Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sikap Guru 1

759 views

Published on

sikap guru

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sikap Guru 1

 1. 1. ISU SIKAP GURU
 2. 2. • Kebolehan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran • Peribadi yang tinggi Guru seharusnya dihormati Perjalanan sesi PdP berjalan dengan lancar Pelajar mudah dikawal, patuh pada arahan dan tidak memberi banyak masalah
 3. 3. ISU SIKAP GURU 1. Guru bersikap pilih kasih 2. Guru bersifat demoralizing 3. Guru bersifat autokrasi
 4. 4. Isu 1 : Pilih Kasih • Ee (1998) - bahawa guru dapat meningkatkan minat pelajar melalui pelbagai rangsangan seperti nada yang berubah-ubah, bahan bantu yang menarik, permainan, dan seumpamanya.
 5. 5. Guru yang pilih kasih Minat tidak minat untuk belajar dengan sikap guru yang pilih kasih dan membuat jangkaan negatif kepada murid. Guru perempuan selalu melebihkan murid lelaki atau guru lelaki selalu memberi perhatian pada murid perempuan. Guru hanya berminat mengajar murid pandai. Guru memandang rendah pada murid miskin atau pencapaian rendah.
 6. 6. Impak • Murid akan terasa hati dan tidak meminati subjek yang diajar oleh guru tersebut. • Memberi kesan kepada prestasi pengajaran guru. • Motivasi murid menurun.
 7. 7. Isu 2: Demoralizing • Demoralizing - proses yang meruntuhkan moral pelajar sehingga mereka merasakan diri tidak berguna, tidak dihormati, dan tidak dihargai. • Guru yang gemar menghina pelajar-pelajar akan menyebabkan pelajar-pelajarnya menjadi pasif, menarik diri serta tidak yakin menyertai aktiviti-aktivitipengajaran dan pembelajaran (Ee Ah Meng, 1992)
 8. 8. Impak • pelajar tersebut akan merasa malu pada kawan- kawan dan motivasi untuk terus belajar semakin menurun. • menyebabkan pelajar tersebut tidak mahu ke sekolah lagi dan terjebak dengan anasir- anasir yang tidak sihat. • pelajar ini bukan sahaja terlibat dalam masalah disiplin sekolah malahan dibimbangi terlibat dengan jenayah dan masalah dadah.
 9. 9. Penyelesaiannya… pada peringkat persediaan untuk menjadi guru lagi kementerian pelajaran harus menitikberatkan subjek sahsiah guru dan psikologi serta motivasi remaja. perlu dihantar semula menjalani kursus. ketua panitia seharusnya selalu menyelia guru- guru dibawah bidangnya.
 10. 10. Isu3: Guru Bersifat Autokrasi • Omardin Ashaari (1999) menjelaskan guru yang bersifat autokratik dan melaksanakan tugas secara kuku besi dan terlalu dominan dalam tindak tanduk mereka ketika mengawal bilik darjah boleh menyebabkan pelajar tidak bebas dan berfikir
 11. 11. Ciri – ciri guru bersikap autokrasi • tidak akan menerima pandangan atau pendapat daripada pelajar. • Pelajar terpaksa menerima sahaja semua yang disampaikan tanpa boleh bertanya atau menyangkal setiap pengajaran yang disampaikan. • Mengikut Musa Hitam (1981), masalah disiplin terutamanya ponteng berpunca dari pengajaran dan pembelajaran di sekolah itu sendiri.
 12. 12. Penyelesaiannya… guru sendiri yang berubah. sedar akan tanggungjawab yang terletak diatas bahu kita. guru harus memberi sepenuh komitmen kepada tugas. menggunakan pendekatan kawalan terpimpin yang bersifat sederhana dengan jenis kepimpinan demokratik.
 13. 13. Penutup • guru perlu menggunakan pendekatan yang sesuai mengikut budi bicara dan kebijaksanaan guru. • Guru seharusnya memilih kaedah atau pendekatan yang mengikut peredaran zaman.
 14. 14. Kaedah pengajaran yang baik ialah yang mempunyai langkah-langkah dan strategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. guru haruslah merancang dengan cukup rapi sebelum memasuki kelas. komunikasi sangat penting dalam pengajaran.

×