Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

865 views

Published on

pentaksiran berasaskan sekolah

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

 1. 1. Pengenalan Kepada PBS
 2. 2. PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). PBS mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilkasanakan di sekolah secara terancang yang ditetakan oleh Lembaga Peperiksaan.
 3. 3. Kenapa PBS menjadi isu? • Melibatkan bilangan pelajar yang ramai, 2013- Ting 1, 2, Tahun 1, 2, dan 3 • Sesuatu yang “baru”- subjek Matematik tiada pengalaman dalam PBS • Mendapat respon yang berbeza dalam kalangan guru, pelajar dan ibu bapa • Teras dalam PIPP
 4. 4. Siapa yang mengendalikan PBS? • PBS dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 5. 5. Apakah komponen PBS? • Komponen Pbs terdiri daripada Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum, dan Pentaksiran Psikometrik • PBS terbahagi kepada dua bentuk format pentaksiran iaitu : 1) Kerja kursus 2) Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)
 6. 6. ISU-ISU BERKAITAN PBS
 7. 7. Perekodan prestasi pelajar melalui Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) secara atas talian (online) yang sukar diakses dan memakan masa yang lama. ISU PERTAMA
 8. 8. ISU KEDUA GURU YANG TERBEBAN DENGAN BILANGAN PENYATAAN DESKRIPTOR DAN PENYATAAN EVIDENS YANG TERLALU BANYAK HASIL PENGGUNAAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP).
 9. 9. DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) FAIL PERKEMBANGAN MURID FAIL SHOWCASE REKOD TRANSIT
 10. 10. CONTOH : IDRIS SEORANG GURU YANG HENCEM DAN BERISTERI 5…. DISEKOLAH, BELIAU MENGAJAR 2 SUBJEK IAITU SAINS DI KELAS (1E, 3A & 3B) DAN MATEMATIK DI KELAS (2C). UNTUK SETIAP KELAS BELIAU TERDAPAT 30 ORANG PELAJAR. HITUNGKAN JUMLAH DSP YANG BELIAU PERLU SEDIAKAN??
 11. 11. SAINS 3B 3A 1E MATH 2C 128 X 30 = 3840 178 X 30 = 5430 178 X 30 = 5430 198 X 30 = 5940 JUMLAH = 20,460
 12. 12. Komponen PBS Akademik Pentaksiran Sekolah Pentaksiran sekolah Bukan akademik PAJSK PPsi
 13. 13. Pentaksiran Tingkatan 3 mulai April 2014
 14. 14. BIAS DALAM PENILAIAN DEFINISI FAKTOR
 15. 15. KECENDERUNGAN ATAU KECONDONGAN YANG MENGHALANG PENILAIAN YANG ADIL (THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY)
 16. 16. ITEM SOALAN UJIAN PENULISAN PEMERHATIAN LISAN
 17. 17. BANGSA 1. MELAYU 2. CINA 3. INDIA JANTINA L – MEKANIKAL, OBJEKTIF P – CONTOH, SITUASI, SUBJEKTIF LOKASI LUAR BANDAR BANDAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS AGAMA ISLAM HINDU BUDDHA KRISTIAN
 18. 18. - SEIMBANG CORAK SOALAN - SEIMBANG BIL TOPIK SUBJEK DALAM KERTAS SOALAN SEIMBANG BENTUK SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF MEMBERI PENEKANAN YANG LEBIH KEPADA TOPIK-TOPIK TINDAKAN GURU
 19. 19. Bias Dalam Penilaian Melalui Pemerhatian
 20. 20. Definisi • Proses menentukan apa yang pelajar tahu, bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan dalam masa sebenar.
 21. 21. Aspek yang dinilai Hasil kerja Komunikasi atau interaksi Tingkah laku
 22. 22. Masalah yang timbul… Penilaian secara mata kasar sahaja. Cara penilaian guru berbeza. Sukar untuk melihat tahap kefahaman pelajar.
 23. 23. Bias Dalam Penilaian Melalui Penulisan
 24. 24. Bias dalam penilaian melalui penulisan • Penilaian secara penulisan adalah satu proses yang melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan • Dianggap sebagai satu medium yang boleh dipercayai dalam menilai pelajar.
 25. 25. Aspek yang boleh dinilai melalui penulisan Kronologi penulisan Kekemasan Kaedah/ formula yang digunakan Kreativiti penulisan Susunan ayat/penggunaan bahasa
 26. 26. Bias dalam penilaian secara penulisan Persepsi guru terhadap pelajar Cara pemarkahan
 27. 27. Cadangan Guru perlu bijak dan teliti dalam memilih item soalan ujian Gunakan borang penilaian yang standard Buat penilaian berulang kali Kurangkan sifat bias dalam diri
 28. 28. Bias Dalam Penilaian Melalui Lisan
 29. 29. Penilaian secara lisan adalah satu proses untuk mengumpul maklumat semasa interaksi : Murid dengan guru Murid dengan murid Murid dengan bahan pengajaran Tujuan Untuk mengesan penguasaan pengetahuan, pemahaman hasil P & P secara serta merta
 30. 30. Aspek yang boleh dinilai secara lisan  Kefahaman konsep Kecekapan mendengar Keyakinan Tahap pemikiran Pengetahuan fakta Kecekapan mendongak Penggunaan bahasa yang tepat
 31. 31. Bias dalam penilaian secara lisan Persepsi guru terhadap pelajar Kesukaran berbahasa Ketakutan pelajar terhadap guru
 32. 32. Kesimpulan • Pentaksiran sebagai satu proses yang penting dalam dunia pendidikan amnya. • Pihak sekolah dan ibu bapa dapat melihat tahap kebolehan, kekuatan dan kelemahan para pelajar. • Pentaksiran harus merangkumi aspek akademik dan bukan akademik. • Guru harus teliti dalam menjalankan penaksiran • Penaksiran yang berkualiti dapat menyumbangkan kepada pembentukan pelajar yang berkualiti dan berkemahiran dari semua aspek dalam pelbagai cara
 33. 33. Contoh-Contoh Soalan PBS
 34. 34. Band 5
 35. 35. Band 6

×