SlideShare a Scribd company logo
Suomen Pankki
Miten Suomi pärjää
geopolitiikan kovassa maailmassa?
Sidosryhmätilaisuus
Suomen Pankki 21.4.2023
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Geopolitiikka varjostaa talouden kehitystä
21.4.2023
Eurooppa
• Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa
• Elinkustannuskriisi ja inflaation hallinta
• Energiatalouden vihreä siirtymä vauhdittuu
Globaalit ongelmat
• Pankkimaailman turbulenssi
• Globalisaatio peruutusvaihteella?
• Ilmastotavoitteet etääntyvät: +2,5C uralla?
Aasia
• Kiinan koronasulkujen
purku tukee kasvua
• Intia on nyt maailman
väkirikkain ja nopeimmin
kasvava G20-valtio
• Käynnissä Aasian
vuosisata – vai kaatuuko
se suurvaltakonfliktiin
Etelä-Kiinan merellä?
Yhdysvallat
• Inflaatio / taantuma?
• Demokratian tila ja
2024 presidentinvaalit
• Pitääkö tuki Ukrainalle?
• Milloin ja miten Kiina uhkaa
Taiwania?
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kriisinkestävyys korostuu EU:ssa ja Suomessa
• Suomen turvallisuus: Nato-jäsenyys
ja kansallinen puolustuskyky
• Euroopan ja Suomen kykyä
kestävään kasvuun on vahvistettava
– energiatalouden vihreä siirtymä,
keskustelu teollisuuspolitiikasta
• EU antaa Suomelle vahvan
selkänojan kauppa- ja
teknologiapolitiikassa
• Ilmastonmuutos on globaali haaste
– vaatii globaalia yhteistyötä
3
21.4.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kansallista varautumista Suomessa on vahvistettu
luomalla päivittäismaksamisen varajärjestelmä
• Suomalaisten päivittäisen maksamisen kannalta kriittiset järjestelmät ja
palvelut sijaitsevat pääosin ulkomailla – tietoliikenneyhteydet haavoittuvia
• VM:n ja SP:n johdolla laadittiin lakiesitys, jonka Eduskunta hyväksyi 11.7.2022
• Siihen nojautuen viranomaiset perustivat kesällä 2022 varajärjestelyn, jolla
päivittäismaksaminen pyritään turvamaan vakavissa häiriötilanteissa:
1. RVV: huoltovarmuustili
2. SP: pankkien välisen maksamisen varajärjestelmä
• Ratkaisun ydin: jos pankki kärsisi pitkäaikaisesta ja vakavasta
toimintahäiriöstä, sen asiakkaiden tili- ja korttipalvelut voitaisiin hoitaa
varajärjestelmäksi perustetun huoltovarmuustilin avulla ja kautta
21.4.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu
finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin
21.4.2023 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen julkinen velkasuhde on 15 vuodessa
kaksinkertaistunut ja kasvusuunta on huolestuttava
• Suomen julkisen talouden velkasuhde
on 15 vuodessa kaksinkertaistunut,
Ruotsin ja Tanskan on pysynyt 40 %
tuntumassa
• Julkisen talouden kestävyys ei vain
”yksi tavoite muiden joukossa”, vaan
välttämätön edellytys yhteiskunnan
luotettavalle toiminnalle ja
pitkäjänteiselle kehittämiselle
21.4.2023
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2005 2010 2015 2020
Tanska Suomi Ruotsi
%
Lähde: Euroopan komissio, Autumn 2022 Economic Forecast.
Velka suhteessa BKT:hen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen inflaatio pysytteli keskimäärin
1,3 prosentin tasolla ajanjaksolla 2011 – 2021
21.4.2023 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen inflaatio kiihtyi rajusti
vuoden 2021 lopulla
-2
0
2
4
6
8
10
12
2020 2021 2022 2023
YKHI Pohjainflaatio*
Inflaatio ja pohjainflaatio euroalueella, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
* YKHI pl. energia, ruoka-, alkoholi- ja tupakkatuotteet.
Lähde: Eurostat. 32426@YKHI
21.4.2023 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio on yhä liian nopeaa euroalueella
21.4.2023
2,9
2,1
5,3
2,5
2,2
4,6
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia)
Jalostetut elintarvikkeet Energia
Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä
Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste
Pohjainflaatio, EKP:n ennuste
Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, %
Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n koronnostot ja markkinoiden hinnoittelema
tuleva korkotaso
21.4.2023 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Lyhyen aikavälin mallit ennakoivat Suomeen vaisua
talouskehitystä – luottamus talouden kehitykseen heikko
• Kuluttajien luottamus talouden
kehitykseen on edelleen vaimea.
• Teollisuusyritykset arvioivat
tilauskannan heikentyneen ja
tuotanto-odotukset ovat vaisut,
mikä painoi luottamusta.
• Palveluiden, rakentamisen ja
vähittäiskaupan luottamusluvut
vahvistuivat maaliskuussa
21.4.2023
-40
-30
-20
-10
0
10
20
60
70
80
90
100
110
120
2017 2019 2021 2023
Teollisuus Palvelualat
Vähittäiskauppa Rakentaminen
Kuluttajat Koko talouden luottamus* (vasen)
Indeksi (2000–2022 = 100)
Lähde: Tilastokeskus, EK ja Suomen Pankin laskelma.
*Koko talouden luottamus vastaa Euroopan komission ESI:ä mutta on laskettu Suomen Pankin
kausitasaamasta TK:n kuluttajaluottamussarjasta ja EK:n sarjoista.
© Suomen Pankki
30384@Indikaattorihajotelma
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työllisyys on pysynyt hyvänä, joskin kehitys on
tasaantunut talven aikana
21.4.2023 12
• Työllisyys on pysynyt hyvänä
lisääntyneen työmarkkinoille
osallistumisen ansiosta.
• 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen
trendi oli helmikuussa 78,5 %.
• 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen
trendi oli helmikuussa 74,0 %
• Virtoihin perustuva
työttömyysennustemalli ennakoi
työttömyysasteen pysyvän alle 7
prosentissa lähineljänneksinä.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työtunnit työntekijää kohti vähenevät, työllisyysasteen nousu
ei ole riittänyt parantamaan taloudellista huoltosuhdetta
Viikottaiset työtunnit työntekijää kohti 1997-2022 Työllisyysaste osuutena 15-74 ja yli 15-vuotiaasta
väestöstä
21.4.2023 13
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Syytä ryhtyä toimiin Suomen talouden
pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi
Kahden kärjen taktiikka:
1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti
• Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen
• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen
• Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto on saatava sujuvammaksi!
2. Julkisen talouden kestävyys turvattava
• Paluu menosääntöihin
• VM:n meno- ja verokartoitus: tietopohjaa tuleville päätöksille
• Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma
21.4.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pitkän aikavälin kasvun edellytyksistä
pitää huolehtia
• Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen rajoittavat
osaavan työpanoksen saantia ja heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia.
• Samalla myös investoinnit tuotannolliseen pääomaan, tutkimukseen ja
kehitykseen ovat vaarassa vähentyä.
• Korkeakoulut avainasemassa, koska tuottavat paitsi inhimillistä pääomaa, myös
tutkimusta ja innovaatioita.
• Tärkeät tavoitteet:
• Vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.
• Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat työllistyvät Suomessa.
21.4.2023 15
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen työikäinen väestö supistuu
21.4.2023 16
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Maltillinen lisäys työperäiseen maahanmuuttoon
parantaa työllisyysastetta pitkällä aikavälillä
21.4.2023 17
• Maltillinen työperäisen
maahanmuuton lisäys verrattuna
TK:n väestöennusteen
oletukseen (15 000 vuodessa)
parantaa työllisyysastetta.
• Osa vaikutuksesta tulee
maahanmuuttajien lasten kautta.
• Vuosien 2021 ja 2022
nettomaahanmuuton lisäys
viittaa siihen, että skenaario on
mahdollinen.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Suomen kansainvälinen toimintaympäristö on nyt yhtä
kovassa murroksessa kuin 1990-luvun alussa, sekä talouden
että turvallisuuden osalta. Mutta nyt peruutusvaihteella.
• 1990-luvun lamasta Suomi nousi tukeutumalla tutkimukseen
ja koulutukseen, osaamiseen ja yrittäjyyteen – kilpailukyky
korjattiin, julkinen talous tasapainotettiin.
• Suomella on nytkin kaikki edellytykset olla paitsi
selviytyjä- myös menestyjäkansa.
• Se edellyttää Suomelta uudistumiskykyä – sitä soisi löytyvän.
21.4.2023 18
suomenpankki.fi
Kiitos!

More Related Content

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Lauri Kajanoja
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Suomen Pankki
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki
 
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Lauri Kajanoja
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki
 

Similar to Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
 
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
 
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 

Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

 • 1. Suomen Pankki Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? Sidosryhmätilaisuus Suomen Pankki 21.4.2023 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Geopolitiikka varjostaa talouden kehitystä 21.4.2023 Eurooppa • Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa • Elinkustannuskriisi ja inflaation hallinta • Energiatalouden vihreä siirtymä vauhdittuu Globaalit ongelmat • Pankkimaailman turbulenssi • Globalisaatio peruutusvaihteella? • Ilmastotavoitteet etääntyvät: +2,5C uralla? Aasia • Kiinan koronasulkujen purku tukee kasvua • Intia on nyt maailman väkirikkain ja nopeimmin kasvava G20-valtio • Käynnissä Aasian vuosisata – vai kaatuuko se suurvaltakonfliktiin Etelä-Kiinan merellä? Yhdysvallat • Inflaatio / taantuma? • Demokratian tila ja 2024 presidentinvaalit • Pitääkö tuki Ukrainalle? • Milloin ja miten Kiina uhkaa Taiwania?
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kriisinkestävyys korostuu EU:ssa ja Suomessa • Suomen turvallisuus: Nato-jäsenyys ja kansallinen puolustuskyky • Euroopan ja Suomen kykyä kestävään kasvuun on vahvistettava – energiatalouden vihreä siirtymä, keskustelu teollisuuspolitiikasta • EU antaa Suomelle vahvan selkänojan kauppa- ja teknologiapolitiikassa • Ilmastonmuutos on globaali haaste – vaatii globaalia yhteistyötä 3 21.4.2023
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kansallista varautumista Suomessa on vahvistettu luomalla päivittäismaksamisen varajärjestelmä • Suomalaisten päivittäisen maksamisen kannalta kriittiset järjestelmät ja palvelut sijaitsevat pääosin ulkomailla – tietoliikenneyhteydet haavoittuvia • VM:n ja SP:n johdolla laadittiin lakiesitys, jonka Eduskunta hyväksyi 11.7.2022 • Siihen nojautuen viranomaiset perustivat kesällä 2022 varajärjestelyn, jolla päivittäismaksaminen pyritään turvamaan vakavissa häiriötilanteissa: 1. RVV: huoltovarmuustili 2. SP: pankkien välisen maksamisen varajärjestelmä • Ratkaisun ydin: jos pankki kärsisi pitkäaikaisesta ja vakavasta toimintahäiriöstä, sen asiakkaiden tili- ja korttipalvelut voitaisiin hoitaa varajärjestelmäksi perustetun huoltovarmuustilin avulla ja kautta 21.4.2023
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin 21.4.2023 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen julkinen velkasuhde on 15 vuodessa kaksinkertaistunut ja kasvusuunta on huolestuttava • Suomen julkisen talouden velkasuhde on 15 vuodessa kaksinkertaistunut, Ruotsin ja Tanskan on pysynyt 40 % tuntumassa • Julkisen talouden kestävyys ei vain ”yksi tavoite muiden joukossa”, vaan välttämätön edellytys yhteiskunnan luotettavalle toiminnalle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle 21.4.2023 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 2005 2010 2015 2020 Tanska Suomi Ruotsi % Lähde: Euroopan komissio, Autumn 2022 Economic Forecast. Velka suhteessa BKT:hen
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio pysytteli keskimäärin 1,3 prosentin tasolla ajanjaksolla 2011 – 2021 21.4.2023 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio kiihtyi rajusti vuoden 2021 lopulla -2 0 2 4 6 8 10 12 2020 2021 2022 2023 YKHI Pohjainflaatio* Inflaatio ja pohjainflaatio euroalueella, prosenttimuutos edellisestä vuodesta * YKHI pl. energia, ruoka-, alkoholi- ja tupakkatuotteet. Lähde: Eurostat. 32426@YKHI 21.4.2023 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio on yhä liian nopeaa euroalueella 21.4.2023 2,9 2,1 5,3 2,5 2,2 4,6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n koronnostot ja markkinoiden hinnoittelema tuleva korkotaso 21.4.2023 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Lyhyen aikavälin mallit ennakoivat Suomeen vaisua talouskehitystä – luottamus talouden kehitykseen heikko • Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on edelleen vaimea. • Teollisuusyritykset arvioivat tilauskannan heikentyneen ja tuotanto-odotukset ovat vaisut, mikä painoi luottamusta. • Palveluiden, rakentamisen ja vähittäiskaupan luottamusluvut vahvistuivat maaliskuussa 21.4.2023 -40 -30 -20 -10 0 10 20 60 70 80 90 100 110 120 2017 2019 2021 2023 Teollisuus Palvelualat Vähittäiskauppa Rakentaminen Kuluttajat Koko talouden luottamus* (vasen) Indeksi (2000–2022 = 100) Lähde: Tilastokeskus, EK ja Suomen Pankin laskelma. *Koko talouden luottamus vastaa Euroopan komission ESI:ä mutta on laskettu Suomen Pankin kausitasaamasta TK:n kuluttajaluottamussarjasta ja EK:n sarjoista. © Suomen Pankki 30384@Indikaattorihajotelma
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työllisyys on pysynyt hyvänä, joskin kehitys on tasaantunut talven aikana 21.4.2023 12 • Työllisyys on pysynyt hyvänä lisääntyneen työmarkkinoille osallistumisen ansiosta. • 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli helmikuussa 78,5 %. • 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli helmikuussa 74,0 % • Virtoihin perustuva työttömyysennustemalli ennakoi työttömyysasteen pysyvän alle 7 prosentissa lähineljänneksinä.
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työtunnit työntekijää kohti vähenevät, työllisyysasteen nousu ei ole riittänyt parantamaan taloudellista huoltosuhdetta Viikottaiset työtunnit työntekijää kohti 1997-2022 Työllisyysaste osuutena 15-74 ja yli 15-vuotiaasta väestöstä 21.4.2023 13
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Syytä ryhtyä toimiin Suomen talouden pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi Kahden kärjen taktiikka: 1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti • Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen • Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto on saatava sujuvammaksi! 2. Julkisen talouden kestävyys turvattava • Paluu menosääntöihin • VM:n meno- ja verokartoitus: tietopohjaa tuleville päätöksille • Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma 21.4.2023
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pitkän aikavälin kasvun edellytyksistä pitää huolehtia • Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen rajoittavat osaavan työpanoksen saantia ja heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia. • Samalla myös investoinnit tuotannolliseen pääomaan, tutkimukseen ja kehitykseen ovat vaarassa vähentyä. • Korkeakoulut avainasemassa, koska tuottavat paitsi inhimillistä pääomaa, myös tutkimusta ja innovaatioita. • Tärkeät tavoitteet: • Vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. • Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat työllistyvät Suomessa. 21.4.2023 15
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen työikäinen väestö supistuu 21.4.2023 16
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Maltillinen lisäys työperäiseen maahanmuuttoon parantaa työllisyysastetta pitkällä aikavälillä 21.4.2023 17 • Maltillinen työperäisen maahanmuuton lisäys verrattuna TK:n väestöennusteen oletukseen (15 000 vuodessa) parantaa työllisyysastetta. • Osa vaikutuksesta tulee maahanmuuttajien lasten kautta. • Vuosien 2021 ja 2022 nettomaahanmuuton lisäys viittaa siihen, että skenaario on mahdollinen.
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Suomen kansainvälinen toimintaympäristö on nyt yhtä kovassa murroksessa kuin 1990-luvun alussa, sekä talouden että turvallisuuden osalta. Mutta nyt peruutusvaihteella. • 1990-luvun lamasta Suomi nousi tukeutumalla tutkimukseen ja koulutukseen, osaamiseen ja yrittäjyyteen – kilpailukyky korjattiin, julkinen talous tasapainotettiin. • Suomella on nytkin kaikki edellytykset olla paitsi selviytyjä- myös menestyjäkansa. • Se edellyttää Suomelta uudistumiskykyä – sitä soisi löytyvän. 21.4.2023 18