Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1D(igitale)O(onderwijs)C(atalogus), het DNA van iedere onderwijsinstelling

633 views

Published on

Marcel Penners, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - HOlink2018 - donderdag 7 juni 2018 - sessieronde 3 - Boston 19

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1D(igitale)O(onderwijs)C(atalogus), het DNA van iedere onderwijsinstelling

 1. 1. @HOlink2018
 2. 2. Sessie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Marcel Penners 1D(igitale)O(nderwijs)C(atalogus), het DNA van iedere onderwijsinstelling? 1DOC bevat de informatie die een onderwijsinstelling uniek maakt, namelijk het onderwijs en de wijze waarop dit inhoudelijk wordt vormgegeven. De informatie van 1DOC staat vaak verspreid over verschillende systemen en via een spaghetti van koppelingen aan elkaar geknoopt. Kan dat niet anders? Op basis van het referentiemodel Onderwijslogistiek heeft de HAN in de ontwerpfase van het nieuwe 1DOC gekozen voor een systeemonafhankelijke benadering. 1DOC als DNA van de organisatie.
 3. 3. Programma • Introductie • Referentiemodel Onderwijslogistiek • 1DOC op de HAN van visie naar Ontwerp • Ontwikkelingen extern • Terugkoppeling
 4. 4. Het onderwijslogistieke landschap HAN (Ontwerp)
 5. 5. Introductie
 6. 6. Vraag • Welke kansen/bedreigingen zie je voor je eigen Instelling als je zou aansluiten bij het ontwerp van 1DOC zoals de HAN nu heeft gekozen?
 7. 7. Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs (Surf -2017)
 8. 8. Onderwijslogistiek nav het Instellingsplan (2016-2020) (Besturen) 1.1 In het informatiebeleid staat de student centraal. 1.3 Wij spelen daarbij in op de verschillende leerstijlen van studenten en bieden hen de ruimte om verschillende leerroutes te volgen1.2 Naast onze basisinfrastructuur (die grotendeels op orde is) ontwikkelen we een keuze-infrastructuur (’cafetariamodel’) en vrije ruimte waarin gebruikers zelf keuzes kunnen maken voor een lokale infrastructuur. 1.4 Ook de opdracht van het Service Bedrijf verandert: het gaat de instituten faciliteren bij hun onderwijs en onderzoek, in het licht van de HAN-brede doelstellingen en ambities. We zullen aan de ‘harde’ kant sterker standaardiseren op de basisinfrastructuur van onze bedrijfsvoering en aan de ‘zachte’ kant meer flexibiliseren. 1.5 Instituten worden om die reden de dragende entiteiten van onze inhoudelijke en organisatorische ambities, waarin mensen zich verbinden rondom onderwijs en onderzoek. 1.6 Ons informatiebeleid ondersteunt een leven lang gepersonaliseerd leren, onderzoeken en werken in een door technologie ondersteunde sociale en open leerwerkomgeving. Dat betekent dat de informatie- voorziening zich ontwikkelt van statisch naar wendbaar, van instellingsbrede naar ook persoonlijke digitale middelen, van applicaties naar gegevens, van gesloten naar open en van kostenpost naar waardecreator. 1.7 Differentiatie en keuzeruimte zijn gericht op verschillende doelgroepen. Differentiatie in het aanbod betekent ruimte voor verschillende routes en afstudeerrichtingen, excellentietrajecten, aansluitingstrajecten, verschillende didactische vormen (voltijd, deeltijd, werkplekleren) en in verschillende talen. 1.8 We gaan enkele hardnekkige ‘dissatisfiers’ onder studenten, zoals de roostering, aanpakken. 1.9 Iedere student weet zich in zijn gehele studieloopbaan herkend, gezien en gehoord. Dit vraagt om versterking van onze studentbegeleiding en het aansluitmanagement en om meer differentiatie en maatwerk in ons onderwijs. 1.10 We herijken onze studentbegeleiding en de relatie met de student. Dit is meer dan studieloopbaanbegeleiding en wordt ook zichtbaar in de onderwijssituatie: in de wijze waarop de klassen, lessituaties, Leeromgevingen gestructureerd zijn; 1.11 Anticiperend op demografische ontwikkelingen zetten we in ons toekomstig huisvestingsbeleid vooral in op het verbeteren en efficiënt en flexibel gebruik van de huidige gebouwen. Duurzaamheid in gebouwen en bedrijfsvoering blijft een belangrijk uitgangspunt.
 9. 9. Hoofdthema’s:Waar willen we naar toe in 2020? ( van besturen naar expliciteren) • Instellingsplan: • Flexibiliseren • Personaliseren • De student centraal / invloed van de student • Inrichting campussen
 10. 10. Leervragen Learning community Ontwerpfase 1DOC Leervraag1: wat zijn de eerste twee stappen om een digitale onderwijscatalogus te implementeren? Leervraag 2: hoe organiseer je zowel slagkracht als brede betrokkenheid?
 11. 11. ‘1D(igitale)O(nderwijs)C(atalogus), het DNA van de HAN (Ontwerp) Doelstellingen / uitgangspunten • Alle betrokkenen van de HAN eenvoudig toegang geven tot accurate informatie over het onderwijs in de breedste zins van het woord. • Alle informatie van het informatie wordt enkelvoudig vastgelegd en is zo gestructureerd dat op eenvoudige wijze uitwisseling kan plaatsvinden naar en uit systemen in de periferie van de onderwijscatalogus. • Gebruik maken van standaarden tbv uitwisselbaarheid • Systeemonafhankelijke benadering, 1DOC is de bron van ..
 12. 12. Europese ontwikkeling Bolognaproces Course Catalog • Algemene info • Informatie programma´s • Informatie individuele onderdelen • Diplomasupplement • Gradingtable
 13. 13. Landelijke ontwikkelingen • Kies Op Maat: regelt dat studenten minoren bij andere instellingen dan waar ingeschreven kunnen volgen (www.kiesopmaat.nl). KOM wil verbreden van minoren naar modules. Gaat de richting op van een onderwijscatalogus. Gebruiken nu HODEX (standaard), maar willen naar andere specs om de verbreding mogelijk te maken. • Studiekeuze123: (www.studiekeuze123, gericht op oriënterende student), nog geen ontwikkelingen richting een 1DOC • RIO (https://www.rio-onderwijs.nl/wat-is-rio/ ): betreft het ontwikkelen en implementeren door DUO (OCW) van een basis ‘Registratie Informatie Onderwijs Systeem’systeem.
 14. 14. SURF • SURFnet gaat samen met Bologna Experts een eerste vertaling maken de CourseCatalogus, naar OOAPI. Daarna technische vertaling • Proof-of-concept (kunnen we de data ontsluiten?) samen met de instellingen in werkgroep • En dan eventueel doorbouwen naar OnderwijsCatalogus.
 15. 15. Vraag • Welke kansen/bedreigingen zie je voor je eigen Instelling als je zou aansluiten bij het ontwerp van 1DOC zoals de HAN nu heeft gekozen? Reacties/vragen kunnen worden gemaild naar marcel.penners@han.nl
 16. 16. @HOlink2018 Tot ziens!
 17. 17. Openingstitel Ondertitel bij opening

×