Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi penyelesaian masalah 2

1,911 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Strategi penyelesaian masalah 2

 1. 1. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK ‘KBAT ‘ PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SEKOLAH RENDAH
 2. 2. ISI KANDUNGAN PENGENALA N KBAT KBAT DALAM MATEMATIK JENIS SOALAN MATEMATIK MODEL PENYELESAIAN POLYA SOALAN 1 & PENYELESAIAN SOALAN 2 & PENYELESAIAN KONKLUSI RUJUKAN MAKLUMAT DIRI
 3. 3. PENGENALANKBAT • KBAT merupakan aras yang paling tinggi dalam hieraki proses kognitif, ianya berlaku apabila seseorang mendapat maklumat baru, menyimpan dan memeri, menyusun, serta mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada dan akan memanjangkan maklumat itu untuk mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi rumit.
 4. 4. • Pemikiran Aras Tinggi (KBAT/HOT) merupakan salah satu komponen utama dalam kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. • Bereiter & Scardamalia (1987)– dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, pelajar perlu dilatih mengambil bahagian dalam menentukan objektif, mewujudkan wacana, menentukan tindakan motivasi, analitik dan inferens yang dinamakan ‘literasi tinggi’ (highliteracy).
 5. 5. KBATDALAMMATEMATIK • Panduan Peningkatan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) bagi mata pelajaran Matematik ini disediakan sebagai salah satu wahana bagi meningkatkan pencapaian murid dalam kedua- dua pentaksiran berkenaan, dan seterusnya melonjakkan pencapaian Malaysia agar berada di kedudukan satu pertiga teratas dalam TIMSS dan PISA menjelang 2025.
 6. 6. JENIS SOALANMATEMATIK Masalah Rutin Boleh diselesaikan dengan kaedah yang biasa Menekankan penggunaan satu set prosedur yang diketahui atau yang ditetapkan (algoritma) Masalah Bukan Rutin Masalah yang memerlukan analisis dan penaakulan Mempunyai lebih daripada satu penyelesaian
 7. 7. MODEL PENYELESAIANPOLYA GEORGE POLYA
 8. 8. KONSEP • Model penyelesaian masalah matematik yang dibina oleh George Polya. • Ia memberi tumpuan teknik penyelesaian masalah yang menarik dan juga prinsip pembelajaran matematik dapat dipindahkan sebaik mungkin. • Model ini bertepatan dengan misi KBAT yang mengutamakan 4 unsur penting iaitu memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan menyemak semula (menaakul).
 9. 9. SOALANPERTAMA: MENGURUSMAKLUMAT BERJADUAL
 10. 10. Kedai Perkakasan Zane mempunyai sejumlah basikal dan trisikal untuk dijual kepada pelanggan- pelanggannya. Jika semua bilangan semua basikal dan trisikal ditambah, terdapat 27 tempat duduk dan 60 tayar kesemuanya. Kirakan bilangan basikal dan trisikal yang terdapat di kedai tersebut.
 11. 11. JAWAPAN (STRATEGI 1) Langkah 1 : Memahami Soalan Setiap basikal mempunyai 2 tayar Setiap trisikal mempunyai 3 tayar Satu basikal ada 1 tempat duduk, 1 trisikal ada 1 tempat duduk Terdapat 27 tempat duduk = jumlah basikal + jumlah trisikal
 12. 12. Langkah 2 : Merancang Strategi Membuat jadual Membuat gambarajah
 13. 13. Langkah 3 (a) : Membuat jadual Bilangan Basikal Bilangan Trisikal Bilangan Tayar 15 12 (15 x 2) + (12 x 3) = 66 16 11 (16x 2) + (11 x 3) = 65 17 10 (17 x2) + (10 x 3) = 64 21 6 (21 x 2) + (6 x 3) = 60 JAWAPAN : 21 BASIKAL DAN 6 TRITIKAL
 14. 14. JAWAPAN (STRATEGI 2) Langkah 3 (b) : Melukis Gambarajah Lukis semua 27 tempat duduk. Kemudian tambahkan bilangan tayar di setiap tempat duduk dan apabila sampai ke tempat duduk ke 27, ulang semula sehingga terdapat 60 tayar.
 15. 15. • Bulatan ialah tempat duduk dan kaki ialah tayar. • Bulatan kelabu ialah basikal dan bulatan hijau ialah trisikal. Dalam gambar di atas menunjukkan terdapat 21 basikal dan 6 trisikal.
 16. 16. Langkah 4: Menyemak Semula Menggunakan jalan kerja songsang (21 x 2) + (6 x 3) = 60 21 x 2 = 42 dan 6 x 3 = 18 42 ÷ 2 = 21dan 18 ÷ 3 = 6 21 + 6 = 27 Jawapan = 27 tempat duduk.
 17. 17. SOALANKEDUA: SOALAN GUBAL
 18. 18. Harga kos bagi sebuah televisyen berjenama ialah RM 2880. Seorang jurujual telah menjual televisyen tersebut dengan harga RM 3400. Cari untung yang diperolehi oleh jurujual tersebut?
 19. 19. JAWAPAN(STRATEGI 1) Langkah 1 : Memahami masalah Harga Kos : RM 2880 Harga jualan : RM 3400
 20. 20. Langkah 2 : Strategi penyelesaian masalah : 1) Apa yang telah diberi? harga kos dan harga jual 2) Apa yang hendak dicari? untung 3) Bagaimana untuk mencari untung? menggunakan operasi penolakan
 21. 21. LANGKAH 3 : MELAKSANAKAN STRATEGI : Penyelesaian Harga kos : RM 2880 harga jual : RM 3400 Untung : Harga Jual – Harga Kos RM 3400 – RM 2880 = RM 520
 22. 22. Langkah 4 : Menyemak semula: Harga kos + untung RM 2880 + RM 52O = RM 3400 Analisis ini biasanya untuk memudahkan pelajar menjawab soalan yang bersiri.
 23. 23. JAWAPAN(STRATEGI 2) KAEDAH ANALOGI : • Kaedah analogi ini pula telah digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam matematik yang mana ianya mengandungi langkah penyelesaian yang sama dengan penyelesaian masalah matematik yang sebelumnya.
 24. 24. • Apabila ingin menyelesaikan masalah matematik yang baru, guru akan melakarkan pemerhatian yang dibuat oleh pelajar berdasarkan kepada pengalaman lepas mereka tentang soalan tersebut, jadi mereka boleh mengaplikasikan proses penyelesaian masalah daripada apa yang telah mereka pelajari dengan menggunakan pendekatan yang sama untuk menyelesaikan masalah bagi soalan yang baru.
 25. 25. KONKLUSI • Permasalahan ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor.
 26. 26. • PNP yang mampu diaplikasikan dengan strategi penyelesaian masalah yang sesuai, mengenaIpasti hubungan antara dan bahan konkrit, gambar dan abstrak yang mewakili ilmu matematik, mengilustrasikan keperluan dan cara untuk menghubungkan ilmu matematik ke dalam mata pelajaran lain mendemontrasikan pemahaman dengan memasukkan pendekatan dan strategi numerasi dalam kehidupan seharian
 27. 27. RUJUKAN Blog Master Jabatan Matematik IPG KPM. (2011), Model Penyelesaian Masalah Polya, Diakses pada 13 Februari 2014, dari laman web blogspot. Com : http://jabatanmatematikipgkbm.blogspot.com/2 011/02/model-penyelesaian-masalah-polya.html Shakir Azfar. (2011), Apa Masalah Rutin dan Masalah Bukan Rutin, Diakses pada 14 Februari 2014, dari laman web blogspot. Com : http://tesl- cohort2- 2010.wikispaces.com/message/view/J2.7/357854 42 (2010), Model Polya, Diakses pada 14 Februari 2014, dari laman web blogspot. Com : http://namaus.blogspot.com/2010/11/model- polya.html
 28. 28. SEKIAN… TERIMA KASIH.. SYUKRAN… DISEDIAKAN OLEH: MAISARAH BITI MASTUR (831023-12-6202)

×