Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een goede start op het HBO: het LOB-cv

1,001 views

Published on

Henrike Knippenberg, Hogeschool Rotterdam - HOlink2018 - vrijdag 8 juni - sessieronde 4 - Cambridge 30

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een goede start op het HBO: het LOB-cv

 1. 1. ‘Een goede start in het hbo: het LOB-cv’ Henrike Knippenberg, Hogeschool Rotterdam
 2. 2. Project ‘samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ regio Rotterdam • Samenwerking 50 vo-scholen en de 4 Rotterdamse Hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Inholland, Thomas More en Codarts) • Sinds 2014: door middel van werkconferenties en werkgroepen werken we samen • Ontwikkeling en implementatie van concrete instrumenten ter verbetering van de aansluiting vo-hbo op gebied van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), hbo- vaardigheden, vakinhoudelijke aansluiting en doorstroomcijfers. Kijk op: www.aansluiting-voho010.nl
 3. 3. Opzet LOB-cv • Overgang vo  hbo • Digitaal instrument op een onafhankelijk platform • Voor én van de aanmelder: aanmelder beheert zijn eigen CV • Bij uitnodiging studiekeuzecheck/intake hbo wordt gevraagd om LOB-cv  Dus: aanmelder maakt onder begeleiding van docent, decaan of mentor het LOB-cv op het vo/mbo en neemt het mee bij studiekeuzecheck hbo
 4. 4. LOB-cv Achtergrond Het LOB-cv: • Is middel voor aanmelder om zich goed voor te bereiden, zich te presenteren bij de studiekeuzecheck en start in het hbo (verwachtingen, benodigde vaardigheden en kwaliteiten, etc) • Levert meer kwalitatieve input aan de intaker hbo over de aanmelder • Is bruikbaar bij studiekeuzeproces op vo/mbo én voorbereiding op hbo én in begeleiding in eerste jaar Aanmelder reflecteert beter op eerder gemaakte keuzes  Opgedane kennis en ervaringen gaan niet verloren: doorlopende leerlijn LOB/SLC tussen vo/mbo en hbo
 5. 5. Opzet LOB-cv Op basis van inventarisatie hbo en vo en input van de werksessies is inhoud van LOB-cv vastgesteld op 6 onderdelen: 1. Persoonlijke informatie 2. Relevante vaardigheden en kwaliteiten 3. Studiekeuzeproces en oriëntatieactiviteiten 4. Motivatie en drijfveren 5. Verwachtingen en beeld van de gekozen studie 6. Meer over jezelf
 6. 6. Ambities en resultaten Ambitie 2017-2018  Het LOB-cv wordt binnen regio Rotterdam HET instrument ter voorbereiding op de start in het hbo • 45 hbo-opleidingen gebruikt LOB-cv bij intake en start van de hbo-studie • 40 scholen binnen netwerk hebben LOB-cv opgenomen in het LOB-programma bovenbouw havo • Een verzameling good practices ontsloten ter inspiratie voor alle gebruikers. • Aantrekkelijke communicatiemiddelen voor havo-leerlingen/aankomende studenten.
 7. 7. “De leerling denkt bij het invullen van het LOB-cv goed na over zijn/haar talenten en kwaliteiten en is beter voorbereid op de studiekeuzecheck. Mijn leerlingen hebben nu hun woordje klaar” “Ik hoop dat mijn leerlingen beter dan voorheen kunnen beargumenteren waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt en waarom zij een goede match zijn met de betreffende hbo-opleiding’ “De meerwaarde van het LOB-cv zit met name in het feit dat het de leerling helpt om zijn gedachten te structureren wat ten goede komt aan zijn of haar voorbereiding op de start in het hbo”. Arjan Bijleveld, decaan havo/docent biologie, lid werkgroep LOB “Het is een fijn instrument om mee te werken. Het is gebruiksvriendelijk en begrijpelijk voor de leerlingen. Leerlingen vinden het er leuk uitzien en hebben weinig kritiek gehad”
 8. 8. “Na de eerste voorlichting over het LOB-cv waren we binnen ons team direct enthousiast, omdat het een heel praktisch en toegankelijk instrument is. “Het levert veel input voor een gesprek op, omdat alle belangrijke onderwerpen ter voorbereiding op een studiekeuze erin terug komen.” “Onze ervaringen zijn tot nu toe zijn erg positief. De gesprekken krijgen meer inhoud en je krijgt een duidelijk beeld van de persoon die tegenover je zit. “Doordat de aankomende student zichzelf presenteert aan de hand van het LOB-cv kan hij/zij laten zien hoe hij/zij het zelf wil.” “Zelf heb ik het idee dat, doordat de aankomende studenten vooraf gericht moeten nadenken over hun studieloopbaan, over welke kwaliteiten ze beschikken, wat hun verwachtingen van de studie zijn, zij dit ook beter in hun hoofd hebben als ze het gesprek ingaan. Betty van Efferen-Bosdijk Studieloopbaancoach opleiding Accountancy
 9. 9. Resultaten  Vo- en mbo-leerlingen nemen LOB serieuzer, gaan beter nadenken over hun keuzes, verwachtingen en hun kwaliteiten.  Ze zijn beter voorbereid op de start in het hbo en kunnen zich beter presenteren bij de SKC.  Begeleiders van vo-leerlingen hebben een beter beeld van benodigde set van informatie en vaardigheden die nodig zijn bij de start van hbo en kunnen hierop acteren in de begeleiding van de leerlingen.  De kwaliteit van het gesprek of de intake-activiteit wordt beter door meer kwalitatieve input en betere voorbereiding aanmelder.  Een kwalitatief beter studiekeuzeproces en SKC resulteert in meer studiesucces
 10. 10. www.lob-cv.nl
 11. 11. Inzet LOB-cv op hbo LOB-cv als input voor het studiekeuzeadviesgesprek/SKC: • Van tevoren sturen naar mailadres en/of ‘spontaan’ jezelf presenteren adv LOB-cv • Intakers/coachers bereiden zich wel of niet voor Inpassen in intake-procedures: bij HR bijvoorbeeld uploaden in intakeportaal mijn.hr.nl LOB-cv als input voor de start van de studieloopbaancoaching LOB-cv als vervolg op de SKC bij de coaching en begeleiding in het tweede kwartaal
 12. 12. Dialoog Implementatie binnen hbo • Bij studiekeuzecheck/intake • Binnen SLC • Etc Implementatie vo/hbo? Wat is nodig?  Wie, wat, waar, waarom en hoe?
 13. 13. Meer informatie LOB-cv Henrike Knippenberg h.j.knippenberg@hr.nl http://aansluiting-voho010.nl/
 14. 14. Voorbeeldpagina’s
 15. 15. Voorbeeldpagina’s
 16. 16. Voorbeeldpagina’s
 17. 17. Overzichtspagina LOB-cv: het daadwerkelijke CV
 18. 18. Functionaliteiten: voorbeelden CV: Overzicht ‘live’ bekijken en bespreken of vooraf printen en per mail versturen Bestanden en documenten toevoegen en ‘live’ opvragen

×