SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
TALOUSOSAAMISEN
KANSAINVÄLINEN
VERTAILU
Panu Kalmi,Olli-Pekka Ruuskanen &
SaaraVaahtoniemi
15.1.2024
JOHDANTO
22.1.2024
• Talousosaamisen mittaaminen on osa kansallisen strategian toteutusta
• Tavoitteena olla maailman paras talousosaamisessa vuoteen 2030 mennessä
• Suomen kysely toteutettiin alkuvuodesta 2023
• Verkkokysely
• 2000 vastaajaa,kansallisesti edustava otos
• Kyselymme noudatti OECD:n ohjetta, jotta aineistoa voitaisiin hyödyntää
kansainvälisessä vertailussa
OECD:N 2023TALOUSOSAAMISRAPORTTI
22.1.2024
• OECD/INFE* koordinoi kansainvälisesti vertailtavissa olevan kyselyn
toteutukseen tarvittavat lomakkeet
• Vuoden 2023 kyselykierroksen vertaileva raportti julkaistiin loppuvuodesta
• Vertailu sisältää 39 maata,joista 20 on OECD:n jäsenmaita
• Kolmas talousosaamisen kansainvälisestä vertailua tekevä raportti
• OECD:n tuore raportti auttaa havaitsemaan sellaisia ryhmiä, joille talousopetusta
tai oman talouden hallinnan tukea olisi tärkeää tarjota
*International Network on Financial Education
22.1.2024
Linkki tutkimukseen:https://www.oecd.org/publications/oecd-infe-2023-international-survey-of-
adult-financial-literacy-56003a32-en.htm
22.1.2024
Linkki tutkimukseen:
https://journal.fi/kak/article/
view/135993
22.1.2024
Linkki tutkimukseen:
https://www.cambridge.org/cor
e/journals/journal-of-financial-
literacy-and-
wellbeing/article/financial-
literacy-and-its-determinants-
and-consequences-new-survey-
evidence-from-
finland/629D6CA51846F9E76A
F7FB2FBA08E0FD
SISÄLTÖ
22.1.2024
• Talousosaaminen ja sen mittaaminen OECD:n kehikossa
• Tietämys
• Käyttäytyminen
• Asenteet
• Digitaalinen talousosaaminen
• Taloudellinen hyvinvointi
• Johtopäätökset
• Esityksessä vertailemme Suomen tuloksia relevantteihin verrokkimaihin
• Viro, Saksa, Ruotsi ja OECD-maiden keskiarvo
TALOUSOSAAMINEN
SaaraVaahtoniemi
22.1.2024
TALOUSOSAAMINEN
22.1.2024
• Koostuu OECD:n määritelmän mukaan taloudellisesta tietämyksestä,
käyttäytymisestä ja asenteista
• Näiden yhdistelmästä saadaan talousosaamisen kokonaispisteet
• Maksimipistemäärä 100
• Tietämys 0-35 p.
• Käyttäytyminen 0-45 p.
• Asenteet 0-20 p.
• OECD-maiden keskiarvo 63 pistettä
• Saksa (76 p.),Thaimaa (71 p.), Irlanti (70 p.) ja Hong Kong (70p.) saivat
korkeimmat pisteet
TALOUSOSAAMISENYHTEISPISTEET
• Suomi sai yhteensä 65 pistettä
• Hieman OECD-maiden keskiarvon
(63p.) yläpuolella
• Verrokkimaat saivat kaikki korkeammat
pisteet kuin Suomi
• Viro (67p.)
• Saksa (76p.)
• Ruotsi (66p.)
22.1.2024
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka
Talousosaamisenpisteet (maksimi 100)
Tietämys Käyttäytyminen Asenteet
TALOUSOSAAMISENVÄHIMMÄISPISTEET
• Talousosaamisen tavoitteelliset
minimipisteet saa 70 pisteellä sadasta
• Kuviossa esitetty se osuus aikuisista,
jotka saaneet vähintään tämän
• Suomessa 45,8% vastaajista sai vähintään 70
pistettä sadasta
• Vähemmän kuin verrokkimaissa
• Saksa erottuu korkealla osuudellaan (75,5%)
• Vertailun kärkimaa tässä suhteessa
• Suomi sijoittuu tässäkin hieman OECD-
maiden keskiarvoa (38,9%) korkeammalle
22.1.2024
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka
Osuus vastaajista,%
Talousosaamisen vähimmäispisteet
TALOUDELLINENTIETÄMYS
22.1.2024
• Taloudellinen tietämys antaa eväät oman talouden hallintaan
• Finanssituotteiden vertailu
• Oman talouden kannalta järkevien taloudellisten päätösten tekeminen
• Reagointi muuttuvissa olosuhteissa
• Mitataan seitsemällä kysymyksellä, joiden aiheina
• Inflaatio
• Inflaation määritelmä ja rahan aika-arvo
• Pitkän aikavälin säästämisen hyödyt
• Korot, korkoa korolle- ilmiön ymmärrys
• Riski, tuotto ja hajauttaminen
TALOUDELLINENTIETÄMYS
• Suomella heikoimmat taloustietämyksen
pisteet (69 p.) valituista vertailumaista
• Saksassa selkeästi korkeimmat pisteet
• Suomi päihittää niukasti OECD-maiden
keskiarvon
• Vertailun kärjessä
• Hong Kong (91 p.)
• Saksa (85 p.)
• Viro (78 p.)
• Korea (76 p.)
• Hyvän taloustietämyksen omaavaksi
henkilöksi katsotaan sellainen vastaaja,joka
sai seitsemästä tietämyskysymyksestä viisi
oikein
• Suomessa tähän ylsi 62,5%
22.1.2024
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka
Tietämyspisteet
Pisteet
TALOUDELLINENTIETÄMYS
• Inflaation käsite
• ”Korkea inflaatio tarkoittaa sitä, että
elinkustannukset nousevat nopeasti”
• Korkoa korolle
• ”Oletetaan, että laitat 100€ säästötilille,
jolla on taattu 2 prosentin vuosikorko. Et
laita tai nosta rahaa tältä tililtä. Kuinka
paljon tililläsi on rahaa vuoden päästä, kun
tilille on maksettu korko? Oleta, ettei
tuotosta tarvitse maksaa veroa eikä tiliin
liity muita maksuja.
• Entä kuinka paljon tilillä on viiden vuoden
kuluttua, jos et edelleenkään tee talletuksia
tai nostoja, ja korko pysyy samana?”
• Riskin hajautus
• ”Korkean tuoton sijoituksessa on usein
myös korkea riski”
22.1.2024
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka
Oikein vastanneiden osuus,%
Inflaatio Korkoa korolle Riskin hajautus
TALOUDELLINEN KÄYTTÄYTYMINEN
22.1.2024
• Taloudellisella käyttäytymisellä on sekä lyhyen että pitkän aikavälin seurauksia
omalle taloudenhoidolle
• Maksaako laskut ajallaan, vertaileeko hintoja
• Taloudellisen käyttäytymisen seuranta tärkeä osa talousosaamista
• Pelkkä taloustiedon omaaminen ei aina tarkoita,että käytännön toiminta vastaa
tietotasoa
• Taloudellisen käyttäytymisen mittari muodostetaan väittämistä ja kysymyksistä
koskien
• Omien rahavirtojen seurantaa
• Säästämistä ja pitkän aikavälin taloudellista suunnittelua
• Hankintojen suunnitelmallisuutta
TALOUDELLINEN KÄYTTÄYTYMINEN
• Suomi sai 62 p.
• Jälleen OECD-keskiarvon yläpuolella
• Myös hieman korkeammat pisteet kuin
Virolla ja Ruotsilla
• Korkeimmat pisteet saivat
• Malta (77 p.)
• Saudi-Arabia (75 p.)
• Saksa (74 p. )
• Irlanti (73 p.)
• Suomessa 53,7% vastasi taloudellisesti
kestävällä tavalla vähintään kuuteen
yhdeksästä kysymyksestä
22.1.2024
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka
Käyttäytymisen pisteet (max.100)
Pisteet
TALOUDELLINEN KÄYTTÄYTYMINEN
• Säästää aktiivisesti
• Vastaaja on säästänyt esimerkiksi
säästötilille,käteisenä lompakossa,
osakkeisiin tms.
• Vertailee tuotteita
• Verrannut kahden tai useamman
palveluntarjoajan hintoja ennen
ostopäätöstä
• Maksaa laskut ajallaan
• Ei joutunut lainaamaan
• ”Toisinaan tulot eivät täysin riitä
kattamaan menoja.Onko sinulle käynyt
näin edellisen kahdentoista kuukauden
aikana?”
22.1.2024
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka
ChartTitle
Säästää aktiivisesti Vertailee tuotteita
Maksaa laskut ajallaan Ei joutunut lainaamaan
TALOUDELLISETASENTEET
22.1.2024
• Rahaa koskevat asenteet voivat vaikuttaa ihmisten päätöksiin ja käyttäytymiseen
• Kysely sisälsi väittämiä,joilla mitattiin asenteita koskien rahaa ja tulevaisuuden
suunnittelua
• Lyhyen aikavälin preferenssit
• ”Pitkällä aikavälillä mieluummin kulutan kuin säästän rahaa”
• ”Elän hetkessä enkä huolehdi huomisesta”
• Talousosaaviksi asenteiksi luokiteltiin vastaukset, jotka olivat näiden väittämien
kanssa eri mieltä
TALOUDELLISETASENTEET
• Suomessa asenteet konservatiivisempia kuin
OECD-maissa keskimäärin
• Suomi 62 p., OECD-ka 58 p.
• Ruotsi (67 p.) ja Saksa (65 p.) saivat
korkeammat pisteet kuin Suomi
• Virossa matalammat pisteet (61 p.) kuin
Suomessa
• Erot pistemäärissä ovat tässä melko pieniä
22.1.2024
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka
Asenteet,kokonaispisteet (max.100)
Pisteet
TALOUDELLISETASENTEET
• Suomessa ja Ruotsissa yli puolet vastaajista
säästävät mieluummin kuin kuluttavat
• Suomessa taloudelliset asenteet ovat
hieman konservatiivisempia kuin
vertailumaissa
• Melko samanlaiset tulokset kuin
Ruotsissa
• Väittämä 1:”Pitkällä aikavälillä mieluummin
kulutan kuin säästän rahaa”
• Väittämä 2:”Elän hetkessä enkä huolehdi
huomisesta”
22.1.2024
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka
Osuus vastaajista,jotka ovat eri mieltä
väittämistä, %
Väittämä 1 Väittämä 2
DIGITAALINEN
TALOUSOSAAMINEN
Panu Kalmi
22.1.2024
MITÄ DIGITAALINENTALOUSOSAAMINEN ON?
• Talousosaamisen soveltamista digitaalisessa ympäristössä (esim. mobiili- ja
verkkopankit, uudet maksamisen tavat,kryptovaluutat)
• Talousosaamisen digitaalisten työkalujen käytön hallinta
• Turvallinen asiointi verkossa
• Sääntelyn ja kuluttajan oikeuksien tunteminen
• Digitaalisilla työkaluilla voi sinänsä olla joko positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia
taloudelliseen hyvinvointiin, niiden käytöstä riippuen
22.1.2024
MIKSI DIGITAALINENTALOUSOSAAMINEN ON
TÄRKEÄÄ?
• Entistä suurempi osa rahoitustransaktioista tapahtuu verkossa
• Etuja kuten tehokkuus ja mukavuus
• Samalla verkossa tapahtuvat huijaukset ovat yleistyneet, mm. sijoitushuijaukset,
romanssihuijaukset, tunnusten antaminen toisten käyttöön
• Erityisen haavoittuvassa asemassa voivat olla nuoret, vanhat ja maahanmuuttajat
22.1.2024
RAHOITUKSEN DIGITALISAATIO SUOMESSA
KULUTTAJANÄKÖKULMASTA
• Suomi edelläkävijä pankkitoiminnan digitalisoitumisessa
• Internetin käyttö levisi nopeasti
• Siirrytty fyysisistä pankkikonttoreista verkkoasiointiin
• Kännykällä hankitut pikaluotot
22.1.2024
DIGITAALINENTALOUSOSAAMINEN
• Sama jaottelu kuin yleisessä talousosaamisessa
• Tietämys, käyttäytyminen,asenteet
22.1.2024
DIGITAALINENTALOUSTIETÄMYS
Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD
Rahoitussopimus vaatii allekirjoituksen
paperilla ollakseen pätevä (epätosi)
65 52 82 44 45
Henkilökohtaisia tietojani, joita jaan
internetissä, voidaan käyttää minulle
kohdistettujen mainosten lähteenä. (tosi)
81 72 62 89 64
Kryptovaluutat ovat käypä maksuväline
siinä missä setelit ja kolikotkin. (epätosi)
43 23 37 66 45
DIGITAALINENTALOUSKÄYTTÄYTYMINEN
Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD
Jaan salasanani ja pankkitilini
käyttäjätunnukset ystävilleni (En jaa)
92 88 97 95 87
Tarkistan, että rahoitustuotteen myyjä
on säännelty kotimaassani (Kyllä)
25 27 44 43 33
Jaan tietoa raha-asioistani julkisesti
internetissä, esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa (En jaa)
91 87 97 94 83
Vaihdan salasanat säännöllisesti sivuilla,
joissa teen nettiostoksia tai seuraan
henkilökohtaista talouttani (Kyllä)
28 13 20 23
DIGITAALISENTALOUSKÄYTTÄYTYMISEN
ASENTEET
Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD
Mielestäni on turvallista asioida
nettikaupoissa käyttäen julkista wifi-
yhteyttä (eri mieltä)
58 53 60 56 49
On tärkeää tarkistaa sivuston
turvallisuus ennen ostoksia (samaa
mieltä)
69 62 77 83 67
Mielestäni ei ole tärkeää lukea
käyttöehtoja ennen ostoksen tekemistä
(eri mieltä)
61 53 69 51 53
DIGITAALINENTALOUSOSAAMINEN,
YHTEISPISTEET (0-100)
Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD
61 55 64 64 55
KENELLÄ ON KORKEIN JA MATALIN
DIGITAALINENTALOUSOSAAMINEN?
• Suomessa kautta linjan alhaisin digitaalinen talousosaaminen kaikissa kolmessa
dimensiossa on nuorimmilla vastaajille (18-29v.)
• Tämä poikkeaa useimmista muista maista (paitsi Ruotsista), jossa alhaisin
digitaalinen talousosaaminen on vanhemmilla ihmisillä
• Suomessa itse asiassa korkein digitaalinen talousosaaminen on ryhmällä 60-69v.
• Lisäksi selkeä positiivinen korrelaatio koulutuksen kanssa (kuten muuallakin)
• Miehillä tietämys parempaa, naisilla käyttäytyminen ja asenteet
22.1.2024
TALOUDELLINEN
HYVINVOINTI
Olli-Pekka Ruuskanen
22.1.2024
TALOUDELLINEN HYVINVOINTI
22.1.2024
Määritelmä:”Taloudellinen hyvinvointi liittyy siihen,missä määrin yksilöt pystyvät tyydyttämään
taloudelliset tarpeensa ja velvoitteensa.Kuinka he pystyvät selviytymään negatiivisista taloudellisista
shokeista ja tuntemaan oman taloudellisen tulevaisuutensa turvatuksi.Lisäksi heillä on kyky tehdä
valintoja,jotka mahdollistavat tulevien taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisen.” (OECD 2024)
Sisältää sekä objektiivisen että subjektiivisen osan
Objektiivinen osa:Todellinen resilienssi talousvaikeuksien iskiessä. (4 kysymystä)
Subjektiivinen osa:Itseilmaistu tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen sekä talousasioista
koettu stressi. (8 kysymystä)
Koostettu painotettu mittari
50% objektiivinen ja 50% subjektiivinen tulos
Skaala:0-100
TALOUDELLISESSA HYVINVOINNISSA EROJA
22.1.2024
OECD-maiden maiden keskiarvo oli 47/100 (kaikkien osallistuneiden maiden 43/100).
Taloudellinen hyvinvointi vaihtelee merkittävästi maittain.
Korkeimmat luvut:Saksa (73),Hong Kong (61),Hollanti (56) ja Ruotsi (56)
Alimmat luvut: Jemen (15),Paraguay (24) ja Filippiinit (30)
Suomi (42/100) selvästi alempana OECD-maiden keskiarvoa,mutta lähellä kaikkien maiden
keskiarvoa.
OBJEKTIIVINEN:TALOUDELLINEN RESILIENSSI
Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD
Pystyy maksamaan yllättävän menon
joutumatta pyytämään apua perheeltään
tai ystäviltään.
52,7 79,4 59,8 85,3 62,1
Tuloni riittävät kattamaan menoni. 47,8 61,3 56,5 85,9 64,0
Pystyy kattamaan elinkustannukset
kolmen kuukauden ajan vaikka
menettäisi pääsääntöisen
tulonlähteensä.
44,6 67,1 47,4 75,4 49,3
Samaa mieltä ”Minulla on rahaa jäljellä
kuun lopussa.”
59,6 61,1 40,6 68,8 43,8
% vastanneista
SUBJEKTIIVINEN: KOETTU HYVINVOINTI
Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD
Samaa mieltä "Olen tyytyväinen tämänhetkiseen
taloudelliseen tilanteeseeni."
33,2 38,5 23,8 68,5 39,9
Eri mieltä "Taloudellinen tilanteeni hankaloittaa
mahdollisuuksiani tehdä asioita, joita pidän tärkeänä."
26,8 49,4 23,6 69,3 35,4
Eri mieltä ”Minulla on liikaa velkaa juuri nyt." 50,9 66,9 80,8 87,8 69,9
Eri mieltä "Minulla on tapana olla huolissani rahojeni
riittävyydestä jokapäiväisessä elämässä.”
35,0 64,6 35,6 67,6 34,8
Eri mieltä "Taloustilanteeni kontrolloi elämääni.” 33,8 39,3 39,8 53,8 38,2
Eri mieltä "Taloustilanteeni vuoksi minusta tuntuu,
etten ikinä tule saavuttamaan haluamiani asioita
elämässäni.”
38,3 15,1 33,9 76,1 42,5
Eri mieltä "Olen huolissani siitä, etteivät rahani riitä." 31,7 68,9 26,1 67,0 36,7
Eri mieltä "Tulen juuri ja juuri taloudellisesti
toimeen.”
36,1 75,1 26,8 53,0 37,8
% vastanneista
TAUSTATEKIJÖIDENVAIKUTUSTALOUDELLISEEN
HYVINVOINTIIN
Korkeat tulot kasvattavat merkittävästi taloudellista hyvinvointia.
Korkeampi koulutuksen saaneilla korkeampi taloudellinen hyvinvointi.
Mitä vanhempi sitä korkeampi taloudellinen hyvinvointi.
Miehillä jonkin verran suurempi taloudellinen hyvinvointi kuin naisilla.
Alimmat luvut työttömillä ja nuorilla.
22.1.2024
TALOUDELLINEN HYVINVOINTI JA
TALOUSOSAAMINEN
Korkean talousosaamisen omaavilla myös korkea taloudellisen hyvinvoinnin tulos.
22.1.2024
JOHTOPÄÄTÖKSET
22.1.2024
• Talousosaamisen yhteispisteet Suomessa hieman OECD-keskiarvon yläpuolella
• Viro, Saksa ja Ruotsi päihittävät Suomen tulokset
• Mittaustavalla merkitystä
• Saksassa kysely toteutettu puhelinhaastatteluna,Suomessa ja Ruotsissa
verkkokyselynä,Virossa yhdistelmä verkko- ja puhelinkyselystä
• Digitaalisen talousosaamisen mittauksessa Suomi menestyy muita osa-alueita
paremmin, mutta nuorten alhainen osaaminen on huolestuttavaa
• Taloudellisessa hyvinvoinnissa Suomi selvästi verrokkimaita alemmalla tasolla
TOIMINTASUOSITUKSET
22.1.2024
• Kouluissa talousosaamiseen on lisätty panoksia, tätä on hyvä jatkaa
• Aikuisväestön talousosaamisen kehittäminen ongelmana:esim. terveydenhuolto ja
työpaikat voivat osallistua tähän
• Velkaongelmissa varhainen puuttuminen tärkeää, tätä on kehitetty
• Suomessa toimiva verkostoyhteistyö eri sektorien välillä (esim. Finanssiala,
järjestöt, viranomaiset,akatemia): tältä pohjalta hyvä rakentaa

More Related Content

Similar to Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset

Global CEO Survey 2015 - Poimintoja Suomen tuloksista
Global CEO Survey 2015 - Poimintoja Suomen tuloksistaGlobal CEO Survey 2015 - Poimintoja Suomen tuloksista
Global CEO Survey 2015 - Poimintoja Suomen tuloksistaPwC Suomi
 
PwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksista
PwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksistaPwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksista
PwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksistaPwC Suomi
 
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitysSäästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitysSäästöpankki Sparbanken
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Työeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...Työeläkeyhtiö Elo
 
Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021
Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021
Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021Suomen Pankki
 
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnosKiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnosSitra / Ekologinen kestävyys
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY2016Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY2016Suominen Corporation
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaSuomen Pankki
 
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisorySuomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisoryBearingPoint Finland
 
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015Nordnet Suomi
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021Työeläkeyhtiö Varma
 
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinJarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinTurun Talouspäivät
 
hyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitetty
hyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitettyhyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitetty
hyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitettyairoisland
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
 
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatioMetso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatioMetso Group
 
Sampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 Tampere
Sampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 TampereSampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 Tampere
Sampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 TamperePörssisäätiö
 
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Finanssivalvonta
 

Similar to Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset (20)

Global CEO Survey 2015 - Poimintoja Suomen tuloksista
Global CEO Survey 2015 - Poimintoja Suomen tuloksistaGlobal CEO Survey 2015 - Poimintoja Suomen tuloksista
Global CEO Survey 2015 - Poimintoja Suomen tuloksista
 
PwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksista
PwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksistaPwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksista
PwC's 18th Annual CEO Survey - poimintoja tutkimustuloksista
 
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitysSäästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015, esitys
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020
 
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
Työeläkeyhtiö Elon eläkevarat karttuivat ennätystahdilla – tuottoa 3,6 miljar...
 
Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021
Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021
Suomen Pankki vastuullisena sijoittajana: missä mennään keväällä 2021
 
Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015
 
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnosKiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
Kiertotalouden kansallinen toimintaohjelma - luonnos
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY2016Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY2016
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY2016
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta AdvisorySuomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
Suomen Digimenestyjät 2014 - Magenta Advisory
 
Elon tilinpaatos 2018
Elon tilinpaatos 2018Elon tilinpaatos 2018
Elon tilinpaatos 2018
 
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
Nordnetin korkorahastoilta 22.10.2015
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
 
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinJarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
 
hyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitetty
hyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitettyhyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitetty
hyteairo seuranta syyskuu 2018 päivitetty
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatioMetso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatio
 
Sampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 Tampere
Sampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 TampereSampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 Tampere
Sampo yhtiöesittely Pörssi-ilta 5.3.2020 Tampere
 
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
Rahamuseon yleisöluento 22.3.2022: Lainakatto, tuloihin sidottu velkarajoite,...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintSuomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusSuomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economySuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
 

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset

 • 2. JOHDANTO 22.1.2024 • Talousosaamisen mittaaminen on osa kansallisen strategian toteutusta • Tavoitteena olla maailman paras talousosaamisessa vuoteen 2030 mennessä • Suomen kysely toteutettiin alkuvuodesta 2023 • Verkkokysely • 2000 vastaajaa,kansallisesti edustava otos • Kyselymme noudatti OECD:n ohjetta, jotta aineistoa voitaisiin hyödyntää kansainvälisessä vertailussa
 • 3. OECD:N 2023TALOUSOSAAMISRAPORTTI 22.1.2024 • OECD/INFE* koordinoi kansainvälisesti vertailtavissa olevan kyselyn toteutukseen tarvittavat lomakkeet • Vuoden 2023 kyselykierroksen vertaileva raportti julkaistiin loppuvuodesta • Vertailu sisältää 39 maata,joista 20 on OECD:n jäsenmaita • Kolmas talousosaamisen kansainvälisestä vertailua tekevä raportti • OECD:n tuore raportti auttaa havaitsemaan sellaisia ryhmiä, joille talousopetusta tai oman talouden hallinnan tukea olisi tärkeää tarjota *International Network on Financial Education
 • 7. SISÄLTÖ 22.1.2024 • Talousosaaminen ja sen mittaaminen OECD:n kehikossa • Tietämys • Käyttäytyminen • Asenteet • Digitaalinen talousosaaminen • Taloudellinen hyvinvointi • Johtopäätökset • Esityksessä vertailemme Suomen tuloksia relevantteihin verrokkimaihin • Viro, Saksa, Ruotsi ja OECD-maiden keskiarvo
 • 9. TALOUSOSAAMINEN 22.1.2024 • Koostuu OECD:n määritelmän mukaan taloudellisesta tietämyksestä, käyttäytymisestä ja asenteista • Näiden yhdistelmästä saadaan talousosaamisen kokonaispisteet • Maksimipistemäärä 100 • Tietämys 0-35 p. • Käyttäytyminen 0-45 p. • Asenteet 0-20 p. • OECD-maiden keskiarvo 63 pistettä • Saksa (76 p.),Thaimaa (71 p.), Irlanti (70 p.) ja Hong Kong (70p.) saivat korkeimmat pisteet
 • 10. TALOUSOSAAMISENYHTEISPISTEET • Suomi sai yhteensä 65 pistettä • Hieman OECD-maiden keskiarvon (63p.) yläpuolella • Verrokkimaat saivat kaikki korkeammat pisteet kuin Suomi • Viro (67p.) • Saksa (76p.) • Ruotsi (66p.) 22.1.2024 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka Talousosaamisenpisteet (maksimi 100) Tietämys Käyttäytyminen Asenteet
 • 11. TALOUSOSAAMISENVÄHIMMÄISPISTEET • Talousosaamisen tavoitteelliset minimipisteet saa 70 pisteellä sadasta • Kuviossa esitetty se osuus aikuisista, jotka saaneet vähintään tämän • Suomessa 45,8% vastaajista sai vähintään 70 pistettä sadasta • Vähemmän kuin verrokkimaissa • Saksa erottuu korkealla osuudellaan (75,5%) • Vertailun kärkimaa tässä suhteessa • Suomi sijoittuu tässäkin hieman OECD- maiden keskiarvoa (38,9%) korkeammalle 22.1.2024 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka Osuus vastaajista,% Talousosaamisen vähimmäispisteet
 • 12. TALOUDELLINENTIETÄMYS 22.1.2024 • Taloudellinen tietämys antaa eväät oman talouden hallintaan • Finanssituotteiden vertailu • Oman talouden kannalta järkevien taloudellisten päätösten tekeminen • Reagointi muuttuvissa olosuhteissa • Mitataan seitsemällä kysymyksellä, joiden aiheina • Inflaatio • Inflaation määritelmä ja rahan aika-arvo • Pitkän aikavälin säästämisen hyödyt • Korot, korkoa korolle- ilmiön ymmärrys • Riski, tuotto ja hajauttaminen
 • 13. TALOUDELLINENTIETÄMYS • Suomella heikoimmat taloustietämyksen pisteet (69 p.) valituista vertailumaista • Saksassa selkeästi korkeimmat pisteet • Suomi päihittää niukasti OECD-maiden keskiarvon • Vertailun kärjessä • Hong Kong (91 p.) • Saksa (85 p.) • Viro (78 p.) • Korea (76 p.) • Hyvän taloustietämyksen omaavaksi henkilöksi katsotaan sellainen vastaaja,joka sai seitsemästä tietämyskysymyksestä viisi oikein • Suomessa tähän ylsi 62,5% 22.1.2024 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka Tietämyspisteet Pisteet
 • 14. TALOUDELLINENTIETÄMYS • Inflaation käsite • ”Korkea inflaatio tarkoittaa sitä, että elinkustannukset nousevat nopeasti” • Korkoa korolle • ”Oletetaan, että laitat 100€ säästötilille, jolla on taattu 2 prosentin vuosikorko. Et laita tai nosta rahaa tältä tililtä. Kuinka paljon tililläsi on rahaa vuoden päästä, kun tilille on maksettu korko? Oleta, ettei tuotosta tarvitse maksaa veroa eikä tiliin liity muita maksuja. • Entä kuinka paljon tilillä on viiden vuoden kuluttua, jos et edelleenkään tee talletuksia tai nostoja, ja korko pysyy samana?” • Riskin hajautus • ”Korkean tuoton sijoituksessa on usein myös korkea riski” 22.1.2024 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka Oikein vastanneiden osuus,% Inflaatio Korkoa korolle Riskin hajautus
 • 15. TALOUDELLINEN KÄYTTÄYTYMINEN 22.1.2024 • Taloudellisella käyttäytymisellä on sekä lyhyen että pitkän aikavälin seurauksia omalle taloudenhoidolle • Maksaako laskut ajallaan, vertaileeko hintoja • Taloudellisen käyttäytymisen seuranta tärkeä osa talousosaamista • Pelkkä taloustiedon omaaminen ei aina tarkoita,että käytännön toiminta vastaa tietotasoa • Taloudellisen käyttäytymisen mittari muodostetaan väittämistä ja kysymyksistä koskien • Omien rahavirtojen seurantaa • Säästämistä ja pitkän aikavälin taloudellista suunnittelua • Hankintojen suunnitelmallisuutta
 • 16. TALOUDELLINEN KÄYTTÄYTYMINEN • Suomi sai 62 p. • Jälleen OECD-keskiarvon yläpuolella • Myös hieman korkeammat pisteet kuin Virolla ja Ruotsilla • Korkeimmat pisteet saivat • Malta (77 p.) • Saudi-Arabia (75 p.) • Saksa (74 p. ) • Irlanti (73 p.) • Suomessa 53,7% vastasi taloudellisesti kestävällä tavalla vähintään kuuteen yhdeksästä kysymyksestä 22.1.2024 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka Käyttäytymisen pisteet (max.100) Pisteet
 • 17. TALOUDELLINEN KÄYTTÄYTYMINEN • Säästää aktiivisesti • Vastaaja on säästänyt esimerkiksi säästötilille,käteisenä lompakossa, osakkeisiin tms. • Vertailee tuotteita • Verrannut kahden tai useamman palveluntarjoajan hintoja ennen ostopäätöstä • Maksaa laskut ajallaan • Ei joutunut lainaamaan • ”Toisinaan tulot eivät täysin riitä kattamaan menoja.Onko sinulle käynyt näin edellisen kahdentoista kuukauden aikana?” 22.1.2024 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka ChartTitle Säästää aktiivisesti Vertailee tuotteita Maksaa laskut ajallaan Ei joutunut lainaamaan
 • 18. TALOUDELLISETASENTEET 22.1.2024 • Rahaa koskevat asenteet voivat vaikuttaa ihmisten päätöksiin ja käyttäytymiseen • Kysely sisälsi väittämiä,joilla mitattiin asenteita koskien rahaa ja tulevaisuuden suunnittelua • Lyhyen aikavälin preferenssit • ”Pitkällä aikavälillä mieluummin kulutan kuin säästän rahaa” • ”Elän hetkessä enkä huolehdi huomisesta” • Talousosaaviksi asenteiksi luokiteltiin vastaukset, jotka olivat näiden väittämien kanssa eri mieltä
 • 19. TALOUDELLISETASENTEET • Suomessa asenteet konservatiivisempia kuin OECD-maissa keskimäärin • Suomi 62 p., OECD-ka 58 p. • Ruotsi (67 p.) ja Saksa (65 p.) saivat korkeammat pisteet kuin Suomi • Virossa matalammat pisteet (61 p.) kuin Suomessa • Erot pistemäärissä ovat tässä melko pieniä 22.1.2024 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka Asenteet,kokonaispisteet (max.100) Pisteet
 • 20. TALOUDELLISETASENTEET • Suomessa ja Ruotsissa yli puolet vastaajista säästävät mieluummin kuin kuluttavat • Suomessa taloudelliset asenteet ovat hieman konservatiivisempia kuin vertailumaissa • Melko samanlaiset tulokset kuin Ruotsissa • Väittämä 1:”Pitkällä aikavälillä mieluummin kulutan kuin säästän rahaa” • Väittämä 2:”Elän hetkessä enkä huolehdi huomisesta” 22.1.2024 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomi Viro Saksa Ruotsi OECD-ka Osuus vastaajista,jotka ovat eri mieltä väittämistä, % Väittämä 1 Väittämä 2
 • 22. MITÄ DIGITAALINENTALOUSOSAAMINEN ON? • Talousosaamisen soveltamista digitaalisessa ympäristössä (esim. mobiili- ja verkkopankit, uudet maksamisen tavat,kryptovaluutat) • Talousosaamisen digitaalisten työkalujen käytön hallinta • Turvallinen asiointi verkossa • Sääntelyn ja kuluttajan oikeuksien tunteminen • Digitaalisilla työkaluilla voi sinänsä olla joko positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia taloudelliseen hyvinvointiin, niiden käytöstä riippuen 22.1.2024
 • 23. MIKSI DIGITAALINENTALOUSOSAAMINEN ON TÄRKEÄÄ? • Entistä suurempi osa rahoitustransaktioista tapahtuu verkossa • Etuja kuten tehokkuus ja mukavuus • Samalla verkossa tapahtuvat huijaukset ovat yleistyneet, mm. sijoitushuijaukset, romanssihuijaukset, tunnusten antaminen toisten käyttöön • Erityisen haavoittuvassa asemassa voivat olla nuoret, vanhat ja maahanmuuttajat 22.1.2024
 • 24. RAHOITUKSEN DIGITALISAATIO SUOMESSA KULUTTAJANÄKÖKULMASTA • Suomi edelläkävijä pankkitoiminnan digitalisoitumisessa • Internetin käyttö levisi nopeasti • Siirrytty fyysisistä pankkikonttoreista verkkoasiointiin • Kännykällä hankitut pikaluotot 22.1.2024
 • 25. DIGITAALINENTALOUSOSAAMINEN • Sama jaottelu kuin yleisessä talousosaamisessa • Tietämys, käyttäytyminen,asenteet 22.1.2024
 • 26. DIGITAALINENTALOUSTIETÄMYS Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD Rahoitussopimus vaatii allekirjoituksen paperilla ollakseen pätevä (epätosi) 65 52 82 44 45 Henkilökohtaisia tietojani, joita jaan internetissä, voidaan käyttää minulle kohdistettujen mainosten lähteenä. (tosi) 81 72 62 89 64 Kryptovaluutat ovat käypä maksuväline siinä missä setelit ja kolikotkin. (epätosi) 43 23 37 66 45
 • 27. DIGITAALINENTALOUSKÄYTTÄYTYMINEN Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD Jaan salasanani ja pankkitilini käyttäjätunnukset ystävilleni (En jaa) 92 88 97 95 87 Tarkistan, että rahoitustuotteen myyjä on säännelty kotimaassani (Kyllä) 25 27 44 43 33 Jaan tietoa raha-asioistani julkisesti internetissä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa (En jaa) 91 87 97 94 83 Vaihdan salasanat säännöllisesti sivuilla, joissa teen nettiostoksia tai seuraan henkilökohtaista talouttani (Kyllä) 28 13 20 23
 • 28. DIGITAALISENTALOUSKÄYTTÄYTYMISEN ASENTEET Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD Mielestäni on turvallista asioida nettikaupoissa käyttäen julkista wifi- yhteyttä (eri mieltä) 58 53 60 56 49 On tärkeää tarkistaa sivuston turvallisuus ennen ostoksia (samaa mieltä) 69 62 77 83 67 Mielestäni ei ole tärkeää lukea käyttöehtoja ennen ostoksen tekemistä (eri mieltä) 61 53 69 51 53
 • 30. KENELLÄ ON KORKEIN JA MATALIN DIGITAALINENTALOUSOSAAMINEN? • Suomessa kautta linjan alhaisin digitaalinen talousosaaminen kaikissa kolmessa dimensiossa on nuorimmilla vastaajille (18-29v.) • Tämä poikkeaa useimmista muista maista (paitsi Ruotsista), jossa alhaisin digitaalinen talousosaaminen on vanhemmilla ihmisillä • Suomessa itse asiassa korkein digitaalinen talousosaaminen on ryhmällä 60-69v. • Lisäksi selkeä positiivinen korrelaatio koulutuksen kanssa (kuten muuallakin) • Miehillä tietämys parempaa, naisilla käyttäytyminen ja asenteet 22.1.2024
 • 32. TALOUDELLINEN HYVINVOINTI 22.1.2024 Määritelmä:”Taloudellinen hyvinvointi liittyy siihen,missä määrin yksilöt pystyvät tyydyttämään taloudelliset tarpeensa ja velvoitteensa.Kuinka he pystyvät selviytymään negatiivisista taloudellisista shokeista ja tuntemaan oman taloudellisen tulevaisuutensa turvatuksi.Lisäksi heillä on kyky tehdä valintoja,jotka mahdollistavat tulevien taloudellisten tavoitteidensa saavuttamisen.” (OECD 2024) Sisältää sekä objektiivisen että subjektiivisen osan Objektiivinen osa:Todellinen resilienssi talousvaikeuksien iskiessä. (4 kysymystä) Subjektiivinen osa:Itseilmaistu tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen sekä talousasioista koettu stressi. (8 kysymystä) Koostettu painotettu mittari 50% objektiivinen ja 50% subjektiivinen tulos Skaala:0-100
 • 33. TALOUDELLISESSA HYVINVOINNISSA EROJA 22.1.2024 OECD-maiden maiden keskiarvo oli 47/100 (kaikkien osallistuneiden maiden 43/100). Taloudellinen hyvinvointi vaihtelee merkittävästi maittain. Korkeimmat luvut:Saksa (73),Hong Kong (61),Hollanti (56) ja Ruotsi (56) Alimmat luvut: Jemen (15),Paraguay (24) ja Filippiinit (30) Suomi (42/100) selvästi alempana OECD-maiden keskiarvoa,mutta lähellä kaikkien maiden keskiarvoa.
 • 34. OBJEKTIIVINEN:TALOUDELLINEN RESILIENSSI Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD Pystyy maksamaan yllättävän menon joutumatta pyytämään apua perheeltään tai ystäviltään. 52,7 79,4 59,8 85,3 62,1 Tuloni riittävät kattamaan menoni. 47,8 61,3 56,5 85,9 64,0 Pystyy kattamaan elinkustannukset kolmen kuukauden ajan vaikka menettäisi pääsääntöisen tulonlähteensä. 44,6 67,1 47,4 75,4 49,3 Samaa mieltä ”Minulla on rahaa jäljellä kuun lopussa.” 59,6 61,1 40,6 68,8 43,8 % vastanneista
 • 35. SUBJEKTIIVINEN: KOETTU HYVINVOINTI Suomi Ruotsi Viro Saksa OECD Samaa mieltä "Olen tyytyväinen tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseeni." 33,2 38,5 23,8 68,5 39,9 Eri mieltä "Taloudellinen tilanteeni hankaloittaa mahdollisuuksiani tehdä asioita, joita pidän tärkeänä." 26,8 49,4 23,6 69,3 35,4 Eri mieltä ”Minulla on liikaa velkaa juuri nyt." 50,9 66,9 80,8 87,8 69,9 Eri mieltä "Minulla on tapana olla huolissani rahojeni riittävyydestä jokapäiväisessä elämässä.” 35,0 64,6 35,6 67,6 34,8 Eri mieltä "Taloustilanteeni kontrolloi elämääni.” 33,8 39,3 39,8 53,8 38,2 Eri mieltä "Taloustilanteeni vuoksi minusta tuntuu, etten ikinä tule saavuttamaan haluamiani asioita elämässäni.” 38,3 15,1 33,9 76,1 42,5 Eri mieltä "Olen huolissani siitä, etteivät rahani riitä." 31,7 68,9 26,1 67,0 36,7 Eri mieltä "Tulen juuri ja juuri taloudellisesti toimeen.” 36,1 75,1 26,8 53,0 37,8 % vastanneista
 • 36. TAUSTATEKIJÖIDENVAIKUTUSTALOUDELLISEEN HYVINVOINTIIN Korkeat tulot kasvattavat merkittävästi taloudellista hyvinvointia. Korkeampi koulutuksen saaneilla korkeampi taloudellinen hyvinvointi. Mitä vanhempi sitä korkeampi taloudellinen hyvinvointi. Miehillä jonkin verran suurempi taloudellinen hyvinvointi kuin naisilla. Alimmat luvut työttömillä ja nuorilla. 22.1.2024
 • 37. TALOUDELLINEN HYVINVOINTI JA TALOUSOSAAMINEN Korkean talousosaamisen omaavilla myös korkea taloudellisen hyvinvoinnin tulos. 22.1.2024
 • 38. JOHTOPÄÄTÖKSET 22.1.2024 • Talousosaamisen yhteispisteet Suomessa hieman OECD-keskiarvon yläpuolella • Viro, Saksa ja Ruotsi päihittävät Suomen tulokset • Mittaustavalla merkitystä • Saksassa kysely toteutettu puhelinhaastatteluna,Suomessa ja Ruotsissa verkkokyselynä,Virossa yhdistelmä verkko- ja puhelinkyselystä • Digitaalisen talousosaamisen mittauksessa Suomi menestyy muita osa-alueita paremmin, mutta nuorten alhainen osaaminen on huolestuttavaa • Taloudellisessa hyvinvoinnissa Suomi selvästi verrokkimaita alemmalla tasolla
 • 39. TOIMINTASUOSITUKSET 22.1.2024 • Kouluissa talousosaamiseen on lisätty panoksia, tätä on hyvä jatkaa • Aikuisväestön talousosaamisen kehittäminen ongelmana:esim. terveydenhuolto ja työpaikat voivat osallistua tähän • Velkaongelmissa varhainen puuttuminen tärkeää, tätä on kehitetty • Suomessa toimiva verkostoyhteistyö eri sektorien välillä (esim. Finanssiala, järjestöt, viranomaiset,akatemia): tältä pohjalta hyvä rakentaa