Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam

7,678 views

Published on

Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
360
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam

 1. 1. JAMATINEH MAHADIN 780425125774
 2. 2. MENU UTAMA PENDEKATAN PENDIDIKAN Pendahuluan BERSEPADU Pendekatan Induktif Definisi Strategi Pendekatan deduktif Antara Strategi P&P PEMUSATAN PELAJAR Klasifikasi StrategiPengajaran & pembelajaran Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan IslamStrategi Pengajaran Pendidikan PRINSIP ISI PENGAJARAN Islam PENDIDIKAN ISLAM Pendekatan Pengajaran KESIMPULAN Pendidikan Islam KE HALAMAN UTAMA
 3. 3. Strategi pengajaran serta prinsip yang hendak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mestilahmempunyai sesuatu yang boleh menarik minat murid untukbelajar, maka dengan ini murid akan berusaha dengan lebihgigih dan tekun. Disamping itu juga dapat mempertingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. MENU UTAMA
 4. 4. Kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, merancang kaedah danteknik dalam satu-satu pengajaran berdasarkan objektif pelajaranyang ditentukan.Strategi merupakan rancangan sesuatu tindakan /operasi yangberkesan.Sesuatu strategi perlu merangkumi perkara berikut:* Penentuan pendekatan* Pemilihan kaedah/teknik, teori, model pengajaran*Pengurusan masa dan langkah-langkah* Pengurusan bahan* Pengurusan kelas. MENU UTAMA
 5. 5. Pemusatan Pemusatan Guru Pelajar Antara Strategi Utama P & P Berasaskan Sumber MENU UTAMA
 6. 6. KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Pemusatan Pemusatan Pemusatan Guru Bahan Murid Kaedah dan teknik :Kaedah dan teknik: Kaedah dan teknik: •Projek•Demonstrasi •Audio-visual •Inkuiri-penemuan•Syarahan •Penggunaan •Perbincangan komputer•Pengajaran •Penyoalan •Penggunaan bahanberkumpulan •Penyelesaian cetak•Pengajaran mikro masalah •P & P kesepaduan•Bercerita •Simulasi •Modul berkaitan•Keseluruhan kelas •Sumbangsaran •Penggunaan buku •Kumpulan teks •Pembelajaran dan buku rujukan melalui pengalaman MENU UTAMA
 7. 7. Strategi Pengajaran Pendidikan Islam Kaedah Pendekatan . -siri tindakan guru yang- cara mengajar berdasarkan sistematikobjektif yang telah ditentukan - lebih bercorak jangka pendek-harus berlandaskan teori, - merupakan usaha keseluruhanprinsip atau model tertentu-kenyataannya dianggap benar terdiri daripada prosedurtanpa memerlukan bukti dan tersusun berdasarkan pendekatanalasan yang dipilih- mendokong sesuatu teori - mendokong pendekatan yang dipilih MENU UTAMA
 8. 8. Strategi Pengajaran Pendidikan Islam Strategi Teknik - kebijaksanaan memilih pendekatan, kaedah dan .- merujuk kemahiran guru mengelola teknik pengajarandan melaksanakan kaedah mengajar berdasarkan objektifyang dilaksanakan pengajaran- pengendalian yang benar-benar - lebih mengambil kiraberlaku dalam bilik darjah objektif jangka panjang- digunakan dalam langkah pengajaran - mengambil kira segala aspek- perlu mengambil kira faktor latar pembelajaran termasukbelakang pelajar dalam menentukan pemilihan bahan, masa danteknik yang dipilih sebagainya MENU UTAMA
 9. 9. Pendekatan Pengajaran Pendidikan Islam 1. Pendekatan Pendidikan Bersepadu 2. Pendekatan Induktif 3. Pendekatan Deduktif 4. Pendekatan Pemusatan Pelajar MENU UTAMA
 10. 10. PENDEKATAN PENDIDIKAN BERSEPADUPendidikan Bersepadu : Semua ilmu diajar dengan cara saling berkaitan dia antara satusama lain.-Guru menggunakan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. Dalampenggabungjalinan kemahiran boleh berlaku dalam dua bentuk iaitu penggabungjalinankemahiran dalam satu matapelajaran dan penggabung kemahiran-kemahiran daripadabeberapa kemahiran.- Contohnya apabila guru mengajar matapelajaran Tauhid, guru akan menyatakandalilkekuasaan Allah SWT dengan ayat-ayat Al-Quran. Merentas Gabungjalin Penyerapan Kurikulum MENU UTAMA
 11. 11. PENDEKATAN INDUKTIFInduktif (istiqra’): Dari khusus kepada umum ( dari fakta kepada kesimpulan /rumusan)- Guru memulakan pengajarannya dengan memberikan contoh yang khusustetapi mengandungi prinsip yang sama. Berdasarkan kepada contoh-contohyang diberikan, pelajarpelajar dibimbing memikir, mengkaji, mengenalpasti danmentafsir maklumat yang terkandung dalam contoh-contoh khususitu, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan yang berkenaan. Memerhati,Contoh-contoh Mengkaji, Membuat khusus Mengenalpasti, Generalisasi Mentafsir MENU UTAMA
 12. 12. PENDEKATAN DEDUKTIF Deduktif(istinbat) : Dari umum kepada khusus (contoh-contoh kepada fakta) - Guru memberitahu pelajar objektif pelajaran pada peringkat awal. Pelajar dibimbing mengingat kembali hukum, prinsip, teori atau peraturan yang berkaitan untuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau mendapatkan kesimpulan yang baru. Aplikasi rumus, prinsip,Rumus, prinsip teorem atau peraturanatau peraturan Kaedah Induktif yang telah diketahui Mendapatkan rumus, prinsip teorem atau peraturan yang baru MENU UTAMA
 13. 13. PEMUSATAN PELAJAR- Pendekatan di mana semua pelajar melibatkan diridalam pembelajaran. Guru menggalakkan pelajarsupaya aktif dengan melibatkan diri dengan aktifseperti mengemukakan pendapat, berbincang,merancang dan membentang.- Guru hanya pembimbing yang memberi panduan-panduan yang betulsupaya pelajar memperolehipengetahuan yang mantap dan berkesan. MENU UTAMA
 14. 14. MENU UTAMA
 15. 15. Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam1. Pemahaman 2. Ulangan 3. Lawatan 4. Latih Tubi 5. Dialog 6. Talaqi Musafahah 7. Inkuiri 8. Bacaan 9. Hafazan 10. Bercerita 11. Halaqah 12. Soal Jawab13. Perbincangan 14. Sumbangsaran 15. Penyelesaian 16. Main Peranan Masalah 17. Simulasi 18. Tunjuk Cara 19. projek MENU UTAMA
 16. 16. PRINSIP ISI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MENU UTAMA
 17. 17. PRINSIP ISI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAMBIL PRINSIP-PRINSIP PENERANGAN1 Dari mudah kepada susah mengajar konsep yang mudah terlebih dahulu sebelum berpindah kepada konsep yang lebih susah.2 Dari maujud kepada mujarad menjelaskan sesuatu yang mujarrad dengan berfokus kepada benda yang maujud.3 Dari perkara yang diketahui memanipulasi pengetahuan yang sedia ada kepada perkara yang belum murid untuk dikaitkan dengan ilmu baru. diketahui4 Dari dekat kepada jauh memberi contoh-contoh yang hampir dengan murid untuk menjelaskan perkara yang hampir sama dengan contoh yang diberi.5 Dari spesesifik kepada umum memberi beberapa contoh untuk dibuat generalisasi. MENU UTAMA
 18. 18. KESIMPULAN Kaedah-kaedah yang diperkenalkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran, keseluruhannya adalah baik dan berkesan bagi setiap guru dalam menyampaikan pengajaran. Keberkesanan kaedah ini adalah bergantung kepadakebijaksanaan guru menyesuaikannya dengan tahap pencapaianpelajar serta suasana persekitaran dan hasil pembelajaran yang hendak dicapai. MENU UTAMA
 19. 19. MENU UTAMA KELUAR

×