Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een digitaal onderwijsdashboard: instrument voor de kwaliteitszorg van opleidingen

859 views

Published on

Pieter-Jan Aartsen, Universiteit van Amsterdam, HOlink2018 - vrijdag 8 juni - sessieronde 5 - Boston 19

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Een digitaal onderwijsdashboard: instrument voor de kwaliteitszorg van opleidingen

 1. 1. Digitaal onderwijsdashboard Een nieuw instrument voor kwaliteitszorg aan de UvA Holink 2018 Pieter-Jan Aartsen 8 juni 2018
 2. 2. Digitaal onderwijsdashboard 2 Agenda  Introductie: Managementinformatie aan de UvA  Wat ging vooraf  Doel  Uitgangspunten  Demo  Wat volgt  Reflectie
 3. 3. Digitaal onderwijsdashboard 3 Introductie: Managementinformatie bij de UvA
 4. 4. Monitor: Simple graphics report drawing attention to overall development “at a glance” Focus group: academic management Analysis: Flexible report with all relevant filter and navigation options Focus groups: ‘adventurous management’ , controllers, policy makers, analysts Detail: flexible report with lowest detail information (atomic data: €, EC, stud., fte, m2, hrs, publications) Go MAD! Establishing trust in the data presented
 5. 5. Digitaal onderwijsdashboard 5 Wat ging vooraf  UvAdata sinds 2008 ontwikkeld  Uitgangspunt: eenduidige Managementinformatie Online  Ervaring: academisch management onvoldoende bereikt (waar klopt het hart van de UvA?)  Onderwijsinformatie  Aanvankelijk sterk geënt op externe verantwoording en benchmarks (1cHO / KUO)  2015: Ontsluiting eigen SIS en UvAQ (evaluaties) in UvAdata  gedetailleerde en UvA-eigen informatie over onderwijs beschikbaar  Alle bronnen ontsloten in / achter 2 tegels: UvA en WO (NL)  dichter op de huid van individuele studenten en vakken / actueler  Te weinig op de maat van opleidingen, te weinig “integraal”  Teveel “hark- en kluswerk” nodig door ondersteuners, vele uitvindingen van bijna identieke wielen  Voorbereiding Instellingstoets Kwaliteitszorg 2018  Verzoek: Voorzie in onderwijsdashboards met integrale onderwijsinformatie op maat
 6. 6. Digitaal onderwijsdashboard 6 Doel  Extra instrument aanbieden voor kwaliteitszorg onderwijs  Evaluatie van het gebruik bij Instellingstoets Kwaliteitszorg  Gericht op opleidingsdirecteuren / trackcoördinatoren  In discussie: ook studieadviseurs autoriseren?  In één oogopslag: alerts detecteren  Maar ook: in detail volgen van afzonderlijke instroomcohorten  Te differentiëren naar track, opl. vorm en instroommaand (sep / feb)  Integraal: studievoortgang, vakresultaten én vakevaluaties  Uitkomsten studentenenquêtes (NSE, CE, NAE) meenemen
 7. 7. Digitaal onderwijsdashboard 7 Uitgangspunten  Geen “PDF per mail” (statisch rapport), maar online en dynamisch  Bereikbaar via UvAdata – tegel dashboards  Geïntegreerd overzicht (cockpit), doorspringen naar detailoverzichten  Statusinformatie wordt o.b.v. algoritmes geduid m.b.v. kleurindicaties  Alle onderwijs- en opleidingsdirecteuren qualitate qua geautoriseerd  Navigatie zo intuïtief mogelijk: korte WIKI / mouse-over teksten  Alleen studentnummers van individuele studenten tonen (privacy)  Enquêteresultaten geharmoniseerd weergeven  per vraagthema alleen de meest relevante enquête  Elke week bijgewerkt o.b.v. bronsystemen: continu vinger aan de pols  Ontwikkelingen in perspectief van historie gezet (5 jaar)
 8. 8. Digitaal onderwijsdashboard 8 Demo
 9. 9. Digitaal onderwijsdashboard 9 Wat volgt  Maart 2018: Dashboards ontsloten voor 1-jarige Masters  April – mei 2018: Inventarisatie gebruikservaringen  Optimaliseren vormgeving en functionaliteit  Voorjaar 2018:  Specifieke behoeften in kaart brengen voor 2-jarige Ma- en Ba-opleidingen  Juni – augustus 2018:  Aanbieden op 2-jarige Ma en Ba toegespitste varianten van het dashboard  Najaar 2018: Evaluatie gebruik in kader Instellinstoets Kwaliteitszorg
 10. 10. Digitaal onderwijsdashboard 10 Reflectie Niets nieuws onder de zon

×