Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soepel op weg naar de minor van je keuze

1,019 views

Published on

Stefan van der Fange, Hogeschool Utrecht - HOlink2018 - donderdag 7 juni - sessieronde 2 - Boston 15

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soepel op weg naar de minor van je keuze

 1. 1. Soepel op weg naar de minor van je keuze Stefan van der Fange – Hogeschool Utrecht
 2. 2. Introductie  Wie ben ik, wat is mijn rol?  Algemene organisatie opbouw HU (Instituten / Lectoraten / Diensten)  Hoe heeft de HU de minors georganiseerd?  Publiek? Wie is betrokken bij organisatie minors?
 3. 3. Output van het proces  Proces: Kiezen van en Inschrijven op een minor  Doel: Een student, die zich goed geïnformeerd kan inschrijven op de minor van zijn of haar eerste keuze.
 4. 4. Wat vindt de student van de huidige situatie?  Meer en eerder informatie over de minors inhoudelijk  Meer voorlichting vanuit opleidingen  Inschrijfproces is onduidelijk voor studenten  Eenvoudiger maken minor buiten de HU te kiezen  Transparante ingangseisen  Minormarkt feedback gevraagd aan alle bezoekers  Inschrijfproces feedback gevraagd aan 25% van studenten met minor inschrijving.
 5. 5. We hebben een studielink voor minors nodig!  Studenten willen meer inzicht in het Nederlandse aanbod en eenvoudiger erop inschrijven!  Toenemende flexibilisering versterkt de behoefte dit beter te organiseren.  Twee van de stellingen die voorgelegd zijn: 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Inschrijfperiode gelijk HU en KOM Eén plek voor minorinschrijving NL Helemaal mee oneens oneens neutraal eens helemaal eens
 6. 6. Waarom voldoet Kies op Maat niet?  Ingebouwde verspilling en onzekerheid  Inschrijven op meerdere minors. KOM traject starten, HU minor voor de zekerheid.  Onzekerheid voor minoraanbieders: hoeveel studenten komen er nu?  Veel handmatig werk voor student en organisatie  Leerovereenkomsten  Zodra duidelijk is welke minor een student gaat doen, vind verschuiving plaats. Minoraanbieders willen graag hun minor “vol” hebben, werven een andere student. Kettingreactie.  Studentonvriendelijk.  Meerdere systemen, meerdere termijnen, meerdere regels, diverse belangen. Herkenning?
 7. 7. Hand in eigen boezem.  Voldoende verbetermogelijkheden binnen de HU!  Grootste uitdaging in procesontwerp:  Hoe ga je om met een minimum en een maximum?  Hoe ga je om met ingangseisen?  Hoe faciliteren we de informatie behoefte van studenten?
 8. 8. Huidige situatie Achteraf pas kunnen voldoen aan ingangseisen Loting Go / No go Publicatie aanbod Begin KOM inschrijving Ronde 1 (voorinschrijving) Ronde 2 Ronde 3 Vaststelling minor assortiment Deadline planning onderwijs
 9. 9. Minor inschrijving aantallen Betreft alleen HU Studenten (Niet KOM of IO) 2017 2018 Totaal inschreven 4019 3555 (nog actief) Eerste voorkeur bij loting 2606 2553 “Pijn bij loting” 170 (4%) 78 (2%) “Pijn bij No-Go” 117 (3%) 80 (2%) Ingeschreven na loting 1413 1002
 10. 10. Voorstel: Meer en eerder info  Meer informatie per minor  Maar welke dan (MoSCow)?  Ontwerpen op deze behoefte: abonneren op minor-informatie; forum  Eerder informatie  Beoogde oplossing: Met de tool Gathercontent.  Goedkeuringsworkflows  Publiceren op elk gewenst moment. Niet meer knippen en plakken.  Meer informatie rondom inschrijfproces?  Proces eenvoudiger maken?  Snel duidelijkheid over status inschrijving.  Geen tegenstrijdige informatie!  Waar publiceren?
 11. 11. Ingangseisen…verbeteren?  Moet de propedeuse nu wel of niet gehaald zijn?  Wat als je hoofdfase instroom bent?  Twee minors zeggen dat je altijd je P gehaald moet hebben voor een minor  Vaak staat er andere info dan een eis!  Doelgroep info  Aanbevelingen.  Wanneer moet een eis gehaald kunnen worden?  Vlak voor aanvang minor is te laat! Dan is de kans klein dat je nog kunt wisselen naar een andere minor die je wilt doen. interesse in multidisciplinair werken interesse in oncologie interesse in goede zorg door goede opleiding vaardig in het lezen van Engelstalige (wetenschappelijke) literatuur interesse in het participeren in praktijkgericht onderzoek en / of zorginnovaties
 12. 12. Ingangseisen (bij 138 minors voor 2018 in Osiris) Soorten eisen Aantal minors Gehaalde propedeuse 21 Kennis hebben van x y of z 16 Vreemde taal beheersen 16 Je moet opleiding x y of z doen 15 Gehaalde stage / werkervaring 8 Gehaalde punten in hoofdfase 7 Beschikbaarheid van stageplek of iets dergelijks 5 Bereidheid in te ondernemen activiteiten 5 Motivatie / intake 3 Contra indicatie 2 Beschikbaarheid van materialen (camera bv) 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 PERCENTAGE AANTALMINORS Aantal soorten eisen per minor 82 minors zonder eis 56 met (waarvan 42 met eisen die niet door Osiris te controleren zijn).
 13. 13. Voorstel: Nieuwe basis voor ingangseisen 1. Echte eisen specifiek opstellen en erop controleren 1. Scheiden van doelgroep informatie 2. Examencommissies bepalen of minor gedaan mag worden per opleiding 3. Afschaffen P behaald, optioneel vervangen door >5EC gehaald in B base 4. Eisen haalbaar tijdens inschrijfperiode 5. OnStage inzetten voor eisen die niet door Osiris gecontroleerd kunnen worden.
 14. 14. Uitgangspunten nieuw inschrijfproces  Vraaggericht, niet aanbodgericht  Inschrijfproces ontwerpen met student als uitgangspunt, niet de organisatie  Transparantie verhogen, voor alle stakeholders.  Minder elkaar bezig houden binnen de HU.  Twee mogelijke inschrijfprocessen  Geen maximum (tot half april)  Vooraf maximum, loten. No Go in dit geval voor loting.
 15. 15. Maximum, wat is het waard?  Het hebben van een maximum is de grootste belemmering in het vereenvoudigen van het proces, voor iedereen!  Het maximum is bij 107 minors verhoogt na de loting van 2017  170 studenten hebben niet de minor van 1e voorkeur gekregen bij loting  Als het “eind” maximum was ingevoerd bij loting, dan hadden slechts 70 studenten dit te horen gekregen. aantal No Go 20 Max verhoogt 107 Max gelijk 45 0 20 40 60 80 100 120 Minorcapaciteit aanpassing 2017/2018
 16. 16. Optie 1 – Meest studentvriendelijk. Achteraf voldoen aan ingangseisen Loting Go / No go Publicatie aanbod Vaststelling minor assortiment Deadline planning onderwijs 17 weken de tijd Begin KOM inschrijving Start inschrijving Ronde 1: Inschrijven (geen max) De ongelukkigen proactief benaderen Einde inschrijving Minder ingangseisen, transparant beoordeeld. Na 2 weken inzicht in populariteit minor. Bruikbare info voor KOM (plekken). Maximum vastleggen Minor organiseren voor minstens het aantal ingeschreven studenten. Max mag hoger.
 17. 17. Extra toelichting op voorstel 1  Student heeft voldoende tijd zich te oriënteren  Kan zich op elk moment inschrijven, met grote zekerheid.  Omdat er geen loting is, hoef je dit moment ook niet goed in te passen. Vanaf inschrijving tot loting moet niet te lang duren. Dat zorgt voor onnodig veel onzekerheid.  Alleen als een minor niet doorgaat, moeten de studenten die deze wel gekozen hadden een andere kiezen.  Hoe lager het minimum, hoe minder studenten worden teleurgesteld.  Onzekerheid verlagen door publicatie van het minimum en het aantal ingeschreven studenten (real time).  Na invoering van maxima worden de mogelijkheden verminderd voor studenten, maar studenten hebben wel begrip voor een maximum.  Inschrijven en wisselen van minor blijft mogelijk tot 2 weken voor aanvang onderwijs.
 18. 18. Wat kan er nog binnen optie 1?  Het GO / No GO moment staat nu op dinsdag week 15.  Het bepalen dat een minor niet doorgaat zou ook op meer momenten kunnen.  Bijvoorbeeld elke dinsdag vanaf week 12 (4 weken na start HU en 2 weken na start KOM), tot en met dinsdag week 15.  De individuele begeleiding die studenten dan krijgen voor het vinden van een andere minor heeft daardoor minder piekbelasting. (Afgelopen jaren kregen tussen de 70 en 100 studenten een NO GO bericht).
 19. 19. Optie 1 – Meest studentvriendelijk. Vaststelling minor assortiment Deadline planning onderwijs 17 weken de tijd Publicatie aanbod Start inschrijving Ronde 1: Inschrijven (geen max) De ongelukkigen proactief benaderen Einde inschrijving Begin KOM inschrijving Na 2 weken inzicht in populariteit minor. Bruikbare info voor KOM (plekken). Go / No go Maximum vastleggen Minor organiseren voor minstens het aantal ingeschreven studenten. Max mag hoger.
 20. 20. Optie 2 – Wel maximum: Voorinschrijving Vaststelling minor assortiment Deadline planning onderwijs 17 weken de tijd Publicatie aanbod Start voorinschrijving Ronde 1: Voorinschrijving. Drie voorkeuren opgeven. De ongelukkigen proactief benaderen Einde inschrijving ronde 2 Begin KOM inschrijving Hoe lang na start voorinschrijving ga je loten? Huidige situatie is 1 week. Logisch, want de onzekerheid moet relatief snel opgeheven worden. Deadline maximum vastleggen Einde voorinschrijving Go / No go & Loting Nog een tweede inschrijfronde (tot 2 weken voor aanvang)? Begin inschrijving ronde 2
 21. 21. Toelichting optie 2  Voordeel tov de huidige situatie, vanuit studentperspectief: NO GO is voor de loting. Maar één beslissend moment.  Door voorinschrijving heb je meer inzicht in 2e of 3e voorkeur van studenten.  NB: het is nu niet mogelijk in Osiris om minstens 2 of 3 voorkeuren af te dwingen.  Op welke wijze hou je rekening met KOM studenten?  Plekken reserveren?  Hoe zorg je voor het “echte” maximum vooraf?  Heeft de opleiding na 1 week genoeg info om NO GO te beslissen? Tot op heden schreef een derde van de studenten zich pas na de loting in.
 22. 22. Samenvatting - Discussie  Wat vinden jullie?  Is minor-link een goed idee?  Dit idee meer leven inblazen? Hoe?
 23. 23. Kijkje in de toekomst  Stemwijzer voor minors  Naast minor ook “Short Stay Solution” bieden aan studenten  Twee krachten die bepalen of een student een minor mag doen:  Examencommissies besluiten welke minors niet mogen bij hun opleidingen – Krachten bundelen!  Minoraanbieders bepalen de ingangseisen  Blockchaintechnologie inzetten, smart contracts op Ethereum  (Alle resultaatpublicatie op blockchain?)

×