SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Suomen Pankki
Euroopan ja Suomen
talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtajan sidosryhmätilaisuus 15.3.2024
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen talouskasvu alkaa elpyä tänä vuonna
2
15.3.2024
80
85
90
95
100
105
110
115
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Euroalueen BKT
EKP:n maaliskuun 2020 ennuste
EKP:n maaliskuun 2024 ennuste
2019Q4 = 100
Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %.
Lähteet: Eurostat ja EKP. 35781@MMS(2007-)_LV
1,6
-6,2
5,9
0,5
3,4
0,6
1,5 1,6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen inflaatio hidastuu edelleen, mutta
verkkaisemmin
3
15.3.2024
2,3
2,1
2,0
2,0
1,9
2,6
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet
Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä
Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste
Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, %
Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusvakauden näkymät paranemassa,
mutta liikekiinteistöjen riskit seurannassa
15.3.2024 4
• Rahoitusolot ovat keventyneet
Euroopassa viime kuukausina.
• ESRB antoi alkuvuodesta 2023
suosituksen liittyen Euroopan
liikekiinteistösektorin
haavoittuvuuksiin.
• Liikekiinteistösektorin epäsuotuisa
kehitys voi vaikuttaa sekä
reaalitalouteen että
rahoitusjärjestelmään.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
DK
FI
EE
SE
AT
LV
DE
Euro
BE
FR
LT
CZ
BG
SK
IT
CY
RO
NL
HU
PT
MT
ES
GR
SI
LU
HR
PL
IE
%-taseesta
Lähde: Euroopan keskuspankki.
Euroopan pankkien rakentamiseen ja kiinteistöalle myönnettyjen
lainojen osuu pankkien taseista (%), konsernitason luvut, 2023Q3
Rakentaminen Kiinteistöala
33937@RE EXPO
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ongelmalainojen määrä säilynyt Euroopassa
vähäisenä
15.3.2024 5
• Pankkien sääntelyä ja
valvontaa on uudistettu
järjestelmällisesti
finanssikriisistä lähtien.
• Eurooppalaisten pankkien
ongelmalainojen määrä on
saatu määrätietoisella työllä
kuriin.
989 975 959 951 937 920
877 865
795
759
722 699
657
628
580 587 562 543
506 501 504 485
444 455
423 401
374 369 352 349 339 340 344 345
7.5
7.3
7.0
6.9
6.6 6.5
6.2
5.9
5.4
5.2
4.9
4.7
4.4
4.2
3.8
3.7 3.6
3.4
3.2
3.1 2.9 2.8
2.6 2.5
2.3
2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2022 Q1 2023
Mrd. EUR
%
Lähde: SSM.
Euroalueen suurten pankkien järjestämättömät lainat yhteensä ja %
lainakannasta
Järjestämättömät lainat % lainakannasta
32410@SSM NPL perus
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu
finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin
15.3.2024 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen talous 2024-26: tukevasta taantumasta
kohti kasvua
• Suomen BKT on supistunut lähes
yhtäjaksoisesti vuoden 2022
puolivälistä lähtien.
• Lähtölava alempana: toteutunut
kasvu oli ennustettua heikompaa.
• Näkymä tästä eteenpäin on liki
ennallaan.
• Kasvun ennustetaan lähtevän
käyntiin kuluvan vuoden
loppupuolella.
15.3.2024 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työttömyys noussut v. 2023, mutta työllisyyden
arvioidaan paranevan v. 2025
15.3.2024 8
• Viime vuoden lopulta alkaen
lomautukset kasvussa.
Työttömyysaste noussut (7,7 %).
• Työtunnit ovat vähentyneet selvästi
nopeammin kuin työllisten määrä.
• Työllisyysaste kääntyy pieneen
kasvuun vuonna 2025, kun
taloustilanne paranee. Trendi
kääntyi ylöspäin tammikuussa
(77,7 %).
• Riski ennustettua heikommasta
kehityksestä, jos työmarkkinoiden
konkelo jatkuu.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kahden kärjen taktiikka Suomen talouden
pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi
1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava
• Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet
työllistymiseen.
• Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto on saatava sujuvammaksi.
• Työmarkkinoiden toimivuus on osa tervettä taloutta.
2. Julkisen talouden kestävyys turvattava
• Julkisen velkasuhteen kasvu ei pysähdy ilman lisätoimia.
• Velkakestävyys tulisi ottaa yhteiseksi talouspolitiikan prioriteeksi ja
sitoutua määrätietoisesti sen varmistamiseen yli vaalikausien.
15.3.2024
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden alijäämä syvenee ja
velkaantuminen jatkuu
(joulukuun 2023 ennuste)
15.3.2024 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rakenteellisen alijäämän korjaaminen on syytä
aloittaa
• Ennusteen mukaan Suomen talouskasvu lähtee liikkeelle vuoden lopulla –
suhdannetilanne ei perustele alijäämän korjaamisen lykkäämistä.
• Julkisyhteisöjen alijäämä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen 3 %
alijäämärajan tänä ja ensi vuonna – liiallisen alijäämän menettely (EDP)
edessä?
• Heikko suhdannetilanne ja julkisten menojen ennakoitua nopeampi kasvu
lisäävät alijäämää – työllisyyttä ja tuottavuutta tukevat toimet vaikuttavat vasta
pidemmällä aikavälillä.
• Velkaantumisen hidastaminen ja alijäämän kontrollointi edellyttävät uusia
suoria sopeutustoimia tämän vaalikauden aikana noin 3 mrd. euron verran.
15.3.2024 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kohti yhteistä tavoitetta vahvempien
finanssipolitiikan instituutioiden avulla
• Suomen julkisen talouden vahvistamiseksi tarvitaan parlamentaarista yhteistyötä ja
pitkäjänteisyyttä.
• Vertailukohtana voisi olla Ruotsin finanssipolitiikan ohjauskehikko, joka sisältää
useampia julkisen talouden kestävyyttä tukevia tavoitteita ja periaatteita.
• Ruotsissa ja Tanskassa julkinen velka on nyt noin 30 % BKT:sta, Suomessa 75 %.
• Mihin yhteiseen tavoitteeseen Suomessa voitaisiin sitoutua?
• Velkasuhde alenevalle uralle mahdollisimman pian.
• Keskipitkän aikavälin tavoitteeksi vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen 60 %
velkasuhde.
• Pitemmällä aikavälillä kohti pohjoismaista tasoa.
15.3.2024 12
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteinen tilannekuva on perusta ongelmien
ratkaisuun tähtäävälle yhteistyölle
• Yhteistyöhön ja neuvotteluun perustuva sopimusyhteiskunta on pienen
kansakunnan voimavara.
• Juuri nyt suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon
ongelmana on yhteisen tilannekuvan puuttuminen.
• Se näkyy erityisesti työmarkkinoilla mutta myös julkisesta taloudesta käydyssä
keskustelussa.
• Eteneminen ongelmien ratkaisussa edellyttää laadukasta, luotettavaa
tutkimustyötä ja sen pohjalta valmiutta aitoon vuoropuheluun.
15.3.2024 13
suomenpankki.fi

More Related Content

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka (20)

Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...
Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...
Olli Rehn: Rahapolitiikka kiristyy inflaation vakauttamiseksi tavoitteeseen –...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
 

More from Suomen Pankki

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
 

Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka

 • 1. Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka Pääjohtajan sidosryhmätilaisuus 15.3.2024 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen talouskasvu alkaa elpyä tänä vuonna 2 15.3.2024 80 85 90 95 100 105 110 115 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun 2020 ennuste EKP:n maaliskuun 2024 ennuste 2019Q4 = 100 Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %. Lähteet: Eurostat ja EKP. 35781@MMS(2007-)_LV 1,6 -6,2 5,9 0,5 3,4 0,6 1,5 1,6
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio hidastuu edelleen, mutta verkkaisemmin 3 15.3.2024 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 2,6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusvakauden näkymät paranemassa, mutta liikekiinteistöjen riskit seurannassa 15.3.2024 4 • Rahoitusolot ovat keventyneet Euroopassa viime kuukausina. • ESRB antoi alkuvuodesta 2023 suosituksen liittyen Euroopan liikekiinteistösektorin haavoittuvuuksiin. • Liikekiinteistösektorin epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa sekä reaalitalouteen että rahoitusjärjestelmään. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 DK FI EE SE AT LV DE Euro BE FR LT CZ BG SK IT CY RO NL HU PT MT ES GR SI LU HR PL IE %-taseesta Lähde: Euroopan keskuspankki. Euroopan pankkien rakentamiseen ja kiinteistöalle myönnettyjen lainojen osuu pankkien taseista (%), konsernitason luvut, 2023Q3 Rakentaminen Kiinteistöala 33937@RE EXPO
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ongelmalainojen määrä säilynyt Euroopassa vähäisenä 15.3.2024 5 • Pankkien sääntelyä ja valvontaa on uudistettu järjestelmällisesti finanssikriisistä lähtien. • Eurooppalaisten pankkien ongelmalainojen määrä on saatu määrätietoisella työllä kuriin. 989 975 959 951 937 920 877 865 795 759 722 699 657 628 580 587 562 543 506 501 504 485 444 455 423 401 374 369 352 349 339 340 344 345 7.5 7.3 7.0 6.9 6.6 6.5 6.2 5.9 5.4 5.2 4.9 4.7 4.4 4.2 3.8 3.7 3.6 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2022 Q1 2023 Mrd. EUR % Lähde: SSM. Euroalueen suurten pankkien järjestämättömät lainat yhteensä ja % lainakannasta Järjestämättömät lainat % lainakannasta 32410@SSM NPL perus
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin 15.3.2024 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talous 2024-26: tukevasta taantumasta kohti kasvua • Suomen BKT on supistunut lähes yhtäjaksoisesti vuoden 2022 puolivälistä lähtien. • Lähtölava alempana: toteutunut kasvu oli ennustettua heikompaa. • Näkymä tästä eteenpäin on liki ennallaan. • Kasvun ennustetaan lähtevän käyntiin kuluvan vuoden loppupuolella. 15.3.2024 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työttömyys noussut v. 2023, mutta työllisyyden arvioidaan paranevan v. 2025 15.3.2024 8 • Viime vuoden lopulta alkaen lomautukset kasvussa. Työttömyysaste noussut (7,7 %). • Työtunnit ovat vähentyneet selvästi nopeammin kuin työllisten määrä. • Työllisyysaste kääntyy pieneen kasvuun vuonna 2025, kun taloustilanne paranee. Trendi kääntyi ylöspäin tammikuussa (77,7 %). • Riski ennustettua heikommasta kehityksestä, jos työmarkkinoiden konkelo jatkuu.
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kahden kärjen taktiikka Suomen talouden pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi 1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava • Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen. • Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto on saatava sujuvammaksi. • Työmarkkinoiden toimivuus on osa tervettä taloutta. 2. Julkisen talouden kestävyys turvattava • Julkisen velkasuhteen kasvu ei pysähdy ilman lisätoimia. • Velkakestävyys tulisi ottaa yhteiseksi talouspolitiikan prioriteeksi ja sitoutua määrätietoisesti sen varmistamiseen yli vaalikausien. 15.3.2024
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden alijäämä syvenee ja velkaantuminen jatkuu (joulukuun 2023 ennuste) 15.3.2024 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rakenteellisen alijäämän korjaaminen on syytä aloittaa • Ennusteen mukaan Suomen talouskasvu lähtee liikkeelle vuoden lopulla – suhdannetilanne ei perustele alijäämän korjaamisen lykkäämistä. • Julkisyhteisöjen alijäämä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen 3 % alijäämärajan tänä ja ensi vuonna – liiallisen alijäämän menettely (EDP) edessä? • Heikko suhdannetilanne ja julkisten menojen ennakoitua nopeampi kasvu lisäävät alijäämää – työllisyyttä ja tuottavuutta tukevat toimet vaikuttavat vasta pidemmällä aikavälillä. • Velkaantumisen hidastaminen ja alijäämän kontrollointi edellyttävät uusia suoria sopeutustoimia tämän vaalikauden aikana noin 3 mrd. euron verran. 15.3.2024 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kohti yhteistä tavoitetta vahvempien finanssipolitiikan instituutioiden avulla • Suomen julkisen talouden vahvistamiseksi tarvitaan parlamentaarista yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä. • Vertailukohtana voisi olla Ruotsin finanssipolitiikan ohjauskehikko, joka sisältää useampia julkisen talouden kestävyyttä tukevia tavoitteita ja periaatteita. • Ruotsissa ja Tanskassa julkinen velka on nyt noin 30 % BKT:sta, Suomessa 75 %. • Mihin yhteiseen tavoitteeseen Suomessa voitaisiin sitoutua? • Velkasuhde alenevalle uralle mahdollisimman pian. • Keskipitkän aikavälin tavoitteeksi vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen 60 % velkasuhde. • Pitemmällä aikavälillä kohti pohjoismaista tasoa. 15.3.2024 12
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteinen tilannekuva on perusta ongelmien ratkaisuun tähtäävälle yhteistyölle • Yhteistyöhön ja neuvotteluun perustuva sopimusyhteiskunta on pienen kansakunnan voimavara. • Juuri nyt suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon ongelmana on yhteisen tilannekuvan puuttuminen. • Se näkyy erityisesti työmarkkinoilla mutta myös julkisesta taloudesta käydyssä keskustelussa. • Eteneminen ongelmien ratkaisussa edellyttää laadukasta, luotettavaa tutkimustyötä ja sen pohjalta valmiutta aitoon vuoropuheluun. 15.3.2024 13