Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Penggunaan Teknologi
dalam Pengajaran &
Pembelajaran Matematik
Pengenalan
DEFINISI ICT
Information Communication &
Technology (ICT) meliputi semua
teknologi yang membantu penyampaian
maklumat sepe...
DEFINISI ICT
ICT juga merujuk kepada teknologi
hardware, software, telecommunication
dan network (Ward & Peppard, 2003).
Secara ringkasnya, teknologi maklumat
(IT) atau teknologi maklumat dan
komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan
pembelajaran ...
Dasar ICT dalam
Pendidikan
Malaysia
Pelbagai dasar telah dirancang
dan dilaksanakan untuk
menerapkan penggunaan ICT
dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Dasar ICT dalam Pendidikan
Malaysia
Dasar ICT dalam
Pendidikan
Malaysia
Dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin
Yasin (12 Oktob...
Selain itu, Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) (2013-
2014) juga telah menggariskan
penggunaan teknologi untuk
m...
11 Anjakan
Utama
Setiap tindakan yang
diambil perlu
menyumbang kepada
aspirasi sistem dan
murid
Kementerian
menggunakan bu...
Menyediakan akses internet dan
persekitaran pembelajaran maya melalui 1
Bestari Net bagi kesemua 10, 000 buah
sekolah.
Men...
Namun
begitu…
Alat ICT Sekolah Terabai
(23/08/2012)
KUALA LUMPUR: Kurang penyelenggaraan dan
kelemahan pentadbiran menyebabkan banyak pe...
Kajian Lepas
Imran Ismet (2000), menyatakan bahawa 81%
guru membuat pengakuan bahawa mereka tidak
memanfaatkan kelebihan I...
Kenapa isu
tersebut
berlaku?
Isu-isu
Penggunaan ICT
dalam
Pengajaran dan
Pembelajaran
Matematik
Sekolah: Kurang
prasarana dan
bahan sokongan
dalam peng...
Kurang
Pengetahuan dan
Kemahiran dalam
Penggunaan
Teknologi
Kurang
Pengetahuan dan
Kemahiran dalam
Penggunaan
Teknologi
Guru
menggunakan
kaedah chalk and
talk
Kurang
keyakinan diri
 Guru lebih cenderung menggunakan kaedah tradisional
berbanding menggunakan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran kerana:...
 Guru tidak dapat menilai perisian yang sesuai untuk
pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu topik.
 Guru kurang berkey...
Kajian Lepas
 Gan (2000), kekurangan latihan merupakan satu
faktor penghalang penggunaan ICT dalam
pengajaran dan pembela...
Kekurangan
Prasarana dan
Bahan Sokongan
Kekurangan
Prasarana &
Bahan
Sokongan
Bilangan
komputer yang
tidak mencukupi
Perisian
komputer yang
terhad
Masalah
penyele...
 Bilangan komputer yang disediakan di sekolah tidak
mencukupi menyebabkan guru mempunyai masalah untuk
menggunakan komput...
 Masalah penyelenggaraan alat ICT :
 Sekolah tidak menempatkan seseorang yang pakar
dalam penyelenggaraan alatan ICT iai...
Kajian Lepas
 Harison Bakar (2008) dalam kajiannya
telah mendapati penggunaan kaedah
chalk and talk dianggap berkesan bag...
Sikap Murid
Terhadap
Penggunaan ICT
 Sikap merupakan faktor penting yang mempengaruhi
seseorang menggunakan ICT (Liaw et. al., 2007)
 Menurut Ajzen dan Fish...
 Murid yang bersikap positif akan menggunakan ICT
sebagai:
1) Tutorial
2) Penerokaan
3) Aplikasi
4) Komunikasi
semasa ses...
Kajian Lepas
 Menurut Alessi dan Trollip (2001), pembelajaran
menerusi ICT mempunyai banyak kelebihan. Antaranya
adalah:
...
 Murid yang bersikap negatif akan menggunakan ICT
untuk melayari facebook, mengakses maklumat-maklumat
yang tidak berkait...
Kajian Lepas
 Murid sekolah kini lebih berminat menggunakan ICT,
melayari internet untuk mengakses maklumat serta
mempuny...
Kesimpulan
 Pengaplikasian atau pengintegrasian ICT dalam
pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu
inisiatif yang terbaik da...
TERIMA
KASIH
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

penggunaan teknologi dalam pdp

 • Be the first to comment

Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

 1. 1. Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik
 2. 2. Pengenalan
 3. 3. DEFINISI ICT Information Communication & Technology (ICT) meliputi semua teknologi yang membantu penyampaian maklumat seperti radio, televisyen, internet, komputer dan sebagainya (Irfan Naufal & Nurullizam, 2011)
 4. 4. DEFINISI ICT ICT juga merujuk kepada teknologi hardware, software, telecommunication dan network (Ward & Peppard, 2003).
 5. 5. Secara ringkasnya, teknologi maklumat (IT) atau teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan alat dan bahan yang dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.
 6. 6. Dasar ICT dalam Pendidikan Malaysia
 7. 7. Pelbagai dasar telah dirancang dan dilaksanakan untuk menerapkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
 8. 8. Dasar ICT dalam Pendidikan Malaysia Dasar ICT dalam Pendidikan Malaysia Dilancarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yasin (12 Oktober 2010) Pembangunan modal insan secara berterusan Penggunaan teknologi ICT yang bersesuaian dalam pendidikan Transformasi proses pendidikan melalui teknologi
 9. 9. Selain itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) (2013- 2014) juga telah menggariskan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam 11 Anjakan yang telah ditetapkan.
 10. 10. 11 Anjakan Utama Setiap tindakan yang diambil perlu menyumbang kepada aspirasi sistem dan murid Kementerian menggunakan bukti antarabangsa bagi mengenal pasti dan memberi keutamaan kepada faktor yang membawa perbezaan ketara dalam penambahbaikan sistem murid. Cadangan perlu relevan dengan tahap permulaan sistem dan kemampuan kementerian untuk melaksanakannya Faedah pelaksanaan cadangan perlu memberi pulangan yang lebih besar berbanding dengan kekangan perbelanjaan dan operasi
 11. 11. Menyediakan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1 Bestari Net bagi kesemua 10, 000 buah sekolah. Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan video guru terbaik menyampaikan pengajaran Sains, Matematik, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran murid.
 12. 12. Namun begitu…
 13. 13. Alat ICT Sekolah Terabai (23/08/2012) KUALA LUMPUR: Kurang penyelenggaraan dan kelemahan pentadbiran menyebabkan banyak peralatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang dibekalkan ke sekolah tidak dapat dimanfaatkan pelajar. Akibatnya, kira-kira 25 hingga 50 peratus daripada peralatan bernilai lebih RM500 juta untuk projek Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) di antara 2003 dan 2008 tidak dapat digunakan lagi.
 14. 14. Kajian Lepas Imran Ismet (2000), menyatakan bahawa 81% guru membuat pengakuan bahawa mereka tidak memanfaatkan kelebihan ICT dalam Aktiviti pengajaran dan pembelajaran, begitu juga dengan guru-guru yang telah mendapat kursus Sekolah Bestari yang telah mencatatkan kurang 50% guru yang menggunakan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.
 15. 15. Kenapa isu tersebut berlaku?
 16. 16. Isu-isu Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sekolah: Kurang prasarana dan bahan sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran Guru: kurang pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan ICT Murid: Sikap terhadap penggunaan ICT
 17. 17. Kurang Pengetahuan dan Kemahiran dalam Penggunaan Teknologi
 18. 18. Kurang Pengetahuan dan Kemahiran dalam Penggunaan Teknologi Guru menggunakan kaedah chalk and talk Kurang keyakinan diri
 19. 19.  Guru lebih cenderung menggunakan kaedah tradisional berbanding menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran kerana:  Penggunaan ICT akan mengambil masa yang panjang.  Tidak dapat menghabiskan silibus.  Memerlukan pengawalan kelas yang baik supaya murid dapat mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran tanpa merosakkan atau menyalahgunakan ICT tersebut untuk perkara selain pembelajaran.
 20. 20.  Guru tidak dapat menilai perisian yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu topik.  Guru kurang berkeyakinan untuk mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Balakishnan (2002), pengetahuan dan kemahiran yang baik dalam ICT dapat meningkatkan keyakinan guru semasa mengajar.
 21. 21. Kajian Lepas  Gan (2000), kekurangan latihan merupakan satu faktor penghalang penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.  Abd. Rahman (2000) juga menyatakan bahawa guru kurang menggunakan teknologi di dalam bilik darjah disebabkan kurang pengetahuan dan kemahiran menggunakan ICT.  Ahmad (2008), terdapat perkaitan antara kemahiran ICT guru dengan sikap menggunakan kemudahan tersebut dalam pengajaran.
 22. 22. Kekurangan Prasarana dan Bahan Sokongan
 23. 23. Kekurangan Prasarana & Bahan Sokongan Bilangan komputer yang tidak mencukupi Perisian komputer yang terhad Masalah penyelenggaran alat ICT
 24. 24.  Bilangan komputer yang disediakan di sekolah tidak mencukupi menyebabkan guru mempunyai masalah untuk menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.  Murid tidak dapat mengeksplor maklumat secara individu dan terpaksa berkongsi dengan murid lain.  Guru pula perlu menempah makmal komputer dan menunggu giliran untuk menggunakan komputer begitu juga dengan LCD dan sebagainya.
 25. 25.  Masalah penyelenggaraan alat ICT :  Sekolah tidak menempatkan seseorang yang pakar dalam penyelenggaraan alatan ICT iaitu technician pembantu makmal komputer.  Perisian komputer yang terhad juga menghalang guru untuk menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran kerana:  Kos yang tinggi diperlukan untuk membeli sesuatu perisian.  perisian yang disediakan oleh KPM adalah terhad.
 26. 26. Kajian Lepas  Harison Bakar (2008) dalam kajiannya telah mendapati penggunaan kaedah chalk and talk dianggap berkesan bagi sesetengah guru kerana kandungan perisian yang dibekalkan oleh KPM adalah ringkas dan terhad.
 27. 27. Sikap Murid Terhadap Penggunaan ICT
 28. 28.  Sikap merupakan faktor penting yang mempengaruhi seseorang menggunakan ICT (Liaw et. al., 2007)  Menurut Ajzen dan Fishben (2005), sikap positif atau negatif akan mempengaruhi proses pembelajaran individu. Sikap Positif Negatif
 29. 29.  Murid yang bersikap positif akan menggunakan ICT sebagai: 1) Tutorial 2) Penerokaan 3) Aplikasi 4) Komunikasi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung.
 30. 30. Kajian Lepas  Menurut Alessi dan Trollip (2001), pembelajaran menerusi ICT mempunyai banyak kelebihan. Antaranya adalah: 1) murid dapat mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana jua mereka berada. 2) Bahan pembelajaran boleh dirangkaikan daripada sumber tambahan yang terdapat di seluruh dunia. 3) Pengurusan dan mengemaskini bahan menjadi semakin mudah dan pantas. 4) Pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh digunakan bagi kegunaan guru dan murid.
 31. 31.  Murid yang bersikap negatif akan menggunakan ICT untuk melayari facebook, mengakses maklumat-maklumat yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, bermain game dan sebagainya.
 32. 32. Kajian Lepas  Murid sekolah kini lebih berminat menggunakan ICT, melayari internet untuk mengakses maklumat serta mempunyai laman web mereka sendiri dengan mendaftar dalam myspace, friendster, blogspot, facebook dan sebagainya. Perkara ini merupkan fenomena yang sudah menjadi trend dalam kalangan murid (Liaw Huang & Chen, 2007). Lankshear & Knobel (2003) dan Marsh (2004) menyatakan bahawa komputer dan kemudahan ICT dapat memberi impak yang baik atau sebaliknya bergantung kepada kemahiran dan kecekapan bagaimana teknologi tersebut digunakan.
 33. 33. Kesimpulan
 34. 34.  Pengaplikasian atau pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu inisiatif yang terbaik dalam memperkenalkan pembelajaran secara kontekstual kepada murid-murid (Rosenberg, 2001).  Namun begitu, teknologi tidak boleh menggantikan tugas hakiki guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.  Penggunaan ICT hanyalah merupakan satu alat yang boleh membantu guru memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran (Burnett, 2010).
 35. 35. TERIMA KASIH

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • mimieakma1

  Jan. 22, 2016
 • hamimah65

  May. 28, 2016
 • CakPaijo

  Sep. 12, 2016
 • PencintaPencipta1

  May. 29, 2017
 • badariahmanab1

  Sep. 9, 2017
 • zulaikhazubaidi

  Feb. 8, 2020

penggunaan teknologi dalam pdp

Views

Total views

13,302

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,961

Actions

Downloads

306

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×