Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderwijslogistiek Avans richting flexibilisering

869 views

Published on

Thea van Rijen, Avans, Jan Hendrik van Schaik, Advitrae - HOlink2018 - vrijdag 8 juni - sessieronde 4 - Cambridge 27

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onderwijslogistiek Avans richting flexibilisering

 1. 1. ONDERWIJSLOGISTIEK AVANS Richting flexibiliseren Thea van Rijen (Avans) Jan Hendrik van Schaik (Advitrae)
 2. 2. Inhoud presentatie • Doelen en aanpak Programma Onderwijslogistiek • Eerste ervaringen na implementatie bij kopgroep Academies • Toekomstige ontwikkelingen en innovaties • Gelegenheid tot vragen
 3. 3. Onderwijslogistiek Avans
 4. 4. Doelen Onderwijslogistiek Avans Mogelijk maken onderwijs toekomst – Klaar voor flexibilisering van hbo-onderwijs – Differentiatie en flexibel onderwijs mogelijk maken – Samenwerking met het werkveld faciliteren – Multi-disciplinaire samenwerking mogelijk maken – Zelforganisatie ondersteunen Verbeteren bedrijfsvoering – Kwaliteit roosters verbeteren – Mogelijk maken SDOB (realiseerbaar) onderwijs te ontwikkelen – Bedrijfsvoering efficiënter en effectiever maken – Sneller – Flexibeler – Integraal
 5. 5. Aanpak Onderwijslogistiek Platform OWL Platform Taken van het platform: - Trainingen en kennisdeling - Begeleiden en ondersteunen opleidingen op gebied OWL - Implementatie voorziening - Gedrag/proces/cultuur/systeem - Functioneel beheer OWL systemen OWL- medewerkers Osiris- coördinatoren Wie het platform onderhoud: - Een functioneel beheerder van Xedule als spin in het web - Een OWL-medewerker - Een osiriscoördinator of functioneel beheer van Osiris Medewerkers RET-toetsing Functioneel beheer van de gehele keten OWL Optioneel: Advitrae Medewerkers Huisvesting Adviseurs opleidingen (docenten/owl experts/opleidings- manager) Onderwijskundigen Medewerkers RET- evenementen
 6. 6. Aanpak Onderwijslogistieke Voorziening (Xedule) • 2016-2017 – Aanbestedingsfase • 2017-2018 – Koplopersfase • 2018-2019 – Volggroep 1: 8 academies Implementatie Xedule (plateau 1) – Start met fase-gewijze uitrol innovaties (plateau 2) – Extra Innovatie ontwikkelen (toetsorganisatie) in Xedule (plateau 3) • 2019-2020 – Volggroep 2: 9 academies Implementatie Xedule (plateau 1) – Vervolg ontwikkeling en uitrol innovaties (plateau 2 en 3) • 2020-2021 – Nazorgfase – Implementatie Toetsorganisatie (plateau 3)
 7. 7. Aanpak koploperfase (2017-2018) • Scope: 4 academies implementatie Xedule “as is” (plateau 1) • Bemensing: – Per academie: Inzetco + Roostermaker – Projectteam: 1 Functioneel Beheerder, Projectleider, 2 IT-ers, Consultant Advitrae • Ervaring opgedaan met – Training volgen/geven – Werkdruk oud/nieuw – Inrichten Xedule organisatie – Inrichten Xedule onderwijs – Werken in de keten van JP en OP, met signaleringen – Processchema inrichting, swimlane, rollen en taken – Koppelingen met bestaande systemen (HR + roosterpublicatie)
 8. 8. Leerervaringen koplopers • Flexibel en snel roosteren met automaat (voorwaarden i.p.v. voor-roosteren) • Andere werkwijze met signaleringen eerder in het proces (knelpunten eerder oplossen) • Meer collega’s dan alleen inzetco / roostermaker zijn betrokken in het planningsproces • Overlap in rol tussen inzetco en roostermaker /overlap in rol tussen inzetco en opleidings-/blokcoördinator • Uniformering vereist op bepaalde punten (bijv: dezelfde roosterdeadline voor alle opleidingen in één academie) • Eerste resultaten wisselend t.a.v. sneller en ‘beter’ roosteren. Dit is afhankelijk van veranderbereidheid en de mate van wijzigingen per academie
 9. 9. Aanpak Onderwijslogistieke innovaties • Vaststellen scope innovaties in aanbesteding met projectcontract: – Agenderen – Docentloos roosteren – Studentloos roosteren • Per innovatie een werkgroep samenstellen: – Minimaal 1 Docent, 2 Onderwijslogistiek adviseurs (uit OWL Platform), inzetco, OWL adviseur Advitrae, ontwerper Advitrae, werkgroepleider • Aantal bijeenkomsten per werkgroep in de vorm van Brainstormsessies: – Concretiseren doelen en gewenst gedrag in keten met de innovatie – Processtappen – Eisen en Randvoorwaarden • Uitwerking in Clickable demo door Advitrae (in uitvoering) • Toetsing Clickable demo (nog uit te voeren)
 10. 10. Innovatie Agenderen • Doelen – Sneller en flexibeler inspelen op korte termijn behoeften/kansen van onderwijsteams – Deel van onderwijs niet meer vooraf hoeven plannen en roosteren, maar zelf- organiseren mogelijk maken Opstellen jaarplanning Opdelen ruimtes t.b.v. Roostering en t.b.v. Agenderen Roostering Publicatie Rooster en vrijgave rest ruimtes t.b.v. Agenderen Resources (zoals ruimtes) aanvragen door Studenten en Docenten Goedkeuring resource aanvraag Uitnodigen rest van deelnemers aan activiteit Activiteit wordt opgenomen in rooster van alle deelnemers
 11. 11. Innovatie Docentloos roosteren • Doelen – Verbeteren roosters t.a.v. studeerbaarheid (betere spreiding studiebelasting, didactische volgordes) en betaalbaarheid (ruimtebenutting). – Beschikbaarheid van docent is geen voorwaarde voor het rooster meer (de beschikbare capaciteit per expertise uiteraard wel) Opstellen jaarplanning Roostering zonder beschikbaarheid docent Rooster opengesteld voor werkverdeling Docenten geven eigen voorkeur voor lessen aan Inventarisatie lessen die betwist en niet gekozen zijn Docent kan betwiste lessen vervangen door nog niet gekozen lessen Verdeling laatste niet gekozen lessen door inzetco. Publicatie rooster naar studenten en docenten
 12. 12. Innovatie Studentloos roosteren • Doelen – Flexibiliteit bieden aan student om zijn eigen ideale rooster samen te stellen Vaststellen time-slots voor lessen Opstellen jaarplanning Roostering met lesgroepen Publicatie rooster met lessen Student stelt rooster samen via Xedule (student wordt kandidaat lid van groep) Beoordeling inschrijvingen Student wordt definitief lid van groepen Publicatie definitieve rooster per student
 13. 13. Gelegenheid tot vragen

×