Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Превентивне виховання

1,658 views

Published on

Превентивне виховання

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Превентивне виховання

 1. 1. Криворізька загальноосвітня школа – інтернат І – ІІ ступенів №1 Корекційні заняття Тренінгові заняття Уроки основ здоров’я Змістовне дозвілля Факультет курси з профілакти чної освіти
 2. 2. Соціальний паспорт школи – інтернату №1 Діти, що потребують посиленої педагогічної корекції - 233 Діти – сироти, під опікою - 25 неповних сімей Діти з Діти з малозабезпе - чених та багатодітних сімей - 66 Діти з - 63 неблагополуч- них сімей - 9
 3. 3. Інноваційна модель превентивної освіти «Разом до здоров’я» Соціально – психологічний супровід впровадження просвітницьких програм Тренінговий центр «Злагода» Запобігання негативного впливу соціуму на вихованців Моніторинг Презентації Навчання Консультації Відновлення здоров’я, розвиток і формування особистості, забезпечення тривалої соціально – психологічної реабілітації та адаптації дітей шляхом спеціально організованого навчально – виховного процесу, що передбачає корекційно – розвивальну та оздоровчу роботу Підвищення рівня соціалізації дітей Вивчення оцінки потреб в здійснені соціального захисту Створення сприятливого середовища через пропаганду та підтримку здоров’я дітей Зміна моделей поведінки учнів Міжсекторна взаємодія з громадськістю та благодійними фондами Залучення батьків до участі у превентивних заходах Впровадження інтерактивних технологій Батьки Учні Кл. керівн ик Вихова тель Соціал ьно – психол огічна служба Кривий Ріг Дзерджинський район КЗШІ№1 Формування відповідаль но ставлення до власного здоров’я
 4. 4. Пріоритетні засади щодо впровадження систем превентивного виховання в закладі Вивчення оцінки потреб педагогічної, учнівської громад в здійсненні соціального захисту дітей Організація, контроль, участь у пропаганді здорового способу життя Соціально психологічний супровід впровадження просвітницьких програм Вивчення потенціалу педагогів – тренерів для забезпечення інтелектуального добробуту інноваційної діяльності Залучення педагогів та учнів до участі у міжнародних освітніх інноваційних проектах Зміна ставлення вихованців до власного здоров’я
 5. 5. Районний тренінговий центр «Злагода» Види діяльності Напрям діяльності Надаємо: Пропонуємо: Проводимо: - Консультації та інформацію з питань покращення здоров’я - Методичні матеріали(літературу, аудіо-, відео-) тренінгового центру - Презентації інноваційних програм і технологій; - просвітницький; - Психологічну та методичну допомогу - Модулі превентивної програми - семінари, тренінги, курси з питань громадського здоров’я - превентивний; - Методичну підтримку щодо діяльності ініціативних груп - Рекламно – інформаційні кампанії - Науково - методичний
 6. 6. Мета діяльності центру: Підвищувати поінформованість учнівської, батьківської та педагогічної громад у сфері покращення та популяризації громадського здоров’я Завдання центру:  Залучати батьків, педагогів, дітей до участі у превентивних заходах у сфері громадського здоров’я;  Впроваджувати інновації у сфері покращення та популяризації громадського здоров’я;  Налагодити партнерські стосунки між державними та неурядовими організаціями, ініціативними групами та засобами масової інформації у сфері покращення та популяризації громадського здоров’я
 7. 7. В И Д И Д І Я Л Ь Н О С Т І Т Ц ,, З Л А Г О Д А ,, Надаємо: o Інформацію про організації та заклади місцевої громади, спеціалістів, що сприяють громадському здоров’ю та послуги які вони надають; o Консультації та інформації з питань покращення здоров’я; o Психологічну та методичну допомогу; o Підтримку, щодо діяльності ініціативних груп (класні керівники, вихователі, батьки, учні); Пропонуємо: o Методичні матеріали (літературу, аудіо-, відео-) тренінгового центру. Проводимо: o Презентації інноваційних програм і технологій; o Семінари, тренінги, курси з питань покращення громадського здоров’я; o Рекламно – інформаційні кампанії щодо сприяння громадському здоров’ю.
 8. 8. Тематика семінарів за якими здійснено впровадження превентивного виховання «Основи батьківської компетентності » (діалогічне спілкування в сім’ї) Соціально – психологічна підтримка дітей, що живуть з позитивним ВІЛ – статусом та їх сімей у громаді «Захист прав дитини» «Виховання на основі здорового глузду» «Теоретико – методичні засади сприяння покращенню громадського здоров’я» «Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді – потенціал громади» «Здоров’я – моя цінність» «Культура життєвого самовизначення» (інтегрований курс для учнів ЗНЗ) «Форми організації дозвілля дітей та молоді», «Ігрові технології» «Усвідомлене батьківство, як умова повноцінного розвитку дитини»
 9. 9. Види інтерактивних підходів для впровадження превентивного виховання Жива анкета Аукціон Казкотерапія ідей Колажі Мозковий штурм Обговорення проблемних ситуацій Соціальні проекти (змагання, конкурси, виставки, складання Віршів, казок) Навчальні ігри (рольові ігри ділові ігри, імітації) Тести Дебати Вирішення проблем Акваріум Аналіз ситуацій
 10. 10. Міжсекторна взаємодія Районний відділ освіти Координаційно – методичний центр Громадські організації Центр боротьби зі СНІДом Тренінговий центр «Злагода» Міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Вищі навчальні заклади Управління освіти і науки
 11. 11. Факультативні курси з профілактичної освіти «Школа проти СНІДу» «Культура життєвого самовизначення» «Маршрут безпеки»
 12. 12. Критерії ефективності впровадження просвітницько – профілактичних програм Підвищення рівня інформованості Обмін досвідом учасників Моделювання власної поведінки Формування установок на зміну поведінки
 13. 13. Аналіз впровадження просвітницько – профілактичних програм  Пройшли навчання 4 педагога;  Отримали методичний інструментарії (програми, підручники, роздаткові матеріали);  Створено та працює тренінговий центр «Злагода»;  Впроваджуються просфітницько – профілактичні програми «Культура життєвого самовизначення», «Школа проти СНІДу», «Маршрут безпеки», «Дорослішаємо разом»;  Охоплюються просвітницькою діяльністю батьки;  Охоплено 145 учнів школи;  Змінилось ставлення дітей до власного здоров’я;  75% батьків схвально ставляться до впровадження курсу в навчальному закладі;  Заведені банки даних на всіх педагогів, які пройшли навчання за превентивними програмами;  Щомісячно здійснюється методичний супровід педагогів – тренерів, що пройшли навчання.
 14. 14. Динаміка рівня інформованості представників різних цільових груп (класних керівників, вихователів, учнів, батьків) в рамках впровадження просвітницько – профілактичних програм 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 нульовий р-нь низький р-нь середній р-нь високий р-нь зростання/ зниження рівня до впровадження програм після впровадження програм
 15. 15. Узагальнення досвіду роботи школи Складання та апробація програми психолого – педагогічної корекції гіперактивності учнів Розробка та проведення занять для дітей із затримкою психічного розвитку, групових психотренінгів, а також навчальних семінарів для вихователів Участь в обласній виставці «Педагогічні здобутки Дніпропетровщини»
 16. 16. Досягнення навчального закладу у впровадженні превентивного виховання - створення тренінгового центру «Злагода»
 17. 17. Очікувані результати впровадження системи превентивного виховання в школі Види діяльності Зміст Управлінська Навчальна та корекційна Виховна Соціальна Здоров’я зберігаюча Підвищення рівня інноваційної культури школи: Солідарність у цінностях і поглядах на освіту та виховання; Взаємоузгодженність позицій; Посилення мотивації та ініціативності. Підвищення рівня творчого потенціалу вчителів, вихователів, учнів. Розробка та впровадження авторських освітніх програм. Підвищення рівня соціалізації дітей Створення надійного соціального середовища: Якісне надання закладом альтернативних соціальних послуг відповідно до потреб вихованців школи – інтернату; Збільшення контингенту учнів. Впровадження курсу медичної терапії для дітей класів інтенсивної педагогічної корекції

×