Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspiratiecafé Internationalisering

658 views

Published on

HOlink2018 - donderdag 7 juni - sessieronde 3 - Boston 9

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Inspiratiecafé Internationalisering

  1. 1. Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs 2018 RESEARCH UNIVERSITIESUNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES
  2. 2. Gezamenlijke Visie Internationaal 2014 Source: VSNU & VH, 1CijferHO2015
  3. 3. Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN
  4. 4. Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs HOOFDLIJNEN  Inclusief internationaliseren gericht op kwaliteit  Kwalitatief hoogwaardige internationalisering in opleidingen  Inclusieve gemeenschappen  Gebalanceerde international classroom  Integraal taalbeleid  Aantrekken en binden van internationaal talent  Voldoende huisvesting voor internationale studenten  Verhoging van de blijfkans  Versterken internationale positionering  Meer balans in mobiliteit door stimuleren uitgaande mobiliteit  Vergezicht?
  5. 5. REACTIE VAN DE MIISTER VAN OCenW INTERNATIONALISERING IN EVENWICHT • Evenwichtige benadering van internationalisering • Vier ankerpunten: • kwaliteit; • toegankelijkheid; • doelmatigheid; • verbinding met de omgeving. • Er moet in Nederland ruimte zijn en blijven voor variëteit wat betreft onderwijstaal. • Instellingen zijn primair verantwoordelijk, op het niveau van de instelling en instellingsoverstijgend.

×