Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Г.В.Лінчевська. Учнівське самоврядування та розвиток активної громадянської позиції старшокласників

209 views

Published on

Г.В.Лінчевська. Учнівське самоврядування та розвиток активної громадянської позиції старшокласників

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Г.В.Лінчевська. Учнівське самоврядування та розвиток активної громадянської позиції старшокласників

 1. 1. Учнівське самоврядування та розвиток активної громадянської позиції старшокласників Г. В. Лінчевська, методист НМЦ гуманітарної освіти та виховання ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка
 2. 2. Стратегічною метою шкільного самоврядування є підготовка особистості до активної, свідомої діяльності, участі в житті країни. Сільва Хозе (американський парапсихолог)
 3. 3.  Самоврядування – форма управління, за якою суспільство, певна організація, господарська чи адміністративна одиниця має право самостійно вирішувати питання внутрішнього керівництва.  Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, яке формує в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
 4. 4. Мета  педагогічно доцільний спосіб організації життя учнівського колективу  створення сприятливих умов для громадської діяльності  виховання активної життєвої позиції та лідерських якостей  формування активної громадянської позиції, уміння планувати, обирати головні напрямки роботи, правильно розподіляти обов’язки, організацію координації дій  реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів і здібностей
 5. 5. Завдання  забезпечення і захист прав та інтересів учнів  забезпечення виконання учнями своїх обов’язків  сприяння навчальній та творчій діяльності учнівської молоді  виховання в учнів ініціативності, активності, самостійності, відповідальності, організаторських та лідерських здібностей  набуття соціального та громадянського досвіду  надання можливостей для інтелектуального та творчого зростання  реалізація ідей та інтересів учнів у роботі різних сфер діяльності  ствердження ідей добра, краси, духовності та фізичного розвитку
 6. 6. Принципи  добровільність і рівноправність  конструктивна взаємодія  пошук згоди та компромісу за будь-яких обставин  повага до інтересів і думки кожного  підтримка ініціатив  демократичне обговорення рішень  особиста відповідальність за виконання прийнятих рішень  самоорганізація
 7. 7. Значення  сприяє соціалізації особистості, самоактивізації, здійсненню саморегулювання, самоконтролю  допомагає школярам відчувати складність соціальних відношень  формує соціальну позицію  виявляє учнівські можливості в реалізації лідерських функцій  забезпечує виховання якостей, необхідних для подолання складностей соціального життя  розвиває організаторські здібності школярів, відношення взаємної відповідальності  виховує самостійність, ініціативність
 8. 8. Учнівське самоврядування  є незалежною організацією  створюється виключно учнями, які приймають будь-які рішення  дає змогу включити кожного вихованця до активної участі в житті освітнього закладу  стимулює ініціативу і творчість у вирішенні всіх питань, які стоять перед учнями  надає учням широкі права через виконавчі структури самоуправління  представляє інтереси підлітків перед учителями, батьками, органами освіти
 9. 9. Кожен класний колектив може створити свою модель учнівського самоврядування, яка:  взаємодіє зі структурою загальношкільної моделі  передбачає чіткий розподіл доручень між членами класного колективу  має консультативне педагогічне керівництво з боку класного керівника
 10. 10. Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні ґрунтовно та всебічно вникають у сутність своїх прав та обов’язків. Воно є засобом формування ціннісного ставлення особистості:  до суспільства та держави  культурних, духовних, історичних надбань рідного краю  до сім’ї, родини, людей  до себе
 11. 11. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×