Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Apa itu PISA

1,720 views

Published on

PISA

Published in: Education
 • Be the first to comment

Apa itu PISA

 1. 1. PISA?? Programme International Student Assessment OECD (Organisation For Economic Co- operation and Development 3 tahun sekali Bermula pada tahun 2000  Malaysia mula menyertainya pada tahun 2009.
 2. 2. TARGET PISA • 164 sekolah 35 pelajar untuk setiap sekolah • Sekolah swasta, sekolah agama, sekolah antarabangsa, sekolah berasrama penuh. • Remaja berumur 15 tahun • Keupayaan membaca, sains dan matematik • Ujian berlangsung 2 jam • Jenis soalan gabungan soalan terbuka (open-ended) dan juga soalan pelbagai pilihan jawapan (multiple- choice).
 3. 3. ISU PISA 2009 Matematik - 57 (mata 404) Sains - 53 (mata 422) Membaca - 55 (mata 414) 2012 Matematik - 52 (mata 421) Sains - 53 (mata 420) Membaca - 59 (mata 398)
 4. 4. PERBANDINGAN MUTU PENDIDIKAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA MATA PELAJARAN PUTARA OECD PISA 2009 PISA 2012 MATEMATIK 496 404 421 SAINS 501 422 420 BACAAN 493 414 398 Kedudukan Malaysia di tangga dunia PISA: 2009 (55 daripada 74 negara) 2012 (52 daripada 65 buah negara)
 5. 5. FAKTOR GURU • Keutamaan guru dalam menghabiskan sukatan pelajaran. • Pendekatan, Teknik pengajaran guru yang tidak holistik. • Tidak kreatif dalam pendekatan pedadogikal. • Guru bukan opsyen mengajar matematik.
 6. 6. PPPM 2013-2025 Tindakan susulan Memperbaiki sistem pendidikan di Malaysia Meningkat- kan pencapaian Malaysia dalam PISA 11 Anjakan utama
 7. 7. OBJEKTIF PPPM  Memahami prestasi dan cabaran semasa.  Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas.  Menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pelajaran Malaysia
 8. 8. ANJAKAN 1 : MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF ANTARABANGSA  Memastikan fasa dan tempoh pendidikan setara dengan amalan sistem pendidikan berprestasi tinggi.  Memperluas akses dan meningkatkan enrolmen pada peringkat prasekolah.  Menggunakan pendekatan yang lebih berfokus.  Memberi bantuan kewangan berasaskan keperluan.  Menyedia bentuk bantuan lain bagi menangani isu murid tidak berdaftar dan murid berisiko tercicir daripada sistem pendidikan.
 9. 9. Gelombang 1 (2013 – 2015) Peluasan segera prasekolah dan meningkatkan enrolmen pada semua peringkat pendidikan. Gelombang 2 (2016 – 2020) Pengukuhan kejayaan. Gelombang 3 (2021- 2025) Pemastian akses sejagat.
 10. 10. ANJAKAN 5 : MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DITEMPATKAN SETIAP SEKOLAH  Memurni dan memperjelaskan kriteria pemilihan  Membina kelompok pemimpin sekolah masa depan yang berpotensi  Menambah baik persediaan dan pembangunan profesionalisme berterusan  Memperkenalkan pendekatan pengurusan prestasi berdasarkan kompetensi.
 11. 11. Gelombang 1 (2013 hingga 2015) Meningkatkan standard pemilihan dan sistem sokongan. Gelombang 2 (2016 hingga 2020) Memartabatkan profesion keguruan dan menganjak ke arah kepimpinan distributif. Gelombang 3 (2021 hingga 2025) Mewujudkan budaya kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas pada tahun 2021.
 12. 12. ANJAKAN 6 : MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN KHUSUS BERASASKAN KEPERLUAN • Menjajar semula peranan dan tanggungjawab setiap peringkat Kementerian. • Memberi lebih kuasa dan kebertanggungjawaban kepada pihak JPN dan PPD. • Mengukuhkan fungsi teras di peringkat Kementerian.
 13. 13. Gelombang 1 (2013-2015) Menetapkan semula peranan dan mengukuhkan JPN dan PPD Gelombang 2 (2016-2020) Melaksanakan penstrukturan semula Kementerian secara meluas Gelombang 3 (2012-2025) Memperkukuh kekuatan organisasi
 14. 14. ANJAKAN 7 : MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA • Menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan untuk belajar dengan berkesan. • Melengkapkan kesemua 10, 000 sekolah seluruh negara dengan capaian internet 4G dan platform pembelajaran maya.
 15. 15. • Memberi latihan kepada semua guru untuk menerapkan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. • Meningkatkan nisbah peralatan ICT berbanding murid kepada 10:1. • Merintis cara penyampaian pembelajaran dengan menggunakan inovasi ICT.
 16. 16. Gelombang 1 (2013-2015) Mempertingkatkan asas ICT Gelombang 2 (2016-2020) Memperkenal inovasi dalam ICT Gelombang 3 (2020-2025) Mengekalkan penggunaan meluas sistem ICT yang inovatif
 17. 17. ANJAKAN 9: BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS • Meningkatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat tentang peranan mereka dalam pendidikan anak-anak. • Menyediakan bimbingan kepada sekolah untuk melaksanakan proses penglibatan dengan ibu bapa dan masyarakat.
 18. 18. • Meningkatkan bantuan kewangan untuk murid miskin. • Mengupayakan PIBG untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam menyokong penglibatan ibu bapa dan masyarakat. • Meningkatkan jumlah Sekolah Amanah dan bidang lain untuk penglibatan sektor swasta.
 19. 19. Gelombang 1 (2013 to 2015) Menyokong penglibatan ibu bapa dan inisiatif sektor swasta. Gelombang 2 (2016-2020) Memantapkan penglibatan Gelombang 3 (2021-2025) Menggalakkan lebih banyak inovasi daripada sektor swasta
 20. 20. Faktor yang menyumbang kepada pencapaian Malaysia Pengaruh sikap murid Format soalan PISA
 21. 21. SIKAP MURID • Menurut Bloom dalam Noor Erma(2014) sikap meliputi 3 komponen yang utama:  afektif  perilaku  kognisi  Ramai murid menjawab ujian PISA ini secara tidak bersungguh-sungguh
 22. 22. • Kajian dilaksanakan oleh Azizi Hj Yahaya, Jamaluddin Ramli dan Yusof Boon (2007) terdapat hubungan yang lemah antara sikap pelajar terhadap subjek Matematik dan pencapaiannya • Murid yang bersikap tinggi terhadap Matematik lazimnya akan menyiapkan kerja dalam masa yang ditetapkan
 23. 23. FORMAT SOALAN • Soalan-soalan dalam bentuk teks yang panjang • Memerlukan murid membuat interpretasi, refleksi dan penilaian berdasarkan kehidupan sebenar • Format soalan peperiksaan awam di Malaysia adalah ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual • Murid tidak perlu mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi untuk memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan • Murid-murid Malaysia tidak mampu menjawab dengan baik soalan-soalan yang memerlukan mereka berfikir aras tinggi
 24. 24. Laporan Keseluruhan PISA 2012 Ciri-ciri pelajar yang berjaya memperolehi markah purata 31 ke atas dalam soalan matematik : 1. Dapat mengeluarkan maklumat berdasarkan soalan 2. Pantas memahami dan mencari penyelesaian 3. Mampu menghubung kait fakta 4. Suka selesaikan masalah yang sukar
 25. 25. COntOH sOAlaN PiSa LETS TRY TOGETHER
 26. 26. RUMUSAN Format soalan PISA adalah dalam bentuk teks yang panjang dan memerlukan murid membuat interpretasi, refleksi dan penilaian berdasarkan kehidupan sebenar. Sebaliknya, format soalan peperiksaan awam di Malaysia adalah ringkas dan lebih tertumpu kepada rajah dan jadual Format soalan Ramai murid menjawab ujian PISA ini secara tidak bersungguh-sungguh kerana mereka menganggap ini hanyalah satu kajian biasa dan tidak penting bagi mereka. Terdapat banyak soalan yang tidak cuba dijawab oleh murid Sikap murid
 27. 27. Contoh Soalan Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3

×