole kuluneen vuoden aikana
hakenut rahoitusta
• Rahoitusta tarvitsevista neljäsosa ei saanut tarvitsemaansa
rahoitusta. Suurin este pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset
• Kyselyn mukaan Kainuun alueella ei ole voimakkaasti
kasvuhakuisia pk-yrityksiä
• Kainuussa ulkopuolista rahoitusta aiotaan käyttää yleisimmin kone-
ja laiteinvestointeihin sekä rakennusinvestointeihin
14.10.2019 56
| Julkinen
Kaksi suurinta pankki dominoivat myös Kainuussa
0
20
40
60
80
100
Osuuspankki Nordea OP ja Nordea
Lähde: Pk-yritysbarometeri, kevät 2019.
%
Pk-yritysten pääpankki
34101@Pääpankit
14.10.2019 57
suomenpankki.fi
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Suomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Suomen Pankki
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
 
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
 

Similar to Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa

Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Lauri Kajanoja
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Suomen Pankki
 

Similar to Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa (20)

Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymatPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymat
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakinJohtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Viitekorkouudistuksesta ja vähän muustakin
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 

Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa

 • 1. Suomen Pankki Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 • 2. | Julkinen Esityksen sisältö • Kansainvälisen talouden näkymät • Suomen talouden näkymät • Yritysrahoituksen tilasta 14.10.2019 2
 • 3. Suomen Pankki Kansainvälisen talouden näkymät Näköpiirissä vaimeaa kasvua
 • 4. | Julkinen Kansainvälisen talouden lähiajan näkymät vaimeat ja kasvuriskit heikompaan suuntaan • Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota heijastuu globaaliin talouteen • Maailman tavarakaupan kasvu täysin pysähdyksissä • Teollisuuden ja viennin lähiajan näkymät laaja-alaisesti vaimeat • Epävarmuus vähentää investointeja • Rahoitusmarkkinoilla heiluntaa, mutta ei toistaiseksi merkittäviä häiriöitä • Kasvuriskit heikompaan suuntaan (kauppasota, Kiina, brexit) 14.10.2019 4
 • 5. | Julkinen Maailmankaupan ja teollisuustuotannon kasvuvauhdit hidastuneet jyrkästi -2 0 2 4 6 8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Maailmankauppa Teollisuustuotanto Volyymi, kasvu edellisestä vuodesta, % Lähteet: CPB, Macrobond. 37072@mkteol%14.10.2019 5
 • 6. | Julkinen Maailmantalouden kasvunäkymät vaimentuneet edelleen tänä vuonna 48 49 50 51 52 53 54 55 2016 2017 2018 2019 Teollisuus Palvelut Maailman ostopäällikköindeksit, indeksi Jos indeksi on alle 50, merkitsee se taloudellisen aktiviteetin supistumista. Lähde: IHS Markit. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 3.10.201914.10.2019 6
 • 7. | Julkinen Kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus on kasvanut 14.10.2019 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 World Trade Uncertainty -indeksi, painottamaton keskiarvo Lähde: Economic Policy Uncertainty. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 3.10.2019 7
 • 8. | Julkinen Kiinan ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen kauppa on jo supistunut selvästi 10 12 14 16 18 20 22 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Kiina EU Osuus Yhdysvaltain koko tuonnista, %, 4 neljänneksen liukuva ka. Lähde: United States Census Bureau. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 3.10.2019 Yhdysvaltojen tuonti Kiinan tuonti 14.10.2019 8
 • 9. | Julkinen SP:n arvion mukaan kauppasodan maailmantalouden kasvua hidastava vaikutus noin 0,7 prosenttiyksikköä tähän mennessä • Kauppasodan kasvua hidastava vaikutus noin prosenttiyksikön Yhdysvalloissa sekä Kiinassa, ja noin 0,3 prosenttiyksikköä euroalueella • Vaikutuskanavat: kauppavirrat, epävarmuus ja nousevien maiden rahoitusolojen kiristyminen -1.5 -1.2 -0.9 -0.6 -0.3 0.0 Yhdysvallat Euroalue Kiina Maailma Jo asetetut lisätullit Jo nähty rahoitusolojen kiristyminen nousevissa talouksissa Vaikutus talouskasvuun ensimmäisenä vuonna, %-yksikköä Lähde: Suomen Pankin laskelmat. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 3.10.2019 Toteutuneiden tullikorotusten arvioidut vaikutukset 14.10.2019 9
 • 10. | Julkinen Talouskasvu hidastuu tai polkee paikallaan keskeisillä talousalueilla ensi vuonna • Maailmantalouden kasvu hidastunut reilusta 3,5 prosentista noin 3 prosenttiin tänä vuonna -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina BKT, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Lähteet: OECD, EKP ja Suomen Pankki (BOFIT). Ennusteet: BOFIT (Kiina), EKP (euroalue), OECD (Yhdysvallat ja Japani). eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 3.10.2019 14.10.2019 10
 • 11. | Julkinen Euroalueen suhdannenäkymät Kasvun odotetaan hieman vahvistuvan, mutta brexit ja kauppasota lisäävät taantuman riskiä 14.10.2019 11
 • 12. | Julkinen Euroalueella näköpiirissä vaimeaa kasvua, mutta ei ainakaan toistaiseksi taantumaa -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Saksa Italia Espanja Ranska Euroalue EKP (ennuste) OECD (ennuste) BKT:n määrä, vuosimuutos % Lähteet: Eurostat, EKP ja OECD. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 3.10.201914.10.2019 12
 • 13. | Julkinen Talouskasvu hidastunut jyrkimmin teollisuusvaltaisissa talouksissa 14.10.2019 Itävalta Belgia Euroalue Suomi Ranska Saksa Kreikka Italia Alankomaat Portugali Espanja -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 *Muutos 2018H1 ja 2019H1 BKT-vuosikasvun välillä. Lähteet: Eurostat ja Suomen Pankin laskelmat. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 3.10.2019 BKT-vuosikasvunmuutos*,%-yksikköä Teollisuuden osuus maassa tuotetusta bruttoarvonlisästä, % 13
 • 14. | Julkinen Euroalueen kasvun odotetaan asteittain hieman vahvistuvan, mutta riskejä ilmassa Euroalueen kasvu vahvistuu, jos 1) euroalueen ulkopuolinen epävarmuus vähenee 2) maakohtaiset tekijät eivät jatkossa heikennä euroaluetta 3) suhdanteen heikkeneminen ei heijastu merkittävästi työmarkkinoille 4) teollisuuden heikkous ei tartu palvelusektorille 14.10.2019 14
 • 15. | Julkinen 1) Ulkoinen ympäristö ja epävarmuus – euroalueen vienti- ja investointinäkymät yhä vaimeat -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Euroalue: vientitilaukset Euroalue: investointinäkymät Indeksi Lähteet: Eurostat ja Euroopan komissio. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 3.10.201914.10.2019 15
 • 16. | Julkinen 2) Maakohtaiset tekijät – Saksan teollisuudessa ei vielä käännettä parempaan 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2015 2016 2017 2018 2019 Saksa Euroalue Teollisuustuotannon volyymi, indeksi, 100 = 1/2015 Lähteet: Eurostat ja Macrobond. 32425@teollisot 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 2015 2016 2017 2018 2019 Saksa Euroalue Teollisuuden ostopäällikköindeksi, saldoluku Lähde: IHS Markit. 32425@PMIteoll 14.10.2019 16
 • 17. | Julkinen 3) Työmarkkinoiden kehitys – suhdanteen heikkeneminen ei toistaiseksi näy euroalueen työttömyysasteessa 6 7 8 9 10 11 12 13 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Euroalue Työttömyysaste, % Lähteet: Eurostat ja Macrobond. 32424@Työttömyysisot 14.10.2019 17
 • 18. | Julkinen 4) Sektorikohtaiset tekijät – palvelusektorin jopa yllättävä vahvuus euroalueen tukena, mutta kuinka pitkään? 30 35 40 45 50 55 60 65 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Palvelut Teollisuus Euroalueen ostopäällikköindeksi Lähde: IHS Markit. eurojatalous.fi / bofbulletin.fi 3.10.201914.10.2019 18
 • 19. | Julkinen Inflaationäkymät ja rahapolitiikka 14.10.2019 19
 • 20. | Julkinen Euroalueen inflaatio jäämässä selvästi alle 2 prosentin lähivuosina Euroalueen inflaatio ja hyödykeryhmien vaikutukset siihen 2014.10.2019 1,2 1 1,1 1,2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. Energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % HUOM. Tilastointimenetelmän muutos vääristää vuoden 2015 vuosi-inflaatiota. Lähteet: Eurostat, EKP ja Macrobond. patu32426@YKHIkontrib(2) 1,5 1,5
 • 21. | Julkinen Inflaatio-odotukset alentuneet 14.10.2019 21 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 1 vuosi 2 vuoden jälkeen* 5 vuotta 5 vuoden jälkeen* SPF-ennuste vuoden päähän SPF-ennuste, pidempi aikaväli Inflaatio-odotus, % Lähteet: EKP, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat. * Laskettu inflaatioswapeista. 32426@odotusSPF
 • 22. | Julkinen Kestävää kasvua ja inflaatiotavoitetta tukevaa rahapolitiikkaa tarvitaan vielä pidemmän aikaa • Syyskuun päätösten perusta 1. Inflaatiovauhti on ollut jatkuvasti tavoitetta hitaampaa. 2. EKP:n neuvoston edellisen kokouksen jälkeen saatujen tietojen perusteella euroalueen talouskehitys on jatkuvasti heikkoa. 3. Odotettuakin heikomman talouskehityksen riskit eivät ole väistyneet ja inflaatiopaineet ovat edelleen vaimeita. 2214.10.2019
 • 23. | Julkinen EKP:n neuvoston korkoja koskevat päätökset syyskuussa 2019 • EKP:n ohjauskoroista talletuskorko päätettiin laskea -0,40%:sta −0,50 %:iin. • EKP:n neuvosto odottaa nyt ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia ja kehitys näkyy riittäväti myös pohjainflaatiossa. 2314.10.2019
 • 24. | Julkinen EKP:n neuvoston omaisuuserien osto-ohjelmia koskevat päätökset syyskuussa 2019 • Omaisuuserien osto-ohjelmassa tehdään uusia ostoja nettomääräisesti 20 miljardilla eurolla kuukaudessa 1.11.2019 alkaen. • Ostojen odotetaan jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa. 2414.10.2019
 • 25. | Julkinen EKP:n neuvoston luotto-operaatioita ja keskuspankkitalletuksille maksettavaa korkoa koskevat päätökset syyskuussa 2019 • Luotto-operaatioiden korkoa laskettiin 0,1 %-yksikköä ja operaatioiden kestoksi tulee kahden vuoden sijasta kolme vuotta. • Luotto-operaatioiden tavoite on, että pankkien luotonantotilanne pysyy suotuisana, rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti ja rahapolitiikalla voidaan tukea kasvua tehokkaammin. 2514.10.2019
 • 26. Suomen Pankki Suomen talous Hidastuvaa kasvua kansainvälisen epävarmuuden varjossa
 • 27. | Julkinen Suomen talouskasvu hidastuu • Kasvu jatkuu, mutta kansainvälisen talouden heikentyminen näkyy myös Suomessa • Tilastot ovat tarkentuneet heikompaan suuntaan ja kasvuennusteita on tarkistettu alas • Vaatimattomia kasvunäkymiä varjostaa maailmantalouden epävarmuus, joka kärjistyessään voi painaa haurasta kasvua entisestään • Epävarmuus tehnyt kotitaloudet ja yritykset varovaisemmiksi • Nopein työllisyyden kasvu on tältä erää ohi 14.10.2019 27
 • 28. | Julkinen Suomessa talouskasvu jatkaa hidastumistaan 14.10.2019 28
 • 29. | Julkinen Luottamuslukujen heikkeneminen on ollut laaja-alaista 29 • Kuluttajaluottamus ollut erityisen heikkoa • Myös teollisuuden luottamus heikentynyt selvästi 14.10.2019
 • 30. | Julkinen Kotitalouksien kulutus aiempaa varovaisempaa 14.10.2019 30
 • 31. | Julkinen Ulkomaisen kysynnän heikkous varjostaa viennin kasvua • Viennin kasvu hiipunut – etenkin euroalueelle • Vientimarkkinoiden näkymät edelleen heikentyneet kesän aikana 14.10.2019 31
 • 32. | Julkinen Väestön ikääntyminen ja hidas työn tuottavuuden kasvu rajoittavat kasvumahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä • Potentiaalinen kasvu jää hitaaksi • Työpanoksen kasvuvaikutus hiipuu • Työn tuottavuuden kasvu hidasta Ks. myös: ”Teollisuus ei tue työn tuottavuuden kasvua entiseen tapaan” www.eurojatalous.fi 14.10.2019 32
 • 33. | Julkinen Suhdannehuippu on ohitettu myös työmarkkinoilla 14.10.2019 33 Työllisyysodotukset kääntyneet Virta ulos työttömyydestä hiipunut
 • 34. | Julkinen Työllisyyden kasvu alkuvuonna seisahtunut 14.10.2019 34
 • 35. | Julkinen Suomen Pankin kesäkuun 2019 ennuste: Palkkojen ja työkustannusten nousu tasaantuu • Vuosina 2018-2019 sopimuspalkkojen nousu keskimäärin 1,6 % • Muut ansiokehitykseen vaikuttavat tekijät mukaan lukien keskiansioiden nousu keskimäärin 2,5 % ennustejaksolla • Ennusteen oletus: Reaaliset työkustannukset kasvavat samaa vauhtia kuin koko talouden tuottavuus 2020-2021 • Kertaluonteiset tekijät kiihdyttävät väliaikaisesti työkustannusten kasvua 2020 2017 2018 2019 2020 2021 Ps.korvaukset per palkansaaja -1,2 1,3 1,5 2,9 2,3 Tuottavuus per työllinen 1,5 -0,3 0,7 1,1 0,9 Yksikkötyökustannukset -2,7 1,6 0,7 1,8 1,4 3514.10.2019
 • 36. | Julkinen Kustannuskilpailukyky parani etenkin 2017 14.10.2019 36 90 95 100 105 110 115 120 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Suhteessa kehittyneisiin kauppakumppanimaihin* Suhteessa euroalue 12:n keskiarvoon** Indeksi, 1999 = 100 *) 14 perinteistä teollisuusmaata Suomen kauppapainoilla, samassa valuutassa. **) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. 34093 ***) Työkustannukset suhteessa kansantulon määrään, koko talous. Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset***
 • 37. | Julkinen Yhteenveto: Kasvu hidastuu kansainvälisen epävarmuuden varjossa • Kasvu jatkuu, mutta kansainvälisen talouden heikentyminen näkyy myös Suomessa • Tilastot ovat tarkentuneet heikompaan suuntaan ja kasvuennusteita on tarkistettu alas • Riskit edelleen alasuuntaiset • Epävarmuus tehnyt kotitaloudet ja yritykset varovaisemmiksi – kulutuksen ja investointien kasvu hidasta • Työmarkkinoillakin suhdanne on jo kääntynyt ja työllisyyden kasvu hidastuu selvästi lähivuosina • Heikentynyt taloustilanne ja uuden hallituksen finanssipoliittiset toimet syventävät julkisen talouden alijäämää ja kääntävät velkasuhteen nousuun 14.10.2019 37
 • 38. | Julkinen Investoinneista ja yritysrahoituksesta 14.10.2019 38
 • 41. | Julkinen Voittoaste kasvaa, investointiaste ei 14.10.2019 41
 • 42. | Julkinen Työn tuottavuus on jäänyt polkemaan paikoilleen 14.10.2019 42
 • 43. | Julkinen Tuottavuudesta ja yrityssektorin uusiutumisesta Suomessa: Eturintamalla tuottavuuskasvu jatkuu, muut eivät pysy perässä 14.10.2019 43
 • 46. | Julkinen Yritysten velkasuhde pienentynyt vuodesta 2018 lähtien 14.10.2019 46 0 40 80 120 160 200 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Yrityssektorin lainavelka suhteessa BKT:hen Lainat rahalaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut kotimaiset sektorit Yritysten väliset lainat Ulkomaat Velkapaperit Lähde: Tilastokeskus. % 33958@RTP kaikki
 • 47. | Julkinen Suomen yrityssektorin velanhoitorasitus on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa 14.10.2019 47 0 10 20 30 40 50 60 CA FR PT NL BE AU NO US KR DK SE FI GB ES JP IT DE Yritysektorin velanhoitorasitus 2018Q4 Yritysten lisäksi mukana ovat asuntoyhteisöt. Velanhoitorasite on velka (lainat ja velkapaperit) suhteessa oikaistuun käytettävissä olevaan bruttotuloon. Lähde: BIS 37196@Aikasarja %
 • 48. | Julkinen Suomessa toimivien luottolaitosten yrityslainojen kasvu edelleen viime vuosia nopeampaa 14.10.2019 48
 • 49. | Julkinen Yrityslainojen takaisinmaksuaika pysytellyt noin 5 vuoden paikkeilla 14.10.2019 49
 • 50. | Julkinen Pankkibarometri ennustaa yritysten luotonkysynnän voimakasta supistumista 14.10.2019 50 Lähde: Finanssialan pankkibarometri III/2019
 • 51. | Julkinen Pk-lainojen saatavuus Suomessa hieman heikentynyt mutta edelleen parempi kuin euroalueella keskimäärin 14.10.2019 51 0 20 40 60 80 100 2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 2015H1 2016H1 2017H1 2018H1 Suomi Euroalue Viimeisimmät havainnot maalis-huhtikuulta 2019. Lähde: EKP:n SAFE-kysely . % Pk-yritysten pankkilainojen saatavuus: saivat kaiken tai suuren osan hakemastaan lainasta 32080@Kuvio 2
 • 52. | Julkinen Vakuusvaatimusten nettokiristyminen lisääntyi mutta on pitkän ajan keskiarvoa pienempi 14.10.2019 52 0 20 40 60 80 100 2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 2015H1 2016H1 2017H1 2018H1 Kiristyi Ennallaan Lieventyi Ei tietoa Nettokiristyminen Suomessa Nettokiristyminen euroalueella % Viimeisimmät havainnot maalis-huhtikuulta 2019. Lähde: EKP:n SAFE-kysely Pk-yritysten vakuusvaatimusten muutokset 32820@Vakuusvaatimukset
 • 53. | Julkinen Vakuuksien puute on joka tapauksessa lannistanut mahdollisia pankkilainojen hakijoita 14.10.2019 53 0 2 4 6 8 10 12 Vakuuksien puute Lainan korko tai hinta Yrityksen kontrollin väheneminen Pankkilainoja ei saatavilla Liikaa paperitöitä Muut syyt 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2 % Viimeisin havainto maalis-huhtikuussa 2019. Kuviossa noin 80-90 % yrityksistä ei ole tarvinnut hakea pankkirahoitusta. Lähde: EKP:n SAFE-kysely. Suurin yksittäinen syy, miksi yritys ei ole hakenut pankkirahoitusta 32820@Kuvio 4
 • 54. | Julkinen Silti pk-yrityksistä vain 4 % pitää rahoitusta suurimpana yksittäisenä ongelmana 14.10.2019 54 0 10 20 30 40 Pätevän työvoiman puute Kilpailu Sääntely Tuotanto -tai työkustannukset Rahoitus 2014H2 2015H1 2015H2 2016H1 2016H2 2017H1 2017H2 2018H1 2018H2 Viimeisimmät havainnot maalis-huhtikuulta 2019. Lähde: EKP:n SAFE-kysely. % 32820@Suurin ongelma Pk-yritysten suurin yksittäinen ongelma
 • 56. | Julkinen Kainuun pk-yritysten ominaispiirteitä uusimman barometrin mukaan • Yleiset suhdannenäkymät ovat heikentyneet Kainuussa enemmän kuin keskimäärin • Kainuulaisyrityksistä 59 prosenttia ei ole kuluneen vuoden aikana hakenut rahoitusta • Rahoitusta tarvitsevista neljäsosa ei saanut tarvitsemaansa rahoitusta. Suurin este pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset • Kyselyn mukaan Kainuun alueella ei ole voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä • Kainuussa ulkopuolista rahoitusta aiotaan käyttää yleisimmin kone- ja laiteinvestointeihin sekä rakennusinvestointeihin 14.10.2019 56
 • 57. | Julkinen Kaksi suurinta pankki dominoivat myös Kainuussa 0 20 40 60 80 100 Osuuspankki Nordea OP ja Nordea Lähde: Pk-yritysbarometeri, kevät 2019. % Pk-yritysten pääpankki 34101@Pääpankit 14.10.2019 57