SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Suomen Pankki
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –
euroalue tarvitsee parempaa työn tuottavuutta
Euro & talous -tiedotustilaisuus
16.4.2024
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen kasvu voimistuu loppuvuonna ja v. 2025-26
– elleivät lähialueiden sodat suista kehitystä raiteiltaan
2
16.4.2024
80
85
90
95
100
105
110
115
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Euroalueen BKT
EKP:n maaliskuun 2020 ennuste
EKP:n maaliskuun 2024 ennuste
2019Q4 = 100
Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %.
Lähteet: Eurostat ja EKP. 35781@MMS(2007-)_LV
1,6
-6,2
5,9
0,5
3,4
0,6
1,5 1,6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kolme erää inflaatiota euroaikana – keskiarvo 2,1 %
• EKP:n inflaatiotavoite 2021–:
symmetrisesti 2 % keskipitkällä
aikavälillä.
• Ensimmäiset kymmenen vuotta (1999-
2009) inflaatio oli 2 prosentin
tuntumassa. Vrt. JC Trichet: ”Inflaatio
1,97%!”
• Finanssikriisistä pandemian alkuun
(2009-2021) inflaatio oli tavoitetta
merkittävästi hitaampaa.
• Vuoden 2022 alusta inflaatio on ollut
nopeaa kriisien aiheuttamien
tarjontasokkien vuoksi.
• Keskimäärin inflaatio on euroaikana
ollut 2,1%.
3
16.4.2024
2,1
2,2
1,2
6,6
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Inflaatio vuodesta 1999 vuosina 1999-2008
vuosina 2009-2021 vuodesta 2022
Lähde: Bloomberg.
Prosenttia
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan strategiarevisiossa 2020-21 EKP
uudisti inflaatiotavoitteensa symmetriseksi
• Vanha inflaatiotavoite ”alle mutta lähellä 2
prosenttia” tulkittiin usein katoksi, ylärajaksi
• EKP:n nykyinen inflaatiotavoite on
symmetrisesti 2 prosenttia keskipitkällä
aikavälillä
• Sekä tavoitetta hitaampaa että nopeampaa
inflaatiota pidetään yhtä kielteisenä
• Nykyisen strategian mukaan inflaatio voi
tilapäisesti nousta yli 2 prosentin
• Inflaatio on ollut liian nopeaa sekä vanhan
että nykyisen tavoitteen näkökulmasta
16.42024 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen inflaation hidastuminen on jatkunut
kireän rahapolitiikan tukemana
5
16.4.2024
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan kiristäminen on palauttanut
euroalueen inflaatio-odotukset 2 % ankkuriin
16.4.2024 6
• Inflaatio-odotukset euro-
alueen keskipitkän aikavälin
inflaatiosta tukevasti lähellä
EKP:n 2 prosentin tavoitetta.
• Rahapolitiikan kiristyminen
on ankkuroinut inflaatio-
odotuksia.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen palkkojen kehitys tasaantumassa
16.4.2024 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaation jatkaessa hidastumistaan voidaan
rahapolitiikan jarrua keventää kesän korvilla
• EKP:n neuvosto päätti 11.4.24 jättää ohjauskorot ennalleen
• Ohjauskorot nyt tasolla, joka edistää tuntuvasti inflaation hidastumista
• Jos EKP:n neuvosto on kesäkuussa vakuuttunut siitä, että inflaatio lähenee
tavoitetta kestävästi, voimme alkaa laskea korkoja. Perustuen arvioon:
• inflaationäkymistä,
• pohjainflaation kehityksestä ja
• rahapolitiikan välittymisen voimakkuudesta
• EKP:n neuvosto määrittää rahapolitiikan virityksen joka tapauksessa
edelleen tuoreimpien tietojen perusteella ja kokouskohtaisesti
• EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan
16.4.2024 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen kasvuanalyysi: pandemian jälkeinen
talouskasvu tullut pääosin julkisesta kulutuksesta
16.4.2024 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen murheenkryyninä heikko tuottavuuskehitys:
Yhdysvaltojen vauhdista on jääty selvästi jälkeen
16.4.2024 10
• Takamatkalla
TKI-investoinneissa
• Isojen alustatalouden
teknologiayritysten puute
• Ohuet ja eriytyneet
pääomamarkkinat
• Julkisten tukien
kohdentuminen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Päätelmiä
• Euroalueen kasvun ennustetaan elpyvän alkuun hitaasti, mutta kasvu nopeutuu
vuoden loppua kohden reaalitulojen kasvun ja viennin elpymisen ansiosta.
• Rahapolitiikan nykyistä rajoittavuutta voidaan vähentää, jos EKP:n neuvosto on
vakuuttunut inflaation kestävästä hidastumisesta kohti tavoitetta.
• Euroalueella inflaation kiihtyminen vuodesta 2021 lähtien seurasi ennen kaikkea
energian ja ruoan hintasokeista sekä muista tarjontasokeista.
• Inflaatio on vakautumassa 2 prosentin tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä. Myös
palkkojen kehitys on maltillistumassa, vaikka työmarkkinat pysyvät kireänä.
• Rahapolitiikan toimet onnistuneet ankkuroimaan inflaatio-odotuksia ja vähentäneet
hintapalkkakierteen riskiä.
• Euroalueen talous kaipaa investointeja, innovaatioita ja parempaa työn tuottavuutta.
16.4.2024 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
16.4.2024 12
Kiitos!

More Related Content

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue tarvitsee parempaa työn tuottavuutta, 16.4.2024

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassaPääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...Suomen Pankki
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Suomen Pankki
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Suomen Pankki
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue tarvitsee parempaa työn tuottavuutta, 16.4.2024 (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassaPääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouspolitiikan johtaminen jatkuvien kriisien maailmassa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...
 
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
 
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
 
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
Erkki Liikanen: Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 - Euro & talous 2015
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
 
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikkaAjankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
Ajankohtainen taloustilanne ja rahapolitiikka
 

More from Suomen Pankki

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintSuomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusSuomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economySuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
 

Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue tarvitsee parempaa työn tuottavuutta, 16.4.2024

 • 1. Suomen Pankki | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella – euroalue tarvitsee parempaa työn tuottavuutta Euro & talous -tiedotustilaisuus 16.4.2024 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen kasvu voimistuu loppuvuonna ja v. 2025-26 – elleivät lähialueiden sodat suista kehitystä raiteiltaan 2 16.4.2024 80 85 90 95 100 105 110 115 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun 2020 ennuste EKP:n maaliskuun 2024 ennuste 2019Q4 = 100 Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %. Lähteet: Eurostat ja EKP. 35781@MMS(2007-)_LV 1,6 -6,2 5,9 0,5 3,4 0,6 1,5 1,6
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kolme erää inflaatiota euroaikana – keskiarvo 2,1 % • EKP:n inflaatiotavoite 2021–: symmetrisesti 2 % keskipitkällä aikavälillä. • Ensimmäiset kymmenen vuotta (1999- 2009) inflaatio oli 2 prosentin tuntumassa. Vrt. JC Trichet: ”Inflaatio 1,97%!” • Finanssikriisistä pandemian alkuun (2009-2021) inflaatio oli tavoitetta merkittävästi hitaampaa. • Vuoden 2022 alusta inflaatio on ollut nopeaa kriisien aiheuttamien tarjontasokkien vuoksi. • Keskimäärin inflaatio on euroaikana ollut 2,1%. 3 16.4.2024 2,1 2,2 1,2 6,6 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Inflaatio vuodesta 1999 vuosina 1999-2008 vuosina 2009-2021 vuodesta 2022 Lähde: Bloomberg. Prosenttia
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan strategiarevisiossa 2020-21 EKP uudisti inflaatiotavoitteensa symmetriseksi • Vanha inflaatiotavoite ”alle mutta lähellä 2 prosenttia” tulkittiin usein katoksi, ylärajaksi • EKP:n nykyinen inflaatiotavoite on symmetrisesti 2 prosenttia keskipitkällä aikavälillä • Sekä tavoitetta hitaampaa että nopeampaa inflaatiota pidetään yhtä kielteisenä • Nykyisen strategian mukaan inflaatio voi tilapäisesti nousta yli 2 prosentin • Inflaatio on ollut liian nopeaa sekä vanhan että nykyisen tavoitteen näkökulmasta 16.42024 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaation hidastuminen on jatkunut kireän rahapolitiikan tukemana 5 16.4.2024
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan kiristäminen on palauttanut euroalueen inflaatio-odotukset 2 % ankkuriin 16.4.2024 6 • Inflaatio-odotukset euro- alueen keskipitkän aikavälin inflaatiosta tukevasti lähellä EKP:n 2 prosentin tavoitetta. • Rahapolitiikan kiristyminen on ankkuroinut inflaatio- odotuksia.
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen palkkojen kehitys tasaantumassa 16.4.2024 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaation jatkaessa hidastumistaan voidaan rahapolitiikan jarrua keventää kesän korvilla • EKP:n neuvosto päätti 11.4.24 jättää ohjauskorot ennalleen • Ohjauskorot nyt tasolla, joka edistää tuntuvasti inflaation hidastumista • Jos EKP:n neuvosto on kesäkuussa vakuuttunut siitä, että inflaatio lähenee tavoitetta kestävästi, voimme alkaa laskea korkoja. Perustuen arvioon: • inflaationäkymistä, • pohjainflaation kehityksestä ja • rahapolitiikan välittymisen voimakkuudesta • EKP:n neuvosto määrittää rahapolitiikan virityksen joka tapauksessa edelleen tuoreimpien tietojen perusteella ja kokouskohtaisesti • EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan 16.4.2024 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen kasvuanalyysi: pandemian jälkeinen talouskasvu tullut pääosin julkisesta kulutuksesta 16.4.2024 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen murheenkryyninä heikko tuottavuuskehitys: Yhdysvaltojen vauhdista on jääty selvästi jälkeen 16.4.2024 10 • Takamatkalla TKI-investoinneissa • Isojen alustatalouden teknologiayritysten puute • Ohuet ja eriytyneet pääomamarkkinat • Julkisten tukien kohdentuminen
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Päätelmiä • Euroalueen kasvun ennustetaan elpyvän alkuun hitaasti, mutta kasvu nopeutuu vuoden loppua kohden reaalitulojen kasvun ja viennin elpymisen ansiosta. • Rahapolitiikan nykyistä rajoittavuutta voidaan vähentää, jos EKP:n neuvosto on vakuuttunut inflaation kestävästä hidastumisesta kohti tavoitetta. • Euroalueella inflaation kiihtyminen vuodesta 2021 lähtien seurasi ennen kaikkea energian ja ruoan hintasokeista sekä muista tarjontasokeista. • Inflaatio on vakautumassa 2 prosentin tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä. Myös palkkojen kehitys on maltillistumassa, vaikka työmarkkinat pysyvät kireänä. • Rahapolitiikan toimet onnistuneet ankkuroimaan inflaatio-odotuksia ja vähentäneet hintapalkkakierteen riskiä. • Euroalueen talous kaipaa investointeja, innovaatioita ja parempaa työn tuottavuutta. 16.4.2024 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 16.4.2024 12 Kiitos!