Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Модель корекційно-реабілітаційного простору Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру

713 views

Published on

Модель корекційно-реабілітаційного простору Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Модель корекційно-реабілітаційного простору Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру

 1. 1. Результативність подолання руйнівного соціального стереотипу – погляду на дитину з особливостями психофізичного розвитку як на дефективну та потенційно неуспішну особистість, неспроможну витримати сучасний темп життя і тому приречену бути аутсайдером у значній мірі залежить від об’єднання зусиль педагогічних і медичних працівників
 2. 2. Кожна дитина, незважаючи на певні обмеження здоров’я, може стати успішною за умови, якщо її здібності будуть вчасно помічені та розвинені батьками і педагогами. Саме така ідейна домінанта покладена в основу інклюзивного навчання в умовах Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру
 3. 3. Медико-психолого-педагогічний колектив Хортицького центру займається організацією комплексної реабілітації, соціальної інтеграції та розвитку життєвої компетентності дітей з особливостями психофізичного розвитку вже понад 20 років. Виключна суспільна важливість цієї справи зумовила проведення на базі закладу низки педагогічних експериментів всеукраїнського рівня, а саме:
 4. 4. Експериментальна діяльність закладу: 1993-1999 рр.: Всеукраїнський соціально-педагогічний експеримент «Комплексна медична, психологічна, соціально-педагогічна реабілітація вихованців санаторних шкіл- інтернатів». 2001-2007 рр.: Всеукраїнський науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». 2006-2012 рр.: Всеукраїнський соціально-педагогічний експеримент «Проектування та практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру». 2009-2013 рр.: Всеукраїнський науково-педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання». 2013-2018 рр.: Всеукраїнський соціально-педагогічний експеримент за темою: «Проектування та практичне забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру». Підтема 2014/2015 н.р.: «Розвиток соціальної та життєвої практики учнів у системі компетентнісно спрямованого освітньо-реабілітаційного простору».
 5. 5. Результатом багаторічної експериментальної роботи стала система організаційних, змістових і технологічних нововведень, які забезпечують високу якість освітньо- реабілітаційного процесу в закладі
 6. 6. Організаційні нововведення: збагачений корекційно-реабілітаційний простір закладу освіти; інклюзивні класи; спеціальні класи (із залученням дітей з особливостями психофізичного розвитку); різновікові виховні групи (із залученням дітей з особливостями психофізичного розвитку); інтегровані класи; клубно-студійна система позанавчальної виховної роботи; реабілітаційний театр «Інклюзив»; факультет соціально-трудової адаптації; соціально-психологічна служба; групи здоров’я та самореабілітації; служба соціальної реабілітації дитини; учнівсько-студентське самоврядування.
 7. 7. Змістові нововведення: програма розвитку життєвої компетентності вихованців за основними сферами життєдіяльності людини; корекційно-розвивальні програми за необхідними напрямами корекційної діяльності; програми забезпечення реабілітаційного компонента в навчальній діяльності; підручники та навчальні посібники для початкової школи і класів педагогічної підтримки з урахуванням реабілітаційного компонента; корекційно-розвивальні методики; перспективні напрями індивідуальної корекції: адаптивна лікувальна верхова їзда, аквафізкультура, каністерапія та ін.
 8. 8. Технологічні нововведення: проективно-рефлексивна технологія навчання; виховна технологія проективного життєздійснення; технологія досягнення учнями життєвого успіху; технологія реабілітації мистецтвом; технологія учнівсько-студентського самоврядування; виховна інтерактивна технологія «Океан життєвої компетентності»; економічна гра; технології соціальної та життєвої практики; технологія моніторингу освітньо-реабілітаційного процесу та ін.
 9. 9. Підтвердженням плідних здобутків експериментальної діяльності закладу стало надання йому у 2007 р. статусу інноваційного (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.03.2007 р. №229), а в 2010 р. – статусу національного закладу
 10. 10. Системний підхід до організації абілітаційного, реабілітаційного, корекційного, освітнього процесу забезпечується завдяки впровадженню структурно- функціональної моделі інклюзії в Хортицькому центрі
 11. 11. Структурно- функціональна модель інклюзивної освіти в умовах Хортицького національного навчально- реабілітаційного багатопрофільного центру Мета закладу – здійснення комплексної реабілітації, надання якісної освіти та розвиток життєвої компетентності дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я Необхідність інклюзивної освіти Мета інклюзивної освіти – соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я Наскрізні завдання інклюзивної освіти Варіатизація та індивідуаліза- ція освітнього процесу Позитивний мікроклімат в дитячих колективах Психолого- педагогічни й супровід батьків Залучення фахівців для надання вихованцям спеціальних послуг Відділення ранньої соціальної реабілітації Забезпечення первинної соціалізації дитини через організацію її соціальних зв’язків з найближчим соціальним оточенням, розвиток базових соціальних і комунікативних компетенцій Змістові нововведення Організаційні нововведення Технологічні нововведення Дошкільне відділення Створення умов для повноцінного залучення дитини до дошкільної групи, формування позитивних взаємин між усіма вихованцями Змістові нововведення Організаційні нововведення Технологічні нововведення Загальноосвітня школа Забезпечення різнобічної самореалізації дитини у дитячих колективах (класах і виховних групах), засвоєння нею соціальних норм і цінностей повноцінного спілкування з оточуючими Змістові нововведення Організаційні нововведення Технологічні нововведення Багатопрофільний коледж Професійне зростання та подальша соціалізація особистості в соціальній ролі студента Змістові нововведення Організаційні нововведення Технологічні нововведення Результат: життєва компетентність, соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров’я
 12. 12. Реабілітаційний простір Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру ПЕДАГОГІЧНА Мета – усунення прогалин у знаннях, вміннях і навичках дитини, створення умов для її самоактуалізації та набуття інформаційних і самоосвітніх компетенцій. Головні ознаки: •навчально-виховний процес, збагачений реабілітаційними впливами та варіативними видами діяльності; •експериментальні програми корекційно-розвивальних курсів. Нововведення Організаційні Змістові Технологічні Моніторинг спрямований на відстеження рівня сформованості у вихованців інформаційних, самоосвітніх, життєтворчих, екологічних, полікультурних, політико- правових, професійно-трудових компетенцій. Учасники реабілітаційного процесу: вчителі, вихователі, керівники творчих об’єднань, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителя-реабілітолога, методисти. СОЦІАЛЬНА Мета – виконання соціального замовлення особистості бути конкурентоздатною у суспільстві з ринковою економікою. Головні ознаки: безперервність і наступність, цілеспрямоване розширення соціального простору особистості шляхом її інтеграції до дитячих колективів. Нововведення Організаційні Змістові Технологічні Моніторинг спрямований на відстеження динаміки відновлення соціального здоров’я вихованців, визначення рівня сформованості соціальних, комунікативних, культур- но-дозвіллєвих компетенцій. Учасники реабілітаційного процесу: соціально-педагогічна служба (соціальні педагоги, соціальні працівники). МЕДИЧНА Мета – відновлення фізичного здоров’я, збільшення функціональних резервів і активізація компенсаторних можливостей організму дитини. Головні ознаки: • зміцнення та відновлення здоров’я школярів; • організація збереження працездатності школярів у навчально-виховному процесі; • підвищення іманентної реабілітаційної спроможності організму щодо гомеостазу. Нововведення Організаційні Змістові Технологічні Моніторинг спрямований на відстеження динаміки відновлення фізичного здоров’я вихованців, визначення рівня сформованості у них компетенцій життєздатності та життєстійкості. Учасники реабілітаційного процесу: лікарі, медичні сестри, інструктори лікувальної фізкультури, масажисти. ПСИХОЛОГІЧНА Мета – здійснення організаційно- педагогічного забезпечення процесу комплексної реабілітації вихованців закладу. Головні ознаки: взаємодоповнення індивідуальної та групової роботи щодо психологічної реабілітації дитини; психологізація освітньо- реабілітаційного процесу. Нововведення Організаційні Змістові Технологічні Моніторинг має індивідуалізований характер, спрямований на відстеження динаміки відновлення психічного здоров’я вихованців, визначення рівня сформованості у них комунікативних, соціальних і життєтворчих компетенцій. Учасники реабілітаційного процесу: практичні психологи, соціолог, логопед, дефектолог. РЕАБІЛІТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТ: особистість, здатна до життєтворчості та самореабілітації.
 13. 13. Сучасний ссооццііааллььнниийй ппррооссттіірр Потреба в підготовці освітніми закладами успішних і конкурентоспроможних випускників ООссввііттннььоо--ррееааббііллііттааццііййнниийй ппррооссттіірр ХХННННРРББЦЦ яякк ссккллааддоовваа ссууччаассннооггоо ссооццііааллььннооггоо ппррооссттоорруу Мета освітнього процесу – розвиток життєвої компетентності школярів, розкриття їх можливостей щодо успішного життєздійснення Створення в закладі умов для успішного навчання та життєздійснення школярів Організаційні умови Технологічні умови Змістові умови Педагогічний супровід поетапного досягнення школярами особистісних цілей, визначених завдяки усвідомленню та інтеріоризації соціально значущих цілей і цінностей Досягнення школярами актуального життєвого успіху Життєва компетентність випускників (підготовленість до досягнення життєвого успіху в майбутньому) Готовність до досягнення життєвого успіху, яка виражається в наявності реалістичних життєвих цілей і сформованості мотивації їх досягнення Здатність до досягнення життєвого успіху, яка передбачає сформованість в учнів 12 ключових компетенцій відповідно до моделі компетентного випускника ХННРБЦ ММааййббууттнніійй ссооццііааллььнниийй ппррооссттіірр Зовнішні чинники, що впливають на мега-, макро- та мікрорівнях Внутрішні чинники: ·зміни суб’єктної позиції (цілей, цінностей, настанов), пов’язані з компетентнісним розвитком і самоактуалізацією випускників; ·вплив спадковості, що позначається на психофізичних можливостях людини Розширення та вдосконалення випускниками стратегії досягнення життєвого успіху з урахуванням комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів Досягнення життєвого успіху випускниками ХННРБЦ Модель досягнення життєвого успіху учнями Хортицького центру
 14. 14. Роль координатора різнопланової роботи в закладі виконує постійно діючий медико-психолого-педагогічний консиліум (МППК), який дозволяє зосередити спільні зусилля фахівців на вирішенні проблем розвитку дитини. Робота з кожною дитиною проводиться за індивідуальною програмою розвитку та реабілітації, складеною на підставі рекомендацій консиліуму за узгодженням з батьками (особами, що їх замінюють). Порядок роботи МППК включає 4 етапи: -діагностичний (медичне, психолого-педагогічне обстеження); -аналітико-проективний (визначення потенційних можливостей і компенсаторних резервів дитини, складання індивідуальних програм розвитку, робота щодо їх виконання); -коригуючий (аналіз доцільності і оптимальності індивідуальних проектів, внесення змін і доповнень); -заключний (підсумки виконання індивідуальних програм, визначення результативності та завдань на наступний рік). МППК: •чітка структура; •логічна послідовність; •взаємодоповнення етапів забезпечує - мобільність роботи всього медико- педагогічного колективу; - здійснення моніторингу освітньо- реабілітаційного, корекційного процесу
 15. 15. Результатом застосування педагогіки життєтворчості є досягнення світового рівня наших вихованців: Савцова Вікторія – чемпіонка світу з плавання (паралімпійські ігри у Лондоні 2012 р.); Ляусова Олександра – призер чемпіонатів світу (зимові види інваспорту) 2013, 2014 рр.; Марчук Вікторія – триразова чемпіонка світу з паратхеквандо (2012, о. Аруба; 2013, Швейцарія; 2014, Москва).
 16. 16. Вагомих результатів досягли вихованці санаторної загальноосвітньої школи-інтернату у 2013/2014 н.р., які брали участь у 120 інтелектуальних конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівня та 98 конкурсах художньої самодіяльності. -Реабілітаційний театр «Інклюзив» (має звання «Народний художній колектив») зайняв перше місце у обласному фестивалі національно-фольклорного мистецтва «Запорізький коловрат-2014» -Учениця Савцова Вікторія отримала п’ять перших місць у Міжнародному турнірі для дітей з обмеженими можливостями з плавання «Чорноморська миля» (м. Одеса). Савцова Вікторія та Мамай Таїсія отримали по чотири перших місця у ІХ Міжнародному турнірі з плавання на призи Героя України ЗМС Віктора Смірнова серед дітей-інвалідів з вадами слуху, зору та ураженням ОРА (м. Донецьк). -Учениця Мамай Таїсія у Всеукраїнському турнірі з плавання «Сакура» серед дітей-інвалідів з УОРА, вадами слуху та зору (м. Ужгород) отримала три перших місця. -4 учні показали відмінний результат, 31 учень показав добрий результат у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2014». -69 учнів отримали золоті та срібні сертифікати у Міжнародній природничій грі «Колосок». -9 наших учнів нагороджені дипломами переможців у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус». -6 учнів стали переможцями у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот 2014». -8 учнів стали переможцями у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник 2014». -18 призових місць у 2 турі всеукраїнських учнівських олімпіад. -Дует Баранчик Марини та Скачко Романа посів перше місце у обласному фестивалі «І лине над світом Шевченкова пісня». -Шульга Ілона посіла ІІ місце у обласному вокальному огляді-фестивалі «Зоряне сяйво» в рамках щорічних конкурсів «Таланти твої, Запоріжжя». -Баранчик Софія, Деменко Катерина, Соколенко Іван стали переможцями у конкурсі читців поезії Т.Г. Шевченка «Тарасів Заповіт в моєму серці». -Баранчик Марина отримала І місце у обласному конкурсі «Шевченко в моєму серці» у номінації «Вокал». -Соколенко Іван, Баранчик Софія, Тонковський Максим посіли перші місця у обласному фестивалі дитячої творчості «Шанує Тараса велика родина». -Макар Влад у суперкубку юніорів (Запорізька область) з бальних танців посів два перших місця. -Юлія Кульок посіла друге місце у обласному вокальному конкурсі «Пісенний листопад». Досягти позитивних результатів дітям з обмеженими можливостями здоров’я допомагає навчально-реабілітаційна система, спрямована на особистісне зростання кожного вихованця, а також затишна атмосфера в закладі .
 17. 17. Високі досягнення інноваційної діяльності закладу підтверджуються результатами наукової та суспільної експертизи його досвіду: 2013 р. – завойована золота медаль на 4 Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» та здобута перемога у Всеукраїнському конкурсі «Директор XXI століття – 2013»; 2014 р. – перемога у двох міжнародних конкурсах: - IV Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій у номінації « Інновації в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами » (вересень); -VІ Міжнародний форум-презентація «Інноватика в сучасній освіті» . Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України і компанія “Виставковий світ” (жовтень). Ці вагомі здобутки свідчать про суспільну значущість експериментальної діяльності Хортицького центру та ефективність виконання непростої, але почесної місії національного закладу освіти
 18. 18. Визначальним чинником ефективності зусиль працівників закладу щодо створення акмеологічного простору є педагогічно грамотне культивування філософії життєвого успіху. Цьому сприяє випуск Всеукраїнської газети «Майстер-клас», яка заснована та видається Хортицьким центром щомісяця. Подані в ній публікації є своєрідним майстер-класом перемог, успіхів і життєвого поступу людей з особливими потребами.

×