SlideShare a Scribd company logo
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
Koronaviruspandemian vaikutus
Suomen talouteen
Webinaari / Rahamuseo
6.10.2020
Jarkko Kivistö
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Esityksen sisältö
• Miten ja miksi koronapandemia on
vaikuttanut maailmantalouteen?
• Mitä Suomen taloudessa tapahtui ja
miten tästä eteenpäin?
• Talouspolitiikan keinot hoitaa
talouden oireita
8.9.2020 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Covid-19
3
Kiina
Aasia
Eurooppa
Amerikka
Kiinan
sulku
Teollisuustuotannon
häiriöt
Euroopan sulku
Palveluiden kysyntä
Tarjontahäiriö
Kysyntähäiriö
Talous
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Globaali taloudellinen epävarmuus lisääntynyt
historiallisen paljon tänä keväänä
8.9.2020 4
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021
Epävarmuusindikaattori Historiallinen keskiarvo
Indeksi (S.D.)
Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat.
Indeksi kuvaa VIX-indeksistä ja globaalista EPU-indeksistä muodostettua
normalisoitua epävarmuusindikaattoria. Indeksin arvo kertoo, kuinka monta
keskihajontaa historiallisen keskiarvonsa ylä- tai alapuolella indikaattori on.
Lehman Brothersin
konkurssi
Koronapandemia
Kauppakiistojen
kärjistyminen
Terrori-iskut (9/11)
IT-kuplan
puhkeaminen
Eurokriisin
kärjistyminen
Brexit-äänestys
8.9.2020
eurojatalous.fi
39487@Kuvio_Riskifaktori
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Maailmantalouden ja –kaupan kasvu pysähtyi keväällä
8.9.2020 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Mitä Suomen
taloudelle
tapahtui?
8.9.2020 6
Ulkomaan-
kauppa
Teollisuus
Investoinnit
Palvelut
Työllisyys
Kulutus
Julkinen
talous
Velka
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Teollisuuden uudet tilaukset romahtivat keväällä
8.9.2020 7
60
80
100
120
140
2005 2010 2015 2020
Teollisuuden uudet tilaukset
Teollisuuden volyymi-indeksi (vasen asteikko)
Indeksi, 2005 = 100
Kausipuhdistettuja lukuja.
Lähteet: Tilastokeskus ja Euroopan komissio.
24515@Tuotanto&tilaukset
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ulkomaankauppa väheni nopeasti
70
80
90
100
110
120
130
140
2005 2010 2015 2020
Tavaraviennin määrä
Indeksi, 2005 = 100
24515@Viennin ja tuonnin määrä
Kausipuhdistettuja lukuja.
Lähde: Tullihallitus ja Suomen Pankki (lukujen kausipuhdistus).
70
80
90
100
110
120
130
2005 2010 2015 2020
Tavaratuonnin määrä
Indeksi, 2005 = 100
24515@Viennin ja tuonnin määrä
Kausipuhdistettuja lukuja.
Lähde: Tullihallitus ja Suomen Pankki (lukujen kausipuhdistus).
8.9.2020 8
Tavaravienti Tavaratuonti
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Palveluiden ulkomaankaupan pudotus dramaattinen
8.9.2020 9
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Palveluiden vienti Palveluiden tuonti
Lähde: Tilastokeskus.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Eri kaupan aloilla erilaista kehitystä
8.9.2020 10
80
90
100
110
120
130
140
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Moottoriajoneuvojen kauppa Vähittäiskauppa
Indeksi, 2005=100
Lähde: Tilastokeskus.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Palveluiden kotimainen kysyntä väheni rajusti…
30.9.2020 11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Category: Travel
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
kampaamo + kampaaja + parturi
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Topic: Restaurant
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Topic: Culture
Kampaaja / parturi Kulttuuri
Ravintolat Matkustus
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
…ja useiden palvelualojen liikevaihto romahti
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Palvelut yhteensä Majoitus- ja ravitsemustoiminta
Kuljetus ja varastointi Taiteet, viihde ja virkistys
Indeksi 2015=100, kausitasoitettu
Lähde: Tilastokeskus.
8.9.2020 12
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Lomautusjärjestelmä puskuroi työttömyyden kasvua
8.9.2020 13
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Työttömät työnhakijat, ei lomautetut
Lomautetut työttömät työnhakijat
Henkilöä
Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen Pankki (kausitasoitus)
14.9.2020
eurojatalous.fi
32220@Lomautetut ja työttömät
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Vai selvisikö Suomi vain säikähdyksellä?
8.9.2020 14
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Taantumaa seuraa hidas toipuminen
8.9.2020 15
%
BKT-kasvu Työllisyys Inflaatio
2019 1,1 72,6 1,1
2020e -4,7 70,8 0,5
2021e 2,7 70,6 0,9
2022e 2,4 71,2 1,2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työllisyys uhkaa heiketä pitkäaikaisesti
8.9.2020 16
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Talouden luottamus vahvistunut hieman keväästä
-40
-30
-20
-10
0
10
20
60
70
80
90
100
110
120
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Teollisuus Palvelualat
Kuluttajat Vähittäiskauppa
Rakentaminen Koko talouden luottamus* (vasen)
Indeksi (2000–2019 = 100)
Lähde: Tilastokeskus, EK ja Suomen Pankin laskelma.
*Koko talouden luottamus vastaa Euroopan komission ESI:ä mutta on laskettu Suomen Pankin
kausitasaamasta TK:n kuluttajaluottamussarjasta ja EK:n sarjoista.
30384@Indikaattorihajotelma
8.9.2020 17
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Talouspolitiikan keinot pandemian taloudellisten
vaikutusten lieventämiseksi
1) Finanssipolitiikka
2) Rahapolitiikka
3) Rakennepolitiikka
8.9.2020 18
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Finanssipolitiikka koronakriisissä
• Välitön kriisinhallinta: terveydenhoitomenojen
kasvu
• Yritysten tuet avustuksin, lainoin ja takauksin, sekä
vero- ja sosiaaliturvamaksujen helpotuksilla
• Kotitalouksien tukeminen
• Vahinkojen torjunnasta kohti elvytystä: julkiset
investoinnit
• Automaattiset vakauttajat toimivat: sosiaaliturvan
menojen kasvu, verotulojen väheneminen
8.9.2020 19
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen sektori velkaantuu nyt nopeasti ja paljon
8.9.2020 20
71,3
73,3 74,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005 2010 2015 2020
%, suhteessa BKT:hen
Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki.
27.5.2020
eurojatalous.fi
38284@velka_pitkä
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomessa tehty mittavia toimia koronan taloudellisten
vaikutusten lieventämiseksi
• Vuoden 2020 budjetissa valtion velanotoksi
arvioitiin 2,2 mrd. euroa
• Nyt lainatarpeen arvioidaan nousevan 19 mrd.
euroon vuonna 2020, ja olevan edelleen lähes 11
mrd. vuonna 2021
• Velkasuhteen vakauttaminen 75 prosenttiin vaatii
mittavia toimia tällä vuosikymmenellä
• Lisäksi ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu
• Mistä puskuri seuraavaan kriisiin?
8.9.2020 21
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteiset tukitoimet EU:n kautta
8.9.2020 22
- SURE: lainat julkisille
lyhennetyn työajan
ohjelmille 100 mrd.
- EVM-lainat / EIP-takuut
2021-2023 (2026)
1,8 % EU27:n vuotuisesta
BKT:sta
2021-2027
1,1 % EU27:n vuotuisesta
BKT:sta
Lähde: Euroopan komissio
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikkatoimet koronakriisissä
• Rahapolitiikka ja makrovakauspolitiikka ovat tukeneet
rahoitusvakautta, likviditeettiä, sekä kotitalouksien ja yritysten
rahoitusoloja
• Keskuspankit huolehtivat liikepankkien kyvystä myöntää lainaa yrityksille ja
kotitalouksille edullisin ehdoin - korkotaso pysynyt matalana
• EKP:n arvopapereiden osto-ohjelmat laajentavat likviditeettiä ja rajoittavat
vaikutuksia rahamarkkinoille
8.9.2020 23
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rakennepolitiikalla vaikutetaan toipumiseen
pidemmällä aikavälillä
• Talouskasvun vauhdittaminen ja kilpailukyvyn tukeminen
rakennepolitiikan keinoin:
• Sote-uudistus, joka tehostaa julkista palvelutuotantoa
• Työmarkkinauudistukset, joilla tuetaan työllisyyttä
• Kilpailun edistäminen
• Koulutus, tutkimus ja kehitys
• Sääntelyn purku
• Julkisen talouden tulo- ja menorakenteen muutokset
8.9.2020 24
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU8.9.2020 25
• Epävarma tilanne jatkuu vielä ja
riskit suuria: työttömyyden pitkä
varjo, julkinen velka
• Fiksu elvytys ja talouden
uudistaminen
• Vasta rokotteen myötä päästäneen
varmemmalle toipumisuralle ja
jälkihoitoon
Miten tästä eteenpäin?
suomenpankki.fi
Kiitos!
Etunimi.sukunimi@bof.fi
eurojatalous.fi
8.9.202026

More Related Content

What's hot

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki
 
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Finanssivalvonta
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki
 

What's hot (20)

Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen p...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 

Similar to Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen talouteen?

Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Turun Talouspäivät
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Suomen Pankki
 
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
VATT Institute for Economic Research
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Suomen Pankki
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Lauri Kajanoja
 
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Lauri Kajanoja
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Suomen Pankki
 

Similar to Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen talouteen? (20)

Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
Mikko Spolander Valtiovarainministeriö Turun Talouspäivät 2019
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
 
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti (Mediatilaisuus)
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste: Suomen talous toipuu v...
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
 
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019Talouden tilannekuva elokuussa 2019
Talouden tilannekuva elokuussa 2019
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous kesän korvalla 2020: Pahin ei toteutunut,...
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
 
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talouden ennuste 19.6.2018
 

More from Suomen Pankki

Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 

Recently uploaded

SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
Tilastokeskus
 

Recently uploaded (6)

SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
SAK:n jäsentutkimus 2024 – SAK:laisten alojen työntekijöiden työelämäodotukse...
 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n vuosikertomus 2023
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
4.6.2024 Tilastotietoa hyvinvointialueiden tueksi, Tilastokeskus
 

Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen talouteen?

 • 1. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Koronaviruspandemian vaikutus Suomen talouteen Webinaari / Rahamuseo 6.10.2020 Jarkko Kivistö
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Esityksen sisältö • Miten ja miksi koronapandemia on vaikuttanut maailmantalouteen? • Mitä Suomen taloudessa tapahtui ja miten tästä eteenpäin? • Talouspolitiikan keinot hoitaa talouden oireita 8.9.2020 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Covid-19 3 Kiina Aasia Eurooppa Amerikka Kiinan sulku Teollisuustuotannon häiriöt Euroopan sulku Palveluiden kysyntä Tarjontahäiriö Kysyntähäiriö Talous
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Globaali taloudellinen epävarmuus lisääntynyt historiallisen paljon tänä keväänä 8.9.2020 4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 Epävarmuusindikaattori Historiallinen keskiarvo Indeksi (S.D.) Lähteet: Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat. Indeksi kuvaa VIX-indeksistä ja globaalista EPU-indeksistä muodostettua normalisoitua epävarmuusindikaattoria. Indeksin arvo kertoo, kuinka monta keskihajontaa historiallisen keskiarvonsa ylä- tai alapuolella indikaattori on. Lehman Brothersin konkurssi Koronapandemia Kauppakiistojen kärjistyminen Terrori-iskut (9/11) IT-kuplan puhkeaminen Eurokriisin kärjistyminen Brexit-äänestys 8.9.2020 eurojatalous.fi 39487@Kuvio_Riskifaktori
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Maailmantalouden ja –kaupan kasvu pysähtyi keväällä 8.9.2020 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mitä Suomen taloudelle tapahtui? 8.9.2020 6 Ulkomaan- kauppa Teollisuus Investoinnit Palvelut Työllisyys Kulutus Julkinen talous Velka
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Teollisuuden uudet tilaukset romahtivat keväällä 8.9.2020 7 60 80 100 120 140 2005 2010 2015 2020 Teollisuuden uudet tilaukset Teollisuuden volyymi-indeksi (vasen asteikko) Indeksi, 2005 = 100 Kausipuhdistettuja lukuja. Lähteet: Tilastokeskus ja Euroopan komissio. 24515@Tuotanto&tilaukset
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ulkomaankauppa väheni nopeasti 70 80 90 100 110 120 130 140 2005 2010 2015 2020 Tavaraviennin määrä Indeksi, 2005 = 100 24515@Viennin ja tuonnin määrä Kausipuhdistettuja lukuja. Lähde: Tullihallitus ja Suomen Pankki (lukujen kausipuhdistus). 70 80 90 100 110 120 130 2005 2010 2015 2020 Tavaratuonnin määrä Indeksi, 2005 = 100 24515@Viennin ja tuonnin määrä Kausipuhdistettuja lukuja. Lähde: Tullihallitus ja Suomen Pankki (lukujen kausipuhdistus). 8.9.2020 8 Tavaravienti Tavaratuonti
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Palveluiden ulkomaankaupan pudotus dramaattinen 8.9.2020 9 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Palveluiden vienti Palveluiden tuonti Lähde: Tilastokeskus.
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Eri kaupan aloilla erilaista kehitystä 8.9.2020 10 80 90 100 110 120 130 140 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Moottoriajoneuvojen kauppa Vähittäiskauppa Indeksi, 2005=100 Lähde: Tilastokeskus.
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Palveluiden kotimainen kysyntä väheni rajusti… 30.9.2020 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Category: Travel 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kampaamo + kampaaja + parturi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Topic: Restaurant 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Topic: Culture Kampaaja / parturi Kulttuuri Ravintolat Matkustus
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU …ja useiden palvelualojen liikevaihto romahti 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Palvelut yhteensä Majoitus- ja ravitsemustoiminta Kuljetus ja varastointi Taiteet, viihde ja virkistys Indeksi 2015=100, kausitasoitettu Lähde: Tilastokeskus. 8.9.2020 12
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Lomautusjärjestelmä puskuroi työttömyyden kasvua 8.9.2020 13 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Työttömät työnhakijat, ei lomautetut Lomautetut työttömät työnhakijat Henkilöä Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen Pankki (kausitasoitus) 14.9.2020 eurojatalous.fi 32220@Lomautetut ja työttömät
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vai selvisikö Suomi vain säikähdyksellä? 8.9.2020 14
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Taantumaa seuraa hidas toipuminen 8.9.2020 15 % BKT-kasvu Työllisyys Inflaatio 2019 1,1 72,6 1,1 2020e -4,7 70,8 0,5 2021e 2,7 70,6 0,9 2022e 2,4 71,2 1,2
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työllisyys uhkaa heiketä pitkäaikaisesti 8.9.2020 16
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Talouden luottamus vahvistunut hieman keväästä -40 -30 -20 -10 0 10 20 60 70 80 90 100 110 120 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Teollisuus Palvelualat Kuluttajat Vähittäiskauppa Rakentaminen Koko talouden luottamus* (vasen) Indeksi (2000–2019 = 100) Lähde: Tilastokeskus, EK ja Suomen Pankin laskelma. *Koko talouden luottamus vastaa Euroopan komission ESI:ä mutta on laskettu Suomen Pankin kausitasaamasta TK:n kuluttajaluottamussarjasta ja EK:n sarjoista. 30384@Indikaattorihajotelma 8.9.2020 17
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Talouspolitiikan keinot pandemian taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi 1) Finanssipolitiikka 2) Rahapolitiikka 3) Rakennepolitiikka 8.9.2020 18
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssipolitiikka koronakriisissä • Välitön kriisinhallinta: terveydenhoitomenojen kasvu • Yritysten tuet avustuksin, lainoin ja takauksin, sekä vero- ja sosiaaliturvamaksujen helpotuksilla • Kotitalouksien tukeminen • Vahinkojen torjunnasta kohti elvytystä: julkiset investoinnit • Automaattiset vakauttajat toimivat: sosiaaliturvan menojen kasvu, verotulojen väheneminen 8.9.2020 19
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkinen sektori velkaantuu nyt nopeasti ja paljon 8.9.2020 20 71,3 73,3 74,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2005 2010 2015 2020 %, suhteessa BKT:hen Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki. 27.5.2020 eurojatalous.fi 38284@velka_pitkä
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomessa tehty mittavia toimia koronan taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi • Vuoden 2020 budjetissa valtion velanotoksi arvioitiin 2,2 mrd. euroa • Nyt lainatarpeen arvioidaan nousevan 19 mrd. euroon vuonna 2020, ja olevan edelleen lähes 11 mrd. vuonna 2021 • Velkasuhteen vakauttaminen 75 prosenttiin vaatii mittavia toimia tällä vuosikymmenellä • Lisäksi ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu • Mistä puskuri seuraavaan kriisiin? 8.9.2020 21
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteiset tukitoimet EU:n kautta 8.9.2020 22 - SURE: lainat julkisille lyhennetyn työajan ohjelmille 100 mrd. - EVM-lainat / EIP-takuut 2021-2023 (2026) 1,8 % EU27:n vuotuisesta BKT:sta 2021-2027 1,1 % EU27:n vuotuisesta BKT:sta Lähde: Euroopan komissio
 • 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikkatoimet koronakriisissä • Rahapolitiikka ja makrovakauspolitiikka ovat tukeneet rahoitusvakautta, likviditeettiä, sekä kotitalouksien ja yritysten rahoitusoloja • Keskuspankit huolehtivat liikepankkien kyvystä myöntää lainaa yrityksille ja kotitalouksille edullisin ehdoin - korkotaso pysynyt matalana • EKP:n arvopapereiden osto-ohjelmat laajentavat likviditeettiä ja rajoittavat vaikutuksia rahamarkkinoille 8.9.2020 23
 • 24. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rakennepolitiikalla vaikutetaan toipumiseen pidemmällä aikavälillä • Talouskasvun vauhdittaminen ja kilpailukyvyn tukeminen rakennepolitiikan keinoin: • Sote-uudistus, joka tehostaa julkista palvelutuotantoa • Työmarkkinauudistukset, joilla tuetaan työllisyyttä • Kilpailun edistäminen • Koulutus, tutkimus ja kehitys • Sääntelyn purku • Julkisen talouden tulo- ja menorakenteen muutokset 8.9.2020 24
 • 25. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU8.9.2020 25 • Epävarma tilanne jatkuu vielä ja riskit suuria: työttömyyden pitkä varjo, julkinen velka • Fiksu elvytys ja talouden uudistaminen • Vasta rokotteen myötä päästäneen varmemmalle toipumisuralle ja jälkihoitoon Miten tästä eteenpäin?