Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Met een EDUiD reis je soepel door het onderwijs

766 views

Published on

Jocelyn Manderveld, Surfnet - HOlink2018 - vrijdag 8 juni - sessieronde 4 - Boston 19

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Met een EDUiD reis je soepel door het onderwijs

 1. 1. ter ondersteuning van een leven lang leren, onderzoeken en daarbij samenwerken
 2. 2. Ga naar menti.com en gebruik de code 62 37 74 https://www.menti.com/3145babc
 3. 3. ter ondersteuning van een leven lang leren, onderzoeken en daarbij samenwerken
 4. 4. Waarom eduID ? • Flexibilisering • Identiteit over onderwijsinstellingen heen • Leven lang leren • Baten vooral bij student • Centrale aanpak, niet een aanpak per organisatie • Hergebruik bestaande identiteiten niet eenvoudig en levert privacy-risico’s en complexiteit
 5. 5. Kenmerken van het eduID • Identiteit voor student en onderzoeker • Een leven lang bruikbaar • Onder controle van gebruiker • Respecteert privacy • Zelf betrouwbaarheid verhogen en verrijken • Toegesneden op domein onderwijs en onderzoek • Ondersteunend aan behoeften onderwijs
 6. 6. Voorbeelden gebruik eduID Inschrijven onderwijs Vakken op tweede instelling Gezamenlijk onderwijs Einde studie Na de studie Gebruik eigen eID +1 &
 7. 7. Toetsing Onderwijs Cijfer- registratie Voorlichting Inschrijving op onderwijs Onderwijs- catalogus Toetsen & examens Curriculum Studievolg / (B)SA Voorlichting & werving OER Studieplan RoosteringInzetplanning Organisatie Onderwijs Oriëntatie Aanmelding Matching & toelating Ontwikkeling Onderwijslogistieke model, ontwikkeld door SIG Onderwijslogistiek Management - informatie Diplomering Ziehetpaper‘Onderwijslogistiekmodel,betercommunicerendoorgemeenschappelijketaal’,SIG Onderwijslogistiek,https://www.surfspace.nl/media/bijlagen/artikel-1687- 6d7f18571574be7facf884898ddcf807.pdf Evaluatie Afstuderen
 8. 8. De volgende schermen zijn gemaakt om het denkbeeld over eduID toe te lichten
 9. 9. Voorbeeldscherm
 10. 10. Voorbeeldscherm
 11. 11. Voorbeeldscherm
 12. 12. Voorbeeldscherm
 13. 13. Introductie van eduID externen of prospects eduID voor studenten Externen maken eduID Instellingen kunnen eduID gebruiken Login met eduID via SURFconext Integratie met inschrijfproces van Studielink Instellingen integreren eduID in administratie en processen Integraal beschikbaar Onderwijsprocessen hanteren eduID als primaire sleutel Integratie met PO-VO, internationaal eduID nummer doorgeven aan instellingen / diensten Mogelijkheid gebruikers tussen instellingen te herkennen Instellingen kunnen alumni toegang geven met eduID eduID voor alumni eduID voor iedereen
 14. 14. Planning project 2018 Kwartaal 4Kwartaal 3Kwartaal 2 Opstart Kwartaal 1 Realisatie Proof of Concept PoC & volg 2018 2019 Plan Analyse Visie Uitvoer PoC Actualiseren visie Uitvoer PoC Actualiseren visie Uitwerken uitrolstrategie Globale roadmap 2019 e.v. Opstart uitwerken Businessmodel 0.5 Kwartaal 1 1 uw denkkracht Use-cases Contact instellingen Schermen Bouw prototype
 15. 15. Neem contact op peter.clijsters@surfnet.nl http://eduid.nl CC BY 4.0 Naamsvermelding 4.0 internationaal
 16. 16. ter ondersteuning van een leven lang leren, onderzoeken en daarbij samenwerken

×