SlideShare a Scribd company logo
Suomen Pankki
Euroopan talous ja rahapolitiikka
sodan ja energiakriisin varjossa
Euro ja talous -tiedotustilaisuus 16.12.2022
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Energiakriisi heikentää euroalueen kasvunäkymiä
16.12.2022 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n heikomman kehityksen skenaariossa
euroalue luisuu taantumaan
16.12.2022 3
• EKP:n heikomman kehityksen
skenaariossa euroalueen kasvu
on ensi vuonna -0,6 %.
• Taustaoletukset:
• Tuotantohäiriöt jatkuvat
pidempään ja epävarmuus
pysyy koholla.
• Energiasta on pulaa ja
energian hinnat pysyvät
korkealla.
• Maailmantalouden kasvu jää
ennustettua hitaammaksi.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Energiainflaatio selittää 40 % hintojen noususta –
mutta inflaatio on laaja-alaistunut koko talouteen
16.12.2022 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Energiahintojen nousu on inflaation tärkein ajuri
• Energiahintojen nousu on inflaation tärkein ajuri, mutta hintojen nousu
on laajentunut lähes kaikkiin tavaroihin ja palveluihin.
• Energiahintoihin voidaan rahapolitiikalla vaikuttaa vain rajallisesti.
• Rahapolitiikan on kuitenkin reagoitava yleisen hintatason nousun
kiihtymiseen, jotta vältetään kuluttajahintojen ja palkkojen nousukierre
ja jotta inflaatio-odotukset pysyvät ankkuroituneena tavoitteeseen.
• Energiahintojen nousun hillitsemiksi on tärkeää säilyttää kannustimet
vähentää energiankulutusta. Tuki olisi kohdennettava eniten energian
hinnannoususta kärsiville kotitalouksille.
16.12.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n neuvosto on nostanut ohjauskorkoja inflaation
vakauttamiseksi 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä
1. EKP:n neuvosto nosti eilen 15.12. ohjauskorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä.
EKP tulee nostamaan korkoja edelleen ennustettujen
inflaationäkymien huomattavan heikentymisen vuoksi.
2. Inflaation palauttaminen 2 prosentin tavoitteeseen keskipitkällä
aikavälillä edellyttää, että EKP:n ohjauskorot nostetaan sellaiselle
tasolle, joka rajoittaa kysyntää riittävästi ja pitää inflaatio-odotukset
rahapolitiikan tavoitteen mukaisina.
3. Tulevat korkopäätökset perustuvat jatkossakin tuoreimpiin tietoihin
talouden näkymistä, ja päätökset tehdään kokous kokoukselta.
16.12.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Laajan arvopaperien osto-ohjelman (APP)
uudelleensijoituksia supistetaan
• EKP:n neuvosto jatkaa laajan arvopapereiden osto-ohjelman (APP)
puitteissa ostettujen erääntyvien arvopapereiden
uudelleensijoittamista täysimääräisesti helmikuun 2023 loppuun asti.
• Tämän jälkeen arvopapereiden uudelleensijoituksia vähennetään
siten, että APP-ohjelma supistuu hallitusti ja ennakoitavasti.
• Uudelleensijoitukset supistuvat keskimäärin 15 miljardia euroa
kuukaudessa vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen loppuun asti,
minkä jälkeen muutosvauhdista päätetään tilanteen mukaan.
16.12.2022 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan kiristyminen näkyy
markkinakorkojen nousuna
• EKP:n neuvosto on nostanut
ohjauskorkoja neljä kertaa
yhteensä 2,5 %-yksiköllä, jolloin
keskuspankin pankeille maksama
talletuskorko nousee 2,00
prosenttiin.
• Suomessa yleinen asuntolainojen
viitekorko, 12 kuukauden euribor,
on noussut nopeasti EKP:n
koronnostojen johdosta ja myös
niitä ennakoiden.
16.12.2022 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Markkinoiden hinnoittelema korkotaso on noussut
(huom EKP:n talletuskoron muutos astuu voimaan 21.12.22)
16.12.2022 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen julkinen velkasuhde on kasvanut lähes
yhtäjaksoisesti finanssikriisistä lähtien
• Suomen julkinen talous on
heikentynyt verrattuna muihin
Pohjoismaihin viimeisen runsaan
vuosikymmenen aikana.
• Suomen julkinen velkasuhde on
kaksinkertaistunut, Ruotsin ja
Tanskan on pysynyt noin 40 %
tuntumassa.
• Velkasuhde on edelleen
euroalueen keskiarvon
alapuolella, mutta sen
kasvusuunta on poikkeava ja
huolestuttava.
16.12.2022 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkista taloutta vahvistettava
• Julkista taloutta on vahvistettava, jotta pystymme varautumaan kasvavien
ikäsidonnaisten menojen rahoittamiseen.
• Vahvistaminen vaatii aktiivisia tuloihin ja menoihin vaikuttavia toimia.
• Keskeisten palveluiden turvaaminen edellyttää tarpeiden ja tavoitteiden
asettamista tärkeysjärjestykseen sekä kattavaa tietopohjaa niitä
koskevien päätösten tueksi.
• Ratkaisevaa on vahva poliittinen sitoutuminen julkisen talouden
kestävyyteen ja sen edellyttämien toimien määrätietoiseen
toteuttamiseen.
• Näitä tavoitteita tukisi myös EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudistus,
josta pitäisi kyetä päättämään ilman turhaa viivettä.
16.12.2022 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kestävää talouskasvua tuettava pitkäjänteisesti
• Inhimillinen pääoma on ollut tärkeä Suomen talouskasvun tekijä.
• Hyvä kehitys päättymässä, nuorten ikäluokkien koulutustason nousu
pysähtynyt.
• Väestön ikääntyminen sekä heikko tuottavuuskehitys heikentävät
kasvunäkymiä.
• Vaarana on, että inhimillisen pääoman määrä alkaa vähentyä 2040-
luvulla.
• Tarvitsemme panostuksia:
• koulutukseen sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ja
• työperäisen maahanmuuton lisäämiseen sekä osaajien rekrytointiin.
• Samoin tarvitsemme yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä
kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen varmistamiseksi.
16.12.2022 12
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Lyhyen ja pitkän aikavälin haasteisiin vastattava
• Taantuma on todennäköinen sekä euroalueella että Suomessa, ja inflaatio
on edelleen liian nopeaa.
• Inflaation palauttaminen 2 prosentin keskipitkän aikavälin tavoitteeseen
edellyttää, että korot nostetaan sellaiselle tasolle, joka rajoittaa kysyntää
riittävästi ja pitää inflaatio-odotukset rahapolitiikan tavoitteen mukaisina.
• Inflaation saaminen hallintaan tukee kestävää ostovoiman kasvua.
• Työikäisen väestön supistuminen ja heikko tuottavuuskehitys Suomessa
heikentävät pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia.
• Suomella on kuitenkin kaikki edellytykset olla paitsi selviytyjä myös
menestyjä – näivettyminen voidaan pysäyttää.
16.12.2022
suomenpankki.fi
Kiitos!

More Related Content

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakriisin varjossa, 16.12.2022

Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Suomen Pankki
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Suomen Pankki
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Suomen Pankki
 

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakriisin varjossa, 16.12.2022 (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän sodan varjossa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan strateg...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 

Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakriisin varjossa, 16.12.2022

 • 1. Suomen Pankki Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakriisin varjossa Euro ja talous -tiedotustilaisuus 16.12.2022 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energiakriisi heikentää euroalueen kasvunäkymiä 16.12.2022 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n heikomman kehityksen skenaariossa euroalue luisuu taantumaan 16.12.2022 3 • EKP:n heikomman kehityksen skenaariossa euroalueen kasvu on ensi vuonna -0,6 %. • Taustaoletukset: • Tuotantohäiriöt jatkuvat pidempään ja epävarmuus pysyy koholla. • Energiasta on pulaa ja energian hinnat pysyvät korkealla. • Maailmantalouden kasvu jää ennustettua hitaammaksi.
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energiainflaatio selittää 40 % hintojen noususta – mutta inflaatio on laaja-alaistunut koko talouteen 16.12.2022 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energiahintojen nousu on inflaation tärkein ajuri • Energiahintojen nousu on inflaation tärkein ajuri, mutta hintojen nousu on laajentunut lähes kaikkiin tavaroihin ja palveluihin. • Energiahintoihin voidaan rahapolitiikalla vaikuttaa vain rajallisesti. • Rahapolitiikan on kuitenkin reagoitava yleisen hintatason nousun kiihtymiseen, jotta vältetään kuluttajahintojen ja palkkojen nousukierre ja jotta inflaatio-odotukset pysyvät ankkuroituneena tavoitteeseen. • Energiahintojen nousun hillitsemiksi on tärkeää säilyttää kannustimet vähentää energiankulutusta. Tuki olisi kohdennettava eniten energian hinnannoususta kärsiville kotitalouksille. 16.12.2022
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n neuvosto on nostanut ohjauskorkoja inflaation vakauttamiseksi 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä 1. EKP:n neuvosto nosti eilen 15.12. ohjauskorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä. EKP tulee nostamaan korkoja edelleen ennustettujen inflaationäkymien huomattavan heikentymisen vuoksi. 2. Inflaation palauttaminen 2 prosentin tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä edellyttää, että EKP:n ohjauskorot nostetaan sellaiselle tasolle, joka rajoittaa kysyntää riittävästi ja pitää inflaatio-odotukset rahapolitiikan tavoitteen mukaisina. 3. Tulevat korkopäätökset perustuvat jatkossakin tuoreimpiin tietoihin talouden näkymistä, ja päätökset tehdään kokous kokoukselta. 16.12.2022
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Laajan arvopaperien osto-ohjelman (APP) uudelleensijoituksia supistetaan • EKP:n neuvosto jatkaa laajan arvopapereiden osto-ohjelman (APP) puitteissa ostettujen erääntyvien arvopapereiden uudelleensijoittamista täysimääräisesti helmikuun 2023 loppuun asti. • Tämän jälkeen arvopapereiden uudelleensijoituksia vähennetään siten, että APP-ohjelma supistuu hallitusti ja ennakoitavasti. • Uudelleensijoitukset supistuvat keskimäärin 15 miljardia euroa kuukaudessa vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen loppuun asti, minkä jälkeen muutosvauhdista päätetään tilanteen mukaan. 16.12.2022 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan kiristyminen näkyy markkinakorkojen nousuna • EKP:n neuvosto on nostanut ohjauskorkoja neljä kertaa yhteensä 2,5 %-yksiköllä, jolloin keskuspankin pankeille maksama talletuskorko nousee 2,00 prosenttiin. • Suomessa yleinen asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden euribor, on noussut nopeasti EKP:n koronnostojen johdosta ja myös niitä ennakoiden. 16.12.2022 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Markkinoiden hinnoittelema korkotaso on noussut (huom EKP:n talletuskoron muutos astuu voimaan 21.12.22) 16.12.2022 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen julkinen velkasuhde on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti finanssikriisistä lähtien • Suomen julkinen talous on heikentynyt verrattuna muihin Pohjoismaihin viimeisen runsaan vuosikymmenen aikana. • Suomen julkinen velkasuhde on kaksinkertaistunut, Ruotsin ja Tanskan on pysynyt noin 40 % tuntumassa. • Velkasuhde on edelleen euroalueen keskiarvon alapuolella, mutta sen kasvusuunta on poikkeava ja huolestuttava. 16.12.2022 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkista taloutta vahvistettava • Julkista taloutta on vahvistettava, jotta pystymme varautumaan kasvavien ikäsidonnaisten menojen rahoittamiseen. • Vahvistaminen vaatii aktiivisia tuloihin ja menoihin vaikuttavia toimia. • Keskeisten palveluiden turvaaminen edellyttää tarpeiden ja tavoitteiden asettamista tärkeysjärjestykseen sekä kattavaa tietopohjaa niitä koskevien päätösten tueksi. • Ratkaisevaa on vahva poliittinen sitoutuminen julkisen talouden kestävyyteen ja sen edellyttämien toimien määrätietoiseen toteuttamiseen. • Näitä tavoitteita tukisi myös EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudistus, josta pitäisi kyetä päättämään ilman turhaa viivettä. 16.12.2022 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kestävää talouskasvua tuettava pitkäjänteisesti • Inhimillinen pääoma on ollut tärkeä Suomen talouskasvun tekijä. • Hyvä kehitys päättymässä, nuorten ikäluokkien koulutustason nousu pysähtynyt. • Väestön ikääntyminen sekä heikko tuottavuuskehitys heikentävät kasvunäkymiä. • Vaarana on, että inhimillisen pääoman määrä alkaa vähentyä 2040- luvulla. • Tarvitsemme panostuksia: • koulutukseen sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ja • työperäisen maahanmuuton lisäämiseen sekä osaajien rekrytointiin. • Samoin tarvitsemme yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen varmistamiseksi. 16.12.2022 12
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Lyhyen ja pitkän aikavälin haasteisiin vastattava • Taantuma on todennäköinen sekä euroalueella että Suomessa, ja inflaatio on edelleen liian nopeaa. • Inflaation palauttaminen 2 prosentin keskipitkän aikavälin tavoitteeseen edellyttää, että korot nostetaan sellaiselle tasolle, joka rajoittaa kysyntää riittävästi ja pitää inflaatio-odotukset rahapolitiikan tavoitteen mukaisina. • Inflaation saaminen hallintaan tukee kestävää ostovoiman kasvua. • Työikäisen väestön supistuminen ja heikko tuottavuuskehitys Suomessa heikentävät pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. • Suomella on kuitenkin kaikki edellytykset olla paitsi selviytyjä myös menestyjä – näivettyminen voidaan pysäyttää. 16.12.2022