SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Talousosaamisen
verkostotilaisuus –
kommenttipuheenvuoro
Juha A. Pantzar
15.1.2024
Petteri Orpon hallituksen
hallitusohjelma 6/2023
s. 101 Edistetään omistamisen kulttuuria ja tehdään Suomesta
maailman talousosaavin kansa:
• Talousosaamista parantamalla vahvistetaan kotitalouksien kykyä
huolehtia omasta taloudestaan sekä ymmärtää säästämisen ja
sijoittamisen mahdollisuuksia ja riskejä. Toteutetaan talousosaamisen
kansallinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman
talousosaavin kansa. Vahvistetaan taloustaitojen opetusta ja
yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Vahvistetaan aikuisten
taloustaitoja osana työelämää ja työelämäpalveluja. Torjutaan
ylivelkaantumista.
s. 190-191, Suomalaisten ylivelkaantumista torjutaan:
• Oman talouden hallinta on elämän perustaito, jonka kaikki voivat oppia.
Hallitus panostaa erityisesti nuorten talousosaamisen edistämiseen.
Rahapeliriippuvuudesta johtuvaa velkaantumista ehkäistään.
Petteri Orpon hallituksen
hallitusohjelma 6/2023
s. 101 Edistetään omistamisen kulttuuria ja tehdään Suomesta
maailman talousosaavin kansa:
• Talousosaamista parantamalla vahvistetaan kotitalouksien kykyä
huolehtia omasta taloudestaan sekä ymmärtää säästämisen ja
sijoittamisen mahdollisuuksia ja riskejä. Toteutetaan talousosaamisen
kansallinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman
talousosaavin kansa. Vahvistetaan taloustaitojen opetusta ja
yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Vahvistetaan aikuisten
taloustaitoja osana työelämää ja työelämäpalveluja. Torjutaan
ylivelkaantumista.
s. 190-191, Suomalaisten ylivelkaantumista torjutaan:
• Oman talouden hallinta on elämän perustaito, jonka kaikki voivat oppia.
Hallitus panostaa erityisesti nuorten talousosaamisen edistämiseen.
Rahapeliriippuvuudesta johtuvaa velkaantumista ehkäistään.
Mitkä syytovatmielestäsi johtaneettaloudellisiin ongelmiisi?
Vastaajien määrä: 296, valittujen vastausten lukumäärä: 1066
14%
29%
26%
28%
6%
29%
21%
6%
28%
8%
11%
22%
20%
7%
8%
6%
14%
20%
32%
4%
8%
13%
31%
20%
25%
2%
33%
34%
7%
21%
11%
7%
23%
20%
16%
7%
18%
18%
16%
34%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Eläkkeelle jääminen
Ero/leskeys
Harkitsematon kulutus
Huolimattomuus
Liian suuret menot
Lomautus
Maksamisen ja luotonoton helppous
Mielenterveysongelmat
Muu riippuvuus
Osaamattomuus raha-asioissa
Peliriippuvuus
Perheen menot
Pienituloisuus
Sairastuminen
Suuret asumismenot
Taloudellinen hyväksikäyttö
Toisen taloudellinen tukeminen
Tulojen väheneminen
Työttömyys
Vaihtelevat palkkatulot
Yritystoiminta
2022 2023
10.5 %
17.9 %
5.0 %
5.3 %
3.7 %
1.7 %
6.3 %
6.6 %
7.1 %
2.3 %
11.4 %
23.7 %
10.2 %
8.4 %
3.6 %
2.5 %
9.2 %
8.4 %
7.2 %
5.2 %
0.0 % 5.0 % 10.0 % 15.0 % 20.0 % 25.0 %
Riippuvuus (ostomania, alkoholi, peli)
Osaamattomuus raha-asioissa/talouden…
Harkitsematon kulutus/lainan ottaminen
Työttömyys, lomautus, pätkätyöt
Yritystoiminnan vaikeudet
Pientuloisuus
Ero tai leskeys
Sairaus
Velkaantunut toisen puolesta/vuoksi
Muu hallitsematon/ yllättävä tilanne (-t)
Pääasialliset syyt velkaantumiseen 2022-2023
2023 2022
Suomalaiset rahankäyttäjinä
• Rahankäytön suunnittelukoetaan tärkeäksi, mutta se ei toteudu käytännössä
• Yli kolmannes ei ole varautunut millään tavalla
Rahapuhetta-kysely (OP 6/2019)
• Rahankäyttöäsuunnittelee tarkasti vain noin 25 %
Talouskysely Tradekan työntekijöille (11/2020)
• Joka viides ei suunnittele talouttaan lainkaan
• Joka viides sanoo raha-asioiden heikentäneen toimintakykyä työssä vähintään melko
suuresti viimeisen viiden vuoden aikana (työssä jaksaminen ja keskittymiskyky)
Taloudellisen hyvinvoinnin kyselytutkimus (Nooa SP 5/2021)
• 65% omaa oman talouden hallintataitoja ainakin kohtalaisesti
• Yli 65 -vuotiaista vastaajista, vain 57 prosenttia sanoi osaavansa oman talouden
hallintataitoja.
• 15% katsoo, ettei omaa yhtään mitään taloustaitoja
Arjen katsaus (Lähi-Tapiola 2023)
Peruskysymyksiä
• Kun ihmisten talousosaamista kannattaa vahvistaa, niin
missä tällaista työtä kannattaisi tehdä tai minne tähän
liittyvää tukea ja tukivälineitä kannattaisi viedä?
• Asiakaspalveluun toimistotiskin taakse?
• Sinne, missä ihmiset muutoinkin jo ovat?
• Sinne missä ihmiset tekevät (merkittäviä) itseään
koskevia taloudellisia sitoumuksia?
Missä ihmisten aika kuluu ja mistä
heidät tavoittaa?
• Virastosta?
• Töistä?
• Sängystä?
• Palveluista (vaikka kaupasta)?
• Läheisten luota?
• Kotoa?
• Harrastuksista?
• Netistä?
Pohdintoja
• Miksi meidän pitäisi tai haluaisimme olla kiinnostuneita ihmisten talousosaamisesta?
• Kuka ja ketkä hyötyvät hyvästä talousosaamisestaja miten?
Jotta tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisellatavalla:
• Millainen talousosaaminen tarvitseevahvistamista?
• Sellainen, jolla kaikkisaadaan pärjäämään muuttuvissa tilanteissa?
• Sellainen, jolla saadaan lisättyä yleistä taloudellista hyvinvointia?
• Sellainen, jolla voidaan vähentää ongelmiin joutuvien määrää?
• Keiden talousosaaminentarvitsee vahvistamista?
• Kaikkien? (Keistä aloittaa?)
• Jonkun erikseen määritellyn ryhmän? (Miten määritellä? Ikä? Erityisasema? Mahdollisetsuurimmatsaatavathyödyt?)
• Niiden, joilla on suurempiriskijoutua ongelmiin? (Keitä he ovat?)
• Niiden jotka ovatjo ongelmissa?
• Mitkäovat tavoitteidenkannalta tehokkaimpiakeinojatalousosaamisenvahvistamiseen?
• Keiden tekemänä (ja missä) talousosaamisenvahvistaminen ontavoitteiden kannalta tehokkainta?
@takuusaatio facebook.com/takuusaatio
takuusaatio.fi
Kiitos!

More Related Content

Similar to Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar

Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Suomen Pankki
 
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)THL
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Talousosaaminen murrosvaiheessa Anu Raijas 30.11.2021
Talousosaaminen murrosvaiheessa Anu Raijas 30.11.2021Talousosaaminen murrosvaiheessa Anu Raijas 30.11.2021
Talousosaaminen murrosvaiheessa Anu Raijas 30.11.2021Suomen Pankki
 
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaaliNäin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaaliSäästöpankki Sparbanken
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
 
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017. Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017. Suomen Pankki
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritys
Pääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritysPääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritys
Pääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritysSuomen Pankki
 
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksiSDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksiSDP
 
Kehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKoordinaatti
 
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...Maaseutupolitiikan verkosto
 
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suuntaMaailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suuntaEläketurvakeskus
 
Koulutusrahasto ja aikuiskoulutuksen rahoitus
Koulutusrahasto ja aikuiskoulutuksen rahoitusKoulutusrahasto ja aikuiskoulutuksen rahoitus
Koulutusrahasto ja aikuiskoulutuksen rahoitusKoulutusrahasto
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Suomen Pankki
 
hyteairo seuranta syyskuu 2018
hyteairo seuranta syyskuu 2018hyteairo seuranta syyskuu 2018
hyteairo seuranta syyskuu 2018airoisland
 

Similar to Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar (20)

Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
 
Valtion omistajapolitiikan-periaatteet-ja-kehittaminen
Valtion omistajapolitiikan-periaatteet-ja-kehittaminenValtion omistajapolitiikan-periaatteet-ja-kehittaminen
Valtion omistajapolitiikan-periaatteet-ja-kehittaminen
 
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Talousosaaminen murrosvaiheessa Anu Raijas 30.11.2021
Talousosaaminen murrosvaiheessa Anu Raijas 30.11.2021Talousosaaminen murrosvaiheessa Anu Raijas 30.11.2021
Talousosaaminen murrosvaiheessa Anu Raijas 30.11.2021
 
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaaliNäin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
Näin Suomi säästää 2015 -tutkimuksen esittelymateriaali
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017. Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
Olli Rehn: Talouslukutaito – oppia ikä kaikki! Helsinki, 13.12.2017.
 
plan-D
plan-Dplan-D
plan-D
 
Starttitoiminnasta ja muustaTurku 22.10
Starttitoiminnasta ja muustaTurku 22.10Starttitoiminnasta ja muustaTurku 22.10
Starttitoiminnasta ja muustaTurku 22.10
 
Pääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritys
Pääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritysPääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritys
Pääjohtaja OIli Rehn: Uudistuva kansantalous, uudistuva yritys
 
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksiSDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
SDP:n vaihtoehto talouden ja työllisyyden parantamiseksi
 
Kehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raportti
 
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...
Jaana Lappi Yrittäjyysstrategian valmistelu, Nuorten polut yrittäjyyteen -min...
 
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suuntaMaailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
 
Koulutusrahasto ja aikuiskoulutuksen rahoitus
Koulutusrahasto ja aikuiskoulutuksen rahoitusKoulutusrahasto ja aikuiskoulutuksen rahoitus
Koulutusrahasto ja aikuiskoulutuksen rahoitus
 
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
 
hyteairo seuranta syyskuu 2018
hyteairo seuranta syyskuu 2018hyteairo seuranta syyskuu 2018
hyteairo seuranta syyskuu 2018
 

More from Suomen Pankki

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintSuomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusSuomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economySuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 

Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar

 • 2. Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelma 6/2023 s. 101 Edistetään omistamisen kulttuuria ja tehdään Suomesta maailman talousosaavin kansa: • Talousosaamista parantamalla vahvistetaan kotitalouksien kykyä huolehtia omasta taloudestaan sekä ymmärtää säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuuksia ja riskejä. Toteutetaan talousosaamisen kansallinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman talousosaavin kansa. Vahvistetaan taloustaitojen opetusta ja yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Vahvistetaan aikuisten taloustaitoja osana työelämää ja työelämäpalveluja. Torjutaan ylivelkaantumista. s. 190-191, Suomalaisten ylivelkaantumista torjutaan: • Oman talouden hallinta on elämän perustaito, jonka kaikki voivat oppia. Hallitus panostaa erityisesti nuorten talousosaamisen edistämiseen. Rahapeliriippuvuudesta johtuvaa velkaantumista ehkäistään.
 • 3. Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelma 6/2023 s. 101 Edistetään omistamisen kulttuuria ja tehdään Suomesta maailman talousosaavin kansa: • Talousosaamista parantamalla vahvistetaan kotitalouksien kykyä huolehtia omasta taloudestaan sekä ymmärtää säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuuksia ja riskejä. Toteutetaan talousosaamisen kansallinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman talousosaavin kansa. Vahvistetaan taloustaitojen opetusta ja yrittäjyyskasvatusta kaikilla koulutusasteilla. Vahvistetaan aikuisten taloustaitoja osana työelämää ja työelämäpalveluja. Torjutaan ylivelkaantumista. s. 190-191, Suomalaisten ylivelkaantumista torjutaan: • Oman talouden hallinta on elämän perustaito, jonka kaikki voivat oppia. Hallitus panostaa erityisesti nuorten talousosaamisen edistämiseen. Rahapeliriippuvuudesta johtuvaa velkaantumista ehkäistään.
 • 4. Mitkä syytovatmielestäsi johtaneettaloudellisiin ongelmiisi? Vastaajien määrä: 296, valittujen vastausten lukumäärä: 1066 14% 29% 26% 28% 6% 29% 21% 6% 28% 8% 11% 22% 20% 7% 8% 6% 14% 20% 32% 4% 8% 13% 31% 20% 25% 2% 33% 34% 7% 21% 11% 7% 23% 20% 16% 7% 18% 18% 16% 34% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Eläkkeelle jääminen Ero/leskeys Harkitsematon kulutus Huolimattomuus Liian suuret menot Lomautus Maksamisen ja luotonoton helppous Mielenterveysongelmat Muu riippuvuus Osaamattomuus raha-asioissa Peliriippuvuus Perheen menot Pienituloisuus Sairastuminen Suuret asumismenot Taloudellinen hyväksikäyttö Toisen taloudellinen tukeminen Tulojen väheneminen Työttömyys Vaihtelevat palkkatulot Yritystoiminta 2022 2023
 • 5. 10.5 % 17.9 % 5.0 % 5.3 % 3.7 % 1.7 % 6.3 % 6.6 % 7.1 % 2.3 % 11.4 % 23.7 % 10.2 % 8.4 % 3.6 % 2.5 % 9.2 % 8.4 % 7.2 % 5.2 % 0.0 % 5.0 % 10.0 % 15.0 % 20.0 % 25.0 % Riippuvuus (ostomania, alkoholi, peli) Osaamattomuus raha-asioissa/talouden… Harkitsematon kulutus/lainan ottaminen Työttömyys, lomautus, pätkätyöt Yritystoiminnan vaikeudet Pientuloisuus Ero tai leskeys Sairaus Velkaantunut toisen puolesta/vuoksi Muu hallitsematon/ yllättävä tilanne (-t) Pääasialliset syyt velkaantumiseen 2022-2023 2023 2022
 • 6. Suomalaiset rahankäyttäjinä • Rahankäytön suunnittelukoetaan tärkeäksi, mutta se ei toteudu käytännössä • Yli kolmannes ei ole varautunut millään tavalla Rahapuhetta-kysely (OP 6/2019) • Rahankäyttöäsuunnittelee tarkasti vain noin 25 % Talouskysely Tradekan työntekijöille (11/2020) • Joka viides ei suunnittele talouttaan lainkaan • Joka viides sanoo raha-asioiden heikentäneen toimintakykyä työssä vähintään melko suuresti viimeisen viiden vuoden aikana (työssä jaksaminen ja keskittymiskyky) Taloudellisen hyvinvoinnin kyselytutkimus (Nooa SP 5/2021) • 65% omaa oman talouden hallintataitoja ainakin kohtalaisesti • Yli 65 -vuotiaista vastaajista, vain 57 prosenttia sanoi osaavansa oman talouden hallintataitoja. • 15% katsoo, ettei omaa yhtään mitään taloustaitoja Arjen katsaus (Lähi-Tapiola 2023)
 • 7. Peruskysymyksiä • Kun ihmisten talousosaamista kannattaa vahvistaa, niin missä tällaista työtä kannattaisi tehdä tai minne tähän liittyvää tukea ja tukivälineitä kannattaisi viedä? • Asiakaspalveluun toimistotiskin taakse? • Sinne, missä ihmiset muutoinkin jo ovat? • Sinne missä ihmiset tekevät (merkittäviä) itseään koskevia taloudellisia sitoumuksia?
 • 8. Missä ihmisten aika kuluu ja mistä heidät tavoittaa? • Virastosta? • Töistä? • Sängystä? • Palveluista (vaikka kaupasta)? • Läheisten luota? • Kotoa? • Harrastuksista? • Netistä?
 • 9. Pohdintoja • Miksi meidän pitäisi tai haluaisimme olla kiinnostuneita ihmisten talousosaamisesta? • Kuka ja ketkä hyötyvät hyvästä talousosaamisestaja miten? Jotta tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisellatavalla: • Millainen talousosaaminen tarvitseevahvistamista? • Sellainen, jolla kaikkisaadaan pärjäämään muuttuvissa tilanteissa? • Sellainen, jolla saadaan lisättyä yleistä taloudellista hyvinvointia? • Sellainen, jolla voidaan vähentää ongelmiin joutuvien määrää? • Keiden talousosaaminentarvitsee vahvistamista? • Kaikkien? (Keistä aloittaa?) • Jonkun erikseen määritellyn ryhmän? (Miten määritellä? Ikä? Erityisasema? Mahdollisetsuurimmatsaatavathyödyt?) • Niiden, joilla on suurempiriskijoutua ongelmiin? (Keitä he ovat?) • Niiden jotka ovatjo ongelmissa? • Mitkäovat tavoitteidenkannalta tehokkaimpiakeinojatalousosaamisenvahvistamiseen? • Keiden tekemänä (ja missä) talousosaamisenvahvistaminen ontavoitteiden kannalta tehokkainta?