Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspiratiecafé ICT en data analytics

687 views

Published on

HOlink2018 - vrijdag 8 juni - sessieronde 5 - Boston 9

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inspiratiecafé ICT en data analytics

  1. 1. 08-06-2018 HO-link M. Zwinkels
  2. 2. Per 29-09-2018 kunnen inloggen
  3. 3. Algemene wet bestuursrecht Hoofdstuk 2. Verkeer tussen burgers en bestuursorganen Afdeling 2.1. Algemene bepalingen Artikel 2:1  1 Een ieder kan zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen  2 Het bestuursorgaan kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen. Digid-Machtigen

×