Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ontmoet de stapelaar

414 views

Published on

Dinsdag 8 november
Sessieronde 2
Titel: Ontmoet de stapelaar
Spreker(s): Jeroen Wienen (ISO), Jasper Schöbel (JOB), Jarno Berkhout (LSVb)
Zaal: Mees

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ontmoet de stapelaar

 1. 1. Ontmoet de stapelaar! Maatwerk in het onderwijs vanuit studentenperspectief!
 2. 2. Welkom • Namens ISO, LSVb en JOB
 3. 3. Doelen workshop • Beeld van maatwerk op dit moment in het onderwijs • Knelpunten van maatwerk op de verschillende niveaus • Verbeterpunten maatwerk volgens LSVb, ISO en JOB • Vooral ook: in gesprek!
 4. 4. Programma Deel 1: De verschillende niveau’s van maatwerk (20 minuten) • Maatwerk in het mbo (JOB) • Maatwerk in het hbo (ISO) • Maatwerk in het wo (LSVb) Deel 2: Conclusie en discussie (20 minuten) Kan maatwerk wel in het huidige onderwijssysteem?
 5. 5. Definitie maatwerk in het onderwijs De Onderwijsraad (2015) verwijst bij maatwerk naar ‘een brede, overkoepelende term die verwijst naar tal van manieren om het onderwijsaanbod beter aan te laten sluiten op de behoefte van leerlingen’. Bron: Onderwijsraad (2015): ‘Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs.’
 6. 6. Ontmoet Erik! • Begonnen op mbo 2 • Stapelaar
 7. 7. Ervaringen van Erik •Mbo 2: Extra ondersteuning centrale vakken, info. over doorstroom •Mbo 3: Alleen extra ondersteuning centrale vakken •Mbo 4: Versneld traject mogelijk, extra ondersteuning centrale vakken, keuzedeel doorstroom mbo – hbo
 8. 8. Drempels voor Erik • Maatwerk verschilt per instelling. Er is een groot verschil tussen vakinstellingen en ROC’s • Financiële risico's bij een te moeilijke studie • Nauwelijks studieloopbaanbegeleiding • Informatievoorziening doorstroom
 9. 9. Wat kan er beter? • Vakken op verschillende niveaus kunnen volgen • Betere studieloopbaan begeleiding • Meer beroepscontext bij taal- en rekenonderwijs • Meer excellentie programma’s (en ondersteuningsprogramma’s) • Duidelijke regelgeving over versnelde trajecten
 10. 10. Erik studeert door • Na het afronden van zijn mbo, besluit Erik aan een hbo-studie te beginnen • Maar eerst: een half jaar reizen
 11. 11. Ervaringen van Erik • Het is even wennen voor Erik op het hbo, na zijn overgang • Sommige informatie kwam sterk overeen met die van zijn mbo- opleiding • Verschillende instroom en behoefte
 12. 12. Drempels voor Erik • Erik heeft een half jaar gereisd en moet daardoor een half jaar wachten tot hij kan beginnen met nieuwe opleiding • Het studieprogramma van Erik staat vast • Erik wil een wo-opleiding gaan doen, maar er zijn geen mogelijkheden zich daarop voor te bereiden • Erik werd niet beloond voor zijn reeds opgedane ervaring en kennis
 13. 13. Wat kan er beter? • Erik wordt beperkt in zijn ambitie; – Alleen naar het buitenland met studievertraging – Weinig keuzes om buiten zijn eigen curriculum te kijken – Startmoment staat vast • Schakeltrajecten binnen curriculum • Samenwerking tussen instellingen: praat over doorstroom • Beloon reeds opgedane ervaring en kennis met EVC’s
 14. 14. De stap naar de universiteit • Ondanks alle perikelen in zijn studieloopbaan wil Erik nu door naar het WO • Hoe gaat dat hem af?
 15. 15. Nieuwe drempels! • Door middel van een schakelprogramma kan Erik doorstuderen • Maar schakelstudenten volgen contractonderwijs en hebben geen recht op stufi • Bovendien blijkt zowel het schakeltraject als de beoogde master selectief te zijn
 16. 16. Doorstroom in gevaar • De stap van HBO naar WO wordt dus ontmoedigd • Weinig aansluiting tussen schakeltraject en masters, hoge kosten, veel selectiemomenten
 17. 17. Eenmaal op de universiteit • Curricula zitten muurvast • Buitenlandervaring of stagelopen wordt niet gefaciliteerd • Uitlopen kan eigenlijk niet
 18. 18. Maatwerk? • Van maatwerk is op het laagste niveau wellicht sprake, maar niet op structureel niveau • Studenten worden steeds meer, en op verschillende manieren belemmerd in hun studieloopbaan • Deze problemen moeten eerst aangepakt worden • Of is maatwerk slechts een doekje voor het bloeden?
 19. 19. Conclusie • Het huidige onderwijssysteem biedt te weinig ruimte voor een eigen invulling • Dit staat maatwerk in de weg • We moeten toe naar een systeem dat de interesses en talenten van studenten zoveel mogelijk faciliteert.
 20. 20. Stelling over maatwerk Centraal ingevoerd maatwerk is geen maatwerk
 21. 21. Stelling 2 • Managementteams in het onderwijs zijn een belemmering voor maatwerk
 22. 22. Bedankt voor uw aandacht! Namens JOB: Jasper Schöbel jasper@jobmbo.nl Namens ISO: Jeroen Wienen wienen@iso.nl Namens LSVB: Jarmo Berkhout jarmo@lsvb.nl

×