SlideShare a Scribd company logo
1 of 74
Download to read offline
© 2024 ydeal
Praha 5 Nové Butovice, 158 00
AI transformace
podnikání
od kreativy po automatizaci
Prezentováno 15.2.2024
ydeal.ai
Alexander Bruna
Zakladatel agentury ydeal.ai
Radlická 714/113
14.02.2024 www.ydeal.cz 2
AHA MOMENT
Listopad 2022
AI Kreativa
Rozjetý vlak
3. květen 2023 23. červen 2023
--v 5.1 --v 5.2
8
V 6.0
21.12.23
Perníček Pro ČEDOK
Text to image a image to video
Kampaň
ČEDOK
Září 2023, YDEAL
Text 2 image, image 2 Video
Kampaň
ČEDOK
Leden 2024, YDEAL
Text 2 image, image 2 Video
www.ydeal.cz 16
Během týdne, jsem měli schválený
kreativní koncept na základě skic
z AI a do dvou týdnů byl
vyprodukován TV spot a kreativy
pro outdoor. Při využití ilustrátorů
a klasické 3D animace, bychom
spot a kreativu tvořili měsíce.
Produkty?
14.02.2024 www.ydeal.cz 20
14.02.2024 www.ydeal.cz 21
1400 x 840 pix
23
14.02.2024 www.ydeal.cz 24
AI INFLUENCEr
Jak Dnes pracuje náš
krEativec?
BEZ AI S AI
10 %
editace
90 %
editace
10 %
řemeslo
90 % řemeslo
Generovat, generovat a zase generovat!
STABLE DIFFUSION - CONFyUI
Automatizace
Kognitivní práce
14.02.2024 www.ydeal.cz 29
Stanford University AI Index:
AI zdvojnásobí výkon každé 3,4 měsíce
11/2022 03/2023 08/2023
09/2023 10/2023 11/2023
Šance dosáhnout technologické parity s velkými korporacemi,
protože pokročilé AI nástroje jsou dostupné pro všechny.
Otevírá se možnost dosažení účinnosti a efektivity, která byla
dříve vyhrazena pouze velkým hráčům s masivními investicemi.
Demokratizace Technologie
a Vaše Příležitost
31
“In my little groupchat with my tech CEO friends there’s this betting pool
for the first year that there is a one-person billion dollar company,”
Sam Altman
one person unicorn
14.02.2024 www.ydeal.cz 33
KDE ZAČÍT?
Přirozený
programovací jazyk
GPT asistent
NO CODE
Výhody LOW CODE / NO CODE
37
- Agilita, rychlost úprav a změn.
- Jednoduchost, nemusíte umět programovat.
- Projekty doručíte v čas.
- Levná údržba - nízké nároky.
- Bezpečnější.
All you need is api
Základní princip AI Automatizace
Databáze
s vašimi daty
GPT4 Support,
webchat nebo
Callcentrum
Case study tvorba obsahu webu pomocí AI a automatizace
Firma z automobilového prostředí stála před časově náročným a pracným úkolem plnění webových
stránek mixem interního a externího obsahu. Externí obsah se nacházel celkem na 1 047 webových
stránkách a v dalších 350 pdf souborech uložených online.
Automatické generování textů, které jsou zároveň upraveny v rámci SEO a berou v potaz všechny externí zdroje v
řádu minut. Texty splňují strukturu vhodnou pro import na nové webové stránky a drží jednotný „tone of voice“.
Celková úspora: 73 % času a 55,9 % nákladů.
40
Získání externích
zdrojů
Tvorba databáze AI platforma na míru
klientovi
Generování finálních
textů
Kompilace obsahu (STACK.AI)
2/14/24 www.ydeal.cz 42
Třídění leadů (MAKE)
2/14/24 www.ydeal.cz 43
Formátovaní obsahu
Ohřívaní leadů
AUTomatizace
V call centru
Call
centrum
Databáze
Datový
analytik
Marketingový
manager
Copywriter
Leady
Zpracování opakujících se činností
pomocí AI asistentů, kteří pracují
v automatizovaném prostředí.
Call script
Databáze
klientů
14.02.2024 46
AI CALL CETRUM
14.02.2024 47
AI ASISTENT
TváŘí vaší
značky
AI TRANFORMACE
Jak Začala ADOPCE V YDEAL?
Text 2 text
Text 2 IMG
IMG 2 IMG
IMG 2 VIDEO
text 2 video
text 2 voice
AUTOMATIZACE
50
AI pracovní Ekosystém
Dalle-3
KREA.ai
EvelenLabs
TopazLab
Aplikace a zavedení procesů
Placené
verze
Prostor
pro učení
Workshopy
& vzdělání
Vývoj
nových
procesů
a aplikací
Preference
ai u klientů
ŘÍZENÍ
ZMĚNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14.02.2024 www.ydeal.cz 53
Máme hlavně Skvělý tým
Change
management
01 Odpor vůči změnám
Implementace nových technologií často znamená značné změny, které se mohou setkat s
odporem ze strany zaměstnanců. Je důležité efektivně řídit tuto změnu, včetně poskytnutí
dostatečného školení a podpory pro přizpůsobení se novým technologiím.
02 Soukromí a regulace
Při používání AI často existují obavy z porušování soukromí a dodržování předpisů ochrany dat.
Je důležité zajistit, aby vaše implementace AI splňovala všechny relevantní zákony a předpisy.
Integrace se stávajícími systémy
Integrace nových technologií AI s existujícími systémy může být složitým a náročným procesem.
Vyžaduje pečlivé plánování a provádění, aby integrace byla úspěšná a nezasáhla do stávajících
operací.
03
Nejčastější překážky v implementaci AI
Co skutečně dělají Vaši
zaměstnanci za práci?
56
Mapování procesů
Jakou hodnotu mají
jednotlivé pracovní úkony
a postupy pro společnost?
57
Mapování procesů
Jaká jsou vaše kpi´s spojená
s automatizací kognitivní
práce?
58
Systém řízení a governance
Jaká je efektivita práce
vašich zaměstnanců?
59
Mapování procesů
Jaké překryvy odpovědnosti
přinese ai automatizace mezi
odděleními?
60
Systém řízení a governance
Máte nastavené interní
vzdělávání zaměřené na ai?
61
Trénink
Jste schopni aktivně sledovat
legislativní vývoj a regulace?
62
Regulace
Máte nastavené řízení rizik
spojených inovacemi
a automatizací?
63
Regulace
70 % automatizací
Skončí neúspěchem
AI transformace
Operativa
– use case
Management
– řízení změny
IT
– technologické
řešení
Náš přístup k AI transformaci
1. Analýza připravenosti na implementaci AI
2. Zmapování procesů a kvantifikace možných přínosů
3. Systém řízení a governance
4. Trénink a koučing
5. Regulace
6. Zachování pracovního kontextu
AI transformace,
cesta k prosperitě
66
Připravenost na implementaci AI
1. Technická infrastruktura
Máte potřebnou technickou infrastrukturu k podpoře nových nástrojů a technologií umělé inteligence? To zahrnuje hardware, software, síťové možnosti a
systémy pro ukládání a správu dat. Pokud je stávající infrastruktura klienta nedostatečná, může být potřeba její upgrade nebo rozšíření, což může být
časově náročné.
67
2. Dostupnost a kvalita dat
Technologie umělé inteligence jsou silně závislé na datech. Máte přístup k potřebným datům? Jsou data přesná, spolehlivá a relevantní? Pokud jsou vaše
data nedostatečná nebo nízké kvality, může to ovlivnit účinnost nástrojů umělé inteligence.
3. Dovednosti a odbornost
Zavádění nových nástrojů a technologií umělé inteligence vyžaduje specifické dovednosti a odbornost. Máte tyto dovednosti dostupné v rámci vašeho týmu,
nebo bude potřeba najmout nové zaměstnance případně outsourcovat práci? Jste nakloněni zaškolení ze strany naší agentury? Pokud potřebné dovednosti
nejsou k dispozici, může to zpomalit nebo výrazně narušit implementaci.
Připravenost na implementaci AI
4. rozpočet
Zavádění nových nástrojů a technologií umělé inteligence může být nákladné. Máte potřebný rozpočet pro implementaci, včetně nákladů na nové nástroje a
technologie, upgrade infrastruktury a nábor nebo školení personálu?
68
5. Řízení změn
Zavádění nových nástrojů a technologií umělé inteligence často přináší značné změny v provozu a pracovních postupech. Jste připraveni na tyto změny?
Máte plán na řízení změn a na pomoc svému personálu při adaptaci na nové nástroje a technologie?
6. Kultura a postoj
Jste otevřeni inovacím a změnám? Máte kulturu, která podporuje učení a experimentování? Pokud jste rigidní vůči změnám nebo máte vysokou averzi k
riziku, můžete mít potíže s implementací.
7. Dodržování právních a regulačních předpisů
V závislosti na odvětví a konkrétních nástrojích a technologiích, které se zavádějí, mohou existovat právní a regulační záležitosti, který se musí věnovat
pozornost. Jste seznámeni s těmito záležitostmi a připraveni je dodržovat?
Jaké jsou Přínosy?
69
• Zvýšení efektivity: odhalujeme a optimalizujeme neefektivní procesy, vedoucí
ke snížení nákladů a zvýšení produktivity.
• Redukce chyb a zvýšení kvality: AI automatizace výrazně sníží chybovost
a zlepší kvalitu výstupů. To vede k vyšší spokojenosti zákazníků a lepší
reputaci vaší firmy.
• Nová generace podnikání: firmy, které dobře zvládnou AI transformaci,
se stanou vysoce konkurenceschopnými a nabídnou svým zákazníkům služby
nové generace, jako personalizace, prediktivní analýzy a gamifikaci.
Lepší uživatelský
zážitek!
14.02.2024 www.ydeal.cz 71
Personalizace
14.02.2024 www.ydeal.cz 72
Prediktivní
analýza
14.02.2024 www.ydeal.cz 73
Gamifikace
Sledujte Alexe
/Alexander.bruna
/alexanderbruna
/alexjbruna

More Related Content

What's hot

AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...Taste
 
Project Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sám
Project Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sámProject Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sám
Project Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sámTaste
 
Project Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace Z
Project Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace ZProject Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace Z
Project Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace ZTaste
 
Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...
Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...
Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...Taste
 
Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...
Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...
Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...Taste
 
Project Restart 2023: Petr Pacher - Jak ve firmě úspěšně aplikovat „Učící se ...
Project Restart 2023: Petr Pacher - Jak ve firmě úspěšně aplikovat „Učící se ...Project Restart 2023: Petr Pacher - Jak ve firmě úspěšně aplikovat „Učící se ...
Project Restart 2023: Petr Pacher - Jak ve firmě úspěšně aplikovat „Učící se ...Taste
 
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...Taste
 
Project Restart 2023: Honza Slavík - Bude za projekťáky makat AI?
Project Restart 2023: Honza Slavík - Bude za projekťáky makat AI?Project Restart 2023: Honza Slavík - Bude za projekťáky makat AI?
Project Restart 2023: Honza Slavík - Bude za projekťáky makat AI?Taste
 
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RSEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RTaste
 
Project Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektů
Project Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektůProject Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektů
Project Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektůTaste
 
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...Taste
 
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské webySEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské webyTaste
 
AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.
AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.
AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.Taste
 
E-mail Restart 2024: Petr Matoušek - Případová studie: E-mailingový hackathon...
E-mail Restart 2024: Petr Matoušek - Případová studie: E-mailingový hackathon...E-mail Restart 2024: Petr Matoušek - Případová studie: E-mailingový hackathon...
E-mail Restart 2024: Petr Matoušek - Případová studie: E-mailingový hackathon...Taste
 
Project Restart 2023: Jirka Bachel - Jak zrychlit softwarový vývoj a validaci...
Project Restart 2023: Jirka Bachel - Jak zrychlit softwarový vývoj a validaci...Project Restart 2023: Jirka Bachel - Jak zrychlit softwarový vývoj a validaci...
Project Restart 2023: Jirka Bachel - Jak zrychlit softwarový vývoj a validaci...Taste
 
Social Restart 2023: Jiří Markvart - Jak komunikovat ke generaci Z a nebýt u ...
Social Restart 2023: Jiří Markvart - Jak komunikovat ke generaci Z a nebýt u ...Social Restart 2023: Jiří Markvart - Jak komunikovat ke generaci Z a nebýt u ...
Social Restart 2023: Jiří Markvart - Jak komunikovat ke generaci Z a nebýt u ...Taste
 
Project Restart 2023: Jiří Krátký - Hybridní projektové řízení – co to teda je?
Project Restart 2023: Jiří Krátký - Hybridní projektové řízení – co to teda je?Project Restart 2023: Jiří Krátký - Hybridní projektové řízení – co to teda je?
Project Restart 2023: Jiří Krátký - Hybridní projektové řízení – co to teda je?Taste
 
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailingAI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailingTaste
 
AI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručně
AI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručněAI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručně
AI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručněTaste
 
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebePPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebeTaste
 

What's hot (20)

AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
AI Restart 2024: Lukáš Benzl - Keynote: AI v roce 2024? Myslete globálně, jed...
 
Project Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sám
Project Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sámProject Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sám
Project Restart 2022: Andrea Pavelcová - Největší projekt jsi ty sám
 
Project Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace Z
Project Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace ZProject Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace Z
Project Restart 2022: Jan Makovička - Systémově řízená firma v éře generace Z
 
Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...
Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...
Project Restart 2022: Vašek Macíček - Case study: Co nám pomohlo vytvořit opr...
 
Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...
Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...
Project Restart 2022: Vojtěch Hlaváček, Jiří Kryštof Jarmar - Užitečné mentál...
 
Project Restart 2023: Petr Pacher - Jak ve firmě úspěšně aplikovat „Učící se ...
Project Restart 2023: Petr Pacher - Jak ve firmě úspěšně aplikovat „Učící se ...Project Restart 2023: Petr Pacher - Jak ve firmě úspěšně aplikovat „Učící se ...
Project Restart 2023: Petr Pacher - Jak ve firmě úspěšně aplikovat „Učící se ...
 
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
AI Restart 2023: Anna Bohoněk - Praktické využití ChatGPT a automatizace v ka...
 
Project Restart 2023: Honza Slavík - Bude za projekťáky makat AI?
Project Restart 2023: Honza Slavík - Bude za projekťáky makat AI?Project Restart 2023: Honza Slavík - Bude za projekťáky makat AI?
Project Restart 2023: Honza Slavík - Bude za projekťáky makat AI?
 
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v RSEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
SEO Restart 2022: Marek Prokop - Analýza klíčových slov v R
 
Project Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektů
Project Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektůProject Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektů
Project Restart 2022: Jan Řezáč - Cíle (nejen) digitálních projektů
 
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
AI Restart 2023: David Bureš, Lukáš Kostka, Vojtěch Fiala - Jak mění AI práci...
 
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské webySEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
SEO Restart 2023: Zdeněk Nešpor - Titánské weby
 
AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.
AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.
AI Restart 2023: Marek Šimkovský - AI vám přidá práci. Alespoň dnes.
 
E-mail Restart 2024: Petr Matoušek - Případová studie: E-mailingový hackathon...
E-mail Restart 2024: Petr Matoušek - Případová studie: E-mailingový hackathon...E-mail Restart 2024: Petr Matoušek - Případová studie: E-mailingový hackathon...
E-mail Restart 2024: Petr Matoušek - Případová studie: E-mailingový hackathon...
 
Project Restart 2023: Jirka Bachel - Jak zrychlit softwarový vývoj a validaci...
Project Restart 2023: Jirka Bachel - Jak zrychlit softwarový vývoj a validaci...Project Restart 2023: Jirka Bachel - Jak zrychlit softwarový vývoj a validaci...
Project Restart 2023: Jirka Bachel - Jak zrychlit softwarový vývoj a validaci...
 
Social Restart 2023: Jiří Markvart - Jak komunikovat ke generaci Z a nebýt u ...
Social Restart 2023: Jiří Markvart - Jak komunikovat ke generaci Z a nebýt u ...Social Restart 2023: Jiří Markvart - Jak komunikovat ke generaci Z a nebýt u ...
Social Restart 2023: Jiří Markvart - Jak komunikovat ke generaci Z a nebýt u ...
 
Project Restart 2023: Jiří Krátký - Hybridní projektové řízení – co to teda je?
Project Restart 2023: Jiří Krátký - Hybridní projektové řízení – co to teda je?Project Restart 2023: Jiří Krátký - Hybridní projektové řízení – co to teda je?
Project Restart 2023: Jiří Krátký - Hybridní projektové řízení – co to teda je?
 
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailingAI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
AI Restart 2023: Daniel Nytra - AI + e-shop + e-mailing
 
AI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručně
AI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručněAI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručně
AI Restart 2023: Petr Koubský - AI rychle a stručně
 
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebePPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
 

Similar to AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po automatizaci

IoT – používáme posbíraná data správně?
IoT – používáme posbíraná data správně?IoT – používáme posbíraná data správně?
IoT – používáme posbíraná data správně?MarketingArrowECS_CZ
 
Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)
Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)
Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)Sherpas
 
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnoutProč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnoutGauss Algorithmic
 
NEJBANKA FIntech
NEJBANKA FIntechNEJBANKA FIntech
NEJBANKA FIntechMartin Svik
 
Agilní architektura
Agilní architekturaAgilní architektura
Agilní architekturaMilan Rubeš
 
Alice_IT_Startegy_CZE_v2
Alice_IT_Startegy_CZE_v2Alice_IT_Startegy_CZE_v2
Alice_IT_Startegy_CZE_v2Jiri Novacek
 
Enterprise Architecture as IT management method
Enterprise Architecture as IT management methodEnterprise Architecture as IT management method
Enterprise Architecture as IT management methodPavel Hrabe
 
Web jako součást obchodního procesu
Web jako součást obchodního procesuWeb jako součást obchodního procesu
Web jako součást obchodního procesuAITOM Digital s.r.o.
 
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRJaromir Sponar
 
Caleum firemni profil
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profilJosef Ladra
 
Prezentace - Business intelligence
Prezentace - Business intelligence Prezentace - Business intelligence
Prezentace - Business intelligence PsaniPraci.cz
 
Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart NetworkPrezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart NetworkZdeněk Klusák
 
Jak úspěšně zavést do firmy webovou analytiku
Jak úspěšně zavést do firmy webovou analytikuJak úspěšně zavést do firmy webovou analytiku
Jak úspěšně zavést do firmy webovou analytikuAkce Dobrého webu
 
Procesy redesignu ve velké společnosti? Pohled Heureky prakticky
Procesy redesignu ve velké společnosti? Pohled Heureky praktickyProcesy redesignu ve velké společnosti? Pohled Heureky prakticky
Procesy redesignu ve velké společnosti? Pohled Heureky praktickyMarek Brumlich
 
AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...
AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...
AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...Taste
 
Katalog firem 120 vterin pro JIC|Innovation Park
Katalog firem 120 vterin pro JIC|Innovation ParkKatalog firem 120 vterin pro JIC|Innovation Park
Katalog firem 120 vterin pro JIC|Innovation Parkjindrichweiss
 
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektůProject Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektůTaste
 
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyneProfinit
 

Similar to AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po automatizaci (20)

IoT – používáme posbíraná data správně?
IoT – používáme posbíraná data správně?IoT – používáme posbíraná data správně?
IoT – používáme posbíraná data správně?
 
Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)
Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)
Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)
 
Příručka Aimtečáka 1.01
Příručka Aimtečáka 1.01Příručka Aimtečáka 1.01
Příručka Aimtečáka 1.01
 
Progress Is
Progress IsProgress Is
Progress Is
 
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnoutProč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout
 
NEJBANKA FIntech
NEJBANKA FIntechNEJBANKA FIntech
NEJBANKA FIntech
 
Agilní architektura
Agilní architekturaAgilní architektura
Agilní architektura
 
Alice_IT_Startegy_CZE_v2
Alice_IT_Startegy_CZE_v2Alice_IT_Startegy_CZE_v2
Alice_IT_Startegy_CZE_v2
 
Enterprise Architecture as IT management method
Enterprise Architecture as IT management methodEnterprise Architecture as IT management method
Enterprise Architecture as IT management method
 
Web jako součást obchodního procesu
Web jako součást obchodního procesuWeb jako součást obchodního procesu
Web jako součást obchodního procesu
 
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
 
Caleum firemni profil
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profil
 
Prezentace - Business intelligence
Prezentace - Business intelligence Prezentace - Business intelligence
Prezentace - Business intelligence
 
Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart NetworkPrezentace chci.software Masterminding - Smart Network
Prezentace chci.software Masterminding - Smart Network
 
Jak úspěšně zavést do firmy webovou analytiku
Jak úspěšně zavést do firmy webovou analytikuJak úspěšně zavést do firmy webovou analytiku
Jak úspěšně zavést do firmy webovou analytiku
 
Procesy redesignu ve velké společnosti? Pohled Heureky prakticky
Procesy redesignu ve velké společnosti? Pohled Heureky praktickyProcesy redesignu ve velké společnosti? Pohled Heureky prakticky
Procesy redesignu ve velké společnosti? Pohled Heureky prakticky
 
AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...
AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...
AI Restart 2023: Eduard Hlava - Moderní způsob přípravy a implementace CRM dí...
 
Katalog firem 120 vterin pro JIC|Innovation Park
Katalog firem 120 vterin pro JIC|Innovation ParkKatalog firem 120 vterin pro JIC|Innovation Park
Katalog firem 120 vterin pro JIC|Innovation Park
 
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektůProject Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
Project Restart 2022: Josef Hajkr - Jak být úspěšným lídrem projektů
 
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
2018 11-28 snidane-serie-kuchyne
 

More from Taste

SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...Taste
 
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetSEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetTaste
 
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanzeSEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanzeTaste
 
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...Taste
 
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...Taste
 
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...Taste
 
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...Taste
 
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonemSEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonemTaste
 
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...Taste
 
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...Taste
 
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémechPPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémechTaste
 
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...Taste
 
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB HousePPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB HouseTaste
 
PPC Date #6: Martin Slavětínský - Jak se měnil zájem a chování e-commerce zák...
PPC Date #6: Martin Slavětínský - Jak se měnil zájem a chování e-commerce zák...PPC Date #6: Martin Slavětínský - Jak se měnil zájem a chování e-commerce zák...
PPC Date #6: Martin Slavětínský - Jak se měnil zájem a chování e-commerce zák...Taste
 
E-mail Restart 2024: Patrik Votoček - Případová studie: Příběhy e-shopů na té...
E-mail Restart 2024: Patrik Votoček - Případová studie: Příběhy e-shopů na té...E-mail Restart 2024: Patrik Votoček - Případová studie: Příběhy e-shopů na té...
E-mail Restart 2024: Patrik Votoček - Případová studie: Příběhy e-shopů na té...Taste
 
E-mail Restart 2024: Jan Baštýř a Jaroslav Kaucký - Případová studie: Svět mó...
E-mail Restart 2024: Jan Baštýř a Jaroslav Kaucký - Případová studie: Svět mó...E-mail Restart 2024: Jan Baštýř a Jaroslav Kaucký - Případová studie: Svět mó...
E-mail Restart 2024: Jan Baštýř a Jaroslav Kaucký - Případová studie: Svět mó...Taste
 
E-mail Restart 2024: Petra Stupková - Legislativa: Příležitosti a skryté hroz...
E-mail Restart 2024: Petra Stupková - Legislativa: Příležitosti a skryté hroz...E-mail Restart 2024: Petra Stupková - Legislativa: Příležitosti a skryté hroz...
E-mail Restart 2024: Petra Stupková - Legislativa: Příležitosti a skryté hroz...Taste
 
E-mail Restart 2024: Jan Krčmář a Mikuláš Všelicha - Případová studie: Kytary...
E-mail Restart 2024: Jan Krčmář a Mikuláš Všelicha - Případová studie: Kytary...E-mail Restart 2024: Jan Krčmář a Mikuláš Všelicha - Případová studie: Kytary...
E-mail Restart 2024: Jan Krčmář a Mikuláš Všelicha - Případová studie: Kytary...Taste
 
E-mail Restart 2024: Adam Pýcha - Případová studie: Knihy jsou rychloobrátka ...
E-mail Restart 2024: Adam Pýcha - Případová studie: Knihy jsou rychloobrátka ...E-mail Restart 2024: Adam Pýcha - Případová studie: Knihy jsou rychloobrátka ...
E-mail Restart 2024: Adam Pýcha - Případová studie: Knihy jsou rychloobrátka ...Taste
 
E-mail Restart 2024: Jan Tichý - Analytika: Zapomeňte na předpřipravené autom...
E-mail Restart 2024: Jan Tichý - Analytika: Zapomeňte na předpřipravené autom...E-mail Restart 2024: Jan Tichý - Analytika: Zapomeňte na předpřipravené autom...
E-mail Restart 2024: Jan Tichý - Analytika: Zapomeňte na předpřipravené autom...Taste
 

More from Taste (20)

SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
 
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetSEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
 
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanzeSEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
 
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
SEO Restart 2024: Sarah Presch - Kognitivní předsudky - jak psychologické teo...
 
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
SEO Restart 2024: Martina Zrzavá Libřická - SEO & DEV: Jak na vývojáře od poc...
 
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
SEO Restart 2024: Vojtěch Fiala - Linkbuilding vs. (digitální) PR: Od odkazů ...
 
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
SEO Restart 2024: Martin Michálek - Nová metrika rychlosti INP a praktické ti...
 
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonemSEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
SEO Restart 2024: Richard Klačko - Klíčovka s AI pohonem
 
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
SEO Restart 2024: Martin Žatkovič - Můžeme jakožto SEO konzultanti uspět v Go...
 
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
SEO Restart 2024: Jan Tichý - Na počátku bylo...
 
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémechPPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
PPC Date #6: David Janoušek - Produktová analytika ve výkonnostních systémech
 
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
PPC Date #6: Petra Pacáková - Sjednotit, či odlišit produktovou strategii mez...
 
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB HousePPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
PPC Date #6: Michaela Martincová - Výkonnostní kampaně optikou RTB House
 
PPC Date #6: Martin Slavětínský - Jak se měnil zájem a chování e-commerce zák...
PPC Date #6: Martin Slavětínský - Jak se měnil zájem a chování e-commerce zák...PPC Date #6: Martin Slavětínský - Jak se měnil zájem a chování e-commerce zák...
PPC Date #6: Martin Slavětínský - Jak se měnil zájem a chování e-commerce zák...
 
E-mail Restart 2024: Patrik Votoček - Případová studie: Příběhy e-shopů na té...
E-mail Restart 2024: Patrik Votoček - Případová studie: Příběhy e-shopů na té...E-mail Restart 2024: Patrik Votoček - Případová studie: Příběhy e-shopů na té...
E-mail Restart 2024: Patrik Votoček - Případová studie: Příběhy e-shopů na té...
 
E-mail Restart 2024: Jan Baštýř a Jaroslav Kaucký - Případová studie: Svět mó...
E-mail Restart 2024: Jan Baštýř a Jaroslav Kaucký - Případová studie: Svět mó...E-mail Restart 2024: Jan Baštýř a Jaroslav Kaucký - Případová studie: Svět mó...
E-mail Restart 2024: Jan Baštýř a Jaroslav Kaucký - Případová studie: Svět mó...
 
E-mail Restart 2024: Petra Stupková - Legislativa: Příležitosti a skryté hroz...
E-mail Restart 2024: Petra Stupková - Legislativa: Příležitosti a skryté hroz...E-mail Restart 2024: Petra Stupková - Legislativa: Příležitosti a skryté hroz...
E-mail Restart 2024: Petra Stupková - Legislativa: Příležitosti a skryté hroz...
 
E-mail Restart 2024: Jan Krčmář a Mikuláš Všelicha - Případová studie: Kytary...
E-mail Restart 2024: Jan Krčmář a Mikuláš Všelicha - Případová studie: Kytary...E-mail Restart 2024: Jan Krčmář a Mikuláš Všelicha - Případová studie: Kytary...
E-mail Restart 2024: Jan Krčmář a Mikuláš Všelicha - Případová studie: Kytary...
 
E-mail Restart 2024: Adam Pýcha - Případová studie: Knihy jsou rychloobrátka ...
E-mail Restart 2024: Adam Pýcha - Případová studie: Knihy jsou rychloobrátka ...E-mail Restart 2024: Adam Pýcha - Případová studie: Knihy jsou rychloobrátka ...
E-mail Restart 2024: Adam Pýcha - Případová studie: Knihy jsou rychloobrátka ...
 
E-mail Restart 2024: Jan Tichý - Analytika: Zapomeňte na předpřipravené autom...
E-mail Restart 2024: Jan Tichý - Analytika: Zapomeňte na předpřipravené autom...E-mail Restart 2024: Jan Tichý - Analytika: Zapomeňte na předpřipravené autom...
E-mail Restart 2024: Jan Tichý - Analytika: Zapomeňte na předpřipravené autom...
 

AI Restart 2024: Alexander Bruna - AI transformace podnikání, od kreativy po automatizaci

 • 1. © 2024 ydeal Praha 5 Nové Butovice, 158 00 AI transformace podnikání od kreativy po automatizaci Prezentováno 15.2.2024 ydeal.ai Alexander Bruna Zakladatel agentury ydeal.ai Radlická 714/113
 • 2. 14.02.2024 www.ydeal.cz 2 AHA MOMENT Listopad 2022
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7. Rozjetý vlak 3. květen 2023 23. červen 2023 --v 5.1 --v 5.2
 • 9. Perníček Pro ČEDOK Text to image a image to video
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. Kampaň ČEDOK Září 2023, YDEAL Text 2 image, image 2 Video
 • 15. Kampaň ČEDOK Leden 2024, YDEAL Text 2 image, image 2 Video
 • 16. www.ydeal.cz 16 Během týdne, jsem měli schválený kreativní koncept na základě skic z AI a do dvou týdnů byl vyprodukován TV spot a kreativy pro outdoor. Při využití ilustrátorů a klasické 3D animace, bychom spot a kreativu tvořili měsíce.
 • 18.
 • 19.
 • 22.
 • 23. 23
 • 25. Jak Dnes pracuje náš krEativec? BEZ AI S AI 10 % editace 90 % editace 10 % řemeslo 90 % řemeslo
 • 26. Generovat, generovat a zase generovat!
 • 29. 14.02.2024 www.ydeal.cz 29 Stanford University AI Index: AI zdvojnásobí výkon každé 3,4 měsíce
 • 31. Šance dosáhnout technologické parity s velkými korporacemi, protože pokročilé AI nástroje jsou dostupné pro všechny. Otevírá se možnost dosažení účinnosti a efektivity, která byla dříve vyhrazena pouze velkým hráčům s masivními investicemi. Demokratizace Technologie a Vaše Příležitost 31
 • 32. “In my little groupchat with my tech CEO friends there’s this betting pool for the first year that there is a one-person billion dollar company,” Sam Altman one person unicorn
 • 37. Výhody LOW CODE / NO CODE 37 - Agilita, rychlost úprav a změn. - Jednoduchost, nemusíte umět programovat. - Projekty doručíte v čas. - Levná údržba - nízké nároky. - Bezpečnější.
 • 38. All you need is api
 • 39. Základní princip AI Automatizace Databáze s vašimi daty GPT4 Support, webchat nebo Callcentrum
 • 40. Case study tvorba obsahu webu pomocí AI a automatizace Firma z automobilového prostředí stála před časově náročným a pracným úkolem plnění webových stránek mixem interního a externího obsahu. Externí obsah se nacházel celkem na 1 047 webových stránkách a v dalších 350 pdf souborech uložených online. Automatické generování textů, které jsou zároveň upraveny v rámci SEO a berou v potaz všechny externí zdroje v řádu minut. Texty splňují strukturu vhodnou pro import na nové webové stránky a drží jednotný „tone of voice“. Celková úspora: 73 % času a 55,9 % nákladů. 40 Získání externích zdrojů Tvorba databáze AI platforma na míru klientovi Generování finálních textů
 • 45. AUTomatizace V call centru Call centrum Databáze Datový analytik Marketingový manager Copywriter Leady Zpracování opakujících se činností pomocí AI asistentů, kteří pracují v automatizovaném prostředí. Call script Databáze klientů
 • 49. Jak Začala ADOPCE V YDEAL?
 • 50. Text 2 text Text 2 IMG IMG 2 IMG IMG 2 VIDEO text 2 video text 2 voice AUTOMATIZACE 50 AI pracovní Ekosystém Dalle-3 KREA.ai EvelenLabs TopazLab
 • 51. Aplikace a zavedení procesů Placené verze Prostor pro učení Workshopy & vzdělání Vývoj nových procesů a aplikací Preference ai u klientů ŘÍZENÍ ZMĚNY 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • 52.
 • 53. 14.02.2024 www.ydeal.cz 53 Máme hlavně Skvělý tým
 • 55. 01 Odpor vůči změnám Implementace nových technologií často znamená značné změny, které se mohou setkat s odporem ze strany zaměstnanců. Je důležité efektivně řídit tuto změnu, včetně poskytnutí dostatečného školení a podpory pro přizpůsobení se novým technologiím. 02 Soukromí a regulace Při používání AI často existují obavy z porušování soukromí a dodržování předpisů ochrany dat. Je důležité zajistit, aby vaše implementace AI splňovala všechny relevantní zákony a předpisy. Integrace se stávajícími systémy Integrace nových technologií AI s existujícími systémy může být složitým a náročným procesem. Vyžaduje pečlivé plánování a provádění, aby integrace byla úspěšná a nezasáhla do stávajících operací. 03 Nejčastější překážky v implementaci AI
 • 56. Co skutečně dělají Vaši zaměstnanci za práci? 56 Mapování procesů
 • 57. Jakou hodnotu mají jednotlivé pracovní úkony a postupy pro společnost? 57 Mapování procesů
 • 58. Jaká jsou vaše kpi´s spojená s automatizací kognitivní práce? 58 Systém řízení a governance
 • 59. Jaká je efektivita práce vašich zaměstnanců? 59 Mapování procesů
 • 60. Jaké překryvy odpovědnosti přinese ai automatizace mezi odděleními? 60 Systém řízení a governance
 • 61. Máte nastavené interní vzdělávání zaměřené na ai? 61 Trénink
 • 62. Jste schopni aktivně sledovat legislativní vývoj a regulace? 62 Regulace
 • 63. Máte nastavené řízení rizik spojených inovacemi a automatizací? 63 Regulace
 • 65. AI transformace Operativa – use case Management – řízení změny IT – technologické řešení
 • 66. Náš přístup k AI transformaci 1. Analýza připravenosti na implementaci AI 2. Zmapování procesů a kvantifikace možných přínosů 3. Systém řízení a governance 4. Trénink a koučing 5. Regulace 6. Zachování pracovního kontextu AI transformace, cesta k prosperitě 66
 • 67. Připravenost na implementaci AI 1. Technická infrastruktura Máte potřebnou technickou infrastrukturu k podpoře nových nástrojů a technologií umělé inteligence? To zahrnuje hardware, software, síťové možnosti a systémy pro ukládání a správu dat. Pokud je stávající infrastruktura klienta nedostatečná, může být potřeba její upgrade nebo rozšíření, což může být časově náročné. 67 2. Dostupnost a kvalita dat Technologie umělé inteligence jsou silně závislé na datech. Máte přístup k potřebným datům? Jsou data přesná, spolehlivá a relevantní? Pokud jsou vaše data nedostatečná nebo nízké kvality, může to ovlivnit účinnost nástrojů umělé inteligence. 3. Dovednosti a odbornost Zavádění nových nástrojů a technologií umělé inteligence vyžaduje specifické dovednosti a odbornost. Máte tyto dovednosti dostupné v rámci vašeho týmu, nebo bude potřeba najmout nové zaměstnance případně outsourcovat práci? Jste nakloněni zaškolení ze strany naší agentury? Pokud potřebné dovednosti nejsou k dispozici, může to zpomalit nebo výrazně narušit implementaci.
 • 68. Připravenost na implementaci AI 4. rozpočet Zavádění nových nástrojů a technologií umělé inteligence může být nákladné. Máte potřebný rozpočet pro implementaci, včetně nákladů na nové nástroje a technologie, upgrade infrastruktury a nábor nebo školení personálu? 68 5. Řízení změn Zavádění nových nástrojů a technologií umělé inteligence často přináší značné změny v provozu a pracovních postupech. Jste připraveni na tyto změny? Máte plán na řízení změn a na pomoc svému personálu při adaptaci na nové nástroje a technologie? 6. Kultura a postoj Jste otevřeni inovacím a změnám? Máte kulturu, která podporuje učení a experimentování? Pokud jste rigidní vůči změnám nebo máte vysokou averzi k riziku, můžete mít potíže s implementací. 7. Dodržování právních a regulačních předpisů V závislosti na odvětví a konkrétních nástrojích a technologiích, které se zavádějí, mohou existovat právní a regulační záležitosti, který se musí věnovat pozornost. Jste seznámeni s těmito záležitostmi a připraveni je dodržovat?
 • 69. Jaké jsou Přínosy? 69 • Zvýšení efektivity: odhalujeme a optimalizujeme neefektivní procesy, vedoucí ke snížení nákladů a zvýšení produktivity. • Redukce chyb a zvýšení kvality: AI automatizace výrazně sníží chybovost a zlepší kvalitu výstupů. To vede k vyšší spokojenosti zákazníků a lepší reputaci vaší firmy. • Nová generace podnikání: firmy, které dobře zvládnou AI transformaci, se stanou vysoce konkurenceschopnými a nabídnou svým zákazníkům služby nové generace, jako personalizace, prediktivní analýzy a gamifikaci.