SlideShare a Scribd company logo
Suomen Pankki
Talouden näkymät synkkenevät –
rahapolitiikan normalisointi etenee
Hallituksen budjettiriihi 31.8.2022
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suhdannenäkymä on heikentynyt kesän jälkeen
• Talousnäkymä on heikentynyt kesällä niin Euroopassa yleensä kuin
Suomessakin, ja Venäjän hyökkäyssodan laukaiseman energiakriisin
kärjistyminen on kasvattanut taantuman riskiä
• Inflaatio on jatkunut ennustettua nopeampana ja kuluttajahinnoissa on yhä
nousupaineita – erityisesti sähkön ja kaasun hinnat ja saatavuus huolena
• Sodan seuraukset ja ostovoiman heikkeneminen ovat painaneet kuluttajien
luottamuksen historiallisen alhaiseksi
• Suhdannenäkymä ja heikentyneet työllisyysodotukset ennakoivat pitkään
jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä – työttömyyden lasku
on jo taittunut
31.8.2022 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Hintojen nousu on nyt poikkeuksellisen nopeaa
• Korkeammat energiahinnat
nostavat nyt muiden tuotteiden
ja palveluiden hintoja
• Rahapolitiikka ei juuri pure
energiahintoihin
• Mutta inflaation laaja-alaistuminen
edellyttää rahapolitiikan reaktiota
• Maltillinen palkkainflaatio on
ankkuroinut kuluttajahintojen
nousun
• Pitääkö ankkuri yhä?
• Riskinä hintojen ja palkkojen
nousukierre
• Inflaatio-odotukset avainasemassa
31.8.2022 3
Kuluttajahintainflaatio euroalueella
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikka on ristipaineessa –
inflaation kiihtyminen vs. kasvun vaimentuminen
• Inflaatiokierteen välttämiseksi on hillittävä inflaatio-odotuksia
• Neuvotellut palkat olleet jonkin verran nousussa euroalueella
• Mutta eivät kuitenkaan niin kovaa vauhtia kuin Yhdysvalloissa
• Inflaatio-odotukset ovat nousseet, mutta ne ovat keskipitkällä aikavälillä
edelleen lähellä 2 prosenttia
 Rahapolitiikan normalisointia viedään eteenpäin johdonmukaisesti
31.8.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan normalisointi etenee –
ohjauskorot nousevat
1. Netto-ostot EKP:n osto-ohjelmissa päättyivät 1.7.2022.
2. EKP:n ohjauskorkoja nostettiin 0,5 prosenttiyksikköä
heinäkuussa. Seuraava koronnosto syyskuussa.
3. Syyskuun jälkeenkin edessä vähittäisiä koronnostoja.
Rahapolitiikan muutostahti riippuu talouden kehitystä koskevasta
informaatiosta ja etenkin siitä, miten EKP:n neuvosto arvioi
inflaation kehittyvän keskipitkällä aikavälillä.
4. EKP:n neuvosto on valmis käyttämään kaikkia rahapoliittisia
välineitään niin, että inflaatio vakaantuu kahden prosentin
tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.
31.8.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suhdannetilanteessa entistä enemmän riskejä – sota voi
suistaa Suomen ja euroalueen talouden taantumaan
31.8.2022 6
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Oma talous nyt
Rahan käyttö kestotavaroihin seuraavan 12kk aikana vs. ed. 12kk
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua vs. nyt
Oman talouden tilanne 12kk kuluttua vs. nyt
Kuluttajien luottamusindikaattori
Saldoluku
Pylväät on kohdistettu saldoluvun 2005-2020 keskiarvoon.
Lähde: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (kausitasaus)
eurojatalous.fi
30384@Kulut.ind.hajotelma
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työllisyyskehitys on jatkunut myönteisenä – mutta
suhdanne on työmarkkinoillakin viilenemässä
• Työllisyysaste on noussut odotuksia
nopeammin ja on historiallisen
korkea (viimeksi se oli näin korkealla
kesällä 1990)
• Työtunnit silti vielä perässä ja alle
koronakriisiä edeltäneen tason
• Merkkejä heikommista ajoista
näkyvissä työmarkkinoillakin
• Työttömyysasteen lasku taittunut
• Työllisyysodotukset heikentyneet
kaikilla päätoimialoilla
21.6.2022 7
Työlliset ja tehdyt työtunnit Suomessa
300
320
340
360
2 100
2 200
2 300
2 400
2 500
2 600
2 700
2000 2005 2010 2015 2020
Työlliset 15-74 vuotiaat, tyti Tehdyt työtunnit (oikea asteikko)
1000 henkeä
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus.
38252@TyöllisetTyötunnit
100 000 tuntia
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
90
95
100
105
110
115
120
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Suhteessa kehittyneisiin kauppakumppanimaihin
Suhteessa euroalue 12:n keskiarvoon
Indeksi, 1999 = 100
*) 14 perinteistä teollisuusmaata Suomen kauppapainoilla, samassa valuutassa.
**) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata.
***) Työkustannukset suhteessa kansantulon määrään, koko talous.
Ennuste: Euroopan komissio.
Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat.
Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset koko taloudessa***
10.6.2022
© Suomen Pankki
34093@ULCTOTA ml ennuste
Onko meillä malttia katsoa nopean inflaation
vaiheen yli?
• Venäjän-kaupan päättymisen
vuoksi monet suomalaiset
vientiyritykset etsivät uusia
markkinoita tuotteilleen – sama
tapahtuu muualla Euroopassa
• Raaka-aineiden tuontia taas
korvataan uusilla, mutta
kalliimmilla lähteillä
• Nyt jos koskaan suomalaisen
työn ja tuotannon kilpailukyvyllä
on merkitystä
31.8.2022 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kohti tasapainoista julkista taloutta
• Julkisen talouden kestävä tasapainottaminen vaatii aktiivisia
tuloihin ja menoihin vaikuttavia toimia
• Nousevien korkojen oloissa tasapainon saavuttaminen on entistä
haastavampaa
• Tarvitaan sääntöperusteista finanssipolitiikkaa ja julkisten menojen
priorisointia: laaja menokartoitus hallitusneuvotteluihin
• Pidemmän aikavälin talouskasvua tuettava pitkäjänteisesti
rakenteellisilla uudistuksilla
• Panostukset osaamiseen, kannusteet työllistymiseen
• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen
• Yritystoiminnan edellytykset: kilpailulliset markkinat, järkevä
sääntely ja vakaa toimintaympäristö
31.8.2022 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto: Sota synkistää talouden näkymää –
inflaatio saatava kuriin, julkinen talous kestäväksi
• Sota hidastaa kasvua ja kiihdyttää inflaatiota Euroopassa –
Suomessakin taantumariski kasvanut
• Rahapolitiikan normalisointi etenee, korot nousevat
• Ostovoiman laajamittainen tukeminen kiihdyttäisi inflaatiota
entisestään – toimien tulisi olla kohdennettuja ja väliaikaisia
• Inflaation saaminen kuriin tukisi ostovoiman ja kilpailukyvyn
kehitystä tulevaisuudessa
• Julkisen velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää tarkkaa ja
tavoitteellista finanssipolitiikkaa sekä rakenteellisia uudistuksia
31.8.2022 10
suomenpankki.fi
Kiitos!

More Related Content

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normalisointi etenee

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Suomen Pankki
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Lauri Kajanoja
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Suomen Pankki
 
Markkinakatsaus helmikuu 2013 final fi
Markkinakatsaus helmikuu 2013 final fiMarkkinakatsaus helmikuu 2013 final fi
Markkinakatsaus helmikuu 2013 final fi
Victoria Media
 

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normalisointi etenee (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
 
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
Pääjohtaja Oll Rehn AKL Summit & Expo 2018: Hallanvaaraa maailmantaloudessa –...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
Pääjohtaja Olli Rehn: Mihin suomalaisten yritysten tulee varautua?
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestävä talouskasvu –maailma ja Suomi, hallitusohjelman...
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
 
Markkinakatsaus helmikuu 2013 final fi
Markkinakatsaus helmikuu 2013 final fiMarkkinakatsaus helmikuu 2013 final fi
Markkinakatsaus helmikuu 2013 final fi
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normalisointi etenee

 • 1. Suomen Pankki Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normalisointi etenee Hallituksen budjettiriihi 31.8.2022 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suhdannenäkymä on heikentynyt kesän jälkeen • Talousnäkymä on heikentynyt kesällä niin Euroopassa yleensä kuin Suomessakin, ja Venäjän hyökkäyssodan laukaiseman energiakriisin kärjistyminen on kasvattanut taantuman riskiä • Inflaatio on jatkunut ennustettua nopeampana ja kuluttajahinnoissa on yhä nousupaineita – erityisesti sähkön ja kaasun hinnat ja saatavuus huolena • Sodan seuraukset ja ostovoiman heikkeneminen ovat painaneet kuluttajien luottamuksen historiallisen alhaiseksi • Suhdannenäkymä ja heikentyneet työllisyysodotukset ennakoivat pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä – työttömyyden lasku on jo taittunut 31.8.2022 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Hintojen nousu on nyt poikkeuksellisen nopeaa • Korkeammat energiahinnat nostavat nyt muiden tuotteiden ja palveluiden hintoja • Rahapolitiikka ei juuri pure energiahintoihin • Mutta inflaation laaja-alaistuminen edellyttää rahapolitiikan reaktiota • Maltillinen palkkainflaatio on ankkuroinut kuluttajahintojen nousun • Pitääkö ankkuri yhä? • Riskinä hintojen ja palkkojen nousukierre • Inflaatio-odotukset avainasemassa 31.8.2022 3 Kuluttajahintainflaatio euroalueella
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka on ristipaineessa – inflaation kiihtyminen vs. kasvun vaimentuminen • Inflaatiokierteen välttämiseksi on hillittävä inflaatio-odotuksia • Neuvotellut palkat olleet jonkin verran nousussa euroalueella • Mutta eivät kuitenkaan niin kovaa vauhtia kuin Yhdysvalloissa • Inflaatio-odotukset ovat nousseet, mutta ne ovat keskipitkällä aikavälillä edelleen lähellä 2 prosenttia  Rahapolitiikan normalisointia viedään eteenpäin johdonmukaisesti 31.8.2022
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan normalisointi etenee – ohjauskorot nousevat 1. Netto-ostot EKP:n osto-ohjelmissa päättyivät 1.7.2022. 2. EKP:n ohjauskorkoja nostettiin 0,5 prosenttiyksikköä heinäkuussa. Seuraava koronnosto syyskuussa. 3. Syyskuun jälkeenkin edessä vähittäisiä koronnostoja. Rahapolitiikan muutostahti riippuu talouden kehitystä koskevasta informaatiosta ja etenkin siitä, miten EKP:n neuvosto arvioi inflaation kehittyvän keskipitkällä aikavälillä. 4. EKP:n neuvosto on valmis käyttämään kaikkia rahapoliittisia välineitään niin, että inflaatio vakaantuu kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä. 31.8.2022
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suhdannetilanteessa entistä enemmän riskejä – sota voi suistaa Suomen ja euroalueen talouden taantumaan 31.8.2022 6 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Oma talous nyt Rahan käyttö kestotavaroihin seuraavan 12kk aikana vs. ed. 12kk Suomen taloudellinen tilanne 12 kk kuluttua vs. nyt Oman talouden tilanne 12kk kuluttua vs. nyt Kuluttajien luottamusindikaattori Saldoluku Pylväät on kohdistettu saldoluvun 2005-2020 keskiarvoon. Lähde: Tilastokeskus ja Suomen Pankki (kausitasaus) eurojatalous.fi 30384@Kulut.ind.hajotelma
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työllisyyskehitys on jatkunut myönteisenä – mutta suhdanne on työmarkkinoillakin viilenemässä • Työllisyysaste on noussut odotuksia nopeammin ja on historiallisen korkea (viimeksi se oli näin korkealla kesällä 1990) • Työtunnit silti vielä perässä ja alle koronakriisiä edeltäneen tason • Merkkejä heikommista ajoista näkyvissä työmarkkinoillakin • Työttömyysasteen lasku taittunut • Työllisyysodotukset heikentyneet kaikilla päätoimialoilla 21.6.2022 7 Työlliset ja tehdyt työtunnit Suomessa 300 320 340 360 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2000 2005 2010 2015 2020 Työlliset 15-74 vuotiaat, tyti Tehdyt työtunnit (oikea asteikko) 1000 henkeä Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. 38252@TyöllisetTyötunnit 100 000 tuntia
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 90 95 100 105 110 115 120 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Suhteessa kehittyneisiin kauppakumppanimaihin Suhteessa euroalue 12:n keskiarvoon Indeksi, 1999 = 100 *) 14 perinteistä teollisuusmaata Suomen kauppapainoilla, samassa valuutassa. **) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. ***) Työkustannukset suhteessa kansantulon määrään, koko talous. Ennuste: Euroopan komissio. Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset koko taloudessa*** 10.6.2022 © Suomen Pankki 34093@ULCTOTA ml ennuste Onko meillä malttia katsoa nopean inflaation vaiheen yli? • Venäjän-kaupan päättymisen vuoksi monet suomalaiset vientiyritykset etsivät uusia markkinoita tuotteilleen – sama tapahtuu muualla Euroopassa • Raaka-aineiden tuontia taas korvataan uusilla, mutta kalliimmilla lähteillä • Nyt jos koskaan suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyllä on merkitystä 31.8.2022 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kohti tasapainoista julkista taloutta • Julkisen talouden kestävä tasapainottaminen vaatii aktiivisia tuloihin ja menoihin vaikuttavia toimia • Nousevien korkojen oloissa tasapainon saavuttaminen on entistä haastavampaa • Tarvitaan sääntöperusteista finanssipolitiikkaa ja julkisten menojen priorisointia: laaja menokartoitus hallitusneuvotteluihin • Pidemmän aikavälin talouskasvua tuettava pitkäjänteisesti rakenteellisilla uudistuksilla • Panostukset osaamiseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen • Yritystoiminnan edellytykset: kilpailulliset markkinat, järkevä sääntely ja vakaa toimintaympäristö 31.8.2022 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto: Sota synkistää talouden näkymää – inflaatio saatava kuriin, julkinen talous kestäväksi • Sota hidastaa kasvua ja kiihdyttää inflaatiota Euroopassa – Suomessakin taantumariski kasvanut • Rahapolitiikan normalisointi etenee, korot nousevat • Ostovoiman laajamittainen tukeminen kiihdyttäisi inflaatiota entisestään – toimien tulisi olla kohdennettuja ja väliaikaisia • Inflaation saaminen kuriin tukisi ostovoiman ja kilpailukyvyn kehitystä tulevaisuudessa • Julkisen velkaantumisen pysäyttäminen edellyttää tarkkaa ja tavoitteellista finanssipolitiikkaa sekä rakenteellisia uudistuksia 31.8.2022 10