Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inovative Thinking

362 views

Published on

i-think

Published in: Education
 • Be the first to comment

Inovative Thinking

 1. 1. SOALAN : TERANGKAN SERBA SEDIKIT MENGENAI PISA DAN i-THINK
 2. 2. PROGRAMME INTERNATIONAL STUDENT ASSESMENT DIPERKENALKAN OLEH OECD DIADAKAN 3 TAHUN SEKALI
 3. 3. TUJUAN : MENGUJI TAHAP PENGUASAAN REMAJA BERUSIA 15 TAHUN TERHADAP KEUPAYAAN MEMBACA, SAINS DAN MATEMATIK
 4. 4. 65 BUAH NEGARA TERLIBAT 510000 PELAJAR TERLIBAT UJIAN BERLANSUNG 2 JAM GABUNGAN SOALAN TERBUKA DAN SOALAN PELBAGAI PILIHAN JAWAPAN
 5. 5. FINLAND, KOREA, HONG KONG, JEPUN, SHANGHAI, SINGAPURA 2012 ? SHANGHAI, HONG KONG , SINGAPURA MALAYSIA??
 6. 6. 2009 Matematik - 57 (mata 404) Sains - 53 (mata 422) Membaca - 55 (mata 414) 2012 Matematik - 52 (mata 421) Sains - 53 (mata 420) Membaca - 59 (mata 398)
 7. 7. KENAPA???
 8. 8. STRATEGI KPM KSSR/KSSSM KAJIAN SUSULAN i-THINKPPPM TASK FORCE TIMMS DAN PISA
 9. 9. APA??
 10. 10. INOVASI PEMIKIRAN
 11. 11. KPM BEKERJASAMA DENGAN AGENSI INOVASI MALAYSIA MELAKSANAKAN PROGRAM i-THINK MERINTIS 10 BUAH SEKOLAH DI MALAYSIA 2013 – 1000 BUAH SEKOLAH 2014 – KESEMUA SEKOLAH
 12. 12. SOALAN : TERANGKAN SERBA SEDIKIT MENGENAI MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PETA PEMIKIRAN DALAM i-THINK
 13. 13. MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR
 14. 14. PEMBUDAYAAN KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBERI KESEDARAN PERUBAHAN SET MINDA AMALAN
 15. 15. MEMBERI KESEDARAN
 16. 16. PERUBAHAN SET MINDA
 17. 17. •Perubahan perlukan kerjasama semua pihak. •Perubahan Set Minda dilaksanakan melalui kempen,latihan,taklimat & mesyuarat. •Sekolah boleh pamerkan banner, carta, & hasil tugasan Pengajaran dan Pembelajaran i- THINK di sekeliling sekolah. •Ibu bapa juga turut terlibat melalui PIBG.
 18. 18. AMALAN
 19. 19. •Pelbagai alat berfikir seperti Peta Pemikiran, peta minda dan 6 Thinking Hats digunakan dalam PdP. •Kemahiran berfikir akan menjadi amalan apabila guru dan murid menggunakan dalam bilik darjah. •Guru sebagai fasilitator menggalakkan murid menyoal semasa aktiviti dalam bilik darjah.
 20. 20. PETA PEMIKIRAN DIPERKENALKAN
 21. 21. KENAPA PETA PEMIKIRAN??
 22. 22. APA ITU PETA PEMIKIRAN??
 23. 23. Peta Buih Berganda
 24. 24. Peta Pokok
 25. 25. Peta Alir
 26. 26. SOALAN : TERANGKAN SERBA SEDIKIT MENGENAI PEMBUDAYAAN PROGRAM I-THINK DALAM KALANGAN PENTADBIR, GURU DAN MURID DI SEKOLAH
 27. 27. PEMBUDAYAAN PROGRAM I-THINK DALAM KALANGAN PENTADBIR, GURU DAN MURID DI SEKOLAH
 28. 28. PERANAN PENTADBIR PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH PEMANTAUAN DAN PENILAIAN BERTERUSAN HASIL YANG DIHARAPKAN KURSUS BERTERUSAN PROMOSI, KOLABORASI DAN RANGKAIAN JARINGAN
 29. 29. KURSUS BERTERUSAN • Kursus Dalaman • Induksi Berstruktur • Bimbingan Coaching Dan Mentoring (Daripada Pasukan Pemandu Sekolah)
 30. 30. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN BERTERUSAN
 31. 31. HASIL YANG DIHARAPKAN
 32. 32. PROMOSI, KOLABORASI, RANGKAIAN JARINGAN DAN JALINAN
 33. 33. SOALAN : TERANGKAN SERBA SEDIKIT MENGENAI PENGLIBATAN GURU DENGAN MURID DALAM AKTIVITI i-THINK, KBAT DAN KAJIAN SUSULAN PISA
 34. 34. PENGLIBATAN GURU DENGAN MURID DALAM AKTIVITI i- THINK MENGADAKAN PROJEK PAMERAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN MERANCANG & MELAKSANAKAN AKTIVITI BULAN i- THINK MEMBERI TUGASAN PENGUKUHAN
 35. 35. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
 36. 36. Bagaimana hendak mengajar kemahiran berfikir aras tinggi?
 37. 37. PENYOALAN YANG BERKESAN IALAH…
 38. 38. Soalan yang menggalakkan murid berfikir aras tinggi dan membuat penaakulan
 39. 39. SOALAN BONUS

×