Kajian tindakan

14,884 views

Published on

2 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
1,269
Comments
2
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian tindakan

 1. 1. 1. DEFINISI & KONSEP 2. CIRI-CIRI PENYELIDIKKAN TINDAKAN3. KEPENTINGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 4. MODEL KAJIAN TINDAKAN
 2. 2. SEJARAH AWAL• Diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946• Mendapat perhatian rakan-rakan sekerja seperti Stephen Corey, Kenneth Benne dan Hilda Taba (Teachers College, University of Columbia)bagimenjalankan penyelidikan pendidikan mengenai penggubalan kurikulum dan peningkatan profesionalisme perPensyarahan.• Idea ini berkembang luas sehingga akhir tahun 1950an.• Pada tahun-tahun 1970an, penyelidikan tindakan mula mendapat perhatian antarabangsa
 3. 3. • Di UK, idea penyelidikan tindakan timbul semula melalui usaha Lawrence Stenhouse (1975) yang memperkenalkan konsep Pensyarah sebagai penyelidik dan melihat penyelidikan tindakan sebagai satu elemen penting dalam perkembangan kurikulum.• Menurut Stenhouse, penglibatan aktif Pensyarah dalam proses penyelidikan adalah suatu faktor penting yang boleh membawa kepada pembaharuan kurikulum.
 4. 4. • Contoh PT: Ford Teaching Project (John Elliott, 1974-76), menyiasat penggunaan kaedah pengajaran pembelajaran inkuiri.• Elliott seterusnya mengasaskan Classroom Research Network (CARN) untuk menyokong Pensyarah-Pensyarah yang terlibat dalam Ford Teaching Project.• Konsep PT kemudian mula meresap ke dalam sistem pendidikan Malaysia.• Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme perPensyarahan ialah dengan menjalankan penyelidikan tindakan terhadap amalan-amalan pengajaran pembelajaran
 5. 5. DEFINISI & KONSEP• Penyelidikan Tindakan adalah satu jenis penyelidikan yang berbentuk renungan kendiri dan melibatkan penyelidik sendiri mengkaji amalan yang lazim dilakukan dalam bidang tugas mereka.• Dalam bidang pendidikan, penyelidikan tindakan melibatkan penyelidik-penyelidik seperti pensyarah, guru- guru,pengetua, atau penuntut (mereka ini boleh menjadi sebagai penyelidik atau peserta yang diselidik) untuk memperbaiki; – Amalan sosial dan pendidikan kendiri; – Kefahaman terhadap amalan kendiri; – Situasi di mana amalan tersebut dijalankan Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.), Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.
 6. 6. • “Research is systematic self-critical inquiry” atau penyelidikan adalah suatu inkuiri kendiri yang kritis yang sistematik (British Journal of Educational Studies, 29(2) Jun 1981.• PT pula adalah inkuiri berbentuk renungan kendiri yang dilakukan dalam situasi sosial, bertujuan untuk memperbaiki amalan-amalan dalam konteks sosial dan pendiidkan.
 7. 7. DEFINISI LAIN• Action Research is a three-step spiral process of (1) planning which involves reconnaissance; (2) taking actions; and (3) fact-finding about the result of a action. Kurt Lewin (1947)• Action Research is the process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions. Stephen Corey (1953)
 8. 8. • Action Research in education is study conducted by colleagues in a school setting of the results of their activities to improve instruction. Carl Glickman (1992)• Action Research is a fancy way of saying let’s study what’s happening at our school and decide how to make it a better place. Emily Calhoun (1994)
 9. 9. • Mengikut Blum, penyelidikan tindakan mempunyai dua peringkat- iaitu peringkat diagnostik di mana permasalahan dikaji dan membentuk hipotesis, dan peringkat terapeutik untuk menguji hipotesis• Stenhouse (1975) berkata penyelidikan tindakan bukan sahaja menyumbang kepada pengajaran dan pembelajaran tetapi kepada teori pendidikan dan pengajaran yang boleh diakses oleh guru- guru lain
 10. 10. KONSEP PENYELIDIKAN TINDAKAN -Satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secarakolektif;-Dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasisosial-Tujuan:i. meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalankemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiriii.meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalanitu serta situasi di mana amalan itu dilakukan (Kemmis danMctaggart, 1988)-Penyelidikan tindakan bergerak dalam satu kitaran yangberterusan melibatkan empat peringkat(tinjauan, perancangan, pelaksanaan dan refleksi)
 11. 11. • McNiff (1988) mentafsirkan penyelidikan tindakan sebagai -satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. -Ia melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama.
 12. 12. • Somekh (1989) menyatakan penyelidikan tindakan sebagai -Satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.
 13. 13. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKANGrundy dan Kemmis (1981)• Tiga pra syarat:• membuat kajian ke atas satu amalan sosial yang dilihat sebagai satu tindakan strategik yang boleh diperbaiki• mengikut satu kitaran pusingan yang terdiri daripada urutan aktiviti merancang, bertindak, memerhati dan merefleks• dilaksanakan oleh orang yang bertanggungjawab ke atas setiap aktiviti tersebut dan beransur-ansur melibatkan subjek-subjek kajian tanpa hilang kawalan ke atas proses penyelidikan
 14. 14. Henry dan Henry (1982) menyenaraikan ciri-ciri ini• Berbentuk kolaboratif di antara guru dengan guru, guru dengan pelajar atau guru dengan ibubapa• Berbentuk kitaran aktiviti - merancang, bertindak, memantau dan mereflek serta menjana pusingan yang berikutnya (lebih daripada satu pusingan - Elliot(1991) berkata sekurang-kurangnya 3 pusingan atau satu tahun pengkajian• Menyumbang ke atas memajukan proses pengajaran pembelajaran
 15. 15. CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKAN• Membuat refleksi dan memperbaiki kerja sendiri• Menghubungkaitkan refleksi dengan tindakan• Menyebarkan dan mengongsi pengalaman kepada peserta dan mereka yang berminat• Penglibatan dalam pengumpulan data dan empowerment• Kolaborasi dengan mengwujudkan suatu komuniti berfikiran kritis -dilakukan oleh guru dlm konteks harian• Penilaian dan refleksi kendiri dan berkomitmen utk meningkatkan kefahaman praktis utk memperbaiki amalan pendidikan• Pembelajaran progresif secara berterusan dalam suatu lingkaran
 16. 16. KEPENTINGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN• mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya;• dapat merancang huraiian mata pelajaran dengan lebih berkesan;• dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif mereka dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri;
 17. 17. • meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif;• dapat menyediakan guru, sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum;• membentukkan budaya penyelidiakn sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan ; dan• merapatkan tali silatulrahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama secara kolaboratif.
 18. 18. Model KajianTindaka n
 19. 19. Model Stephen Kemmis• Proses kajian tindakan Kemmis bermula dengan guru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani.• Kemudian guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.• Seterusnya guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru terpaksalah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu.
 20. 20. • Keseluruhan pelaksanaan ini disifatkan sebagai Gelungan Pertama (Cycle 1) dan jika masalah itu tidak dapat diatasi, maka guru bolehlah memulakan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah itu diselesaikan.• Pada Gelungan Kedua guru mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan tindakan beliau.
 21. 21. Lingkaran pertama (cycle 1)MerancangPelajar menganggap bahawa sains adalah proses mengingat faktaberbanding perasaan ingin tahu. Bagaimana guru dapat merangsangperasaan ingin tahu dalam diri pelajar?BertindakMemberikan soalan yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.MemerhatiRekod soalan dan jawapan untuk pemerhatian yang lebih terperinci. Catatjangkaan.MerefleksiPersoalan guru diganggu oleh keperluan guru tersebut untuk mengawaljangkaan pelajar.
 22. 22. Lingkaran kedua (cycle 2)Mengubah rancanganMengubah strategi menyoal untuk menggalakkan pelajar untukmencari jawapan sendiri. Matlamat yang sama masih diteruskan,tetapi mengurangkan bilangan kawalan penyataan.BertindakMengurangkan penyataan kawalan dalam pelajaran.MemerhatiRekod soalan dan jawapan. Catat kesan-kesan yang diperhatikandaripada tingkahlaku pelajar.MerefleksiPerasaan ingin tahu pelajar berkembang, tetapi tingkah lakumereka semakin tidak dapat dikawal. Apa yang perlu guru lakukan?
 23. 23. Model Dave Ebbutt
 24. 24. • Ebbutt mencadangkan cara yang terbaik untuk menerangkan proses kajian tindakan adalah menggunakan satu siri pusingan berturut- turut iaitu dengan menyediakan kemungkinan menggabungkan maklum balas di dalam dan antara pusingan bagi tindakan.
 25. 25. Model Kurt Lewin- Antara reka bentuk atau model yang perlu dilihat dalam KajianTindakan adalah yang reka bentuk kajian oleh pelopor ActionResearch itu sendiri iaitu Kurt Lewin.- Terma "Action Research" telah dikreditkan kepada Kurt Lewinseorang ahli teori sosial yang mempelopori kajian tindakan.- Reka Bentuk Kajian Tindakan Kurt Lewin telah dibina pada tahun1940-an dan dikenali sebagai Kurt Lewins Action Research Spiralyang mana menunjukkan penambahbaikan yang berterusan dalampembelajaran mengenai apa yang telah dikaji.
 26. 26. 1) Mengenal pasti idea2) Pencarian fakta Langkah Langkah3) Perancangan pelan model Kurt model Kurttindakan Lewin Lewin 4). Pelaksanaan tindakan5). Penilaian tindakan yang diambil6). Ulang pelan tindakan berdasarkan apa yang dipelajari dari langkah 57). Mengambil langkah tindakan seterusnya dan begitu berikutnya melalui beberapa kitaran.
 27. 27. MODEL KAJIANTINDAKANJACK WHITEHEAD
 28. 28. LATAR BELAKANG• Jack Whitehead• Dari University Bath, U.K
 29. 29. TEORI• Guru memainkan peranan utama.• Guru melaksanakan kajian ke atas kualiti P&P.• Menekankan penilaian kendiri secara menyoal diri sendiri sahaja tentang masalah pendidikan guru itu sendiri.
 30. 30. Pendapat Jack Whitehead terhadap Teori Kemmis & Elliot:• Teori Kemmis & Elliot tidak memberi gambaran situasi pendidikan yang praktikal• Ini kerana, teori mereka merupakan satu kajian penyelidikan yang deskriptif biasa / laporan perkembangan pendidikan sahaja** Whitehead (1989) merumuskan kitaran refleksitindakan menggunakan pernyataan-pernyataanseperti:
 31. 31. Skema Penyelidikan Tindakan Jack Whitehead1) Amalan apakah yang perlu saya berikan perhatian/apakah yang ingin saya perbaiki? - Pendekatan P&P yang saya gunakan tidak mendapat respon yang menggalakkan
 32. 32. 2) Apakah yang akan saya lakukan mengenainya? - Saya membuat refleksi untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin saya boleh gunakan pendekatan yang lebih bersesuaian seperti pembelajaran koperatif atau soal jawab. - Saya sediakan bahan yang mampu ransang murid dan bahan-bahan tersebut bersesuaian dengan pendekatan yang ingin diguna.
 33. 33. 3) Data apakah yang saya perlukan untuk membolehkan saya membuat justifikasi ke atas keberkesanan amalan?4) Bertindak dan mengumpul data
 34. 34. 5) Penilaian keberkesanan - Saya membuat penilaian terhadap respon murid- murid melalui pendekatan yang saya gunakan sama ada mendatangkan hasil positif/negatif
 35. 35. 6) Modifikasi amalan yang diberikan perhatian, idea dan tindakan - Saya sediakan perancangan baru dengan mengambil kira masalah yang timbul
 36. 36. 7) Menyerahkan penerangan dan penjelasan tentang “Bagaimana saya perbaiki amalan saya” yang dibuat kepada sekumpulan manusia yang akan mengesahkannya
 37. 37. KELEBIHAN, KEKURANGAN & ASPEK YANG MENARIK: MODEL PENYELIDIKAN OLEH JACK WHITEHEAD KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG MENARIKGuru sendiri harus Tidak mendapat komen Menyediakan skemamemainkan dan pandangan dari pihak jawapan berbentukperanan utama luar ungkapandalam kajian tindakanFokus kepada rasa ingin Mengambil masa yang Dapat mempertingkatkantahu berbentuk penyoalan agak panjang kerana taraf sosial pendidikanseperti “How do I percuban demi percubaan dalam kehidupan manusiaimprove?” “What I am perlu dilakukan. akan datangdoing?” untukmemperoleh banyakmaklumat bergunatentang masalahpendidikan yangdihadapi diri sendiri
 38. 38. …sambungan KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG MENARIKMembantu guru lebih Terlalu bergantung kepada Masalah diselesaikanmemahami diri sendiri dan tahap komitmen guru menggunakan prosesperkembangan profesional penilaian kendiridirinyaMenghasilkan guru yang Guru harus peka kepada Langkah yang mudah iaitulebih berintegriti dan setiap tingkah laku dan tidak menggunakan banyakberkualiti. peristiwa yang berlaku langkah - langkah yang kepada murid untuk rumit. mendapatkan maklumat.Menghasilkan suasana PNP Guru dan murid akan salingyang lebih menarik dan berinteraksi danbermakna. berhubung komunikasi 2 hala
 39. 39. MODEL KAJIANTINDAKAN JOHN ELLIOTT
 40. 40. • John Elliott (1991) memberi definisi kajian tindakan sebagai satu kajian sosial untuk meningkatkan kualiti dan mutu tindakan yang akan diambil terhadap sesutu keadaan.• Kesahan sesuatu teori atau hipotesis yang dibuat tidak bergantung kepada kajian secara saintifik, tetapi ianya lebih bergantung kepada keberkesanan kajian tersebut dalam membantu manusia untuk mempunyai pelbagai kemahiran dan dapat bertindak secara bijak.
 41. 41. • Idea utama Elliott ialah penyelidik membangunkan pemahaman peribadi ke atas sesuatu masalah dan pengertian abstrak itu adalah penting dalam melaksanakan tindakan (Elliott , 1987:157).• Bagi John Elliott, kajian dalam pendidikan adalah satu usaha susila yang mencari dan memahami nilai-nilai dalam pendidikan.• Elliott (1985a) berpendapat kajian dalam pendidikan sepatutnya menjadi bentuk kajian tindakan yang baru di mana para guru akan menjadi penyumbang utama.
 42. 42. • John Elliott setuju dengan konsep lingkaran refleksi tindakan Kemmis tetapi John Elliot menyatakan terdapat lebih banyak aliran tindakan dalam peringkat pelaksanaan untuk mendapat lebih banyak sokongan dan maklumat sebelum berpindah kepada lingkaran kedua.• Oleh itu, Elliot telah memperkembangkan model Kemmis bagi membolehkan aliran yang lebih lancar berlaku antara tahap-tahap yang terdapat dalam proses kajian tindakan.• Ia bertujuan untuk menghasilkan model yang lebih lengkap. Contoh model ini ialah:
 43. 43. Format penulisan kajian tindakan John Elliott• Tujuan : untuk membuktikan sesuatu teori/ Model. Biasa digunakan oleh doktor perubatan.1. Tajuk kajian2. Latar belakang kajian3. Kenalpasti idea/ Fokus/ Masalah kajian/ Teori4. Tinjauan : Cara fakta dan analisis kenyataan5. Perancangan Tindakan Tindakan 1 Tindakan 2 Tindakan 3 Tindakan 46. Refleksi : Huraian kejayaan
 44. 44. MODEL KAJIANTINDAKAN JEAN MCNIFF
 45. 45. Konsep Kajian Tindakan• Kajian tindakan adalah satu bentuk inkuiri (sifat ingin tahu) yang mana melalui kajian tindakan, seseorang (atau sekumpulan orang) itu akan menyelidik serta menilai kerja/kajian mereka.
 46. 46. Konsep Kajian Tindakan• Suatu langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan melalui pembaharuan dan penambahbaikkan dengan menggalakkan guru-guru melakukan refleksi kendiri untuk mengubah kekurangan yang ada pada diri sendiri, iaitu pada diri pengkaji itu sendiri.
 47. 47. Konsep tindakan-refleksi (action-reflection)• Pengkaji mengambil tindakan (bertindak atau implementasi rancangannya)• Merefleksi daripada apa yang diperhatikan berlaku terhadap perkara kajian (hasil tindakan).
 48. 48. MENGAPA GURU PERLUMELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN?• Untuk melihat kelemahan diri sendiri dan mengubah kelemahan tersebut.• Penemuan baru yang diperoleh akan menghasilkan ilmu baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya.• Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan- amalan rutin (tradisional)
 49. 49. • Mengenal pasti perkara yang ingin dilakukan penambahbaikan.• Mengetahui masalah dan kelemahan diri dan perlu berubah.• Tindakan yang dilakukan untuk tujuan penambahbaikan.
 50. 50. BILA KAJIAN TINDAKAN PERLU DILAKUKAN?• Ketika menghadapi situasi atau masalah yang perlu diatasi• Untuk membuat penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran• Untuk melihat amalan atau menambah amalan yang perlu dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 51. 51. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGHASILKAN KAJIAN TINDAKANI. Mengenal pasti perkara yang ingin dilakukan penambahbaikan.II. Memikirkan penyelesaian bagi masalah tersebut.III. Melaksanakan penyelesaianIV. Menilai penyelesaian yang telah dibuatV. Mengubahsuai pendapat dan amalan untuk mendapat penyelesaian yang baik.
 52. 52. Reka Bentuk Kajian Tindakan
 53. 53. • Melibatkan kitaran proses seperti memerhati - mereflek - bertindak - menilai – mengubahsuai. Proses ini berlaku secara berterusan. Namun begitu, walaupun kita mencapai satu tahap di mana kita berasa apa yang lakukan itu satu kepuasan, tahap itu akan membentuk satu masalah atau persoalan lain pula, dan seterusnya kitaran tersebut akan bermula lagi.
 54. 54. TIME KASIH EKK…

×