SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki
Kotitalouksien velkaantumisen
viimeaikainen kehitys
Tieteiden yö 25.1.2024
Ville Voutilainen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keneltä asiasta kuulette?
25.1.2024 2
Minut tavoittaa
X/Twitter: @VilleEcon
Linkedin: linkedin.com/in/ville-v-voutilainen
Nettisivu: vvoutilainen.github.io
Blogeja ja artikkeleita
Euro ja Talous: eurojatalous.fi/fi/kirjoittaja/ville-
voutilainen/
SPxFiva Data Science: medium.com/spxfiva-data-science
Ville Voutilainen
Vanhempi datatiede-ekonomisti
Vakausanalyysitoimisto
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto
suomenpankki.fi
Kotitalouksien velkaantumisen iso kuva
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Miksi olemme kiinnostuneita yksityisestä velasta?
• Yksityisen kulutuksen tuntuvalla
supistumisella voi olla merkittäviä
vaikutuksia reaalitalouteen.
• Yksityisen velkaantumisen nopea
kasvu ennustaa pankkikriisejä.
• Tässä esityksessä:
• Kotitalouksien velkaantumisen
viimeaikainen kehitys.
• Uusin politiikkatoimi velkaantumisen
hillitsemiseksi.
25.1.2024 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitalouksien velkaantumisaste kääntynyt laskuun
• Kotitalouksien
velkaantumisessa suhteessa
tuloihin nähtiin
tilastointihistorian huippu
vuoden 2021 lopussa.
• Korkojen lähdettyä
voimakkaaseen nousuun 2022
keväällä kotitalouksien
velkaantumisaste on
kääntynyt laskuun.
25.1.2024 5
0
2
4
6
0
50
100
150
2000 2005 2010 2015 2020
Asuntolainat (2020/IV saakka) Omistusasuntolainat (2021/I –)
Sijoitusasuntolainat (2021/I–) Lainat taloyhtiöiden kautta
Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta
Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Korkomenot yhteensä (oikea asteikko)
% suhteessa tuloihin % suhteessa tuloihin
Kotitalouksien velat ja vuotuiset korkomenot suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki . @38215
Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Lainat kotitalouksille laskussa asuntoluototuksen
vetämänä
• Suomalaisten luottolaitosten
kotitalouksille myöntämien
lainojen kannan muutosvauhti
seuraa pitkälti asuntolainoitusta.
• Kotitalouksien lainakannan
muutosvauhti painui pakkaselle
viime vuoden alkupuoliskolla.
• Kulutusluottojen ja
asuntoyhteisölainojen lainakanta
yhä kasvussa, mutta vauhti on
hidastunut.
25.1.2024 6
-5
0
5
10
15
20
2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
Lainat kotitalouksille Asuntolainat
Kulutusluotot Lainat asuntoyhteisöille
Kannan vuosimuutos, %
Lainat Suomen luottolaitoksista .
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Lainat kotitalouksille ja asuntoyhteisöille Suomessa
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uusien asuntolainojen nostot edelleen vähäisiä
historiaan peilaten
• Uusien asuntolainojen nostot
käväisivät vuoden 2023 alussa
alimmalla tasolla sitten 2000-luvun
alun.
• Lainoja haettiin vähemmän, mutta
myös haetut lainat ovat pienempiä
kuin ennen.
• Vuoden 2023 loppuun tultaessa
uusi asuntolainananto hieman
elpynyt, mutta edelleen hidasta
historiaan nähden.
25.1.2024 7
0,0
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Uudet asuntolainat (vasen asteikko) Uusien asuntolainojen keskikorko (oikea asteikko)
Milj. euroa
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Uusi asuntolainananto Suomessa
%
IT-
kupla
Globaali
finanssi-
kriisi
Euroopan
valtionvelkakriisi ja
kaksoistaantuma
Pandemia
Elinkustannus -
kriisi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhtiölainaosuudet ylittävät 60 % suuressa osassa
uusien asuntojen kaupoista
• Taloyhtiölainat ovat tasaisesti
kasvattaneet osuuttaan
kotitalouksien
asuntolainaukseen liittyvästä
velasta.
• Vielä vuoden 2023 alussa suuret
yhtiölainaosuudet uusien
asuntojen kaupoissa olivat
yleisiä.
25.1.2024 8
0
20
40
60
80
100
2000 2005 2010 2015 2020
0% 1–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% Yli 80 %
Osuus kauppojen määrästä, %
Lähteet: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Uusien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kaupat Suomessa asunnon
yhtiölainaosuuden (% velattomasta hinnasta) mukaan
suomenpankki.fi
Asuntolainojen ehdoista
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntoluotot pidentyneet, korkojen nousu tehnyt
lyhyistä viitekoroista houkuttelevampia
25.1.2024 10
-2
0
2
4
6
8
0
20
40
60
80
100
2012 2014 2016 2018 2020 2022
Viitekorkona 1 kuukauden euribor Viitekorkona 3 kuukauden euribor
Viitekorkona 6 kuukauden euribor Viitekorkona 12 kuukauden euribor
Viitekorkona primekorko Kiinteä korko
Muu korko 12 kuukauden euribor (oikea asteikko)
Osuus euromäärästä, % %
Lähteet: Suomen Pankki ja Refinitiv. @38215
Uudet asuntolainasopimukset Suomessa korkosidonnaisuuden mukaan
0
25
50
75
100
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Enintään 14 vuotta Yli 14 ja enintään 19 vuotta
Yli 19 ja enintään 21 vuotta Yli 21 ja enintään 24 vuotta
Yli 24 ja enintään 26 vuotta Yli 26 vuotta ja enintään 30 vuotta
Yli 30 vuotta
Osuus uusien asuntolainojen euromäärästä, %
Uusi lainsäädäntö
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Suomessa nostettujen uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat
Noin 25 vuotta
Noin 20 vuotta
Yli 30 v
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uusien asuntolainojen korkosuojaus melko suosittua,
mutta ei pandemian huipun tasolla
25.1.2024 11
Vuosi 2022 Vuosi 2023 (H1)
Lyhennystapa
Osuus lainojen
euromäärästä
Osuus lainojen
euromäärästä
Annuiteetti 76 % 79 %
Kertalyhenteiset lainat 11 % 7 %
Kiinteät tasaerälainat 9 % 10 %
Tasalyhenteiset lainat 4 % 3 %
Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat.
Uudet asuntolainat lyhennystavan mukaan
suomenpankki.fi
Finanssivalvonnan suositus
kuormitetuista velanhoitomenoista
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Finanssivalvonnan suositus rajaa asuntolainaajien
velkaantuneisuutta tuloihin nähden
25.1.2024 13
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keitä enimmäisrajan ylittävät ”haavoittuvat”
asuntolainanhakijat ovat?
• Kuormitetun
lainanhoitorasitteen yläraja
kohdistuu suhteellisesti eniten
asuntosijoittajiin ja vähiten
ensiasunnonostajiin.
• Muista ryhmistä raja puree
suhteellisesti voimakkaimmin
opiskelijoihin, yrittäjiin ja
suurituloisten tuloluokassa
oleviin lainanottajiin.
25.1.2024 14
suomenpankki.fi
Yhteenveto
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Kotitalouksien velkaantumisaste kääntynyt laskuun korkojen
nousun myötä.
• Uusi asuntolainaus on hieman palautunut vuoden 2023 alun
pohjista. Elpymisen jatkuminen on vielä epävarmaa.
• Finanssivalvonnan suositus rajaa jatkossa asuntolainaajien
velkaantuneisuutta tuloihin nähden.
25.1.2024 16

More Related Content

Similar to Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf

Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Suomen Pankki
 
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioSuomen Pankki
 
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausSuomen Pankki
 
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Suomen Pankki
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäSuomen Pankki
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...Suomen Pankki
 
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelkaSuomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelkaTyöeläkevakuuttajat Tela
 

Similar to Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf (20)

Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
 
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
 
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
 
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
 
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
 
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
 
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
Rahoitusjärjestelmän vakaus – Euro & talous 2/2015
 
Finanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppaniFinanssiala – uuden ajan kumppani
Finanssiala – uuden ajan kumppani
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
 
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelkaSuomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
 

More from Suomen Pankki

Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintSuomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusSuomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economySuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 

Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf

 • 1. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Kotitalouksien velkaantumisen viimeaikainen kehitys Tieteiden yö 25.1.2024 Ville Voutilainen
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keneltä asiasta kuulette? 25.1.2024 2 Minut tavoittaa X/Twitter: @VilleEcon Linkedin: linkedin.com/in/ville-v-voutilainen Nettisivu: vvoutilainen.github.io Blogeja ja artikkeleita Euro ja Talous: eurojatalous.fi/fi/kirjoittaja/ville- voutilainen/ SPxFiva Data Science: medium.com/spxfiva-data-science Ville Voutilainen Vanhempi datatiede-ekonomisti Vakausanalyysitoimisto Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Miksi olemme kiinnostuneita yksityisestä velasta? • Yksityisen kulutuksen tuntuvalla supistumisella voi olla merkittäviä vaikutuksia reaalitalouteen. • Yksityisen velkaantumisen nopea kasvu ennustaa pankkikriisejä. • Tässä esityksessä: • Kotitalouksien velkaantumisen viimeaikainen kehitys. • Uusin politiikkatoimi velkaantumisen hillitsemiseksi. 25.1.2024 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksien velkaantumisaste kääntynyt laskuun • Kotitalouksien velkaantumisessa suhteessa tuloihin nähtiin tilastointihistorian huippu vuoden 2021 lopussa. • Korkojen lähdettyä voimakkaaseen nousuun 2022 keväällä kotitalouksien velkaantumisaste on kääntynyt laskuun. 25.1.2024 5 0 2 4 6 0 50 100 150 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainat (2020/IV saakka) Omistusasuntolainat (2021/I –) Sijoitusasuntolainat (2021/I–) Lainat taloyhtiöiden kautta Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Korkomenot yhteensä (oikea asteikko) % suhteessa tuloihin % suhteessa tuloihin Kotitalouksien velat ja vuotuiset korkomenot suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki . @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Lainat kotitalouksille laskussa asuntoluototuksen vetämänä • Suomalaisten luottolaitosten kotitalouksille myöntämien lainojen kannan muutosvauhti seuraa pitkälti asuntolainoitusta. • Kotitalouksien lainakannan muutosvauhti painui pakkaselle viime vuoden alkupuoliskolla. • Kulutusluottojen ja asuntoyhteisölainojen lainakanta yhä kasvussa, mutta vauhti on hidastunut. 25.1.2024 6 -5 0 5 10 15 20 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Lainat kotitalouksille Asuntolainat Kulutusluotot Lainat asuntoyhteisöille Kannan vuosimuutos, % Lainat Suomen luottolaitoksista . Lähde: Suomen Pankki. @38215 Lainat kotitalouksille ja asuntoyhteisöille Suomessa
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusien asuntolainojen nostot edelleen vähäisiä historiaan peilaten • Uusien asuntolainojen nostot käväisivät vuoden 2023 alussa alimmalla tasolla sitten 2000-luvun alun. • Lainoja haettiin vähemmän, mutta myös haetut lainat ovat pienempiä kuin ennen. • Vuoden 2023 loppuun tultaessa uusi asuntolainananto hieman elpynyt, mutta edelleen hidasta historiaan nähden. 25.1.2024 7 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Uudet asuntolainat (vasen asteikko) Uusien asuntolainojen keskikorko (oikea asteikko) Milj. euroa Lähde: Suomen Pankki. @38215 Uusi asuntolainananto Suomessa % IT- kupla Globaali finanssi- kriisi Euroopan valtionvelkakriisi ja kaksoistaantuma Pandemia Elinkustannus - kriisi
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhtiölainaosuudet ylittävät 60 % suuressa osassa uusien asuntojen kaupoista • Taloyhtiölainat ovat tasaisesti kasvattaneet osuuttaan kotitalouksien asuntolainaukseen liittyvästä velasta. • Vielä vuoden 2023 alussa suuret yhtiölainaosuudet uusien asuntojen kaupoissa olivat yleisiä. 25.1.2024 8 0 20 40 60 80 100 2000 2005 2010 2015 2020 0% 1–40% 41–50% 51–60% 61–70% 71–80% Yli 80 % Osuus kauppojen määrästä, % Lähteet: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uusien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kaupat Suomessa asunnon yhtiölainaosuuden (% velattomasta hinnasta) mukaan
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntoluotot pidentyneet, korkojen nousu tehnyt lyhyistä viitekoroista houkuttelevampia 25.1.2024 10 -2 0 2 4 6 8 0 20 40 60 80 100 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Viitekorkona 1 kuukauden euribor Viitekorkona 3 kuukauden euribor Viitekorkona 6 kuukauden euribor Viitekorkona 12 kuukauden euribor Viitekorkona primekorko Kiinteä korko Muu korko 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) Osuus euromäärästä, % % Lähteet: Suomen Pankki ja Refinitiv. @38215 Uudet asuntolainasopimukset Suomessa korkosidonnaisuuden mukaan 0 25 50 75 100 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Enintään 14 vuotta Yli 14 ja enintään 19 vuotta Yli 19 ja enintään 21 vuotta Yli 21 ja enintään 24 vuotta Yli 24 ja enintään 26 vuotta Yli 26 vuotta ja enintään 30 vuotta Yli 30 vuotta Osuus uusien asuntolainojen euromäärästä, % Uusi lainsäädäntö Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa nostettujen uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat Noin 25 vuotta Noin 20 vuotta Yli 30 v
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusien asuntolainojen korkosuojaus melko suosittua, mutta ei pandemian huipun tasolla 25.1.2024 11 Vuosi 2022 Vuosi 2023 (H1) Lyhennystapa Osuus lainojen euromäärästä Osuus lainojen euromäärästä Annuiteetti 76 % 79 % Kertalyhenteiset lainat 11 % 7 % Kiinteät tasaerälainat 9 % 10 % Tasalyhenteiset lainat 4 % 3 % Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. Uudet asuntolainat lyhennystavan mukaan
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssivalvonnan suositus rajaa asuntolainaajien velkaantuneisuutta tuloihin nähden 25.1.2024 13
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keitä enimmäisrajan ylittävät ”haavoittuvat” asuntolainanhakijat ovat? • Kuormitetun lainanhoitorasitteen yläraja kohdistuu suhteellisesti eniten asuntosijoittajiin ja vähiten ensiasunnonostajiin. • Muista ryhmistä raja puree suhteellisesti voimakkaimmin opiskelijoihin, yrittäjiin ja suurituloisten tuloluokassa oleviin lainanottajiin. 25.1.2024 14
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Kotitalouksien velkaantumisaste kääntynyt laskuun korkojen nousun myötä. • Uusi asuntolainaus on hieman palautunut vuoden 2023 alun pohjista. Elpymisen jatkuminen on vielä epävarmaa. • Finanssivalvonnan suositus rajaa jatkossa asuntolainaajien velkaantuneisuutta tuloihin nähden. 25.1.2024 16