Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Goed Georganiseerde School: soepel op reis door samenwerking tussen de wereld van het onderwijs en de wereld van de bedrijfsvoering

854 views

Published on

Ronald Ullrich, Hogeschool Leiden - HOlink2018 - donderdag 7 juni - sessieronde 1 - Cambridge 25

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Goed Georganiseerde School: soepel op reis door samenwerking tussen de wereld van het onderwijs en de wereld van de bedrijfsvoering

 1. 1. Goed Georganiseerde School Ronald Ulrich en Nanja Wesselingh
 2. 2. Aanleiding Vrijwel alle hogescholen kampen met problemen m.b.t. de organisatie van het onderwijs Organisatie heeft: • Directe invloed op student- en medewerkerstevredenheid • Indirecte invloed op de kwaliteit van het onderwijs en studiesucces Vernieuwing van het onderwijs heeft consequenties voor organisatie: • Vraag naar differentiatie en maatwerk in organisatie nemen toe • Dit staat op gespannen voet met tendens tot standaardisatie in de organisatie
 3. 3. Problematiek en opgave Onderwijs en bedrijfsvoering zijn verschillende werelden met een eigen focus, oriëntatie, rationaliteit en veranderstrategie • Daardoor: wederzijds onbegrip en gevoel van miskenning Te weinig betrokkenheid bij en herkenning in elkaars processen en de uitkomsten van vernieuwing van beide werelden • Gevolg: implementatie loopt vast Opgave: verbinden van beide werelden: • Dialoog over tegengestelde perspectieven en belangen en dilemma’s • Ontwikkelen gedeeld referentiekader (principes) • Gezamenlijke aanpak (gedeeld eigenaarschap)
 4. 4. Benaderen als taai vraagstuk Kenmerken taai vraagstuk: • Verschillende probleemdefinities en visies op gewenste oplossingen • Problemen zijn ook symptomen van onderliggende vraagstukken • Dilemma’s met een structureel karakter • Belangrijke rol voor politieke processen en machtsverhoudingen Aanpak taaie vraagstukken: • Aanpakken van concrete opgaven en leren van de ervaringen • Meervoudige veranderaanpak en experimenteren • Denken en doen; ontwerpen en implementeren • Inspelen op energie en wat zich hier en nu voordoet
 5. 5. Programma Goed Georganiseerde School Doelen programma: • Vernieuwing van de organisatie van het onderwijs op een manier die aansluit bij de ontwikkelingen in het onderwijs • Ontwikkelen van veranderaanpakken waarbij onderwijs en bedrijfsvoering op een evenwichtige manier samenwerken • Actie-onderzoek naar effectieve veranderaanpakken en succesvoorwaarden. • Kennisdeling en leren van elkaar • Bijdragen aan student- en medewerkerstevredenheid, onderwijskwaliteit en studiesucces Centrale vraagstelling: • Hoe dient de organisatie van het onderwijs te worden ingericht om gewenste ontwikkelingen in het onderwijs optimaal te faciliteren? • Wat zijn effectieve veranderaanpakken voor vernieuwing van de organisatie van het onderwijs in samenhang met ontwikkelingen in het onderwijs?
 6. 6. Programmalijnen 1. Ontwikkelen van nieuwe aanpakken, waarbij onderwijs en bedrijfsvoering in een interactief proces samenwerken en een meervoudige aanpak wordt gehanteerd 2. Actie-onderzoek naar succes- en faalfactoren voor effectieve aanpakken voor de ontwikkeling van de organisatie van het onderwijs, waarbij de focus ligt op de aanpak en het veranderproces 3. Het opzetten van een Community of Practice
 7. 7. Deelnemers • Hogeschool Leiden: in praktijk brengen van ontwerpprincipes voor het onderwijs (m.n. organisatie toetsing) • Hogeschool Rotterdam: optimaliseren roosterproces en de taaktoedeling en inzetplanning bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (IVL) • HvA: ontwikkeling van een onderwijscatalogus • Gesprekken met HH, IH, HAN, Saxion, PA
 8. 8. Aanpak GGS •Ontwikkelen aanpak project deelnemende hogeschool •Workshops •Begeleiden van actie- onderzoek •Vorming van een Community of Practice •Casestudie s
 9. 9. Casus In het strategische plan heeft de Hogeschool van Nederland drie speerpunten benoemd: • Intensivering van het onderwijs • Flexibilisering, ook van de voltijdopleidingen • Teams aan zet Daarnaast is aangegeven dat de onderwijslogistiek gestandaardiseerd gaat worden. Enerzijds om kosten te besparen, anderzijds om meer flexibiliteit mogelijk te maken. De hogeschool kampt al jaren met ruimtegebrek. Er is nieuwbouw voorzien, maar die zal pas over 5 jaar gereed zijn. Er wordt centraal geroosterd door de Dienst Onderwijslogistiek, om optimaal gebruik te maken van de ruimte. De opleidingen zijn druk bezig met vernieuwing van het onderwijs, wat leidt tot een toenemende ruimtebehoefte. De spanningen tussen de dienst Onderwijslogistiek en de faculteiten wordt steeds groter. Vanuit het onderwijs wordt de Dienst Onderwijslogistiek verweten niet te denken vanuit de behoeften van het onderwijs. Daarbij wordt ook aangegeven dat er een probleem wordt gecreëerd dat er niet is. Er zijn in de praktijk toch voldoende lokalen? De Dienst Onderwijslogistiek verwijt de faculteiten bij de curriculumontwikkeling geen rekening te houden met de (on)mogelijkheden van het rooster.
 10. 10. Casus • Wat zijn de perspectieven, belangen en rollen? • Hoe kan je het patroon in neutrale termen formuleren? • Wat is het dilemma? • Hoe kan je (constructiever) met dit dilemma omgaan? • Formuleer de opbrengst in 3-5 statements
 11. 11. Plenaire terugkoppeling • Wat zijn de belangrijkste lessen en opbrengsten? • Wat zou een aanpak zijn om verder te komen met de dilemma’s?
 12. 12. Tot ziens!

×