SlideShare a Scribd company logo
Strategické využití AI
ve výkonnostním
marketingu
Zdeněk Pešička
Cílové skupiny
Category Entry
Poins
Překážky Cílení
Analýza
konkurence
Rozhodovací
kritéria
Reportování
Reklamní
texty
Proti jaké konkurenci
stojíme?
Analýza konkurence
Poznání
konkurence
Analýza
reklam
konkurence
Sledování
reklam
konkurence
Struktura promptů
Kontext
Cíl
Formát a délka
Obsah
Role
Zadání
Komu reklamy zobrazovat?
AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním marketingu
Poznání cílové skupiny
Prompt
– I am preparing an advertising
campaign in Google Ads, Bing,
Sklik and Facebook for an e-
shop that sells LED strips.
– I want to know which target
groups the offer is relevant for.
– As an experienced marketer.
– Create the 5 most attractive
segments of potential
customers interested in LED
strips.
– Home Improvement Enthusiasts
– Tech and Gadget Lovers
– Event Planners
– Business Owners
– Gamers and Streamers
Výstup
Category Entry Points
Zdroj: Category Entry Points In A B2B World
Prompt
– Category Entry Points (CEPs) are the cues that
category buyers use to access their memories
when faced with a buying situation.
– I want to know what are the CEPs in the LED tape
segment for gamers and streamers and I want to
use this output to create personalized advertising
messages.
– As a professional marketing scientist.
– Use a diagram of the Ws: how feeling - emotions,
why - motives and benefits, when - timing issues,
while - co-activities, where - location, with or
whom - other people, with what - co-
purchased/consumed categories.
– Identify the CEPs.
– How (Emotions): Immersion, competitiveness,
pride (in personalized setups)
– Why (Motives & Benefits): Superior game
performance (through mood setting), social
media sharing (setup aesthetics), viewer
engagement (stream appeal)
– When (Timing issues): New game release,
seasonal (holiday) gaming, streaming milestones
(subscriber counts)
– While (Co-activities): Multiplayer gaming,
eSports participation, video editing
– Where (Location): Multi-screen setups, game-
themed rooms, shared gaming spaces (like
gaming houses)
– With Whom (Other People): Team gaming
sessions, online tournaments, with viewers/fans
during live streams
– With What (Co-Purchased/Consumed
Categories): Game-specific merchandise, high-
end audio equipment, streaming software
subscriptions.
Výstup
Emoce
- ponoření se do hry
- soutěživost
- hrdost
(na individuální
nastavení)
Motivy a přínosy
- vynikající herní
výkon (díky
navození nálady)
- sdílení na sociálních
sítích (estetika
nastavení)
- atraktivita streamu
Společné aktivity
- hraní her pro více
hráčů
- účast v eSportu
- editování videí
Zjednodušený výstup
Překážky bránící nákupu
Prompt
– I am preparing an advertising
campaign in Google Ads, Bing, Sklik
and Facebook for an e-shop that
sells LED strips.
– I'm interested in what obstacles
people who are interested in
putting an LED strip in their home
have to overcome.
– I would like to use this in
a communication strategy for
advertising campaigns.
– You're an experienced marketing
scientist.
– What are some of the obstacles?
– Technical Knowledge
– Product Quality Concerns
– Cost
– Integration with Existing Systems
– Aesthetic Fit
– Energy Consumption
Výstup
Rozhodovací kritéria
vedoucí k nákupu
Prompt
– Define the decision criteria
by which people decide to
buy an LED strip.
Výstup
– Quality
– Brightness and Color Options
– Energy Efficiency
– Price
– Ease of Installation
– Integration with Existing
Systems
– Brand Reputation
– Reviews and Ratings
Jak reklamy cílit?
Cílení na Facebooku
Prompt
– I am preparing a Facebook
advertising campaign for an eshop
that sells LED strips.
– The goal is to define interests that I
can target on Facebook.
– I will only provide the names of the
interests that are available.
– You are a senior social ads
specialist.
– The target audience is gamers and
streamers.
– What are the 8 most relevant
interests you recommend
targeting?
– "Video Games"
– "Esports"
– "Twitch.tv"
– "YouTube Gaming"
– "PC Gaming"
– "Steam (software)"
– "Discord (software)"
– "Facebook Gaming"
Výstup
Cílení na Googlu
Prompt
– I am preparing a Google Ads
campaign for an eshop that
sells LED strips.
– The goal is to define interests
that I can target on Google.
– I only provide the names of the
interests that are available.
– You are a senior PPC
specialist.
– The target audience is gamers
and streamers.
– What are the 8 most relevant
interests you recommend
targeting?
– "Video Games"
– "Game Systems & Consoles"
– "Action & Adventure Games"
– "Strategy Games"
– "Shooter Games"
– "Multiplayer Online Games"
– "eSports and Competitive
Gaming"
– "Live Streaming"
Výstup
Cílení na Skliku
Sklik
Klíčová slova
Klíčová slova
Jak reklamy vytvořit?
Struktura tvorby reklamních textů
Cílová skupina 3
CEP A
Cílová skupina 2
Cílová skupina 1
CEP B CEP C CEP D CEP E CEP F
Personalizované reklamní sdělení
Reklamní texty
pro Facebook
“
– Připravuji reklamní texty na Facebook pro eshop,
který prodává LED pásky.
– Cílem je vytvořit poutavý popisek, který
potenciálního zákazníka přesvědčí k nákupu.
– Začni jednoduchým claimem. Maximální počet
znaků je 150. Do závorky po každé uveď počet znaků.
– Jsi seniorní copywriter se specializací a pokročilou
zkušeností tvorby reklamních textů na Facebook.
– Cílovou skupinou jsou hráči a streameři. Drž se insightu
navození nálady pro dosahování vynikajících herních
výkonů. Také zmiň jednoduchou instalaci.
– Obsah doplň vhodnými emoji.
– Vytvoř mi 3 varianty textů a ke každé přidej
ještě jednu, vhodnou pro A/B test.
Výstup
Reklamní texty
pro Google
“
– Připravuji reklamní texty do Google Ads pro eshop,
který prodává LED pásky.
– Cílem je vytvořit poutavý popis, který potenciálního
zákazníka přesvědčí k nákupu.
– Maximální počet znaků v nadpisech je 30 a maximální počet znaků
v popisech je 90. Jako znak se započítávají všechny znaky, včetně
mezer. Do závorky po každé uveď počet znaků.
– Jsi seniorní copywriter se specializací a pokročilou zkušeností
tvorby reklamních textů pro Google Ads.
– Cílovou skupinou jsou hráči a streameři. Drž se insightu
navození nálady pro dosahování vynikajících herních výkonů.
Také zmiň jednoduchou instalaci.
– Vytvoř mi 15 variant nadpisů a 5 variant popisů.
Výstup
Jak to celé reportovat?
“
Výstup
Performance of each campaign:
– The "AV-PMAX: Performance Max" campaign on Google saw a decrease in users and sessions
from April to May but the number of conversions significantly increased and total revenue rose
sharply. This indicates the campaign became more efficient at converting users into customers
despite having a smaller audience.
– The "A-DIS: Obsahovka" campaign on Seznam also saw a slight decrease in users and sessions,
but similar to the Google campaign, there was a significant increase in total revenue with
conversions remaining constant. This indicates that the campaign's users were more valuable in
May than in April.
– The "V-DRMK: Remarketing" campaign on Facebook had a slight increase in users and engaged
sessions, but conversions decreased and total revenue dropped significantly. This suggests the
campaign was less effective at turning users into customers in May.
– The "AV-SEA DSA - Hagakure" campaign on Bing experienced a sharp drop in users, sessions,
and total revenue. The number of conversions remained constant, but the decreased user base
suggests the campaign was less effective overall in May compared to April.
Výstup
Adjustments for improving campaign performance:
– For the "AV-PMAX: Performance Max" campaign on Google, despite the increase in conversions
and revenue, it's worth investigating why there was a drop in users and sessions. This could be
due to changes in ad targeting or the competitive landscape. Adjustments could be made to
increase reach and improve visibility, without compromising the newfound efficiency in
conversions.
– For the "A-DIS: Obsahovka" campaign on Seznam, it would be beneficial to focus on increasing
user engagement and sessions while maintaining the high conversion value. This could involve
refining the ad content or investing more in audience targeting.
– For the "V-DRMK: Remarketing" campaign on Facebook, strategies should be evaluated to
improve conversions and revenue. This could include optimizing the remarketing list, adjusting
ad content to be more compelling, or increasing ad spend if the campaign is limited by budget.
– For the "AV-SEA DSA - Hagakure" campaign on Bing, it's crucial to investigate the significant
drop in users and sessions. This could be due to issues with ad delivery or targeting. Measures
should be taken to increase the visibility and reach of the campaign.
Výstup
General trends:
– Overall, while total users and sessions have decreased for all campaigns except
the one on Facebook, conversion numbers have largely been stable or improving.
This suggests that the campaigns are reaching a more targeted, engaged audience
that is more likely to convert.
– Total revenue has increased significantly for Google and Seznam campaigns,
remained stable for the Bing campaign, and decreased for the Facebook campaign.
This indicates that the Google and Seznam campaigns have become more efficient
at generating revenue, while there might be issues with the Facebook and Bing
campaigns that need addressing.
Zhodnocení
Cílové skupiny
Category Entry
Poins
Překážky Cílení
Analýza
konkurence
Rozhodovací
kritéria
Reportování
Reklamní
texty
Zdeněk Pešička
PA Specialist & AI Ambasador
+420 606 138 645
zdenek.pesicka@taste.cz

More Related Content

What's hot

AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
Taste
 
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
Jiří Schaffer
 
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
Taste
 
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
Taste
 
PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?
PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?
PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?
Taste
 
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...
Taste
 
SEO Restart 2023: Milan Zeman - SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným do...
SEO Restart 2023: Milan Zeman - SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným do...SEO Restart 2023: Milan Zeman - SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným do...
SEO Restart 2023: Milan Zeman - SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným do...
Taste
 
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
Taste
 
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
Taste
 
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitouPPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
Taste
 
AI Restart 2023: Emailing pro malé a střední firmy
AI Restart 2023: Emailing pro malé a střední firmyAI Restart 2023: Emailing pro malé a střední firmy
AI Restart 2023: Emailing pro malé a střední firmy
Nytra Digital - digitální agentura
 
SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...
SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...
SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...
Taste
 
SEO Restart 2023: Zdeněk Dvořák aka Linki - Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s...
SEO Restart 2023: Zdeněk Dvořák aka Linki - Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s...SEO Restart 2023: Zdeněk Dvořák aka Linki - Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s...
SEO Restart 2023: Zdeněk Dvořák aka Linki - Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s...
Taste
 
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
Taste
 
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské webySEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
Taste
 
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
Taste
 
Prezentace 13. PPC camp - GA4 tipy a triky pro PPCčkaře
Prezentace 13. PPC camp - GA4 tipy a triky pro PPCčkařePrezentace 13. PPC camp - GA4 tipy a triky pro PPCčkaře
Prezentace 13. PPC camp - GA4 tipy a triky pro PPCčkaře
Michal Blažek
 
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebePPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
Taste
 
SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...
SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...
SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...
Taste
 
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
Taste
 

What's hot (20)

AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
 
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
 
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
SEO Restart 2023: Vojtěch Fiala - Praktické využití AI v SEO pro začátečníky ...
 
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
 
PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?
PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?
PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?
 
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...
 
SEO Restart 2023: Milan Zeman - SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným do...
SEO Restart 2023: Milan Zeman - SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným do...SEO Restart 2023: Milan Zeman - SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným do...
SEO Restart 2023: Milan Zeman - SEO 3× jinak: 3 případové studie s reálným do...
 
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
 
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
 
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitouPPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
 
AI Restart 2023: Emailing pro malé a střední firmy
AI Restart 2023: Emailing pro malé a střední firmyAI Restart 2023: Emailing pro malé a střední firmy
AI Restart 2023: Emailing pro malé a střední firmy
 
SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...
SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...
SEO Restart 2023: Richard Klačko - Srovnáno - mají nástroje správná data o hl...
 
SEO Restart 2023: Zdeněk Dvořák aka Linki - Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s...
SEO Restart 2023: Zdeněk Dvořák aka Linki - Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s...SEO Restart 2023: Zdeněk Dvořák aka Linki - Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s...
SEO Restart 2023: Zdeněk Dvořák aka Linki - Slabiny Ahrefs. Jaké jsou? A co s...
 
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
SEO Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Quo vadis SEO?
 
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské webySEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
 
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
 
Prezentace 13. PPC camp - GA4 tipy a triky pro PPCčkaře
Prezentace 13. PPC camp - GA4 tipy a triky pro PPCčkařePrezentace 13. PPC camp - GA4 tipy a triky pro PPCčkaře
Prezentace 13. PPC camp - GA4 tipy a triky pro PPCčkaře
 
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebePPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
 
SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...
SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...
SEO Restart 2023: Lukáš Kostka - AI a R studio – optimalizace meta tagů na ,,...
 
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
 

Similar to AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním marketingu

Marketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchu
Marketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchuMarketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchu
Marketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchu
SOVA NET
 
Stradtegie cílení PPC kampaní
Stradtegie cílení PPC kampaníStradtegie cílení PPC kampaní
Stradtegie cílení PPC kampaní
Silvia Šestaková
 
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklamaČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
Sun Marketing
 
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
Taste
 
Synergie PPC a programatických kampaní
Synergie PPC a programatických kampaníSynergie PPC a programatických kampaní
Synergie PPC a programatických kampaní
Taste Medio
 
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015
Sun Marketing
 
Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018
Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018
Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018
Sun Marketing
 
Měření v sociálních sítích v teorii a praxi
Měření v sociálních sítích v teorii a praxiMěření v sociálních sítích v teorii a praxi
Měření v sociálních sítích v teorii a praxi
Josef Šlerka
 
Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017
Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017
Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017
Sun Marketing
 
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtůPetra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Taste Medio
 
Crimtan prezentace 2014
Crimtan prezentace 2014Crimtan prezentace 2014
Crimtan prezentace 2014
Pavel Pastor
 
Affiliate konference - Reklama na Facebooku výkonově
Affiliate konference - Reklama na Facebooku výkonověAffiliate konference - Reklama na Facebooku výkonově
Affiliate konference - Reklama na Facebooku výkonově
Sun Marketing
 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
H1.cz
 
Kam dospěla PPC reklama v roce 2015
Kam dospěla PPC reklama v roce 2015Kam dospěla PPC reklama v roce 2015
Kam dospěla PPC reklama v roce 2015
OnlineStars.cz
 
Úvod do marketingu
Úvod do marketinguÚvod do marketingu
Úvod do marketingu
Ladislav Kotík
 
Megatrendy webové analytiky
Megatrendy webové analytikyMegatrendy webové analytiky
Megatrendy webové analytiky
Akce Dobrého webu
 
Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)
Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)
Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)
Sun Marketing
 
Digisemestr - Pod pokličkou úspěšných kampaní Sun Marketingu - workshop 10. 1...
Digisemestr - Pod pokličkou úspěšných kampaní Sun Marketingu - workshop 10. 1...Digisemestr - Pod pokličkou úspěšných kampaní Sun Marketingu - workshop 10. 1...
Digisemestr - Pod pokličkou úspěšných kampaní Sun Marketingu - workshop 10. 1...
Sun Marketing
 
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopyMarketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Sun Marketing
 
Digisemestr - PPC na sociálních sítích - přednáška 24. 10. 2015
Digisemestr - PPC na sociálních sítích - přednáška 24. 10. 2015Digisemestr - PPC na sociálních sítích - přednáška 24. 10. 2015
Digisemestr - PPC na sociálních sítích - přednáška 24. 10. 2015
Sun Marketing
 

Similar to AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním marketingu (20)

Marketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchu
Marketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchuMarketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchu
Marketing pro e-shopy: Dobrá příprava – polovina úspěchu
 
Stradtegie cílení PPC kampaní
Stradtegie cílení PPC kampaníStradtegie cílení PPC kampaní
Stradtegie cílení PPC kampaní
 
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklamaČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
 
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
 
Synergie PPC a programatických kampaní
Synergie PPC a programatických kampaníSynergie PPC a programatických kampaní
Synergie PPC a programatických kampaní
 
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015
Click it - Klik, cvak, příjem - workshop 29. 4. 2015
 
Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018
Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018
Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018
 
Měření v sociálních sítích v teorii a praxi
Měření v sociálních sítích v teorii a praxiMěření v sociálních sítích v teorii a praxi
Měření v sociálních sítích v teorii a praxi
 
Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017
Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017
Click it - Masters of PPC - Adwords I. - workshop 4. 11. 2017
 
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtůPetra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
 
Crimtan prezentace 2014
Crimtan prezentace 2014Crimtan prezentace 2014
Crimtan prezentace 2014
 
Affiliate konference - Reklama na Facebooku výkonově
Affiliate konference - Reklama na Facebooku výkonověAffiliate konference - Reklama na Facebooku výkonově
Affiliate konference - Reklama na Facebooku výkonově
 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
 
Kam dospěla PPC reklama v roce 2015
Kam dospěla PPC reklama v roce 2015Kam dospěla PPC reklama v roce 2015
Kam dospěla PPC reklama v roce 2015
 
Úvod do marketingu
Úvod do marketinguÚvod do marketingu
Úvod do marketingu
 
Megatrendy webové analytiky
Megatrendy webové analytikyMegatrendy webové analytiky
Megatrendy webové analytiky
 
Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)
Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)
Workshopy pro klienty - Facebook - Strategické plánování kampaní (červenec 2018)
 
Digisemestr - Pod pokličkou úspěšných kampaní Sun Marketingu - workshop 10. 1...
Digisemestr - Pod pokličkou úspěšných kampaní Sun Marketingu - workshop 10. 1...Digisemestr - Pod pokličkou úspěšných kampaní Sun Marketingu - workshop 10. 1...
Digisemestr - Pod pokličkou úspěšných kampaní Sun Marketingu - workshop 10. 1...
 
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopyMarketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
 
Digisemestr - PPC na sociálních sítích - přednáška 24. 10. 2015
Digisemestr - PPC na sociálních sítích - přednáška 24. 10. 2015Digisemestr - PPC na sociálních sítích - přednáška 24. 10. 2015
Digisemestr - PPC na sociálních sítích - přednáška 24. 10. 2015
 

More from Taste

Creative Restart 2024: Martin Woska - Toto by vám v živote nenapadlo. Ibaže b...
Creative Restart 2024: Martin Woska - Toto by vám v živote nenapadlo. Ibaže b...Creative Restart 2024: Martin Woska - Toto by vám v živote nenapadlo. Ibaže b...
Creative Restart 2024: Martin Woska - Toto by vám v živote nenapadlo. Ibaže b...
Taste
 
Creative Restart 2024: Veronika Rút Fullerová a Lumír Kajnar - Konflikt jako ...
Creative Restart 2024: Veronika Rút Fullerová a Lumír Kajnar - Konflikt jako ...Creative Restart 2024: Veronika Rút Fullerová a Lumír Kajnar - Konflikt jako ...
Creative Restart 2024: Veronika Rút Fullerová a Lumír Kajnar - Konflikt jako ...
Taste
 
Creative Restart 2024: Ondráš Petržilka - Jak z toho nezešílet
Creative Restart 2024: Ondráš Petržilka - Jak z toho nezešíletCreative Restart 2024: Ondráš Petržilka - Jak z toho nezešílet
Creative Restart 2024: Ondráš Petržilka - Jak z toho nezešílet
Taste
 
Creative Restart 2024: Barbora Balgová - Inspirace kýčem
Creative Restart 2024: Barbora Balgová - Inspirace kýčemCreative Restart 2024: Barbora Balgová - Inspirace kýčem
Creative Restart 2024: Barbora Balgová - Inspirace kýčem
Taste
 
Creative Restart 2024: Shotby.us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková - Kr...
Creative Restart 2024: Shotby.us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková - Kr...Creative Restart 2024: Shotby.us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková - Kr...
Creative Restart 2024: Shotby.us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková - Kr...
Taste
 
Creative Restart 2024: Mike Martin - Finding a way around “no”
Creative Restart 2024: Mike Martin - Finding a way around “no”Creative Restart 2024: Mike Martin - Finding a way around “no”
Creative Restart 2024: Mike Martin - Finding a way around “no”
Taste
 
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problemAI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
Taste
 
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
Taste
 
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookiesPPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
Taste
 
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
Taste
 
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
Taste
 
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
Taste
 
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
Taste
 
PPC Restart 2024: Jiří Markytán - Pokročilé optimalizační metody: Nový standa...
PPC Restart 2024: Jiří Markytán - Pokročilé optimalizační metody: Nový standa...PPC Restart 2024: Jiří Markytán - Pokročilé optimalizační metody: Nový standa...
PPC Restart 2024: Jiří Markytán - Pokročilé optimalizační metody: Nový standa...
Taste
 
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu právaPPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
Taste
 
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
Taste
 
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
Taste
 
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
Taste
 
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
Taste
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Taste
 

More from Taste (20)

Creative Restart 2024: Martin Woska - Toto by vám v živote nenapadlo. Ibaže b...
Creative Restart 2024: Martin Woska - Toto by vám v živote nenapadlo. Ibaže b...Creative Restart 2024: Martin Woska - Toto by vám v živote nenapadlo. Ibaže b...
Creative Restart 2024: Martin Woska - Toto by vám v živote nenapadlo. Ibaže b...
 
Creative Restart 2024: Veronika Rút Fullerová a Lumír Kajnar - Konflikt jako ...
Creative Restart 2024: Veronika Rút Fullerová a Lumír Kajnar - Konflikt jako ...Creative Restart 2024: Veronika Rút Fullerová a Lumír Kajnar - Konflikt jako ...
Creative Restart 2024: Veronika Rút Fullerová a Lumír Kajnar - Konflikt jako ...
 
Creative Restart 2024: Ondráš Petržilka - Jak z toho nezešílet
Creative Restart 2024: Ondráš Petržilka - Jak z toho nezešíletCreative Restart 2024: Ondráš Petržilka - Jak z toho nezešílet
Creative Restart 2024: Ondráš Petržilka - Jak z toho nezešílet
 
Creative Restart 2024: Barbora Balgová - Inspirace kýčem
Creative Restart 2024: Barbora Balgová - Inspirace kýčemCreative Restart 2024: Barbora Balgová - Inspirace kýčem
Creative Restart 2024: Barbora Balgová - Inspirace kýčem
 
Creative Restart 2024: Shotby.us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková - Kr...
Creative Restart 2024: Shotby.us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková - Kr...Creative Restart 2024: Shotby.us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková - Kr...
Creative Restart 2024: Shotby.us – Karolína Matušková a Lenka Glisníková - Kr...
 
Creative Restart 2024: Mike Martin - Finding a way around “no”
Creative Restart 2024: Mike Martin - Finding a way around “no”Creative Restart 2024: Mike Martin - Finding a way around “no”
Creative Restart 2024: Mike Martin - Finding a way around “no”
 
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problemAI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
 
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
PPC Restart 2024: Aneta Holá - Příprava na konec 3rd party cookies z pohledu...
 
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookiesPPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
PPC Restart 2024: Jan Tichý - Dejte sbohem 3rd party cookies
 
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
 
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
 
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využ...
 
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
 
PPC Restart 2024: Jiří Markytán - Pokročilé optimalizační metody: Nový standa...
PPC Restart 2024: Jiří Markytán - Pokročilé optimalizační metody: Nový standa...PPC Restart 2024: Jiří Markytán - Pokročilé optimalizační metody: Nový standa...
PPC Restart 2024: Jiří Markytán - Pokročilé optimalizační metody: Nový standa...
 
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu právaPPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
 
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
PPC Restart 2024: Petr Bureš - Jak zbytečně nepálit peníze za špatný traffic?
 
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
PPC Restart 2024: Vít Janda - E-commerce a Generace Z pohledem výkonnostního ...
 
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
 
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
 

AI Restart 2023: Zdeněk Pešička - Strategické využití AI ve výkonnostním marketingu

 • 1. Strategické využití AI ve výkonnostním marketingu Zdeněk Pešička
 • 2. Cílové skupiny Category Entry Poins Překážky Cílení Analýza konkurence Rozhodovací kritéria Reportování Reklamní texty
 • 5. Struktura promptů Kontext Cíl Formát a délka Obsah Role Zadání
 • 9. Prompt – I am preparing an advertising campaign in Google Ads, Bing, Sklik and Facebook for an e- shop that sells LED strips. – I want to know which target groups the offer is relevant for. – As an experienced marketer. – Create the 5 most attractive segments of potential customers interested in LED strips. – Home Improvement Enthusiasts – Tech and Gadget Lovers – Event Planners – Business Owners – Gamers and Streamers Výstup
 • 11. Zdroj: Category Entry Points In A B2B World
 • 12. Prompt – Category Entry Points (CEPs) are the cues that category buyers use to access their memories when faced with a buying situation. – I want to know what are the CEPs in the LED tape segment for gamers and streamers and I want to use this output to create personalized advertising messages. – As a professional marketing scientist. – Use a diagram of the Ws: how feeling - emotions, why - motives and benefits, when - timing issues, while - co-activities, where - location, with or whom - other people, with what - co- purchased/consumed categories. – Identify the CEPs. – How (Emotions): Immersion, competitiveness, pride (in personalized setups) – Why (Motives & Benefits): Superior game performance (through mood setting), social media sharing (setup aesthetics), viewer engagement (stream appeal) – When (Timing issues): New game release, seasonal (holiday) gaming, streaming milestones (subscriber counts) – While (Co-activities): Multiplayer gaming, eSports participation, video editing – Where (Location): Multi-screen setups, game- themed rooms, shared gaming spaces (like gaming houses) – With Whom (Other People): Team gaming sessions, online tournaments, with viewers/fans during live streams – With What (Co-Purchased/Consumed Categories): Game-specific merchandise, high- end audio equipment, streaming software subscriptions. Výstup
 • 13. Emoce - ponoření se do hry - soutěživost - hrdost (na individuální nastavení) Motivy a přínosy - vynikající herní výkon (díky navození nálady) - sdílení na sociálních sítích (estetika nastavení) - atraktivita streamu Společné aktivity - hraní her pro více hráčů - účast v eSportu - editování videí Zjednodušený výstup
 • 15. Prompt – I am preparing an advertising campaign in Google Ads, Bing, Sklik and Facebook for an e-shop that sells LED strips. – I'm interested in what obstacles people who are interested in putting an LED strip in their home have to overcome. – I would like to use this in a communication strategy for advertising campaigns. – You're an experienced marketing scientist. – What are some of the obstacles? – Technical Knowledge – Product Quality Concerns – Cost – Integration with Existing Systems – Aesthetic Fit – Energy Consumption Výstup
 • 17. Prompt – Define the decision criteria by which people decide to buy an LED strip. Výstup – Quality – Brightness and Color Options – Energy Efficiency – Price – Ease of Installation – Integration with Existing Systems – Brand Reputation – Reviews and Ratings
 • 20. Prompt – I am preparing a Facebook advertising campaign for an eshop that sells LED strips. – The goal is to define interests that I can target on Facebook. – I will only provide the names of the interests that are available. – You are a senior social ads specialist. – The target audience is gamers and streamers. – What are the 8 most relevant interests you recommend targeting? – "Video Games" – "Esports" – "Twitch.tv" – "YouTube Gaming" – "PC Gaming" – "Steam (software)" – "Discord (software)" – "Facebook Gaming" Výstup
 • 22. Prompt – I am preparing a Google Ads campaign for an eshop that sells LED strips. – The goal is to define interests that I can target on Google. – I only provide the names of the interests that are available. – You are a senior PPC specialist. – The target audience is gamers and streamers. – What are the 8 most relevant interests you recommend targeting? – "Video Games" – "Game Systems & Consoles" – "Action & Adventure Games" – "Strategy Games" – "Shooter Games" – "Multiplayer Online Games" – "eSports and Competitive Gaming" – "Live Streaming" Výstup
 • 24. Sklik
 • 28. Struktura tvorby reklamních textů Cílová skupina 3 CEP A Cílová skupina 2 Cílová skupina 1 CEP B CEP C CEP D CEP E CEP F Personalizované reklamní sdělení
 • 30. “ – Připravuji reklamní texty na Facebook pro eshop, který prodává LED pásky. – Cílem je vytvořit poutavý popisek, který potenciálního zákazníka přesvědčí k nákupu. – Začni jednoduchým claimem. Maximální počet znaků je 150. Do závorky po každé uveď počet znaků. – Jsi seniorní copywriter se specializací a pokročilou zkušeností tvorby reklamních textů na Facebook. – Cílovou skupinou jsou hráči a streameři. Drž se insightu navození nálady pro dosahování vynikajících herních výkonů. Také zmiň jednoduchou instalaci. – Obsah doplň vhodnými emoji. – Vytvoř mi 3 varianty textů a ke každé přidej ještě jednu, vhodnou pro A/B test.
 • 33. “ – Připravuji reklamní texty do Google Ads pro eshop, který prodává LED pásky. – Cílem je vytvořit poutavý popis, který potenciálního zákazníka přesvědčí k nákupu. – Maximální počet znaků v nadpisech je 30 a maximální počet znaků v popisech je 90. Jako znak se započítávají všechny znaky, včetně mezer. Do závorky po každé uveď počet znaků. – Jsi seniorní copywriter se specializací a pokročilou zkušeností tvorby reklamních textů pro Google Ads. – Cílovou skupinou jsou hráči a streameři. Drž se insightu navození nálady pro dosahování vynikajících herních výkonů. Také zmiň jednoduchou instalaci. – Vytvoř mi 15 variant nadpisů a 5 variant popisů.
 • 35. Jak to celé reportovat?
 • 36.
 • 37. Výstup Performance of each campaign: – The "AV-PMAX: Performance Max" campaign on Google saw a decrease in users and sessions from April to May but the number of conversions significantly increased and total revenue rose sharply. This indicates the campaign became more efficient at converting users into customers despite having a smaller audience. – The "A-DIS: Obsahovka" campaign on Seznam also saw a slight decrease in users and sessions, but similar to the Google campaign, there was a significant increase in total revenue with conversions remaining constant. This indicates that the campaign's users were more valuable in May than in April. – The "V-DRMK: Remarketing" campaign on Facebook had a slight increase in users and engaged sessions, but conversions decreased and total revenue dropped significantly. This suggests the campaign was less effective at turning users into customers in May. – The "AV-SEA DSA - Hagakure" campaign on Bing experienced a sharp drop in users, sessions, and total revenue. The number of conversions remained constant, but the decreased user base suggests the campaign was less effective overall in May compared to April.
 • 38. Výstup Adjustments for improving campaign performance: – For the "AV-PMAX: Performance Max" campaign on Google, despite the increase in conversions and revenue, it's worth investigating why there was a drop in users and sessions. This could be due to changes in ad targeting or the competitive landscape. Adjustments could be made to increase reach and improve visibility, without compromising the newfound efficiency in conversions. – For the "A-DIS: Obsahovka" campaign on Seznam, it would be beneficial to focus on increasing user engagement and sessions while maintaining the high conversion value. This could involve refining the ad content or investing more in audience targeting. – For the "V-DRMK: Remarketing" campaign on Facebook, strategies should be evaluated to improve conversions and revenue. This could include optimizing the remarketing list, adjusting ad content to be more compelling, or increasing ad spend if the campaign is limited by budget. – For the "AV-SEA DSA - Hagakure" campaign on Bing, it's crucial to investigate the significant drop in users and sessions. This could be due to issues with ad delivery or targeting. Measures should be taken to increase the visibility and reach of the campaign.
 • 39. Výstup General trends: – Overall, while total users and sessions have decreased for all campaigns except the one on Facebook, conversion numbers have largely been stable or improving. This suggests that the campaigns are reaching a more targeted, engaged audience that is more likely to convert. – Total revenue has increased significantly for Google and Seznam campaigns, remained stable for the Bing campaign, and decreased for the Facebook campaign. This indicates that the Google and Seznam campaigns have become more efficient at generating revenue, while there might be issues with the Facebook and Bing campaigns that need addressing.
 • 41. Cílové skupiny Category Entry Poins Překážky Cílení Analýza konkurence Rozhodovací kritéria Reportování Reklamní texty
 • 42. Zdeněk Pešička PA Specialist & AI Ambasador +420 606 138 645 zdenek.pesicka@taste.cz