Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi penyelesaian masalah 5

2,023 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategi penyelesaian masalah 5

 1. 1. • Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) ialahKemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) ialah keupayaan untukkeupayaan untuk mengaplikasikanmengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalampengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagimembuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuatmenyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasikeputusan, berinovasi dandan berupayaberupaya mencipta sesuatu.mencipta sesuatu. CONTOH SOALAN KBAT DALAM MATEMATIK
 2. 2. SOALAN 1 SOALAN 2
 3. 3. STRATEGI TEKA DAN UJI STRATEGI MEMBINA JADUAL
 4. 4. Soalan 1: “Soalan Yang Salah” Hazama mengambil ujian percubaan untuk menjadi anak murid Panglima Tok Khalil. Jumlah soalan yang perlu dijawab Hazama adalah sebanyak 40 soalan tetapi markah akhir dikira berdasarkan jumlah soalan yang dijawap sahaja. Bagi setiap soalan yang dijawab dengan betul akan mendapat 10 markah manakala jawapan yang salah pula akan ditolak sebanyak 5 markah. Soalan yang tidak dijawab akan mendapat 0 markah. Hazama menjawab 36 soalan sahaja dan mendapat 270 markah. Berapakah soalan yang salah dijawab oleh Hazama? STRATEGI TEKA DAN UJISTRATEGI TEKA DAN UJI STRATEGI MEMBINA JADUALSTRATEGI MEMBINA JADUAL
 5. 5. STRATEGI TEKA DAN UJI (GUESS AND CHECK) Strategi teka dan uji merupakan strategi penyelesaian masalah yang paling asas. Juga dikenali sebagai ‘trial and error’. Strategi ini menggalakkan kita membuat tekaan dan menguji samada jawapan kita betul atau salah. Proses ini diulang sehingga jawapan yang betul ditemui. Langkah-langkah dalam strategi ini adalah seperti berikut: • Teka jawapan • Semak jawapan yang diteka. Adakah ia penyelesaian kepada masalah tersebut? • Gunakan maklumat yang disemak untuk meneka jawapan lain. • Ulang langkah di atas sehingga anda mendapat jawapan yang betul. STRATEGI MEMBINA JADUALSTRATEGI MEMBINA JADUAL
 6. 6. STRATEGI PENYELESAIAN PERTAMA a) 1 soalan yang betul mendapat 10 markah. b) 1 soalan yang salah ditolak 5 markah. c) 1 soalan yang tidak dijawab mendapat 0 markah. d) Soalan yang dijawab Hazama sebanyak 36 soalan dan mendapat 270 markah. e) Cari bilangan soalan yang salah dijawab oleh Hazama. Langkah 1: Memahami masalah
 7. 7. • menggunakan strategi teka dan uji. • B mewakili markah bagi soalan yang betul. • S mewakili markah yang perlu ditolak. • BS mewakili jumlah markah. Langkah 2: Merancang strategi Bil Soalan betul (1=10 markah) Soalan salah (1=5 markah) Jumlah markah (B - S= BS markah) 1 B S BS
 8. 8. • Berhenti mencuba sebab jawapan telah diperoleh di bilangan ke- 7. • Jadi, bilangan soalan yang salah dijawab oleh Hazama ialah 6. Langkah 3: Melaksanakan strategi penyelesaian Bil Soalan betul (1=10 markah) Soalan salah (1=5 markah) Jumlah markah (B - S= BS markah) 1 36 = 360 markah 0 = 0 markah 360 – 0 = 360 markah 2 35 = 350 markah 1= 5 markah 350 – 5 = 345 markah 3 34 = 340 markah 2 = 10 markah 340 – 10 = 330 markah 4 33 = 330 markah 3 = 15 markah 330 – 15 = 315 markah 5 32 = 320 markah 4 = 20 markah 320 – 20 = 300 markah 6 31 = 310 markah 5 = 25 markah 310 – 25 = 285 markah 7 30 = 300 markah 6 = 30 markah 300 – 30 =270 markah
 9. 9. • Semak semula jawapan dengan mengira markah yang diperolehi untuk memastikan bahawa jawapan itu betul. • 30 soalan yang betul x 10 markah = 300 markah • 6 soalan yang salah x 5 markah = 30 markah Langkah 4: Menyemak semula 23 10 0 - 3 0 2 7 0
 10. 10. STRATEGI MEMBINA JADUAL Strategi ini membantu mempamerkan maklumat dalam bentuk jadual supaya ia boleh dibaca dan ditafsirkan dengan cepat dan mudah. Jadual boleh digunakan untuk menunjukkan perhubungan antara dua atau lebih set kumpulan fakta atau maklumat. Membaca dan membina jadual adalah kemahiran yang perlu dikuasai sebelum mentafsir, menganalisis dan menggunakan maklumat. Strategi ini membolehkan anda melihat hubungan dan pola maklumat. STRATEGI TEKA DAN UJISTRATEGI TEKA DAN UJI
 11. 11. STRATEGI PENYELESAIAN KEDUA a) 1 soalan yang betul mendapat 10 markah. b) 1 soalan yang salah ditolak 5 markah. c) 1 soalan yang tidak dijawab mendapat 0 markah. d) Soalan yang dijawab Hazama sebanyak 36 soalan dan mendapat 270 markah. e) Cari bilangan soalan yang salah dijawab oleh Hazama. Langkah 1: Memahami masalah
 12. 12. • Menggunakan strategi membina jadual • Untuk menyelesaikan masalah, cuba cari nilai soalan yang betul dan soalan yang salah, yang memberi hasil ialah 270. • B mewakili markah bagi soalan yang betul. (1=10 markah) • S mewakili markah yang perlu ditolak. (1=5 markah) • BS mewakili jumlah markah. (B - S= BS markah) Langkah 2: Merancang strategi
 13. 13. • Dari jadual di atas, bilangan soalan yang salah dijawab oleh Hazama ialah 6. • Ini adalah kerana ia sama dengan markah yang diperolehi oleh Hazama iaitu 270 markah. Langkah 3: Melaksanakan strategi penyelesaian B mewakili markah bagi soalan yang betul. (1=10 markah) S mewakili markah yang perlu ditolak. (1=5 markah) BS mewakili jumlah markah. (B - S= BS markah)
 14. 14. • Semak semula jadual yang telah dibina dengan memastikan setiap lajur memberikan jumlah soalan adalah sebanyak 36. Langkah 4: Menyemak semula MENU UTAMA
 15. 15. STRATEGI MENGGUNAKAN GAMBARAJAH STRATEGI KERJA KE BELAKANG
 16. 16. Soalan 2 : “Manis si Manggis” STRATEGI MELUKIS GAMBARAJAHSTRATEGI MELUKIS GAMBARAJAH STRATEGI BEKERJA KE BELAKANGSTRATEGI BEKERJA KE BELAKANG
 17. 17. STRATEGI MELUKIS GAMBARAJAH Melakar dan melukis gambarajah adalah satu strategi yang boleh membantu dalam penyelesaian masalah. Pelajar dapat menterjemahkan masalah dalam bentuk matematik dengan melukis rajah atau gambar yang sesuai kerana gambarajah menjadi perantara antara konkrit dan abstrak. Gambarajah yang dilukis haruslah kemas, tepat dan mengikut skala. STRATEGI BEKERJA KE BELAKANGSTRATEGI BEKERJA KE BELAKANG
 18. 18. STRATEGI PENYELESAIAN PERTAMA
 19. 19. • menggunakan strategi melukis gambar rajah
 20. 20. 6) Selebihnya, 3 biji manggis ditinggalkan untuk pembantu rumahnya. Maksudnya, 1 bahagian mewakili 3 biji manggis. jadi, = 3 biji manggis. Sebelum Datuk M memakannya, bilangan manggis ini dibahagikan kepada enam bahagian. Kesimpulannya, Jumlah manggis yang ada pada asalnya = 3 × 6 bahagian =3 × 6 = 18
 21. 21. STRATEGI BEKERJA KE BELAKANG Bagi sesetengah masalah, adalah lebih mudah bekerja secara songsang, iaitu dengan menggunakan penyelesaian akhir untuk melihat bagaimanakah proses di awal penyelesaian tersebut untuk mendapatkan jawapannya. STRATEGI MELUKIS GAMBARAJAHSTRATEGI MELUKIS GAMBARAJAH
 22. 22. STRATEGI PENYELESAIAN KEDUA
 23. 23. • Menggunakan strategi bekerja ke belakang. • Jadi, jumlah manggis pada asalnya dianggap tidak dikenali atau “unknown” atau .ϰ
 24. 24. MENU UTAMA

×