SlideShare a Scribd company logo
WORKSHOP – ZÁKLADY ADWORDS
Click it - VŠE – 7. 4. 2018
Specializace: Vyhledávací a obsahové kampaně, Facebook
Lucie Suchopárová
PA specialist
PŘEDSTAVENÍ
Lucie Suchopárová
PA specialist
Specializace: produktový rozvoj, kvalita a zavádění nových produktů
Lucie Suchopárová
PA specialist
PŘEDSTAVENÍ
Lucie Suchopárová
PA specialist
Lukáš Jirát
QA & Development manager
Kdo z vás má zkušenosti s PPC v Adwords?
Spravovali jste nějaké PPC reklamy v Adwords?
Co očekáváte, že se tu dneska dozvíte?
NĚCO O VÁS?
Jak funguje PPC reklama
Proč zvolit PPC reklamu
Základní pojmy
Skore kvality + Ad Rank
Struktura kampaní v AdWords
Nastavení kampaní - obecně
— Vyhledávací
— Obsahová
— Remarketing
Nastavení
— Kampaně
— Reklamní sestavy
— Klíčová slova + shody klíčových slov
— Reklamy + rozšíření reklam
Plánování PPC kampaní
Před spuštěním kampaní + kvalita
AdWords rozhraní - ukázka prostředí
AdWords Editor - ukázka
Praktická část
PROGRAM WORKSHOPU
Princip aukce
Reklama se nakupuje v online aukci.
Aukce probíhá v reálném čase.
Vyšší nabídnutá cena = větší šance na lepší reklamní pozice.
Není možné si koupit určitou pozici.
Roli při umístění vaší reklamy nehraje pouze nabízená cena za proklik, ale
také skóre kvality.
JAK FUNGUJE PPC REKLAMA
KONTROLOVATELNÉ VÝDAJECÍLENÁFLEXIBILNÍ
MĚŘITELNÁ PLATÍME ZA NÁVŠTĚVNÍKA
PROČ ZVOLIT PPC REKLAMU?
Kampaně ve vyhledávací síti (search)
Zobrazují se ve výsledcích vyhledávání.
Jsou svázány s vyhledávacími dotazy.
Pouze textové formy.
Kampaně v obsahové síti (kontext)
Zobrazují se na partnerských webových stránkách.
Jsou svázány s obsahem stránek.
Textové, grafické bannery a video reklamy.
VYHLEDÁVÁNÍ VS. KONTEXT
Zobrazení
Proklik
CTR
CPC
Náklady
Průměrná pozice
Konverze
Konverzní poměr
CPA
Podíl zobrazení
Dopadová stránka
Míra okamžitého opuštění
Vyhledávací kampaň
Obsahová kampaň
SEZNAM ZÁKLADNÍCH POJMŮ
KLÍČOVÁ SLOVA VS. VYHLEDÁVACÍ DOTAZ
Vyhledávací dotaz
Seznam slov, který
vytváří inzerent
Slova, která zadává uživatel do
vyhledávače
Seznam klíčových slov
[hořká čokoláda]
„mléčná čokoláda“
Bílá čokoláda
čokoláda s lískovými oříšky
[prodej čokolády]
Odhad kvality vašich reklam, klíčových slov a vstupních stránek.
Udáván na stupnici 1-10
Součást Ad Ranku
Čím vyšší skóre, tím nižší náklady
Atributy Skore kvality:
Relevance reklam
Předpokládané CTR
Dojem z dopadové stránky – obsah musí být relevantní ke KWs a inzerátu
Historické CTR
CO JE SKORE KVALITY?
Hodnocení reklamy
Určuje pozici reklamy ve vyhledávání
Přepočítává se pokaždé, když se reklama může zobrazit v aukci
Ad Rank = CPC x (Skóre kvality [80 % váhy] + Rozšíření reklam [20 % váhy])
CO JE AD RANK?
ZÁKLADNÍ STRUKTURA
Přístupová data k účtu
Kontaktní a fakturační údaje
Rozpočet
Datum zahájení a ukončení
Cílení a možnosti zobrazení
Reklamní texty
Klíčová slova
Maximální CPC
ÚČET
Rozpočet
Datum zahájení a ukončení
Cílení a možnosti zobrazení
KAMPAŇ
Reklamní texty
Klíčová slova
Maximální CPC
Reklamní texty
Klíčová slova
Maximální CPC
Reklamní texty
Klíčová slova
Maximální CPC
KAMPAŇ
REKLAMNÍ SESTAVA REKLAMNÍ SESTAVA REKLAMNÍ SESTAVA REKLAMNÍ SESTAVA
Vyhledávací + obsahová kampaň
Sítě
Nabídka u zařízení (vyhledávání)
vs. vyloučení zařízení (obsah)
Geografické cílení
Jazyky
Strategie nabídky
Metoda doručování
Časový rozvrh
Rozšíření o lokalitu
Rozšíření o volání
Demografické cílení
MOŽNOSTI NASTAVENÍ KAMPANÍ
Možnosti, které má jen vyhledávácí síť
Nabídka u zařízení (vyhledávání)
Rozšíření o odkazy na podstránky
Rozšíření o popisky
Rozšíření o zprávu
Rozšíření o aplikaci
Rozšíření o strukturované úryvky
RLSA (remarketing ve vyhledávání)
NASTAVENÍ - VYHLEDÁVACÍ SÍŤ
Možnosti, které má jen obsahová síť
Cílení na konkrétní zařízení
Kontextová klíčová slova
Umístění
Témata
Zájmy
Vlastní zájmy
Remarketing
NASTAVENÍ – OBSAHOVÁ SÍŤ
Jednoduchý RMK vs. Dynamický RMK
Nejčastější strategie jednoduchého RMK:
Všichni na webu
Navštívili jednotlivé kategorie
Opustili košík
Učinili konverzi (e-shopy)
Doporučujeme jednotlivé seznamy rozdělit na menší časové úseky (0-3 dny, 4-7
dní, 7-14 dní, 15-30 dní)
REMARKETING
Vyšší dívčí 
Ukazuje konkrétní produkty, které uživatel prohlížel
Pro maloobchod je zapotřebí XML feed napojený do Google Merchant Centre.
Na web je nutno implementovat rozšířený RMK kód.
Dyn. RMK lze využít i pro služby (hotely, letenky,
vzdělávací kurzy atd.) – není zapotřebí GMC
DYNAMICKÝ REMARKETING
Každá kampaň by měla mít jeden hlavní cíl.
Kampaně můžete rozdělit např. dle:
— Tématu či produktové řady (cestování, degustace, adrenalin).
— Struktury webových stránek.
— Různých značek (X, Y a Z).
— Zeměpisného umístění (Brno, Ostrava a Česká republika).
— Jazyka (čeština, španělština, němčina).
— Zařízení (mobily, tablety, PC)
— Rozpočtu / marží (různé rozpočty pro různé produktové řady).
— Brandové a nebrandové kampaně.
KAMPAŇ
Na úrovni reklamní sestavy se nastavují:
— Max. ceny za proklik
— Klíčová slova
— Reklamní inzeráty
Volitelně dále:
— Rozšíření
— Publika (RLSA)
— Demografie (úpravy bidu/vypnutí)
— Zařízení (úpravy bidu/vypnutí)
— Rotace reklam
Reklamní sestavy by měly být menší, srozumitelně pojmenované a měly by
obsahovat podobná klíčová slova.
REKLAMNÍ SESTAVY
Klíčová slova se dělí podle shod.
Shoda určuje, jak přesně se musí vyhledávací dotaz uživatele shodovat s našimi
klíčovými slovy.
Celkem 5 variant:
— Volná shoda – reklama se zobrazuje na podobné fráze, synonyma, relevantní
varianty výrazů, množná i jednotná čísla.
— Frázová shoda – inzerát se zobrazí pokud pořadí a znění slov souhlasí s vyhledávacím
dotazem.
— Přesná shoda – neskloňuje se a zobrazí se pouze v totožném výrazu.
— Vylučující shoda – vyloučí nerelevantní vyhledávací dotazy.
— Modifikátor volné shody – reklama se zobrazuje na blízké varianty slova (s využitím
„zamknutí“ slova s přidáním znaménka „+“)
KLÍČOVÁ SLOVA
V případě, že máte nastavené klíčové slovo ve frázové shodě ve znění „párek v
rohlíku“ na jaký vyhledávací dotaz se reklama zobrazí?
a) Teplý párek v rohlíku
b) Párek v teplém rohlíku
c) Párek v rohlíku s kečupem
d) Párek do rohlíku
e) Rohlík v párku
OTÁZKA
Jak vypadá správný inzerát:
— Obsahuje klíčové slovo (nejlépe v titulku).
— Uvádí konkurenční výhody (Nabízíme pouze zážitky ověřené zákazníky.).
— Uvádí částky a slevy (musí být na dopadové stránce).
— Má jasnou výzvu k akci (Objednejte online! Podívejte se na naší nabídku!)
— Neobsahuje překlepy či pravopisné chyby.
— Je rozšířen o všechny dostupné možnosti (volání, popisky, podstránky, atd.).
REKLAMY
Foťáky 8 megapixelů - 10% sleva na digitální fotoaparáty
Example.cz/Fotaky-8-megapixelu 225 340 111
Doprava zdarma. Nakupte ještě dnes!
Prodej i na splátky · Soutěž o nákup zdarma · osobní odběr
Zrcadlovky – Objektivy – Bezzrcadlovky – Akční nabídky
Žežická 598, Příbram – Regular hours · Hours ▼
Rozšíření o lokalitu
Rozšíření o podstránky
Rozšíření o popisky
Rozšíření o volání
ROZŠÍŘENÍ REKLAM - UKÁZKA
Kroky, které musíte provést ještě předtím, než začnete kampaň vytvářet:
— Stanovit si cíl kampaně – pozor na protichůdné cíle.
— Komu budeme produkt nabízet – cílová skupina.
— Vytvořit strategii – kanály a sdělení.
— Založit potřebné účty pro vytvoření a správu kampaní.
— Vygenerovat konverzní a remarketingové kódy pro nasazení na web.
— Nastavení měření cílů – konverzní kódy a Google Analytics.
— Nastavení samotných kampaní.
PLÁNOVÁNÍ PPC KAMPANÍ
Měření kampaní
— Adwords propojeno s Google Analytics a zapnuto aut. značkování.
— Zapnuto a implementováno měření konverzí přes kódy.
— Nastaveno měření cílů v Google Analytics.
Nastavení kampaní
— Geografické cílení nastaveno dle zadání kampaně.
— Denní rozpočty s ohledem na daný budget.
— Správně nastavené jazykové cílení.
— Search a kontext kampaně odděleně.
— Střídání reklam – nově – „best performing ads“.
— Upravený mobilní bidding.
— Nastaven remarketing a vytvořeny publika. (i pro RLSA)
PŘED SPUŠTĚNÍM KAMPANÍ
Nastavení AdWords kampaní – Best Practices
— Pozor na duplicitní KWs
— Nezapomenout na vylučující KWs
— Relevantní nadpis v inzerátech + alespoň jedno KW ze sestavy
— Větší množství inzerátů na sestavu (dle provozu) – pro možnost otestování
— Pozor na překlepy či pravopisné chyby
— Pokud to dává smysl tak do textu obsáhnout CTA (Call to action)
— Využít všechna dostupná rozšíření
PŘED SPUŠTĚNÍM KAMPANÍ - KVALITA
ADWORDS
ROZHRANÍ
Správa reklamních kampaní
Desktopový offline klient
Přidávání a správa účtů
— Administrace reklam
— Reklamních sestav
— Klíčových slov
— Cílení
— Rozšíření
Možnost importu do Skliku
Praktická část (1:30 min + 30 min vyhodnocení)
— Tvorba vlastní PPC kampaně – struktura, klíčová slova, inzeráty, nastavení kampaně
— Navrhnout strukturu kampaně pro vybraný web
– Ve skupinkách
– Práce v Adwords editoru
– Přidání klíčových slov + vylučujících klíčových slov
– Tvorba reklamních textů
» Správná LP (Landing Page)
» Rozšíření
– Nastavení kampaně pro spuštění dle zadání
PRAKTICKÁ ČÁST
Vymyslet strategii propagace klienta Zavapo v AdWords s cílem zvýšení
prodeje v e-shopu. (Cílení a typ kampaní)
Nastavení kompletní struktury jednoduché vyhledávací kampaně. (Kampaň,
reklamní sestavy, klíčová slova, reklamy a rozšíření)
Měsíční budget – 10 000 Kč
Termín kampaně – květen 2018
PRAKTICKÁ ČÁST
http://bit.ly/Zaklady_AdWords
PROSÍME O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉHO DOTAZNÍKU
VRTÁ VÁM HLAVOU NĚJAKÁ
OTÁZKA?
Sem s ní!
http://www.sunitka.cz/
https://czechrepublic.googleblog.com/
https://www.mediaguru.cz/
https://blog.sklik.cz/
https://searchengineland.com/
UŽITEČNÉ ODKAZY
Děkujeme za pozornost.

More Related Content

What's hot

Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
Sun Marketing
 
Click it - Masters of PPC - Úvod do PPC - Google AdWords - workshop 8. 4. 2017
Click it - Masters of PPC - Úvod do PPC - Google AdWords - workshop 8. 4. 2017Click it - Masters of PPC - Úvod do PPC - Google AdWords - workshop 8. 4. 2017
Click it - Masters of PPC - Úvod do PPC - Google AdWords - workshop 8. 4. 2017
Sun Marketing
 
ČZU - Online marketing 2017 - Strategie: Úvod do marketingového myšlení
ČZU - Online marketing 2017 - Strategie: Úvod do marketingového myšleníČZU - Online marketing 2017 - Strategie: Úvod do marketingového myšlení
ČZU - Online marketing 2017 - Strategie: Úvod do marketingového myšlení
Sun Marketing
 
IAC 2018 - Atribuce z pohledu agentury
IAC 2018 - Atribuce z pohledu agenturyIAC 2018 - Atribuce z pohledu agentury
IAC 2018 - Atribuce z pohledu agentury
Sun Marketing
 
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklamaČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
Sun Marketing
 
SEOloger
SEOlogerSEOloger
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Sun Marketing
 
Affiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na Facebooku
Affiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na FacebookuAffiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na Facebooku
Affiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na Facebooku
Sun Marketing
 
Jan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostně
Jan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostněJan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostně
Jan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostně
shopexpo
 
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Sun Marketing
 
Case study - Lead Ads v oblasti nemovitostí
Case study - Lead Ads v oblasti nemovitostíCase study - Lead Ads v oblasti nemovitostí
Case study - Lead Ads v oblasti nemovitostí
Sun Marketing
 
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopyMarketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Sun Marketing
 
PPC efektivně
PPC efektivněPPC efektivně
PPC efektivně
Sherpas
 
Jiří pokorný
Jiří pokornýJiří pokorný
Jiří pokorný
VIVnetworks
 
PPC restart 2018 - Facebook Brand Lift Study
PPC restart 2018 - Facebook Brand Lift StudyPPC restart 2018 - Facebook Brand Lift Study
PPC restart 2018 - Facebook Brand Lift Study
Sun Marketing
 
Affiliate konference
Affiliate konferenceAffiliate konference
Affiliate konference
Petra Větrovská
 
Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?
Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?
Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?Marek Mašek
 
Jak připravuju kampaně (PPC Offline na #mktfest 2016)
Jak připravuju kampaně (PPC Offline na #mktfest 2016)Jak připravuju kampaně (PPC Offline na #mktfest 2016)
Jak připravuju kampaně (PPC Offline na #mktfest 2016)
Petra Větrovská
 
JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018
JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018
JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018
Sun Marketing
 
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)
igloonet
 

What's hot (20)

Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
 
Click it - Masters of PPC - Úvod do PPC - Google AdWords - workshop 8. 4. 2017
Click it - Masters of PPC - Úvod do PPC - Google AdWords - workshop 8. 4. 2017Click it - Masters of PPC - Úvod do PPC - Google AdWords - workshop 8. 4. 2017
Click it - Masters of PPC - Úvod do PPC - Google AdWords - workshop 8. 4. 2017
 
ČZU - Online marketing 2017 - Strategie: Úvod do marketingového myšlení
ČZU - Online marketing 2017 - Strategie: Úvod do marketingového myšleníČZU - Online marketing 2017 - Strategie: Úvod do marketingového myšlení
ČZU - Online marketing 2017 - Strategie: Úvod do marketingového myšlení
 
IAC 2018 - Atribuce z pohledu agentury
IAC 2018 - Atribuce z pohledu agenturyIAC 2018 - Atribuce z pohledu agentury
IAC 2018 - Atribuce z pohledu agentury
 
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklamaČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
ČZU - Online marketing 2017 - Displejová reklama
 
SEOloger
SEOlogerSEOloger
SEOloger
 
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
Click it - Plánování a realizace Facebook kampaní - workshop 21. 4. 2018
 
Affiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na Facebooku
Affiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na FacebookuAffiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na Facebooku
Affiliate konference - Pokročilá optimalizace PPC reklamy na Facebooku
 
Jan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostně
Jan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostněJan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostně
Jan Podzimek, Pria, Facebook Ads výkonnostně
 
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
 
Case study - Lead Ads v oblasti nemovitostí
Case study - Lead Ads v oblasti nemovitostíCase study - Lead Ads v oblasti nemovitostí
Case study - Lead Ads v oblasti nemovitostí
 
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopyMarketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
Marketing Festival 2017 - Sociální média pro e-shopy
 
PPC efektivně
PPC efektivněPPC efektivně
PPC efektivně
 
Jiří pokorný
Jiří pokornýJiří pokorný
Jiří pokorný
 
PPC restart 2018 - Facebook Brand Lift Study
PPC restart 2018 - Facebook Brand Lift StudyPPC restart 2018 - Facebook Brand Lift Study
PPC restart 2018 - Facebook Brand Lift Study
 
Affiliate konference
Affiliate konferenceAffiliate konference
Affiliate konference
 
Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?
Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?
Co je to PPC a jak nastavit první kampaň?
 
Jak připravuju kampaně (PPC Offline na #mktfest 2016)
Jak připravuju kampaně (PPC Offline na #mktfest 2016)Jak připravuju kampaně (PPC Offline na #mktfest 2016)
Jak připravuju kampaně (PPC Offline na #mktfest 2016)
 
JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018
JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018
JA - Využití sociálních sítí pro marketingové účely - workshop 14. 11. 2018
 
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)
Pro česká divadla - Elegance internetového marketingu v praxi (16.4.2013)
 

Similar to Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018

Zvyste navstevnost webu a zacnete vydelavat
Zvyste navstevnost webu a zacnete vydelavatZvyste navstevnost webu a zacnete vydelavat
Zvyste navstevnost webu a zacnete vydelavatDaniel Zaicek
 
Základy PPC reklamy
Základy PPC reklamyZáklady PPC reklamy
Základy PPC reklamy
Ataxo.cz
 
PPC reklama
PPC reklamaPPC reklama
PPC reklama
Michal Kubicek
 
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtůPetra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Taste Medio
 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
H1.cz
 
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travelCPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel
Daniel Kafka
 
Správa kampaní v Google AdWords z pohledu konzultanta i markeťáka
Správa kampaní v Google AdWords z pohledu konzultanta i markeťákaSpráva kampaní v Google AdWords z pohledu konzultanta i markeťáka
Správa kampaní v Google AdWords z pohledu konzultanta i markeťáka
Clocan Marketing
 
PPC kampaně, Sklik a Google AdWords
PPC kampaně, Sklik a Google AdWordsPPC kampaně, Sklik a Google AdWords
PPC kampaně, Sklik a Google AdWords
ebrana ebrana
 
PPC marketing prezentace
PPC marketing prezentacePPC marketing prezentace
PPC marketing prezentace
SKANnet.cz
 
Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)
Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)
Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)
H1.cz
 
PPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě Meta
PPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě MetaPPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě Meta
PPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě Meta
Taste
 
Vzor AdWords auditu
Vzor AdWords audituVzor AdWords auditu
Vzor AdWords auditu
Filip Hvizdal
 
Dynamický remarketing pro služby
Dynamický remarketing pro službyDynamický remarketing pro služby
Dynamický remarketing pro služby
Sherpas
 
AdWords a Sklik: reklama, kterou máte pod kontrolou
AdWords a Sklik: reklama, kterou máte pod kontrolouAdWords a Sklik: reklama, kterou máte pod kontrolou
AdWords a Sklik: reklama, kterou máte pod kontrolou
H1.cz
 
Google AdWords - Vánoce jsou tady (PPC OFFLINE #3)
Google AdWords - Vánoce jsou tady (PPC OFFLINE #3)Google AdWords - Vánoce jsou tady (PPC OFFLINE #3)
Google AdWords - Vánoce jsou tady (PPC OFFLINE #3)
agentura KOFEIN
 
Stradtegie cílení PPC kampaní
Stradtegie cílení PPC kampaníStradtegie cílení PPC kampaní
Stradtegie cílení PPC kampaní
Silvia Šestaková
 
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem
Markéta Kabátová
 
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Taste
 
Online marketingová komunikace
Online marketingová komunikaceOnline marketingová komunikace
Online marketingová komunikace
xkrio06
 
On-line marketing pro Marketingovou komunikaci
On-line marketing pro Marketingovou komunikaciOn-line marketing pro Marketingovou komunikaci
On-line marketing pro Marketingovou komunikaci
Ondřej Krišica
 

Similar to Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018 (20)

Zvyste navstevnost webu a zacnete vydelavat
Zvyste navstevnost webu a zacnete vydelavatZvyste navstevnost webu a zacnete vydelavat
Zvyste navstevnost webu a zacnete vydelavat
 
Základy PPC reklamy
Základy PPC reklamyZáklady PPC reklamy
Základy PPC reklamy
 
PPC reklama
PPC reklamaPPC reklama
PPC reklama
 
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtůPetra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
Petra Nováková: (Skoro)ideální struktura PPC účtů
 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
PPC reklama jako základ výkonnostního marketingu 
 
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travelCPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel
CPEx Audience - RTB audience buying case study nejen z prostředí travel
 
Správa kampaní v Google AdWords z pohledu konzultanta i markeťáka
Správa kampaní v Google AdWords z pohledu konzultanta i markeťákaSpráva kampaní v Google AdWords z pohledu konzultanta i markeťáka
Správa kampaní v Google AdWords z pohledu konzultanta i markeťáka
 
PPC kampaně, Sklik a Google AdWords
PPC kampaně, Sklik a Google AdWordsPPC kampaně, Sklik a Google AdWords
PPC kampaně, Sklik a Google AdWords
 
PPC marketing prezentace
PPC marketing prezentacePPC marketing prezentace
PPC marketing prezentace
 
Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)
Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)
Marketing ve vyhledávačích (WebExpo2008)
 
PPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě Meta
PPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě MetaPPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě Meta
PPC Date #4: David Čedík - Práce s ID's ve výkonnostní reklamě Meta
 
Vzor AdWords auditu
Vzor AdWords audituVzor AdWords auditu
Vzor AdWords auditu
 
Dynamický remarketing pro služby
Dynamický remarketing pro službyDynamický remarketing pro služby
Dynamický remarketing pro služby
 
AdWords a Sklik: reklama, kterou máte pod kontrolou
AdWords a Sklik: reklama, kterou máte pod kontrolouAdWords a Sklik: reklama, kterou máte pod kontrolou
AdWords a Sklik: reklama, kterou máte pod kontrolou
 
Google AdWords - Vánoce jsou tady (PPC OFFLINE #3)
Google AdWords - Vánoce jsou tady (PPC OFFLINE #3)Google AdWords - Vánoce jsou tady (PPC OFFLINE #3)
Google AdWords - Vánoce jsou tady (PPC OFFLINE #3)
 
Stradtegie cílení PPC kampaní
Stradtegie cílení PPC kampaníStradtegie cílení PPC kampaní
Stradtegie cílení PPC kampaní
 
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem
2015 Webexpo: Co jsem se naučila při správě PPC kampaní s 5M budgetem
 
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
 
Online marketingová komunikace
Online marketingová komunikaceOnline marketingová komunikace
Online marketingová komunikace
 
On-line marketing pro Marketingovou komunikaci
On-line marketing pro Marketingovou komunikaciOn-line marketing pro Marketingovou komunikaci
On-line marketing pro Marketingovou komunikaci
 

More from Sun Marketing

Sklik Expert fórum 2019 - Branding Sklik a RTB
Sklik Expert fórum 2019 - Branding Sklik a RTBSklik Expert fórum 2019 - Branding Sklik a RTB
Sklik Expert fórum 2019 - Branding Sklik a RTB
Sun Marketing
 
Marketing mix - Real-Time Bidding, proč ho chtít a jak na něj
Marketing mix - Real-Time Bidding, proč ho chtít a jak na nějMarketing mix - Real-Time Bidding, proč ho chtít a jak na něj
Marketing mix - Real-Time Bidding, proč ho chtít a jak na něj
Sun Marketing
 
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
Sun Marketing
 
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Sun Marketing
 
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítíchČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
Sun Marketing
 
Online summit 2017 - Vyhodnocení spolupráce s influencery
Online summit 2017 - Vyhodnocení spolupráce s influenceryOnline summit 2017 - Vyhodnocení spolupráce s influencery
Online summit 2017 - Vyhodnocení spolupráce s influencery
Sun Marketing
 
Zvýšení povědomí o značce, počtu registrovaných a odběrů - case study - EUROP...
Zvýšení povědomí o značce, počtu registrovaných a odběrů - case study - EUROP...Zvýšení povědomí o značce, počtu registrovaných a odběrů - case study - EUROP...
Zvýšení povědomí o značce, počtu registrovaných a odběrů - case study - EUROP...
Sun Marketing
 
Meziroční nárůst transakcí a tržeb - case study - Hayashi.cz
Meziroční nárůst transakcí a tržeb - case study - Hayashi.czMeziroční nárůst transakcí a tržeb - case study - Hayashi.cz
Meziroční nárůst transakcí a tržeb - case study - Hayashi.cz
Sun Marketing
 
Strategické plánování kampaní na Facebooku s Pavlem Tekelem
Strategické plánování kampaní na Facebooku s Pavlem TekelemStrategické plánování kampaní na Facebooku s Pavlem Tekelem
Strategické plánování kampaní na Facebooku s Pavlem Tekelem
Sun Marketing
 
SEO restart 2017 - Případová studie Meyra
SEO restart 2017 - Případová studie MeyraSEO restart 2017 - Případová studie Meyra
SEO restart 2017 - Případová studie Meyra
Sun Marketing
 
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
Sun Marketing
 
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportingu
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportinguData restart 2017 - Automatizace klientského reportingu
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportingu
Sun Marketing
 
Partnerská case study - R2B2 - Programatická nativní reklama Borotalco (Bolto...
Partnerská case study - R2B2 - Programatická nativní reklama Borotalco (Bolto...Partnerská case study - R2B2 - Programatická nativní reklama Borotalco (Bolto...
Partnerská case study - R2B2 - Programatická nativní reklama Borotalco (Bolto...
Sun Marketing
 

More from Sun Marketing (13)

Sklik Expert fórum 2019 - Branding Sklik a RTB
Sklik Expert fórum 2019 - Branding Sklik a RTBSklik Expert fórum 2019 - Branding Sklik a RTB
Sklik Expert fórum 2019 - Branding Sklik a RTB
 
Marketing mix - Real-Time Bidding, proč ho chtít a jak na něj
Marketing mix - Real-Time Bidding, proč ho chtít a jak na nějMarketing mix - Real-Time Bidding, proč ho chtít a jak na něj
Marketing mix - Real-Time Bidding, proč ho chtít a jak na něj
 
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
 
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
Click it - Tvorba obsahu pro sociální média - přednáška 21. 11. 2017
 
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítíchČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
ČZU - Online marketing 2017 - Marketing na sociálních sítích
 
Online summit 2017 - Vyhodnocení spolupráce s influencery
Online summit 2017 - Vyhodnocení spolupráce s influenceryOnline summit 2017 - Vyhodnocení spolupráce s influencery
Online summit 2017 - Vyhodnocení spolupráce s influencery
 
Zvýšení povědomí o značce, počtu registrovaných a odběrů - case study - EUROP...
Zvýšení povědomí o značce, počtu registrovaných a odběrů - case study - EUROP...Zvýšení povědomí o značce, počtu registrovaných a odběrů - case study - EUROP...
Zvýšení povědomí o značce, počtu registrovaných a odběrů - case study - EUROP...
 
Meziroční nárůst transakcí a tržeb - case study - Hayashi.cz
Meziroční nárůst transakcí a tržeb - case study - Hayashi.czMeziroční nárůst transakcí a tržeb - case study - Hayashi.cz
Meziroční nárůst transakcí a tržeb - case study - Hayashi.cz
 
Strategické plánování kampaní na Facebooku s Pavlem Tekelem
Strategické plánování kampaní na Facebooku s Pavlem TekelemStrategické plánování kampaní na Facebooku s Pavlem Tekelem
Strategické plánování kampaní na Facebooku s Pavlem Tekelem
 
SEO restart 2017 - Případová studie Meyra
SEO restart 2017 - Případová studie MeyraSEO restart 2017 - Případová studie Meyra
SEO restart 2017 - Případová studie Meyra
 
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
 
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportingu
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportinguData restart 2017 - Automatizace klientského reportingu
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportingu
 
Partnerská case study - R2B2 - Programatická nativní reklama Borotalco (Bolto...
Partnerská case study - R2B2 - Programatická nativní reklama Borotalco (Bolto...Partnerská case study - R2B2 - Programatická nativní reklama Borotalco (Bolto...
Partnerská case study - R2B2 - Programatická nativní reklama Borotalco (Bolto...
 

Click it - Základy AdWords - workshop 7. 4. 2018

 • 1. WORKSHOP – ZÁKLADY ADWORDS Click it - VŠE – 7. 4. 2018
 • 2. Specializace: Vyhledávací a obsahové kampaně, Facebook Lucie Suchopárová PA specialist PŘEDSTAVENÍ Lucie Suchopárová PA specialist
 • 3. Specializace: produktový rozvoj, kvalita a zavádění nových produktů Lucie Suchopárová PA specialist PŘEDSTAVENÍ Lucie Suchopárová PA specialist Lukáš Jirát QA & Development manager
 • 4. Kdo z vás má zkušenosti s PPC v Adwords? Spravovali jste nějaké PPC reklamy v Adwords? Co očekáváte, že se tu dneska dozvíte? NĚCO O VÁS?
 • 5. Jak funguje PPC reklama Proč zvolit PPC reklamu Základní pojmy Skore kvality + Ad Rank Struktura kampaní v AdWords Nastavení kampaní - obecně — Vyhledávací — Obsahová — Remarketing Nastavení — Kampaně — Reklamní sestavy — Klíčová slova + shody klíčových slov — Reklamy + rozšíření reklam Plánování PPC kampaní Před spuštěním kampaní + kvalita AdWords rozhraní - ukázka prostředí AdWords Editor - ukázka Praktická část PROGRAM WORKSHOPU
 • 6. Princip aukce Reklama se nakupuje v online aukci. Aukce probíhá v reálném čase. Vyšší nabídnutá cena = větší šance na lepší reklamní pozice. Není možné si koupit určitou pozici. Roli při umístění vaší reklamy nehraje pouze nabízená cena za proklik, ale také skóre kvality. JAK FUNGUJE PPC REKLAMA
 • 7. KONTROLOVATELNÉ VÝDAJECÍLENÁFLEXIBILNÍ MĚŘITELNÁ PLATÍME ZA NÁVŠTĚVNÍKA PROČ ZVOLIT PPC REKLAMU?
 • 8. Kampaně ve vyhledávací síti (search) Zobrazují se ve výsledcích vyhledávání. Jsou svázány s vyhledávacími dotazy. Pouze textové formy. Kampaně v obsahové síti (kontext) Zobrazují se na partnerských webových stránkách. Jsou svázány s obsahem stránek. Textové, grafické bannery a video reklamy. VYHLEDÁVÁNÍ VS. KONTEXT
 • 9. Zobrazení Proklik CTR CPC Náklady Průměrná pozice Konverze Konverzní poměr CPA Podíl zobrazení Dopadová stránka Míra okamžitého opuštění Vyhledávací kampaň Obsahová kampaň SEZNAM ZÁKLADNÍCH POJMŮ
 • 10. KLÍČOVÁ SLOVA VS. VYHLEDÁVACÍ DOTAZ Vyhledávací dotaz Seznam slov, který vytváří inzerent Slova, která zadává uživatel do vyhledávače Seznam klíčových slov [hořká čokoláda] „mléčná čokoláda“ Bílá čokoláda čokoláda s lískovými oříšky [prodej čokolády]
 • 11. Odhad kvality vašich reklam, klíčových slov a vstupních stránek. Udáván na stupnici 1-10 Součást Ad Ranku Čím vyšší skóre, tím nižší náklady Atributy Skore kvality: Relevance reklam Předpokládané CTR Dojem z dopadové stránky – obsah musí být relevantní ke KWs a inzerátu Historické CTR CO JE SKORE KVALITY?
 • 12. Hodnocení reklamy Určuje pozici reklamy ve vyhledávání Přepočítává se pokaždé, když se reklama může zobrazit v aukci Ad Rank = CPC x (Skóre kvality [80 % váhy] + Rozšíření reklam [20 % váhy]) CO JE AD RANK?
 • 13. ZÁKLADNÍ STRUKTURA Přístupová data k účtu Kontaktní a fakturační údaje Rozpočet Datum zahájení a ukončení Cílení a možnosti zobrazení Reklamní texty Klíčová slova Maximální CPC ÚČET Rozpočet Datum zahájení a ukončení Cílení a možnosti zobrazení KAMPAŇ Reklamní texty Klíčová slova Maximální CPC Reklamní texty Klíčová slova Maximální CPC Reklamní texty Klíčová slova Maximální CPC KAMPAŇ REKLAMNÍ SESTAVA REKLAMNÍ SESTAVA REKLAMNÍ SESTAVA REKLAMNÍ SESTAVA
 • 14. Vyhledávací + obsahová kampaň Sítě Nabídka u zařízení (vyhledávání) vs. vyloučení zařízení (obsah) Geografické cílení Jazyky Strategie nabídky Metoda doručování Časový rozvrh Rozšíření o lokalitu Rozšíření o volání Demografické cílení MOŽNOSTI NASTAVENÍ KAMPANÍ
 • 15. Možnosti, které má jen vyhledávácí síť Nabídka u zařízení (vyhledávání) Rozšíření o odkazy na podstránky Rozšíření o popisky Rozšíření o zprávu Rozšíření o aplikaci Rozšíření o strukturované úryvky RLSA (remarketing ve vyhledávání) NASTAVENÍ - VYHLEDÁVACÍ SÍŤ
 • 16. Možnosti, které má jen obsahová síť Cílení na konkrétní zařízení Kontextová klíčová slova Umístění Témata Zájmy Vlastní zájmy Remarketing NASTAVENÍ – OBSAHOVÁ SÍŤ
 • 17. Jednoduchý RMK vs. Dynamický RMK Nejčastější strategie jednoduchého RMK: Všichni na webu Navštívili jednotlivé kategorie Opustili košík Učinili konverzi (e-shopy) Doporučujeme jednotlivé seznamy rozdělit na menší časové úseky (0-3 dny, 4-7 dní, 7-14 dní, 15-30 dní) REMARKETING
 • 18. Vyšší dívčí  Ukazuje konkrétní produkty, které uživatel prohlížel Pro maloobchod je zapotřebí XML feed napojený do Google Merchant Centre. Na web je nutno implementovat rozšířený RMK kód. Dyn. RMK lze využít i pro služby (hotely, letenky, vzdělávací kurzy atd.) – není zapotřebí GMC DYNAMICKÝ REMARKETING
 • 19. Každá kampaň by měla mít jeden hlavní cíl. Kampaně můžete rozdělit např. dle: — Tématu či produktové řady (cestování, degustace, adrenalin). — Struktury webových stránek. — Různých značek (X, Y a Z). — Zeměpisného umístění (Brno, Ostrava a Česká republika). — Jazyka (čeština, španělština, němčina). — Zařízení (mobily, tablety, PC) — Rozpočtu / marží (různé rozpočty pro různé produktové řady). — Brandové a nebrandové kampaně. KAMPAŇ
 • 20. Na úrovni reklamní sestavy se nastavují: — Max. ceny za proklik — Klíčová slova — Reklamní inzeráty Volitelně dále: — Rozšíření — Publika (RLSA) — Demografie (úpravy bidu/vypnutí) — Zařízení (úpravy bidu/vypnutí) — Rotace reklam Reklamní sestavy by měly být menší, srozumitelně pojmenované a měly by obsahovat podobná klíčová slova. REKLAMNÍ SESTAVY
 • 21. Klíčová slova se dělí podle shod. Shoda určuje, jak přesně se musí vyhledávací dotaz uživatele shodovat s našimi klíčovými slovy. Celkem 5 variant: — Volná shoda – reklama se zobrazuje na podobné fráze, synonyma, relevantní varianty výrazů, množná i jednotná čísla. — Frázová shoda – inzerát se zobrazí pokud pořadí a znění slov souhlasí s vyhledávacím dotazem. — Přesná shoda – neskloňuje se a zobrazí se pouze v totožném výrazu. — Vylučující shoda – vyloučí nerelevantní vyhledávací dotazy. — Modifikátor volné shody – reklama se zobrazuje na blízké varianty slova (s využitím „zamknutí“ slova s přidáním znaménka „+“) KLÍČOVÁ SLOVA
 • 22. V případě, že máte nastavené klíčové slovo ve frázové shodě ve znění „párek v rohlíku“ na jaký vyhledávací dotaz se reklama zobrazí? a) Teplý párek v rohlíku b) Párek v teplém rohlíku c) Párek v rohlíku s kečupem d) Párek do rohlíku e) Rohlík v párku OTÁZKA
 • 23. Jak vypadá správný inzerát: — Obsahuje klíčové slovo (nejlépe v titulku). — Uvádí konkurenční výhody (Nabízíme pouze zážitky ověřené zákazníky.). — Uvádí částky a slevy (musí být na dopadové stránce). — Má jasnou výzvu k akci (Objednejte online! Podívejte se na naší nabídku!) — Neobsahuje překlepy či pravopisné chyby. — Je rozšířen o všechny dostupné možnosti (volání, popisky, podstránky, atd.). REKLAMY
 • 24. Foťáky 8 megapixelů - 10% sleva na digitální fotoaparáty Example.cz/Fotaky-8-megapixelu 225 340 111 Doprava zdarma. Nakupte ještě dnes! Prodej i na splátky · Soutěž o nákup zdarma · osobní odběr Zrcadlovky – Objektivy – Bezzrcadlovky – Akční nabídky Žežická 598, Příbram – Regular hours · Hours ▼ Rozšíření o lokalitu Rozšíření o podstránky Rozšíření o popisky Rozšíření o volání ROZŠÍŘENÍ REKLAM - UKÁZKA
 • 25. Kroky, které musíte provést ještě předtím, než začnete kampaň vytvářet: — Stanovit si cíl kampaně – pozor na protichůdné cíle. — Komu budeme produkt nabízet – cílová skupina. — Vytvořit strategii – kanály a sdělení. — Založit potřebné účty pro vytvoření a správu kampaní. — Vygenerovat konverzní a remarketingové kódy pro nasazení na web. — Nastavení měření cílů – konverzní kódy a Google Analytics. — Nastavení samotných kampaní. PLÁNOVÁNÍ PPC KAMPANÍ
 • 26. Měření kampaní — Adwords propojeno s Google Analytics a zapnuto aut. značkování. — Zapnuto a implementováno měření konverzí přes kódy. — Nastaveno měření cílů v Google Analytics. Nastavení kampaní — Geografické cílení nastaveno dle zadání kampaně. — Denní rozpočty s ohledem na daný budget. — Správně nastavené jazykové cílení. — Search a kontext kampaně odděleně. — Střídání reklam – nově – „best performing ads“. — Upravený mobilní bidding. — Nastaven remarketing a vytvořeny publika. (i pro RLSA) PŘED SPUŠTĚNÍM KAMPANÍ
 • 27. Nastavení AdWords kampaní – Best Practices — Pozor na duplicitní KWs — Nezapomenout na vylučující KWs — Relevantní nadpis v inzerátech + alespoň jedno KW ze sestavy — Větší množství inzerátů na sestavu (dle provozu) – pro možnost otestování — Pozor na překlepy či pravopisné chyby — Pokud to dává smysl tak do textu obsáhnout CTA (Call to action) — Využít všechna dostupná rozšíření PŘED SPUŠTĚNÍM KAMPANÍ - KVALITA
 • 29. Správa reklamních kampaní Desktopový offline klient Přidávání a správa účtů — Administrace reklam — Reklamních sestav — Klíčových slov — Cílení — Rozšíření Možnost importu do Skliku
 • 30. Praktická část (1:30 min + 30 min vyhodnocení) — Tvorba vlastní PPC kampaně – struktura, klíčová slova, inzeráty, nastavení kampaně — Navrhnout strukturu kampaně pro vybraný web – Ve skupinkách – Práce v Adwords editoru – Přidání klíčových slov + vylučujících klíčových slov – Tvorba reklamních textů » Správná LP (Landing Page) » Rozšíření – Nastavení kampaně pro spuštění dle zadání PRAKTICKÁ ČÁST
 • 31. Vymyslet strategii propagace klienta Zavapo v AdWords s cílem zvýšení prodeje v e-shopu. (Cílení a typ kampaní) Nastavení kompletní struktury jednoduché vyhledávací kampaně. (Kampaň, reklamní sestavy, klíčová slova, reklamy a rozšíření) Měsíční budget – 10 000 Kč Termín kampaně – květen 2018 PRAKTICKÁ ČÁST
 • 33. VRTÁ VÁM HLAVOU NĚJAKÁ OTÁZKA? Sem s ní!

Editor's Notes

 1. Poslední slide, který má Lukáš.
 2. 5-10 minut
 3. 6
 4. 7
 5. Prokliky - kliknutí na reklamu, vedoucí k přesměrování uživatele na web. Zobrazení - všechna zobrazení reklamy. CPC – průměrná cena za proklik na web. CTR – procentuální vyjádření míry proklikovosti reklamy. Náklady – náklady na reklamu – utracené peníze Průměrná pozice – průměrná pozice reklamy/kw Konverze – splněný cíl kampaně (počet splněných cílů) Konverzní poměr – procentuální vyjádření počtu lidí, kteří provedli požadovanou akci. CPA - Cena za konverzi (průměrná cena za akci) – Cost per Action Podíl zobrazení – podíl zobrazení vyjádřený v procentech Dopadová stránka – url na kterou cílíme reklamu/inzerát Míra okamžitého opuštění – % míra okamžitého opuštění webu – tzn zobrazení pouze dopadové stránky Vyhledávací kampaň Obsahová kampaň
 6. Cca 5 min
 7. Sitelinky – ukázat rozdíl mezi obyčejnými a jumbo – obyč jsou u „vietnamská restaurace praha“, jambo jsou u „Mall cz“ Call extensions, callouts, locality extension – bezpečnostní dveře next Udělat to interaktivnější, ať nespí – proč si myslíte, že jsou dobrý sitelinky
 8. Připomenout, že od dubna budou prázdné sestavy cílit do celé obsahové sítě Google Cílení na konkrétní zařízení – jiné než v SEA kampaních Target and bid, bid only nastavení Umístění: Google garantuje zobrazení nad zlomem Umístění: Vyloučení appek adsenseformobile.com
 9. Všichni návštěvníci webu – není nejlepší, protože remarketujete balast Lze na každý seznam (sestavu) použít jinou kreativu – nasadit na navštívili jednotlivé kategorie
 10. - Seznamy pro Dyn RMK se generují automaticky po nastavení rozšířených RMK kódů
 11. 5 minut
 12. 2 minuty
 13. 5 minut
 14. 5 minut
 15. 5 minut
 16. 24
 17. 5-10 minut Jaké jsou podle vás protichůdné cíle? Protichůdné cíle – top pozice a snížení ceny za konverzi, co největší zásah a co nejnižší konverzní poměr, apod.
 18. 5-10 minut. O RLSA jen jednu větu a říct, že je to pokročila funkce, kterou určitě budou probírat v AdWords II.
 19. 5-10 minut
 20. Ukázat přímo v AdWords – 15 min Jen to důležité – kde najdu kampaně, sestavy, kw, nastavení, kde se mění datum.
 21. 5 minut
 22. 2,5 hodiny