SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
Suomen Pankki
Tekstianalyysiä rahapolitiikasta –
Mitä sanat paljastavat EKP:n tavoitteesta?
Tieteiden yö 25.1.2024 ‒ Rahamuseo
Markus Haavio
Makrotaloustiede
• Tutkii kokonaistaloudellisia ilmiöitä
• inflaatio
• työttömyys
• talouskasvu
• … ja talouspolitiikkaa
• rahapolitiikka
• finanssipolitiikka
Keskuspankin tappiofunktio
makrotaloustieteen oppikirjassa
0 1 2 3 4
Inflaatio (%)
Tappiofunktio
Inflaatiotavoite
• Keskuspankin tavoitteita
kuvataan tappiofunktion avulla
• Inflaatiotavoite, esim. 2%
• Symmetrinen tappiofunktio:
• keskuspankki pitää yhtä vähän
korkeasta inflaatiosta
• … kuin inflaatiotavoitteen alle
jäävästä matalasta inflaatiosta
Tappiofunktio ja hintavakaus
0 1 2 3 4
Inflaatio (%)
Tappiofunktio
Inflaatiotavoite
• Modernit keskuspankit
tavoittelevat hintavakautta.
• Hintavakaus = vakaa, lähellä
tavoitetta oleva inflaatio
• Tappiofunktion pieni arvo:
hintavakaus vallitsee
• Tappiofunktion suuri arvo:
hintavakaus ei vallitse
EKP:n tappiofunktio
Sama kuin oppikirjassa?
Symmetrinen U?
0 1 2 3 4
Inflaatio (%)
Tappiofunktio
Inflaatiotavoite
• EKP pitää korkeasta inflaatiosta
yhtä vähän kuin matalasta
inflaatiosta?
EKP:n tappiofunktio
Epäsymmetrinen U?
0 1 2 3 4
Inflaatio (%)
Tappiofunktio
Inflaatiotavoite
• EKP karsastaa korkeaa inflaatiota
enemmän kuin …
• … inflaatiotavoitteen alle jäävää
matalaa inflaatiota?
EKP:n tappiofunktio
Epäsymmetrinen V?
0 1 2 3 4
Inflaatio (%)
Tappiofunktio
Inflaatiotavoite
• EKP karsastaa korkeaa inflaatiota
enemmän kuin …
• … inflaatiotavoitteen alle jäävää
matalaa inflaatiota?
EKP:n hintavakauden määritelmä
• 1998: Hintavakaudella tarkoitetaan euro alueen yhdenmukaistetun
kuluttajahintaindeksin (YKHI) alle 2 prosentin vuotuista nousua ja siihen
pyritään keskipitkällä aikavälillä.
• 2003: YKHI-inflaation tulisi olla alle 2 % mutta lähellä kahta prosenttia
keskipitkällä aikavälillä.
• 2021: Hintavakauden ylläpitäminen onnistuu parhaiten, kun tavoitteena on
2 prosentin inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä. Kahden prosentin
inflaatiotavoite on symmetrinen, eli sitä hitaampaa ja nopeampaa
inflaatiovauhtia pidetään yhtä kielteisinä.
EKP:n rahapolitiikan tavoitteet
1. Ensisijainen tavoite on hintavakaus
2. Mikäli ensisijainen tavoite täyttyy, EKP voi edistää toissijaisia
tavoitteita
• reaalitalouden vakaus (esim. alhainen työttömyys)
• rahoitusmarkkinoiden vakaus
• ilmastotavoitteet ym.
• EKP:n tappiofunktion avulla voidaan pyrkiä vastaamaan kysymykseen:
Vallitseeko hintavakaus? Onko rahapolitiikan ensisijainen tavoite
täyttynyt?
Miten tutkimme EKP:n tappiofunktiota?
• Arvioimme tekstianalysin avulla EKP:n kommikaation sävyä eli sentimenttiä
• Sanakirjapohjainen analyysi
• FinBERT –kielimalli
• Yhdistämme sentimentin reaaliaikaiseen dataan
• Inflaatio
• Työttömyys, kokonaistuotanto, rahoitusmarkkinat (kontrollimuuttujia)
• Reaaliaikainen data: se informaatio, joka EKP:n neuvostolla oli käytössään
päätöksentekohetkellä
• Pitää olla tarkka korkokokouspäivämäärien ja tilastoaineistojen julkistuspäivämäärien
suhteen
• Joidenkin taloudellisten aikasarjojen historia saattaa päivittyä myöhemmin
Tekstiaineisto
• EKP:n pääjohtajan rahapolitiikkakokousten
jälkeen pitämät alustuspuheenvuorot.
• Otos: tammikuu 1999 – kesäkuu 2021.
• Nämä alustuspuheenvuorot ovat EKP:n
keskeisin rahapolitiikan viestinnän muoto.
• Nykyisin (heinäkuusta 2021 lähtien) niitä
kutsutaan rahapoliittisiksi katsauksiksi.
Sanojen määrä alustuspuheenvuoroissa
Inflaatiotekstit
• Tarkastelemme koko alustuspuheenvuoroja…
• … ja lisäksi erikseen alustuspuheenvuorojen inflaatioon keskittyviä
osioita
• Inflaatiotekstit identifioidaan aihemallinnuksen avulla.
• Pääidea: tekstinkappaleet, joissa esiintyy paljon samoja sanoja,
kuuluvat todennäköisesti samaan aihekokonaisuuteen.
Aihemallinnus
• Inflaatiotekstit:
• Aihe 3
• Aihe 6
• ‘Inflation’ 2. yleisin sana
kummassakin aiheessa
• Lisäksi : ‘price stability’
(hintavakaus), ‘medium
term’ (keskipitkä aikaväli)
‘hicp’ (yhdenmukaistettu
kuluttajahintaindeksi),
‘price’ (usein raaka-
aineiden hinta)
Inflaatiotekstien osuus koko teksteistä
Sanakirjapohjainen sentimenttianalyysi
• Pohjana Loughran & McDonald (2011) sentimenttisanakirja.
• Lista rahoitusalan teksteissä esiintyvistä positiivisista ja negatiivisista
sanoista.
• Muokkaamme sanakirjaa paremmin EKP:n kommunikaatioon
sopivaksi.
a) Amerikan englanti => brittienglanti
b) Otamme huomioon negaatiot (kieltosana ‘not’ kääntää sentimentin)
c) Poistamme sentimenttisanoja
d) Lisäämme sentimenttisanoja
e) Lisäämme positiivisia ja negatiivisia bigrammeja ja trigrammeja
Esimerkkejä LM sanakirjasta poistetuista
sanoista
Negatiivisia sanoja LM sanakirjassa
• unemployment (tekninen termi
EKP:n kommunikaatiossa)
• lag (‘jäädä jälkeen’, EKP:n
kommunikaatiossa ‘viive’,
rahapolitiikka vaikuttaa viipeellä)
• downward (EKP:n
kommunikaatiossa ‘alasuuntaiset
riskit’, esim. inflaatio voi olla
ennustettua hitaampaa)
Positiivisia sanoja LM sanakirjassa
• stability (vakaus)
• efficiency (tehokkuus)
• teknisiä termejä EKP:n
kommunikaatiossa
Bigrammit ja trigrammit
• Bigrammi = usein esiintyvä kahden sanan yhdistelmä
• Trigrammi = usein esiintyvä kolmen sanan yhdistelmä
• Esimerkkejä lisäyksistä sanakirjaan:
• insufficient growth (neg)
• greater uncertainty (neg)
• greater dynamism (pos)
• unemployment fell (pos)
• unemployment remained high (neg)
• strong uniform recovery (pos)
Esimerkkiteksti 3.5.2013
Let me now explain our assessment in greater detail, starting with the economic analysis. Real GDP contracted
by 0.6% in the fourth quarter of 2012, following a decline of 0.1% in the third quarter. Output has thus declined
for five consecutive quarters. Overall, labour market conditions remain weak. Recent developments in short-
term indicators, notably survey data, indicate that weak economic sentiment has extended into spring of this
year. Looking ahead, euro area export growth should benefit from a recovery in global demand and our
monetary policy stance should contribute to support domestic demand. Furthermore, the improvements in
financial markets seen since last summer should work their way through to the real economy. At the same time,
necessary balance sheet adjustments in the public and private sectors will continue to weigh on economic
activity. Overall, euro area economic activity should stabilise and recover gradually in the second half of the
year.
Yleisimmät sentimenttisanat koko teksteissä
Positiiviset sanat Negatiiviset sanat
Yleisimmät sentimenttisanat
inflaatioteksteissä
Positiiviset sanat Negatiiviset sanat
Sentimentti-indeksi
• Sentimentti (nettonegatiivisuus) ajanhetkellä t
𝑁𝑁𝑡𝑡 =
#𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 − #𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
#𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡
• #𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 negatiivisten sanojen määrä
• #𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 positiivisten sanojen määrä
• #𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 sanojen kokonaismäärä
Sentimentti-indeksi, inflaatiotekstit
• Sentimentti (nettonegatiivisuus) inflaatiotekstissä ajanhetkellä t
𝑁𝑁𝑡𝑡
𝜋𝜋
=
#𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡
𝜋𝜋
− #𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝜋𝜋
#𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡
𝜋𝜋
• #𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡
𝜋𝜋
negatiivisten sanojen määrä inflaatiotekstissä
• #𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝜋𝜋
positiivisten sanojen määrä inflaatiotekstissä
• #𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡
𝜋𝜋
sanojen kokonaismäärä inflaatiotekstissä
Sentimentti, koko tekstit
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2000 2005 2010 2015 2020
Sentimentti: koko tekstit ja inflaatiotekstit
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2000 2005 2010 2015 2020
koko tekstit inflaatiotekstit
Sentimentti, koko tekstit
π > 2%
1% ≤ π ≤ 2%
π < 1%
π = inflaatio
Sentimentti, inflaatiotekstit
π > 2%
1% ≤ π ≤ 2%
π < 1%
π = inflaatio
Kontribuutiohajotelma
• Inflaatiotekstien kontribuutio kokonaissentimenttiin ajanhetkellä t
𝐶𝐶𝑡𝑡
𝜋𝜋
= 𝑆𝑆𝑡𝑡
𝜋𝜋
× 𝑁𝑁𝑡𝑡
𝜋𝜋
• 𝑆𝑆𝑡𝑡
𝜋𝜋
inflaatiotekstin osuus kokonaistekstistä
• 𝑁𝑁𝑡𝑡
𝜋𝜋
inflaatiotekstien sentimentti
• Muita aiheita koskevien tekstien kontribuutio: 𝐶𝐶𝑡𝑡
∽𝜋𝜋
= 𝑁𝑁𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡
𝜋𝜋
Koko tekstien sentimentti ja inflaatiotekstien
kontribuutio
π > 2%
1% ≤ π ≤ 2%
π < 1%
π = inflaatio
Sentimentti: koko tekstit Inflaatiotekstien kontribuutio
Inflaatio ja sentimentti (koko teksti)
Inflaatio ja sentimentti (koko teksti)
EKP:n tappiofunktio: ei-parametrinen
estimaatti
EKP:n tappiofunktio: ei-parametrinen
estimaatti
Parametrisesti estimoitu tappiofunktio:
koko tekstit
Epäsymmetrinen V Epäsymmetrinen U
Parametrisesti estimoitu tappiofunktio:
inflaatiotekstit
Epäsymmetrinen V Epäsymmetrinen U
Tilastollinen analyysi
• H0 : EKP:n tappiofunktio oli symmetrinen rahaliiton kahden ensimmäisen
vuosikymmenen aikana
• H1 : EKP:n tappiofunktio oli epäsymmetrinen
• Tilastolliset testit hylkäävät selkeästi nollahypoteesin (H0)
=> vahvaa tilastollista näyttöä epäsymmetrisyydestä
• Kontrollimuuttujia: työttömyys, BKT, teollisuustuotanto; riskilisät,
osakkeiden hinnat; epävarmuusmittarit
Tilastollinen analyysi
H0: Symmetrinen tappiofunktio (V) H1: Epäsymmetrinen tappiofunktio (V)
Tilastollinen analyysi
H0: Symmetrinen tappiofunktio (V) H1: Epäsymmetrinen tappiofunktio (V)
Tilastollinen analyysi
H0: Symmetrinen tappiofunktio (U) H1: Epäsymmetrinen tappiofunktio (U)
Tilastollinen analyysi
H0: Symmetrinen tappiofunktio (U) H1: Epäsymmetrinen tappiofunktio (U)
Mikä on FinBERT?
• FinBERT (Financial BERT) on kehittynyt tekoälymalli taloudellisen tekstin
analysointiin.
• Perustuu Googlen kehittämään BERT-malliin (Bidirectional Encoder
Representations from Transformers).
• BERT-malli on alunperin koulutettu Toronto BookCorpuksen (800 miljoonaa
sanaa) ja englanninkielisen Wikipedian (2,5 miljardia sanaa) teksteillä.
• FinBERT on koulutettu Thomson Reutersin (TRC2) talousuutisaineistolla (1,8
miljoona uutista vuosilta 2008-2009) ja hienosäädetty Financial PhraseBank –
aineistolla.
Miten FinBERT toimii?
• FinBERT analysoi tekstiä ja luokittelee sen positiiviseksi, negatiiviseksi tai
neutraaliksi.
• Malli ennustaa tekstien luokituksen todennäköisyyspohjaisesti.
• Millä todennäköisyydellä teksti on sävyltään positiivinen, negatiivinen tai neutraali?
• Se käyttää yli 100 miljoonaa parametria tekstin ymmärtämiseen.
• FinBERT ymmärtää tekstin sävyä käyttäen edistynyttä tekniikkaa, joka
huomioi koko lauseen kontekstin.
Esimerkkiteksti 3.5.2013
Let me now explain our assessment in greater detail, starting with the economic analysis. Real GDP contracted
by 0.6% in the fourth quarter of 2012, following a decline of 0.1% in the third quarter. Output has thus declined
for five consecutive quarters. Overall, labour market conditions remain weak. Recent developments in short-
term indicators, notably survey data, indicate that weak economic sentiment has extended into spring of this
year. Looking ahead, euro area export growth should benefit from a recovery in global demand and our
monetary policy stance should contribute to support domestic demand. Furthermore, the improvements in
financial markets seen since last summer should work their way through to the real economy. At the same time,
necessary balance sheet adjustments in the public and private sectors will continue to weigh on economic
activity. Overall, euro area economic activity should stabilise and recover gradually in the second half of the
year.
• Finbertin luokittelu
Positiivinen Negatiivinen Neutraali
0,236 0,720 0,043
Koko teksteistä laskettu sentimentti:
Sanakirja ja FinBERT
Inflaatioteksteistä laskettu sentimentti:
Sanakirja ja FinBERT
Parametrisesti estimoitu tappiofunktio:
koko teksti
Sanakirja FinBERT
Robustisuustarkasteluja
a) Lasketaan sentimentti alkuperäisellä Loughran & McDonald –sanakirjalla.
b) Jätetään otoksesta pois jakso, jolloin euroalue oli korkojen nollarajalla.
c) Jätetään otoksesta pois erittäin alhaisen inflation periodit
d) Eri inflaatiomittarit
e) Kontrollimuuttujien eri kombinaatiot ja spesifikaatiot
f) Kokouskohtaiset vs. neljännesvuositasolle aggregoidut havainnot
• Robustisuustarkastelut tukevat päätulosta: EKP:n tappiofunktio oli
epäsymmetrinen
Lopuksi
• EKP:n alustuspuheenvuorot rahapolitiikkakokousten jälkeen ovat EKP:n keskeisin
viestinnän muoto.
• Tutkimme tekstianalyysin keinoin, mitä ne kertovat EKP:n inflaatiotavoitteesta ja
yleisemmin EKP:n suhtautumisesta korkeaan ja matalaan inflaatioon rahaliiton
kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana.
• Tulostemme mukaan EKP:n tappiofunktio oli epäsymmetrinen.
• EKP karsasti korkeaa inflaatiota enemmän kuin inflaatiotavoitteen alapuolelle
jäävää matalaa inflaatiota.

More Related Content

Similar to Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf

Similar to Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf (11)

Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
 
Kansantalouden koko kuva
Kansantalouden koko kuvaKansantalouden koko kuva
Kansantalouden koko kuva
 
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät, Euro & talous 1/2018
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Epävarmuus jäytää maailman ja Suomenkin taloutta
Pääjohtaja Olli Rehn: Epävarmuus jäytää maailman ja Suomenkin talouttaPääjohtaja Olli Rehn: Epävarmuus jäytää maailman ja Suomenkin taloutta
Pääjohtaja Olli Rehn: Epävarmuus jäytää maailman ja Suomenkin taloutta
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
 
Jussi Ahokas & Lauri Holappa: Ankeudesta aurinkoon -diat 1.4.2015
Jussi Ahokas & Lauri Holappa: Ankeudesta aurinkoon -diat 1.4.2015Jussi Ahokas & Lauri Holappa: Ankeudesta aurinkoon -diat 1.4.2015
Jussi Ahokas & Lauri Holappa: Ankeudesta aurinkoon -diat 1.4.2015
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
 
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisuAloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
Aloite 2/2014: Euroopan keskuspankki ja kriisin ratkaisu
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
 
Ty22003
Ty22003Ty22003
Ty22003
 
Talous ja Yhteiskunta 2/2003
Talous ja Yhteiskunta 2/2003Talous ja Yhteiskunta 2/2003
Talous ja Yhteiskunta 2/2003
 

More from Suomen Pankki

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 

Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf

 • 1. Suomen Pankki Tekstianalyysiä rahapolitiikasta – Mitä sanat paljastavat EKP:n tavoitteesta? Tieteiden yö 25.1.2024 ‒ Rahamuseo Markus Haavio
 • 2. Makrotaloustiede • Tutkii kokonaistaloudellisia ilmiöitä • inflaatio • työttömyys • talouskasvu • … ja talouspolitiikkaa • rahapolitiikka • finanssipolitiikka
 • 3. Keskuspankin tappiofunktio makrotaloustieteen oppikirjassa 0 1 2 3 4 Inflaatio (%) Tappiofunktio Inflaatiotavoite • Keskuspankin tavoitteita kuvataan tappiofunktion avulla • Inflaatiotavoite, esim. 2% • Symmetrinen tappiofunktio: • keskuspankki pitää yhtä vähän korkeasta inflaatiosta • … kuin inflaatiotavoitteen alle jäävästä matalasta inflaatiosta
 • 4. Tappiofunktio ja hintavakaus 0 1 2 3 4 Inflaatio (%) Tappiofunktio Inflaatiotavoite • Modernit keskuspankit tavoittelevat hintavakautta. • Hintavakaus = vakaa, lähellä tavoitetta oleva inflaatio • Tappiofunktion pieni arvo: hintavakaus vallitsee • Tappiofunktion suuri arvo: hintavakaus ei vallitse
 • 5. EKP:n tappiofunktio Sama kuin oppikirjassa? Symmetrinen U? 0 1 2 3 4 Inflaatio (%) Tappiofunktio Inflaatiotavoite • EKP pitää korkeasta inflaatiosta yhtä vähän kuin matalasta inflaatiosta?
 • 6. EKP:n tappiofunktio Epäsymmetrinen U? 0 1 2 3 4 Inflaatio (%) Tappiofunktio Inflaatiotavoite • EKP karsastaa korkeaa inflaatiota enemmän kuin … • … inflaatiotavoitteen alle jäävää matalaa inflaatiota?
 • 7. EKP:n tappiofunktio Epäsymmetrinen V? 0 1 2 3 4 Inflaatio (%) Tappiofunktio Inflaatiotavoite • EKP karsastaa korkeaa inflaatiota enemmän kuin … • … inflaatiotavoitteen alle jäävää matalaa inflaatiota?
 • 8. EKP:n hintavakauden määritelmä • 1998: Hintavakaudella tarkoitetaan euro alueen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) alle 2 prosentin vuotuista nousua ja siihen pyritään keskipitkällä aikavälillä. • 2003: YKHI-inflaation tulisi olla alle 2 % mutta lähellä kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä. • 2021: Hintavakauden ylläpitäminen onnistuu parhaiten, kun tavoitteena on 2 prosentin inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä. Kahden prosentin inflaatiotavoite on symmetrinen, eli sitä hitaampaa ja nopeampaa inflaatiovauhtia pidetään yhtä kielteisinä.
 • 9. EKP:n rahapolitiikan tavoitteet 1. Ensisijainen tavoite on hintavakaus 2. Mikäli ensisijainen tavoite täyttyy, EKP voi edistää toissijaisia tavoitteita • reaalitalouden vakaus (esim. alhainen työttömyys) • rahoitusmarkkinoiden vakaus • ilmastotavoitteet ym. • EKP:n tappiofunktion avulla voidaan pyrkiä vastaamaan kysymykseen: Vallitseeko hintavakaus? Onko rahapolitiikan ensisijainen tavoite täyttynyt?
 • 10. Miten tutkimme EKP:n tappiofunktiota? • Arvioimme tekstianalysin avulla EKP:n kommikaation sävyä eli sentimenttiä • Sanakirjapohjainen analyysi • FinBERT –kielimalli • Yhdistämme sentimentin reaaliaikaiseen dataan • Inflaatio • Työttömyys, kokonaistuotanto, rahoitusmarkkinat (kontrollimuuttujia) • Reaaliaikainen data: se informaatio, joka EKP:n neuvostolla oli käytössään päätöksentekohetkellä • Pitää olla tarkka korkokokouspäivämäärien ja tilastoaineistojen julkistuspäivämäärien suhteen • Joidenkin taloudellisten aikasarjojen historia saattaa päivittyä myöhemmin
 • 11. Tekstiaineisto • EKP:n pääjohtajan rahapolitiikkakokousten jälkeen pitämät alustuspuheenvuorot. • Otos: tammikuu 1999 – kesäkuu 2021. • Nämä alustuspuheenvuorot ovat EKP:n keskeisin rahapolitiikan viestinnän muoto. • Nykyisin (heinäkuusta 2021 lähtien) niitä kutsutaan rahapoliittisiksi katsauksiksi. Sanojen määrä alustuspuheenvuoroissa
 • 12. Inflaatiotekstit • Tarkastelemme koko alustuspuheenvuoroja… • … ja lisäksi erikseen alustuspuheenvuorojen inflaatioon keskittyviä osioita • Inflaatiotekstit identifioidaan aihemallinnuksen avulla. • Pääidea: tekstinkappaleet, joissa esiintyy paljon samoja sanoja, kuuluvat todennäköisesti samaan aihekokonaisuuteen.
 • 13. Aihemallinnus • Inflaatiotekstit: • Aihe 3 • Aihe 6 • ‘Inflation’ 2. yleisin sana kummassakin aiheessa • Lisäksi : ‘price stability’ (hintavakaus), ‘medium term’ (keskipitkä aikaväli) ‘hicp’ (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), ‘price’ (usein raaka- aineiden hinta)
 • 15. Sanakirjapohjainen sentimenttianalyysi • Pohjana Loughran & McDonald (2011) sentimenttisanakirja. • Lista rahoitusalan teksteissä esiintyvistä positiivisista ja negatiivisista sanoista. • Muokkaamme sanakirjaa paremmin EKP:n kommunikaatioon sopivaksi. a) Amerikan englanti => brittienglanti b) Otamme huomioon negaatiot (kieltosana ‘not’ kääntää sentimentin) c) Poistamme sentimenttisanoja d) Lisäämme sentimenttisanoja e) Lisäämme positiivisia ja negatiivisia bigrammeja ja trigrammeja
 • 16. Esimerkkejä LM sanakirjasta poistetuista sanoista Negatiivisia sanoja LM sanakirjassa • unemployment (tekninen termi EKP:n kommunikaatiossa) • lag (‘jäädä jälkeen’, EKP:n kommunikaatiossa ‘viive’, rahapolitiikka vaikuttaa viipeellä) • downward (EKP:n kommunikaatiossa ‘alasuuntaiset riskit’, esim. inflaatio voi olla ennustettua hitaampaa) Positiivisia sanoja LM sanakirjassa • stability (vakaus) • efficiency (tehokkuus) • teknisiä termejä EKP:n kommunikaatiossa
 • 17. Bigrammit ja trigrammit • Bigrammi = usein esiintyvä kahden sanan yhdistelmä • Trigrammi = usein esiintyvä kolmen sanan yhdistelmä • Esimerkkejä lisäyksistä sanakirjaan: • insufficient growth (neg) • greater uncertainty (neg) • greater dynamism (pos) • unemployment fell (pos) • unemployment remained high (neg) • strong uniform recovery (pos)
 • 18. Esimerkkiteksti 3.5.2013 Let me now explain our assessment in greater detail, starting with the economic analysis. Real GDP contracted by 0.6% in the fourth quarter of 2012, following a decline of 0.1% in the third quarter. Output has thus declined for five consecutive quarters. Overall, labour market conditions remain weak. Recent developments in short- term indicators, notably survey data, indicate that weak economic sentiment has extended into spring of this year. Looking ahead, euro area export growth should benefit from a recovery in global demand and our monetary policy stance should contribute to support domestic demand. Furthermore, the improvements in financial markets seen since last summer should work their way through to the real economy. At the same time, necessary balance sheet adjustments in the public and private sectors will continue to weigh on economic activity. Overall, euro area economic activity should stabilise and recover gradually in the second half of the year.
 • 19. Yleisimmät sentimenttisanat koko teksteissä Positiiviset sanat Negatiiviset sanat
 • 21. Sentimentti-indeksi • Sentimentti (nettonegatiivisuus) ajanhetkellä t 𝑁𝑁𝑡𝑡 = #𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 − #𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 #𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 • #𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 negatiivisten sanojen määrä • #𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 positiivisten sanojen määrä • #𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 sanojen kokonaismäärä
 • 22. Sentimentti-indeksi, inflaatiotekstit • Sentimentti (nettonegatiivisuus) inflaatiotekstissä ajanhetkellä t 𝑁𝑁𝑡𝑡 𝜋𝜋 = #𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 𝜋𝜋 − #𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 𝜋𝜋 #𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 𝜋𝜋 • #𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 𝜋𝜋 negatiivisten sanojen määrä inflaatiotekstissä • #𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 𝜋𝜋 positiivisten sanojen määrä inflaatiotekstissä • #𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 𝜋𝜋 sanojen kokonaismäärä inflaatiotekstissä
 • 24. Sentimentti: koko tekstit ja inflaatiotekstit -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2000 2005 2010 2015 2020 koko tekstit inflaatiotekstit
 • 25.
 • 26. Sentimentti, koko tekstit π > 2% 1% ≤ π ≤ 2% π < 1% π = inflaatio
 • 27. Sentimentti, inflaatiotekstit π > 2% 1% ≤ π ≤ 2% π < 1% π = inflaatio
 • 28. Kontribuutiohajotelma • Inflaatiotekstien kontribuutio kokonaissentimenttiin ajanhetkellä t 𝐶𝐶𝑡𝑡 𝜋𝜋 = 𝑆𝑆𝑡𝑡 𝜋𝜋 × 𝑁𝑁𝑡𝑡 𝜋𝜋 • 𝑆𝑆𝑡𝑡 𝜋𝜋 inflaatiotekstin osuus kokonaistekstistä • 𝑁𝑁𝑡𝑡 𝜋𝜋 inflaatiotekstien sentimentti • Muita aiheita koskevien tekstien kontribuutio: 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∽𝜋𝜋 = 𝑁𝑁𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝑡𝑡 𝜋𝜋
 • 29. Koko tekstien sentimentti ja inflaatiotekstien kontribuutio π > 2% 1% ≤ π ≤ 2% π < 1% π = inflaatio Sentimentti: koko tekstit Inflaatiotekstien kontribuutio
 • 30. Inflaatio ja sentimentti (koko teksti)
 • 31. Inflaatio ja sentimentti (koko teksti)
 • 34. Parametrisesti estimoitu tappiofunktio: koko tekstit Epäsymmetrinen V Epäsymmetrinen U
 • 36. Tilastollinen analyysi • H0 : EKP:n tappiofunktio oli symmetrinen rahaliiton kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana • H1 : EKP:n tappiofunktio oli epäsymmetrinen • Tilastolliset testit hylkäävät selkeästi nollahypoteesin (H0) => vahvaa tilastollista näyttöä epäsymmetrisyydestä • Kontrollimuuttujia: työttömyys, BKT, teollisuustuotanto; riskilisät, osakkeiden hinnat; epävarmuusmittarit
 • 37. Tilastollinen analyysi H0: Symmetrinen tappiofunktio (V) H1: Epäsymmetrinen tappiofunktio (V)
 • 38. Tilastollinen analyysi H0: Symmetrinen tappiofunktio (V) H1: Epäsymmetrinen tappiofunktio (V)
 • 39. Tilastollinen analyysi H0: Symmetrinen tappiofunktio (U) H1: Epäsymmetrinen tappiofunktio (U)
 • 40. Tilastollinen analyysi H0: Symmetrinen tappiofunktio (U) H1: Epäsymmetrinen tappiofunktio (U)
 • 41. Mikä on FinBERT? • FinBERT (Financial BERT) on kehittynyt tekoälymalli taloudellisen tekstin analysointiin. • Perustuu Googlen kehittämään BERT-malliin (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). • BERT-malli on alunperin koulutettu Toronto BookCorpuksen (800 miljoonaa sanaa) ja englanninkielisen Wikipedian (2,5 miljardia sanaa) teksteillä. • FinBERT on koulutettu Thomson Reutersin (TRC2) talousuutisaineistolla (1,8 miljoona uutista vuosilta 2008-2009) ja hienosäädetty Financial PhraseBank – aineistolla.
 • 42. Miten FinBERT toimii? • FinBERT analysoi tekstiä ja luokittelee sen positiiviseksi, negatiiviseksi tai neutraaliksi. • Malli ennustaa tekstien luokituksen todennäköisyyspohjaisesti. • Millä todennäköisyydellä teksti on sävyltään positiivinen, negatiivinen tai neutraali? • Se käyttää yli 100 miljoonaa parametria tekstin ymmärtämiseen. • FinBERT ymmärtää tekstin sävyä käyttäen edistynyttä tekniikkaa, joka huomioi koko lauseen kontekstin.
 • 43. Esimerkkiteksti 3.5.2013 Let me now explain our assessment in greater detail, starting with the economic analysis. Real GDP contracted by 0.6% in the fourth quarter of 2012, following a decline of 0.1% in the third quarter. Output has thus declined for five consecutive quarters. Overall, labour market conditions remain weak. Recent developments in short- term indicators, notably survey data, indicate that weak economic sentiment has extended into spring of this year. Looking ahead, euro area export growth should benefit from a recovery in global demand and our monetary policy stance should contribute to support domestic demand. Furthermore, the improvements in financial markets seen since last summer should work their way through to the real economy. At the same time, necessary balance sheet adjustments in the public and private sectors will continue to weigh on economic activity. Overall, euro area economic activity should stabilise and recover gradually in the second half of the year. • Finbertin luokittelu Positiivinen Negatiivinen Neutraali 0,236 0,720 0,043
 • 44. Koko teksteistä laskettu sentimentti: Sanakirja ja FinBERT
 • 47. Robustisuustarkasteluja a) Lasketaan sentimentti alkuperäisellä Loughran & McDonald –sanakirjalla. b) Jätetään otoksesta pois jakso, jolloin euroalue oli korkojen nollarajalla. c) Jätetään otoksesta pois erittäin alhaisen inflation periodit d) Eri inflaatiomittarit e) Kontrollimuuttujien eri kombinaatiot ja spesifikaatiot f) Kokouskohtaiset vs. neljännesvuositasolle aggregoidut havainnot • Robustisuustarkastelut tukevat päätulosta: EKP:n tappiofunktio oli epäsymmetrinen
 • 48. Lopuksi • EKP:n alustuspuheenvuorot rahapolitiikkakokousten jälkeen ovat EKP:n keskeisin viestinnän muoto. • Tutkimme tekstianalyysin keinoin, mitä ne kertovat EKP:n inflaatiotavoitteesta ja yleisemmin EKP:n suhtautumisesta korkeaan ja matalaan inflaatioon rahaliiton kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana. • Tulostemme mukaan EKP:n tappiofunktio oli epäsymmetrinen. • EKP karsasti korkeaa inflaatiota enemmän kuin inflaatiotavoitteen alapuolelle jäävää matalaa inflaatiota.