SlideShare a Scribd company logo
Tvorba kreatívy a kampaní
s využitím dát a AI
MILAN CIDILO
PPC RESTART 2024
Obsah
Kreatíva
1
Stratégia
2
Optimalizácia
3
Iterácia
4
Kreatíva
1.krok
RESEARCH
CCS
DOC
COMPETITION
PAST
PERFOMANCE
REVIEWS
COMMENTS
Čo by som mal získať?
Výstup
Pain points
Failed attempts
Triggers
Transformations
Golden Nugget reviews
Pred tým než objedná, aké problémy rieši, prečo o vás uvažuje?
Aké ďalšie riešenia skúšal váš zákazník, než vás našiel?
Aké pozitívne výsledky váš produkt prieniesol?
Ako zákazníkovi zlepšia/uľahčia život?
Unikátna fráza/recenzia, ktorá vyniká a získa pozornosť.
Dá se skvelo použiť ako copy.
Prečo sa rozhodli nakúpiť
Golden Nugget reviews
AI pomoc
SellMeThisPen
Turning Strategy Into Concept
Offer
(WHAT)
CONCEPT
Angle
(WHY)
Audience
(WHO)
Recenzie
Simplescraper
Komentáre
Sudota
Komentáre
Golden Nuggets
Competitor Analysis
Trends tracker
AI-Generated UGC Scripts
Static Ads Ideas Generator
Custom GPTs
Alternatívou k plateným nástrojom je custom GPT
Turning Strategy Into Concept
Offer
(WHAT)
CONCEPT
Angle
(WHY)
Audience
(WHO)
Ads
Img/Vid A
Img / Vid B
Img / Vid C
Analýza - Čo nám v účte chýba?
Polished
Video
Static
Lo-Fi
Creative Workflow
AI STATIC ADS STATIC ADS VIDEO
Static Ads
AI workflow
CHATGPT MIDJOURNEY CREATIVEOS FIGMA
FOREPLAY ATRIA CHATGPT
TRANSCRIPT CHATGPT SCRIPT
Hook
PROMPT: You are an expert direct response advertiser,
specialising in advertising on social media. Given all the
information above, come up with 10 hooks for a Facebook ad
about XYZ. Consider the goal of the hook is not to sell product,
but to grab attention. The hook should be no longer than 4
seconds. It can be shorter. People are not on their feed to watch
ads. You can do this by referring to the value from section above,
to find out what points will resonate to our target audience.
Hook
Problem/Solution Features/Benefits Testimonial
Top angles - broader concept
3/5 reasons why
TT comment
response
Top angles – narrow (features/benefits)
What I bought vs.
What I got
Green screen
Sketch
Strategy
1. krok
Čo všetko potrebujeme na začiatku?
Strategy & Planning
Forecast
Budgeting
Goals & KPIs
Daily Run Rate
Analyzovať historický výkon a vytvoriť predikciu a plán
Správne nastavenie rozpočtov na všetkých úrovniach
Koľko je potrebné spendovať, aby som splnil ciele (Revenue)
Ako si nastaviť správne ciele a KPIs?
Prečo planning?
Forecasting
KPIs: Predicted ROAS
Predicted ROAS & MER
ROAS naviazaný na MER celého projektu
Dynamicky počítaná hodnota
Porovnávam data z Meta ads platformy a GA4
Pri použití Cost Caps dostávam hodnotu, ktorú nastavujem automaticky
Daily budget, ktorý musím vždy nastaviť na úrovni kampane / adsetu
Dynamic MER - CM3
Dynamic MER - CM3
Contribution Margin lvl 3 výpočet a použitie
MER (Blended PNO) nastavený na 20%
AoV 40, kde marža je 20 EUR - doprava 4 EUR = 16 EUR
16 - 6 EUR (MKT costs) = 10 EUR a to je moja CM3
Klient chce, aby ostalo 5% po odpočítaní fixed costs a zisk = 10 - 2 = 8 EUR
8 EUR je 20% z AoV - peniaze, ktoré môžeme investovať - MAB
Statické PNO 20% + môžeš zvýšiť až na 40% (20+20)
Ak mi ostane mínusová hodnota - MER znížim
Goals: Daily Run Rate
Optimization
3.krok
Creative Testing Campaign
CBO
1 SKU/Offer = 1 Campaign
Ad set 1
Angle 1
Ad set 2
Angle 2
Ad set 3
Angle 3
Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4
Creative Testing Framework
Creative Testing Campaign
CBO
Ad set 1
Angle 1
Ad set 2
Angle 2
Ad set 3
Angle 3
Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4
Creative Testing Framework
Minimum 50 konverzií
Angle 2 messaging rezonuje najlepšie. Fokus na kreatívy týmto smerom, pričom Angle 1 bude
sekundárnou prioritou. Mám static ads na hľadanie winning angle - tak začnem robiť UGC.
V ďalšom kole testovania stavať na týchto poznatkoch - ako rozvinúť Angle 2?
Alternatívy
Možností je milión a je potreba skúšať a testovať. Kreatíva je
cielenie, primárny fokus dávam kreatívy. Ale podstatná časť
škálovania je aj samotný media buying.
Možnosti nastavenia sandbox kampaní:
Winners vyberá algoritmus
Použite Cost Caps
Max 8 ASC+ kampaní
Vyskúšajte aj 10-15 kreatív
Angle = Adset
Potrebné mať vyšší budget
Spend na všetky angles
Ad = Adset
Opäť vyberá algoritmus
Filter na mega loosers Cost Caps
ASC+ ABO koncept CBO
Back to Cost Caps
Prečo býva fixná veličina denný spend?
Denný spend by mala byť jediná variabilná hodnota
Zakázníci nevyužívajú platformy presne každý deň v rovnakú hodinu
Trh je dynamický - nedáva zmysel spendovať, keď tam zákazníci nie sú
Je to aukcia - nakupujme, keď je správna cena
Cost Cap umožňuje hľadať zákazníkov za VAMI určenú sumu
Alternatívou je min. ROAS, pri rôznych AoVs
Používame 7DC
Engaged Audiences
Nadefinujte si publikum ENG
Visitors 180D, ktorý nenakúpili & Subscribes 180D, ktorý nenakúpili
Analyzujte ASC+, kto nakupuje
Caps na audiences je odstránené
Cieľ Mety býva hľadať najlacnejších zákazníkov, ktorý už plánujú nakúpiť
Vráťte sa k BAU kampaniam, keď chcete riešiť akvizíciu
Iteration
4.krok
Čo je to iterácia?
Iterácia je kľúčová pre škálovanie!
Výhody iterácií
Spustenie úplne nového
konceptu v reklamnom účte.
Na základe dát upravená
pôvodná verzia reklamy.
NOVÝ KONCEPT ITERÁCIA
Získavanie dát a poznatkov o fungovaní reklamy.
Možnosť optimalizácie a zlepšenia slabých miest s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky.
Testovanie rôznych variánt a hľadanie najúčennejších kombinácií elementov reklamy.
Naming je kľúčový
Generátor na základe všetkých elementov reklamy
Naming je kľúčový
Ad name generator + UTM builder
Naming je kľúčový
Output
Experimenty - backlog
Asana + Keboola + Gsheets / Looker
Start date - End date
Hypotéza
Očakávanie
Výsledok
Live report pre klientov
Experimenty - výstup
milan@6clickz.com
Milan Cidilo

More Related Content

What's hot

PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebePPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
Taste
 
PPC Restart 2022: Blanka Kudrnová - Jak rychle se dá na Pinterestu vydělat mi...
PPC Restart 2022: Blanka Kudrnová - Jak rychle se dá na Pinterestu vydělat mi...PPC Restart 2022: Blanka Kudrnová - Jak rychle se dá na Pinterestu vydělat mi...
PPC Restart 2022: Blanka Kudrnová - Jak rychle se dá na Pinterestu vydělat mi...
Taste
 
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
Taste
 
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
Taste
 
PPC Restart 2022: Jan Svoboda - Keynote
PPC Restart 2022: Jan Svoboda - KeynotePPC Restart 2022: Jan Svoboda - Keynote
PPC Restart 2022: Jan Svoboda - Keynote
Taste
 
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketingPPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
Taste
 
Martin Roettgerding - Taking Google Shopping to the Next Level MKTFEST 2014
 Martin Roettgerding - Taking Google Shopping to the Next Level MKTFEST 2014 Martin Roettgerding - Taking Google Shopping to the Next Level MKTFEST 2014
Martin Roettgerding - Taking Google Shopping to the Next Level MKTFEST 2014
Marketing Festival
 
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
Taste
 
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
Taste
 
PPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketing
PPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketingPPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketing
PPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketing
Taste
 
Data Restart 2022: David Voráček - Příprava mediálního domu na dobu po konci ...
Data Restart 2022: David Voráček - Příprava mediálního domu na dobu po konci ...Data Restart 2022: David Voráček - Příprava mediálního domu na dobu po konci ...
Data Restart 2022: David Voráček - Příprava mediálního domu na dobu po konci ...
Taste
 
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
Taste
 
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...
Taste
 
Data Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad dat
Data Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad datData Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad dat
Data Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad dat
Taste
 
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximumPPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum
Taste
 
PPC Restart 2022: Milan Formánek - Moderní marketing
PPC Restart 2022: Milan Formánek - Moderní marketingPPC Restart 2022: Milan Formánek - Moderní marketing
PPC Restart 2022: Milan Formánek - Moderní marketing
Taste
 
PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...
PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...
PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...
Taste
 
Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokona...
Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokona...Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokona...
Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokona...
Taste
 
PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...
PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...
PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...
Taste
 
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikemPPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
Taste
 

What's hot (20)

PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebePPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
 
PPC Restart 2022: Blanka Kudrnová - Jak rychle se dá na Pinterestu vydělat mi...
PPC Restart 2022: Blanka Kudrnová - Jak rychle se dá na Pinterestu vydělat mi...PPC Restart 2022: Blanka Kudrnová - Jak rychle se dá na Pinterestu vydělat mi...
PPC Restart 2022: Blanka Kudrnová - Jak rychle se dá na Pinterestu vydělat mi...
 
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
 
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
 
PPC Restart 2022: Jan Svoboda - Keynote
PPC Restart 2022: Jan Svoboda - KeynotePPC Restart 2022: Jan Svoboda - Keynote
PPC Restart 2022: Jan Svoboda - Keynote
 
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketingPPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
PPC Restart 2022: Tomáš Komárek - 5 tipů na efektivnější B2B online marketing
 
Martin Roettgerding - Taking Google Shopping to the Next Level MKTFEST 2014
 Martin Roettgerding - Taking Google Shopping to the Next Level MKTFEST 2014 Martin Roettgerding - Taking Google Shopping to the Next Level MKTFEST 2014
Martin Roettgerding - Taking Google Shopping to the Next Level MKTFEST 2014
 
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
 
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
 
PPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketing
PPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketingPPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketing
PPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketing
 
Data Restart 2022: David Voráček - Příprava mediálního domu na dobu po konci ...
Data Restart 2022: David Voráček - Příprava mediálního domu na dobu po konci ...Data Restart 2022: David Voráček - Příprava mediálního domu na dobu po konci ...
Data Restart 2022: David Voráček - Příprava mediálního domu na dobu po konci ...
 
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
 
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...
 
Data Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad dat
Data Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad datData Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad dat
Data Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad dat
 
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximumPPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum
 
PPC Restart 2022: Milan Formánek - Moderní marketing
PPC Restart 2022: Milan Formánek - Moderní marketingPPC Restart 2022: Milan Formánek - Moderní marketing
PPC Restart 2022: Milan Formánek - Moderní marketing
 
PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...
PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...
PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...
 
Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokona...
Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokona...Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokona...
Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokona...
 
PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...
PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...
PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...
 
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikemPPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
PPC Restart 2022: Radek Laci - Jak najít rovnováhu mezi clickem a klikem
 

Similar to PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využitím dát a AI

Digital Marketing
Digital MarketingDigital Marketing
Digital Marketing
Vladimir Kmet
 
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
Taste
 
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Mergado technologies s. r. o.
 
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google AdsAko na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
Mergado technologies s. r. o.
 
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
B2B GROUP
 
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line businessGuru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line businessIvan Debnár
 
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikovWorkshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Daniel Zaicek
 
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman
 
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Miroslav Reiter
 
PPC Restart 2022: Milan Cidilo - Ako vyškálovať TikTok ads z 0 na 500tis. Kč ...
PPC Restart 2022: Milan Cidilo - Ako vyškálovať TikTok ads z 0 na 500tis. Kč ...PPC Restart 2022: Milan Cidilo - Ako vyškálovať TikTok ads z 0 na 500tis. Kč ...
PPC Restart 2022: Milan Cidilo - Ako vyškálovať TikTok ads z 0 na 500tis. Kč ...
Taste
 
Nastav si správny biznis model pre svoju firmu
Nastav si správny biznis model pre svoju firmuNastav si správny biznis model pre svoju firmu
Nastav si správny biznis model pre svoju firmu
SCR®
 
CPM vs CPC vs Affiliate
CPM vs CPC vs AffiliateCPM vs CPC vs Affiliate
CPM vs CPC vs Affiliate
Daniel Král
 
Prípadová štúdia PPC kampane pre
Prípadová štúdia PPC kampane prePrípadová štúdia PPC kampane pre
Prípadová štúdia PPC kampane pre
RIESENIA.com
 
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Adriana Mučičková
 
ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...
ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...
ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...
Katarína Molnárová
 
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenieCreative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Taste
 
Ako na optimalizáciu reklám v Google Adwords (ui42)
Ako na optimalizáciu reklám v Google Adwords (ui42)Ako na optimalizáciu reklám v Google Adwords (ui42)
Ako na optimalizáciu reklám v Google Adwords (ui42)
Adriana Mučičková
 
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Mergado technologies s. r. o.
 
10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing
VISIBILITY s.r.o.
 
Ako uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.com
Ako uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.comAko uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.com
Ako uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.com
UNICAMPsk
 

Similar to PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využitím dát a AI (20)

Digital Marketing
Digital MarketingDigital Marketing
Digital Marketing
 
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
PPC Restart 2021: Milan Cidilo - Facebook Ads Strategy Framework na rok 2021
 
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
Libor Toporcer: Rok s Performance Max. Tipy, triky a odborné postrehy ako na ...
 
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google AdsAko na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads
 
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
 
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line businessGuru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
Guru @ The Spot - Merania pre úspešný on-line business
 
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikovWorkshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikov
 
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
Dalibor Cicman - Cesta od last click k markovmu modelu 18/08/2016
 
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
Automatizácia PPC Kampaní v Systéme Google AdWords
 
PPC Restart 2022: Milan Cidilo - Ako vyškálovať TikTok ads z 0 na 500tis. Kč ...
PPC Restart 2022: Milan Cidilo - Ako vyškálovať TikTok ads z 0 na 500tis. Kč ...PPC Restart 2022: Milan Cidilo - Ako vyškálovať TikTok ads z 0 na 500tis. Kč ...
PPC Restart 2022: Milan Cidilo - Ako vyškálovať TikTok ads z 0 na 500tis. Kč ...
 
Nastav si správny biznis model pre svoju firmu
Nastav si správny biznis model pre svoju firmuNastav si správny biznis model pre svoju firmu
Nastav si správny biznis model pre svoju firmu
 
CPM vs CPC vs Affiliate
CPM vs CPC vs AffiliateCPM vs CPC vs Affiliate
CPM vs CPC vs Affiliate
 
Prípadová štúdia PPC kampane pre
Prípadová štúdia PPC kampane prePrípadová štúdia PPC kampane pre
Prípadová štúdia PPC kampane pre
 
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
Facebook - Ako hacknúť performance kampane (ui42)
 
ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...
ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...
ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...
 
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenieCreative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Creative Restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
 
Ako na optimalizáciu reklám v Google Adwords (ui42)
Ako na optimalizáciu reklám v Google Adwords (ui42)Ako na optimalizáciu reklám v Google Adwords (ui42)
Ako na optimalizáciu reklám v Google Adwords (ui42)
 
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
 
10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing10 tipov pre výkonnostný online marketing
10 tipov pre výkonnostný online marketing
 
Ako uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.com
Ako uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.comAko uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.com
Ako uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.com
 

More from Taste

AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problemAI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
Taste
 
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
Taste
 
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
Taste
 
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
Taste
 
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu právaPPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
Taste
 
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
Taste
 
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
Taste
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Taste
 
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Taste
 
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Taste
 
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Taste
 
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyProject Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Taste
 
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíProject Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Taste
 
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceProject Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Taste
 
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
Taste
 
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retenceE-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
Taste
 
E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...
E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...
E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...
Taste
 
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
Taste
 
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetSEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
Taste
 
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanzeSEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
Taste
 

More from Taste (20)

AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problemAI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
AI Date #2: Barbora Malinovská - Umělá inteligence - hard human problem
 
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
PPC Restart 2024: Vít Rutkovský - Jak AI a hluboké učení transformují persona...
 
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
PPC Restart 2024: Zuzana Slepánková - Od experta k lídrovi: cesta k úspěšném...
 
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
PPC Restart 2024: Roman Doležal - Jde to i bez cookies?
 
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu právaPPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
PPC Restart 2024: Jiří Hradský - Využívání dat pro PPC z pohledu práva
 
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
PPC Restart 2024: David Janoušek - Nepostradatelné dovednosti marketéra v roc...
 
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
E-mail Date #2: Jan Krčmář - Retence a RFM: jak pomocí e-mailingu navýšit hod...
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
 
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
 
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
 
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
 
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyProject Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
 
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíProject Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
 
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceProject Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
 
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
E-mail Date #2: Jakub Kalvoda a Barbora Pavlíčková - Jak si udržet skvělé výs...
 
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retenceE-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
E-mail Date #2: Kazimír Krysta - CDP jako stavební kámen retence
 
E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...
E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...
E-mail Date #2: Markéta Kryštůfková - Multikanálová retence: využijte data o ...
 
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
SEO Restart 2024: Martin Kopta a Jakub Goldmann - Jak se dnes navrhují weby a...
 
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro ShoptetSEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
SEO Restart 2024: Tomáš Zahálka - Tajné SEO tipy pro Shoptet
 
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanzeSEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
SEO Restart 2024: Roman Teuschel - Mezinárodní SEO v kontextu expanze
 

PPC Restart 2024: Milan Cidilo - Tvorba kreatívy a Paid social kampaní s využitím dát a AI

 • 1. Tvorba kreatívy a kampaní s využitím dát a AI MILAN CIDILO PPC RESTART 2024
 • 5. Čo by som mal získať? Výstup Pain points Failed attempts Triggers Transformations Golden Nugget reviews Pred tým než objedná, aké problémy rieši, prečo o vás uvažuje? Aké ďalšie riešenia skúšal váš zákazník, než vás našiel? Aké pozitívne výsledky váš produkt prieniesol? Ako zákazníkovi zlepšia/uľahčia život? Unikátna fráza/recenzia, ktorá vyniká a získa pozornosť. Dá se skvelo použiť ako copy. Prečo sa rozhodli nakúpiť
 • 8.
 • 9. Turning Strategy Into Concept Offer (WHAT) CONCEPT Angle (WHY) Audience (WHO)
 • 13.
 • 14. Competitor Analysis Trends tracker AI-Generated UGC Scripts Static Ads Ideas Generator Custom GPTs Alternatívou k plateným nástrojom je custom GPT
 • 15.
 • 16. Turning Strategy Into Concept Offer (WHAT) CONCEPT Angle (WHY) Audience (WHO) Ads Img/Vid A Img / Vid B Img / Vid C
 • 17.
 • 18.
 • 19. Analýza - Čo nám v účte chýba?
 • 21. Creative Workflow AI STATIC ADS STATIC ADS VIDEO
 • 22.
 • 23. Static Ads AI workflow CHATGPT MIDJOURNEY CREATIVEOS FIGMA
 • 24.
 • 26. Hook PROMPT: You are an expert direct response advertiser, specialising in advertising on social media. Given all the information above, come up with 10 hooks for a Facebook ad about XYZ. Consider the goal of the hook is not to sell product, but to grab attention. The hook should be no longer than 4 seconds. It can be shorter. People are not on their feed to watch ads. You can do this by referring to the value from section above, to find out what points will resonate to our target audience.
 • 27. Hook
 • 29. 3/5 reasons why TT comment response Top angles – narrow (features/benefits) What I bought vs. What I got Green screen Sketch
 • 31. Čo všetko potrebujeme na začiatku? Strategy & Planning Forecast Budgeting Goals & KPIs Daily Run Rate Analyzovať historický výkon a vytvoriť predikciu a plán Správne nastavenie rozpočtov na všetkých úrovniach Koľko je potrebné spendovať, aby som splnil ciele (Revenue) Ako si nastaviť správne ciele a KPIs?
 • 35. Predicted ROAS & MER ROAS naviazaný na MER celého projektu Dynamicky počítaná hodnota Porovnávam data z Meta ads platformy a GA4 Pri použití Cost Caps dostávam hodnotu, ktorú nastavujem automaticky Daily budget, ktorý musím vždy nastaviť na úrovni kampane / adsetu
 • 37. Dynamic MER - CM3 Contribution Margin lvl 3 výpočet a použitie MER (Blended PNO) nastavený na 20% AoV 40, kde marža je 20 EUR - doprava 4 EUR = 16 EUR 16 - 6 EUR (MKT costs) = 10 EUR a to je moja CM3 Klient chce, aby ostalo 5% po odpočítaní fixed costs a zisk = 10 - 2 = 8 EUR 8 EUR je 20% z AoV - peniaze, ktoré môžeme investovať - MAB Statické PNO 20% + môžeš zvýšiť až na 40% (20+20) Ak mi ostane mínusová hodnota - MER znížim
 • 40. Creative Testing Campaign CBO 1 SKU/Offer = 1 Campaign Ad set 1 Angle 1 Ad set 2 Angle 2 Ad set 3 Angle 3 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Creative Testing Framework
 • 41. Creative Testing Campaign CBO Ad set 1 Angle 1 Ad set 2 Angle 2 Ad set 3 Angle 3 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 1 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Creative Testing Framework Minimum 50 konverzií Angle 2 messaging rezonuje najlepšie. Fokus na kreatívy týmto smerom, pričom Angle 1 bude sekundárnou prioritou. Mám static ads na hľadanie winning angle - tak začnem robiť UGC. V ďalšom kole testovania stavať na týchto poznatkoch - ako rozvinúť Angle 2?
 • 42. Alternatívy Možností je milión a je potreba skúšať a testovať. Kreatíva je cielenie, primárny fokus dávam kreatívy. Ale podstatná časť škálovania je aj samotný media buying. Možnosti nastavenia sandbox kampaní: Winners vyberá algoritmus Použite Cost Caps Max 8 ASC+ kampaní Vyskúšajte aj 10-15 kreatív Angle = Adset Potrebné mať vyšší budget Spend na všetky angles Ad = Adset Opäť vyberá algoritmus Filter na mega loosers Cost Caps ASC+ ABO koncept CBO
 • 43. Back to Cost Caps Prečo býva fixná veličina denný spend? Denný spend by mala byť jediná variabilná hodnota Zakázníci nevyužívajú platformy presne každý deň v rovnakú hodinu Trh je dynamický - nedáva zmysel spendovať, keď tam zákazníci nie sú Je to aukcia - nakupujme, keď je správna cena Cost Cap umožňuje hľadať zákazníkov za VAMI určenú sumu Alternatívou je min. ROAS, pri rôznych AoVs
 • 45. Engaged Audiences Nadefinujte si publikum ENG Visitors 180D, ktorý nenakúpili & Subscribes 180D, ktorý nenakúpili Analyzujte ASC+, kto nakupuje Caps na audiences je odstránené Cieľ Mety býva hľadať najlacnejších zákazníkov, ktorý už plánujú nakúpiť Vráťte sa k BAU kampaniam, keď chcete riešiť akvizíciu
 • 47. Čo je to iterácia? Iterácia je kľúčová pre škálovanie! Výhody iterácií Spustenie úplne nového konceptu v reklamnom účte. Na základe dát upravená pôvodná verzia reklamy. NOVÝ KONCEPT ITERÁCIA Získavanie dát a poznatkov o fungovaní reklamy. Možnosť optimalizácie a zlepšenia slabých miest s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky. Testovanie rôznych variánt a hľadanie najúčennejších kombinácií elementov reklamy.
 • 48. Naming je kľúčový Generátor na základe všetkých elementov reklamy
 • 49. Naming je kľúčový Ad name generator + UTM builder
 • 51. Experimenty - backlog Asana + Keboola + Gsheets / Looker Start date - End date Hypotéza Očakávanie Výsledok Live report pre klientov