Tugasan 3

606 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugasan 3

 1. 1. FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB (KPT 6044) TUGASAN 3: KAJIAN TINJAUAN Aplikasi ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Murid-murid Prasekolah DISEDIAKAN OLEH: Rubiaatu Adawiah Binti Che Harun M20111000215 DISEDIAKAN KEPADA: Prof. Madya Dr. Abd. Latif Bin Haji Gapor
 2. 2. Abstrak Pada zaman yang serba moden dan canggih ini, kemudahan ‘Information and Communication Technology’ (ICT )telah mencetus kaedah atau sistem yang baru dalam bidang pendidikan. Negara kita juga tidak ketinggalan dalam memanfaatkan sumber ini. Kemudahan ICT adalah suatu bahan yang membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih lebih efisyen dan memberansangkan. Pengaplikasian ICT dalam pendidikan di beberapa negara telah terbukti berjaya mempengaruhi para pelajar untuk terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajar. Kajian ini cuba menghuraikan pengaruh ICT terhadap murid- murid prasekolah disamping kecekapan guru-guru mengendalikan kelas mereka menggunakan bahan ICT. 1.0 Pengenalan Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia melihat ICT sebagai suatu alat untuk merevolusikan pembelajaran, memperkayakan kurikulum, memperkembangkan pedagogi, menstrukturkan organisasi sekolah dengan lebih berkesan, melahirkan hubungan yang lebih kuat di antarasekolah-sekolah dan masyarakat, dan meningkatkan penguasaan pelajar. Konsep ICT dalam pendidikan dari kaca mata KPM merangkumi 3 polisi utama iaitu ICT untuk semua pelajar, bermaksud bahawa ICT digunakan sebagai sesuatu yang boleh mengurangkan jurang digital antara sekolah, fungsi dan peranan ICT di dalam pendidikan adalah sebagai suatu alat pengajaran dan pembelajaran, sebagai sebahagian daripada subjek tersebut, dan sebagaisesuatu subjek tersendiri dan menggunakan ICT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sesuatu sistem pengurusan. Biarpun penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran sudah lama diperkenalkan, masih ramai guru yang mengelak daripadanya. Guru lebih selesa dengan kaedah tradisional dan tidak mengaplikasikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran mereka. Jika dilihat matlamat utama pengintegrasian ICT adalah untuk melibatkan pelajar dalam pembelajaran bermakna dan bukannya untuk pelajar menggunakan teknologi semata- mata. Pembelajaran berkomputer lazimnya dikaitkan dengan beberapa istilah dalam bahasa Inggeris iaitu Computer Assisted Learning (CAL) iaitu pembelajaran berbantukan komputer, Computer Assisted Instruction (CAI) iaitu pengajaran berbantukan komputer dan Computer Based Learning (CBL) iaitu pembelajaran berasaskan komputer. Pendekatan yang terbaik dalam penggunaan ICT ialah penggunaan yang sesuai dengan keperluan murid, serta dapat membuahkan hasil yang diharapkan dalam jangka masa yang munasabah. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dapat dilihat dari dua aspek, iaitu aspek pengajaran di mana guru menggunakan ICT dan aspek pembelajaran iaitu pelajar menggunakan ICT. Dalam konteks pengajaran, ICT boleh digunakan sebagai alat persembahan dan alat
 3. 3. demonstrasi. Manakala,dalam konteks pembelajaran, penggunaan ICT boleh dikategorikan sebagai tutorial, penerokaan, aplikasi dan komunikasi. 1.1 Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Prasekolah Sistem kurikulum prasekolah telah dibina bersesuaian dengan tahap perkembangan dan bersesuaian dengan aspek pembangunan dan kemajuan masa kini. Walaupun kaedah dan sistem yang ada cukup untuk membantu dalam perkembangan pelajar prasekolah dari segi JERI namun kelebihan ICT juga amat berguna dan membantu dalam melicinkan lagi proses pembelajaran di prasekolah. Terdapat banyak kepentingan ICT ini termasuklah membantu guru untuk mendapatkan bahan pengajaran dan membantu pelajar untuk menjelajah dunia ICT agar tidak ketinggalan dengan arus pemodenan. Penggunaan peralatan ICT seperti komputer amat penting dalam membantu pelajar untuk menjelajah dunia internet dan melalui internet, mereka dapat membuat banyak aktiviti yang melibatkan perkembangan kognitif kanak- kanak.Antara kepentingan internet kepada pelajar adalah seperti membantu mereka untuk memperolehi maklumat dan bahan yang mereka sukar dapatkan di sekolah. Selain itu, pelajar juga dapat membuat aktiviti yang melibatkan interaksi dengan pelajar-pelajar lain dari luar negara melalui perkhidmatan internet. Mereka juga dapat membuat projek kelas menggunakan komputer dengan bantuan internet. Contohnya di negara barat, pelajar berumur 4 tahun berpeluang untuk melayari laman web sekolah mereka dan memasukkan gambar mereka. Di samping itu, mereka juga boleh memasukkan suara mereka sekali. Seterusnya, ICT juga dapat meningkatkan pembelajaran secara kolaboratif. Seperti contoh diatas, penggunaan ICT dapat meningkatkan penglibatan pelajar-pelajar dengan aktiviti-aktiviti serta proses pembelajaran melalui “peer group” yang lebih bersifat global. ICT merupakan sesuatu yang amat luas penggunaannya dan ini memberikan banyak pilihan kepada guru prasekolah dalam merancang pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Antaranya adalah, ICT boleh digunakan untuk pengayaan bagi pelajar yang agak cerdik berbanding dengan pelajar lain supaya mereka tidak merasa bosan dalam kelas dengan memberikan mereka aktiviti yang lebih mencabar minda. Malah, ICT juga sesuai digunakan untuk pembelajaran yang menjurus kepada penyelesaian masalah kehidupan sebenar. Aktiviti yang berkaitan dengan masa depan juga boleh dibuat serta aktiviti yang berbentuk simulasi. Penggunaan ICT dapat memberi peluang kepada murid untuk menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran masing-masing dan mendorong murid terlibat secara lebih aktif dalam pembelajaran. Secara umumnya, ICT berupaya membantu untuk meningkatkan kefahaman serta penguasaan murid terhadap pelajaran yang disampaikan. Walaupun terdapat pelajar yang agak lemah dalam kelas, namun mereka juga boleh belajar dan menggunakan komputer dikelas. Ini akan sekali gus dapat meningkatkan motivasi mereka sebagai pelajar walaupun lemah dan melatih mereka kearah pembelajaran individu. Selain itu juga, dengan adanya internet, pelajar dan guru juga mudah untuk mengakses
 4. 4. maklumat yang sukar dicari sertamahal untuk diperolehi. Bukan itu saja, ICT juga membolehkan murid mencuba atau melaksana eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa serta juga dapat meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi pelajar. 1.2 Definisi Konsep i. Prasekolah Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan prasekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan diperingkat sekol ah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yangberkesan, bermakna dan menggembirakan d apat membekalkan mereka dengankemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasukialam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty MohdMajzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorangindividu ii. Pengajaran Pengajaran adalah proses di mana kegiatan-kegiatan disusun untuk pelajar bertujuan untuk membawa perubahan tingkah laku pada diri mereka dalam proses pembelajaran. Ianya melibatkan kegiatan Merancang dan Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran, Memilih strategi pengajaran, Aktiviti pengajaran dan pembelajaran, Menilai dalam satu-satu pengajaran iii. Pembelajaran Pembelajaran diertikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman atau latihan iv. ICT ICT merupakan akronim atau singkatan daripada perkataan ‘Information and Communication Technology' yang bermaksud Teknologi Komunikasi Maklumat Teknologi maklumat boleh ditakrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat. ICT merupakan teknologi yang diperlukan untukpemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas berkenaan segalaaspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat danmudah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan,melindungi, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumattanpa mengira tempat dan waktu.
 5. 5. 1.3 Pernyataan masalah Kajian ini dijalankan untuk melihat pengaplikasian kemudahan ICT di prasekolah. Pengalikasian ICT menjadi semakin penting hari ini sebagai alat bantu mengajar dan ia dikatakan amat berkesan dalam menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajarn. Jadi kejian ini akan memberi gambaran bagaimana guru-guru prasekolah memainkan peranan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran serta melihat keberkesanannya dalam menarik minat pelajar. 1.4 Objektif kajian 1. Mengenal pasti keupayaan guru-guru prasekolah menggunakan aplikasi ICT 2. Mengkaji bagaimana ICT memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengkaji prestasi pelajar apabila kemudahan ICT digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1.5 Persoalan kajian 1. Adakah guru-guru prasekolah memanfaatkan kemudahan ICT dengan sebaik mengkin? 2. Apakah ICT memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran? 3. Adakah penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran menarik minat pelajar? 2.0 Sorotan Literatur Burnett (2010) mengatakan bahawa, kanak-kanak pada masa kini membesar dalam textual landscape di mana mereka mempunyai pelbagai cara berinteraksi dan bermain dengan aktif di dalam persekitaran yang dicipta melalui teknologi digital seperti permainan komputer, telefon bimbit dan dunia virtual. Kajian-kajian penggunaan ICT pada peringkat awal kanak-kanak menunjukkan pendedahan kepada komputer multimedia boleh memberangsang dan mendorong kanak-kanak belajar dengan lebih baik, cepat dan berkesan.Pendedahan awal kanak-kanak kepada ICT dan teknologi digital dapat membina pemikiran kritikal, meningkatkan kreativiti, meneroka pelbagai bidang, mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi, di samping meningkatkan minat dan perhatian. Banyak konsep asas dalam pembelajaran boleh disampaikan dengan berkesan melalui
 6. 6. program pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer multimedia (Maier & Warren 2002; Parker 2008). Menurut Alessi dan Trollip (2001) pula, pembelajaran menerusi ICT mempunyai banyak kelebihan. Antara kelebihan itu ialah: murid boleh mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana jua mereka berada; bahan pembelajaran boleh dirangkaikan daripada sumber tambahan yang terdapat di seluruh dunia; pengurusan dan mengemas kini bahan menjadi semakin mudah dan pantas; dan pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh disediakan bagi kegunaan pelajar dan guru. Jonassen (2003) pula berpandangan kemudahan hiperteks dan hipermedia dalam ICTdapat menyediakan suasana pembelajaran yang bercirikan konstruktif. Penggunaan ICT menjadikan proses pencarian maklumat menyeronok dan menghiburkan. Interaktiviti membolehkan proses latihan atau pengajaran dijalankan mengikut kesesuaian, keperluan dan cita rasa pelajar. Pada asasnya, kanak-kanak mendapat pengalaman melalui manipulasi bendabenda maujud atau konkrit serta penerokaan persekitaran mereka. Kanak-kanak belajar daripada persekitaran mereka melalui lima deria semula jadi yang dianugerahkan sejak mereka lahir. Daripada pengalaman ini kanakkanak akan menganalisis pengetahuan dan mengukuhkan konsep pembelajaran mereka. Teori kematangan kanak-kanak yang diasaskan oleh Rousseau dan teori perkembangan kognitif kanak-kanak oleh Piaget, Bruner dan Vygotsky menekankan bahawa kanak-kanak berkembang mengikut keupayaan apabila didedahkan pada persekitaran yang optimum. Dalam pasaran masa kini, terdapat pelbagai jenis program dan perisian yang boleh diperoleh dengan mudah. Kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai bahan pembelajaran yang berbentuk akademik mahu pun permainan. Semua ini alat rangsangan yang menyediakan pengalaman pembelajaran berharga sekiranya diurus dan diselia dengan baik (Marsh 2004; Abdul Halim 2008). Dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (PPK 2003b), guru disaran menggunakan pelbagai pendekatan aktiviti yang sesuai dengan perkembangan diri, kebolehan, keupayaan, bakat dan minat kanak-kanak. Guru perlu menjalankan aktiviti yang melibatkan kanak-kanak secara aktif supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna, berkesan dan menggembirakan. Pendekatan aktiviti menggunakan ICT disarankan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran; memperoleh maklumat, berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya; dan memperkayakan pengalaman pembelajaran (PPK 2003a). Bagi memenuhi keperluan ini setiap kelas prasekolah di bawah kelolaan KPMdibekalkan dua buah komputer multimedia bagi 25 orang kanak-kanak. Pelbagai perisian yang dapat merangsang perkembangan kanak-kanak juga dibekalkan kepada kelas- kelas prasekolah. Bagi murid prasekolah, mereka diberi kebebasan memilih perisian sendiri mengikut kebolehan, umur dan minat mereka. Murid yang aktif akan memilih perisian berbentuk permainan bergerak atau arcade. Justeru, bahan perisian ini dijangka dapat memenuhi kehendak pendidikan seperti mempunyai unsur pengetahuan dan berciri tutorial (Rohani, Nani & Mohd Sharani 2003). Kajian ini akan melihat kaedah yang telah digunakan oleh guru-guru prasekolah bagi mangadaptasikan kemudahan ICT dalam pengajaran mereka dan keberkesanannya kepada
 7. 7. murid-murid. Dapatan kajian merupakan maklumat yang diperoleh persoalan-persoalan berikut: 1. Adakah anda menggunakan sepenuhnya kemudahan ict dalam pengajaran dan pembelajaran? 2. Adakah anda mahir mengaplikasikan kemudahan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran? 3. Adakah penggunaan ICT banyak membantu dalam Pengajaran dan pembelajaran? 4. Apakah respon para pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan ict? 5. Bagaimanakah pencapaian pelajar apabila penggunaan ict diaplikasikan? 3.0 Metodologi 3.1Reka Bentuk kajian Kajian yang telah dijalankan ini adalah berbentuk kualitatif. Kaedah temubual dan pemerhatian ikut serta telah digunakan. 3.2 Populasi dan Sampel Populasi kajian ini adalah guru-guru prasekolah di kemaman. Seramai 14 orang guru yang mengajar di prasekolah telah dijadikan sampel dalam kajian ini. 3.3 Instrumen kajian Daripada 5 soalan yang telah digubal dan ditemubual kepada responden, maklumat yang diperoleh akan dijadikan dapatan kajian dalam kajian ini. 4.0 Dapatan Kajian Dapatan daripada kajian ini menunjukkan kebanyakan guru tidak mengaplikasikan kemudahan ICT dengan alasan mereka tidak mahir menggunakannya. Ini kerana kerumitan dalam memasang perkakasan umpanya komputer dan alatan yang lain serta perisiannya yang terlalu canggih. Guru-guru yang mengajar prasekolah ini pula majoriti berusia 30 tahun ke atas. Jadi, disebabkan mereka kurang pendedahan terhadap pengaplikasian kemudahan, mereka membuat keputusan untuk tidak menggunakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka juga merasakan walaupun mereka mengamalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersifat tradisional, murid-murid tetap dapat mengikutinya. Mereka menjadi kurang bermotivasi untuk menggunakan kemudahan ICT ini juga disebabkan pihak sekolah hanya memandang sambil lewa terhadap pengaplikasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.
 8. 8. Namun, terdapat juga guru-guru yang yang menggunakan kemudahan ini ketika mengajar. Mereka mengakui pengaplikasian ICT dan pengajaran dan pembelajaran berkesan menarik minat murid-murid. Mereka beranggapan kanak-kanak zaman sekarang sudah selalu terdedah dengan kemudahan ICT sama ada di rumah ataupun di mana-mana sahaja. Mereka sukakan sesuatu yang baru dan interaktif iaitu ada kesan audio dan video. Namun, para guru ini hanya menggunakan kemudahan ICT ini pada masa-masa tertentu sahaja berikutan kerumitan untuk memasang dan menggunakannya. Ini akan menyusahkan mereka kerana ia mengambil banyak masa mengajar mereka hanya kerana untuk menggunakan kemudahan ini. 5.0 Rumusan dan Cadangan Sebagai rumusannya,walaupun kesedaran terhadap kelebihan pengguanaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran telah meningkat namun tidak ramai guru mengaplikasikannya. Oleh itu, penggunaan kemudaan ICT perlu diteliti semula di mana dalam bidang pendidikan, peralatan ICT ini harus tersedia dalam keadaan mudah untuk digunakan. Selain itu, sebelum seseorang itu menjadi guru prasekolah, mereka perlu melengkapkan diri mereka dengan ilmu penggunaan dan pengaplikasian kemudahan ICT. Kegagalan pengaplikasian sumber-sumber atau alat bantu pengajaran ini perlu diberi perhatian agartidak berlaku pembaziran sumber. Jadi, isu ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin agar generasi anak Malaysia celik IT (information technology) sejak dari awal lagi supaya mereka lebih berdaya saing sekaligus melahirkan modal insan yang serba boleh. Bibliografi
 9. 9. Hazrad Khan Rahmatullah Khan (2010). Konsep Tadika Atau Prasekolah Dan Kurikulum Standardprasekolah Kebangsaan. Universiti Pendidikan Sultan Idris. http://members.tripod.com/jpn_sem3/publish/pen_pem.htm http://www.scribd.com/doc/4762752/PERANAN-ICT-DALAM-PENDIDIKAN http://www.slideshare.net/ISMAILMAMAT/ict-dan-multimedia-kanak-kanak-prasekolah http://sweetkidskindergarten.blogspot.com/2012/02/kepentingan-ict-dalam-pendidikan- awal.html http://ms.wikipedia.org/wiki/Teknologi_maklumat
 10. 10. Hazrad Khan Rahmatullah Khan (2010). Konsep Tadika Atau Prasekolah Dan Kurikulum Standardprasekolah Kebangsaan. Universiti Pendidikan Sultan Idris. http://members.tripod.com/jpn_sem3/publish/pen_pem.htm http://www.scribd.com/doc/4762752/PERANAN-ICT-DALAM-PENDIDIKAN http://www.slideshare.net/ISMAILMAMAT/ict-dan-multimedia-kanak-kanak-prasekolah http://sweetkidskindergarten.blogspot.com/2012/02/kepentingan-ict-dalam-pendidikan- awal.html http://ms.wikipedia.org/wiki/Teknologi_maklumat

×