Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PBS kssr sains & teknologi tahun 1

27,071 views

Published on

Published in: Education

PBS kssr sains & teknologi tahun 1

 1. 1. JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILANJalan Dato Hamzah Karung Berkunci No. 6 70990 Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus No Tel : +606-7653100 No Faks : +606-7639969
 2. 2. 2 MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini ialah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. OBJEKTIF KURIKULUMKurikulum Standard Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. 2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran proses sains dan kemahiran secara berfikir kritis dan kreatif. 3. Meningkatkan daya kreativiti murid. 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 3. 3. PERNYATAAN STANDARD DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI KSSR Band Pernyataan Standard 6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk menyelesaikan masalahTahu, Faham dan Boleh Buat dalam kehidupan harian dengan Beradab Mithali 5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik untuk membentuk konsepTahu, Faham dan Boleh Buat sains dengan Beradab Terpuji 4Tahu, Faham dan Boleh Buat Menggunakan pengetahuan asas sains dan teknologi bagi menjalankan tugasan dengan Beradab
 4. 4. 4 3 Mempamerkan keupayaan mengetahui dan memahami perkara-perkara asas dalam Tahu, Faham dan Boleh Buat sains dan teknologi 2 Memahami perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi Tahu dan Faham 1 Mengetahui perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi TahuMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 5. 5. PEMETAAN STANDARD PRESTASI MENGIKUT TEMA Benda Hidup & Manusia Haiwan Tumbuhan Deria Timbul & RekaBand Benda Bukan Tenggelam Bentuk Hidup / / / / / 6 / / / / / / / 5 / / / / 4 / / / / / 3 / / / / / 2 / / / / / 1
 6. 6. 6 Pernyataan Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1Band Standard 2011 B6D1 B6D1E1 B6D1E2 B6D1E36 B6 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6 B5D1 B5D1E1 B5D2 B5D2E1 B5D3 B5D3E15 B5 B5D4 B5D5 B5D4E1 B5D5E1 B5D6 B5D6E1 B5D7 B5D7E1 B4D1 B4D1E1 B4D2 B4D2E1 B4D3 B4D3E1 B4D4 B4D4E14 B4 B4D5 B4D4E2 B4D4E3 B4D4E4 B4D4E5 B4D5E1MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 7. 7. 7 Pernyataan Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1Band Standard 2011 B3D1 B3D1E1 B3D2 B3D2E1 B3D3 B3D2E2 B3D4 B3D2E3 B3D5 B3D3E13 B3 B3D4E1 B3D4E2 B3D4E3 B3D4E4 B3D4E5 B3D5E1 B2D1 D2D1E1 B2D2 B2D2E1 B2D3 B2D3E1 B2D4 B2D4E12 B2 B2D5 B2D5E1 B2D5E2 B2D5E3 B2D5E4 B2D5E5 B1D1 B1D1E1 B1D2 B1D2E1 B1D3 B1D3E11 B1 B1D4 B1D4E1 B1D5 B1D5E1MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 8. 8. 8 PEMETAAN DOKUMEN STANDARD KEPADA STANDARD PRESTASI DST Tajuk DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAND STANDARD PEMBELAJARANBenda hidup & Mengenalpasti benda hidup dan bukan hidup B1D1E1 1.1.1Benda Bukan Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas, bergerak, membesar dan B2D1E1 1.1.2Hidup membiak Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan tentang ciri B5D1E1 1.1.3 benda hidup dan benda bukan hidupManusia Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, B1D2E1 2.1.1 tangan dan kaki B2D2E1 2.1.2 Memperihalkan tentang fungsi bahagian-bahagian tubuh manusia B3D1E1 2.1.2 Menerangkan tentang kepentingan bahagian tubuh manusia B5D2E1 2.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan tentang bahagian dan fungsi tubuh manusia. B6D1E1 2.2.1 Menghargai bahagian tubuh badan serta menghormati dan menerima keadaan diri seseorangHaiwan Mengenalpasti haiwan yang terdapat disekeliling B1D3E1 3.1.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, B2D3E1 3.1.2 sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-haiwan B3D2E1 3.1.3 Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza B4D2E1 3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan tentang haiwan B5D3E1 3.1.5 dan bahagian tubuh haiwan Mengajuk bunyi haiwan B3D2E2 3.2.1 MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 9. 9. 9 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak B3D2E3 3.2.2 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan B6D1E2 3.2.3Tumbuhan Mengenalpasti tumbuhan di sekeliling B1D4E1 4.1.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, B2D4E1 4.1.2 batang dan akar Membanding dan membeza bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain B3D3E1 4.1.3 Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza B4D3E1 4.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan tentang B5D4E1 4.1.5 tumbuhan dan bahagian tumbuhan Mencipta produk menggunakan bahagian tumbuhan B6D1E4 4.2.1/4.2.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan B6D1E4 4.2.1 /4.2.2 Menghargai pelbagai tumbuhan dan berupaya menerangkan kesannya di muka bumi B6D1E3 4.3.1 jika terdapat hanya satu tumbuhanDeria PENGLIHATAN  Mengenalpasti deria penglihatan B1D5E1 5.1.1  Menggunakan deria penglihatan untuk mengenal pasti warna, bentuk asas dan B2D5E1 5.1.2/5.2.1/5.3.1 saiz objek  Menggunakan deria penglihatan untuk menaakul kepentingan warna, bentuk B3D4E1 5.1.3/5.3.3 dan saiz dalam kehidupan  Memahami ciri objek berdasarkan warna,bentuk dan saiz B3D4E1 5.4  Menggabung bentuk asas bongkah yang mempunyai ciri yang sama atau yang B4D1E1 5.4.2 berbeza  Mengelaskan objek mengikut warna,bentuk dan saiz B4D4E1 5.4.1  Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan tentang B5D5E1 5.3.4 kepentingan warna,pelbagai bentuk ,saiz ,ciri bahan MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 10. 10. 10Deria BAU  Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau B1D5E1 6.1.1  Mengenalpasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau B2D5E2 6.1.2  Mengelaskan benda yang berbau dan tidak berbau B4D4E2 6.1.2  Menggunakan deria bau untuk menaakul kepentingan bau dalam kehidupan. B3D4E2 6.2.1  Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan tentang B5D5E1 6.1.4 bau RASA  Mengenalpasti deria rasa B1D5E1 7.1.1  Menggunakan deria rasa untuk mengenalpasti bahan makanan B2D5E3 7.1.2  Mengelaskan pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa B4D4E3 7.1.2  Menggunakan deria rasa untuk menaakul kepentingan rasa bahan makanan B3D4E3 7.2.1  Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan tentang B5D5E1 7.1.4 rasa SENTUH  Mengenalpasti deria sentuh B1D5E1 8.1.1  Membezakan ciri dan keadaan bahan (panas, halus,dll) B2D5E4 8.1.2  Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal bahan B4D4E4 8.1.3  Menggunakan deria sentuh untuk menaakul kepentingan ciri dan keadaan B3D4E4 8.1.4 bahan dalam kehidupan  Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan tentang B5D5E1 8.1.5 sentuhan MENDENGAR B1D5E1 9.1.1  Mengenalpasti deria pendengaran B2D5E5 9.1.2  Menggunakan deria pendengaran untuk mengenalpasti pelbagai bunyi MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 11. 11. 11  Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu B4D4E5 9.1.2  Menggunakan deria pendengaran untuk mengenalpasti pelbagai bunyi B3D4E5 9.1.3  Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan B5D5E1 9.1.4 tentang bunyi MENGGUNA SEMUA DERIA  Menghargai organ deria B6D1E5 10.2.1  Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria B6D1E5 10.2.1Timbul dan Mengenalpasti objek yang timbul dan tenggelam B4D5E1 11.1.1Tenggelam Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK,penulisan atau lisan mengenai B5D6E1 11.1.3 pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan timbull supaya tenggelamReka Bentuk Mengenalpasti bentuk asas bongkah (3D) B3D5E1 12.1.1 Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas B6D1E6 12.1.2 bongkah (3D) Menerangkan objek / struktur yang dibina B6D1E6 12.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran ,TMK, penulisan atau lisan mengenai B5D7E1 12.1.4 kepentingan pelbagai bentuk bongkah MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 12. 12. 12 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1TEMA: SAINS HAYATTAJUK: BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUPNAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B1D1E1 TARIKH B2D2E1 TARIKH B5D1E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.…………………………TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 13. 13. 13 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1TEMA: SAINS HAYATTAJUK: MANUSIANAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B1D2E1 TARIKH B2D2E1 TARIKH B3D1E1 TARIKH B5D2E1 TARIKH B6D1E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.…………………………TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 14. 14. 14 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1TEMA: SAINS HAYATTAJUK: HAIWANNAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B1D3E1 TARIKH B2D3E1 TARIKH B3D2E1 TARIKH B4D2E1 TARIKH B5D3E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.…………………………TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 15. 15. 15(SAMBUNGAN..)TEMA: SAINS HAYATTAJUK: HAIWANNAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B3D2E2 TARIKH B3D2E3 TARIKH B6D1E2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.…………………………TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 16. 16. 16 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1 TEMA: SAINS HAYAT TAJUK: TUMBUHAN NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU:BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B1D4E1 TARIKH B2D4E1 TARIKH B3D3E1 TARIKH B4D3E1 TARIKH B5D4E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ………………………… TT PENTAKSIR MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 17. 17. 17(SAMBUNGAN…)TEMA: SAINS HAYATTAJUK: TUMBUHANNAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B6D1E4 TARIKH B6D1E4 TARIKH B6D1E3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.…………………………TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 18. 18. 18 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1 TEMA: SAINS FIZIKAL TAJUK: DERIA (PENGLIHATAN) NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU:BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B1D5E1 TARIKH B2D5E1 TARIKH B3D4E1 TARIKH B4D1E1 TARIKH B4D4E1 TARIKH B5D5E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ………………………… TT PENTAKSIR MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 19. 19. 19 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI– TAHUN 1 TEMA: SAINS FIZIKAL TAJUK: DERIA (BAU) NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU:BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B1D5E1 TARIKH B2D5E2 TARIKH B4D4E2 TARIKH B3D4E2 TARIKH B5D5E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ………………………… TT PENTAKSIR MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 20. 20. 20 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1TEMA: SAINS FIZIKALTAJUK: DERIA (RASA)NAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B1D5E1 TARIKH B2D5E3 TARIKH B4D4E3 TARIKH B3D4E3 TARIKH B5D5E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.…………………………TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 21. 21. 21 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1TEMA: SAINS FIZIKALTAJUK: DERIA (SENTUH)NAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B1D5E1 TARIKH B2D5E4 TARIKH B4D4E4 TARIKH B3D4E4 TARIKH B5D5E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.…………………………TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 22. 22. 22 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1 TEMA: SAINS FIZIKAL TAJUK: DERIA (MENDENGAR) NAMA SEKOLAH: SK KELAS: 1 NAMA GURU:BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B1D5E1 TARIKH B2D5E5 TARIKH B4D4E5 TARIKH B3D4E5 TARIKH B5D5E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ………………………… TT PENTAKSIR MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 23. 23. 23 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1TEMA: SAINS FIZIKALTAJUK: DERIA (MENGGUNA DERIA)NAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B6D1E5 TARIKH B6D1E5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.…………………………TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 24. 24. 24 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI – TAHUN 1TEMA: SAINS BAHANTAJUK: TIMBUL DAN TENGGELAMNAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B4D5E1 TARIKH B5D6E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.…………………………TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 25. 25. 25 SENARAI SEMAK GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS & TEKNOLOGI (SAINS) – TAHUN 1TEMA: SAINS BAHANTAJUK: REKA BENTUKNAMA SEKOLAH: SKKELAS: 1NAMA GURU: BIL NAMA MURID EVIDENS TARIKH B3D5E1 TARIKH B6D2E6 TARIKH B6D1E6 TARIKH B5D7E1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.………………….TT PENTAKSIRMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 26. 26. 26 SENARAI SEMAK MURID PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1NAMA MURID : __________________________________________KELAS : __________________________________________ TEMA EVIDENS SAINS HAYAT BENDA HIDUP DAN BUKAN B1D1E1 B2D2E1 B5D1E1 HIDUP TARIKH PENTAKSIRANMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 27. 27. 27 TEMA EVIDENS SAINS HAYAT MANUSIA B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B5D2E1 B6D1E1 TARIKH PENTAKSIRAN TEMA EVIDENS SAINS HAYAT HAIWAN B1D3E1 B2D3E1 B3D2E1 B4D2E1 B5D3E1 B1D3E1 B3D2E2 B3D2E3 B6D1E2 TARIKH PENTAKSIRAN TEMA EVIDENS SAINS HAYAT TUMBHAN B1D4E1 B2D4E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D4E1 B6D1E4 B6D1E4 B6D1E3 TARIKH PENTAKSIRANMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 28. 28. 28 TEMA EVIDENS SAINS FIZIKAL DERIA ( PENGLIHATAN ) B1D5E1 B2D5E1 B3D4E1 B3D4E1 B4D1E1 TARIKH PENTAKSIRAN TEMA EVIDENS SAINS FIZIKAL DERIA ( BAU ) B1D5E1 B2D5E2 B4D4E2 B3D4E2 B5D5E1 TARIKH PENTAKSIRAN TEMA EVIDENS SAINS FIZIKAL DERIA ( RASA ) B1D5E1 B2D5E3 B4D4E3 B3D4E3 B5D5E1 TARIKH PENTAKSIRANMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 29. 29. 29 TEMA EVIDENS SAINS FIZIKAL DERIA ( SENTUH ) B1D5E1 B2D5E4 B4D4E4 B3D4E4 B5D5E1 B1D5E1 TARIKH PENTAKSIRAN TEMA EVIDENS SAINS FIZIKAL DERIA ( MENDENGAR ) B1D5E1 B2D5E5 B4D4E5 B3D4E5 B5D5E1 TARIKH PENTAKSIRAN TEMA EVIDENS SAINS FIZIKAL DERIA ( MENGGUNA DERIA ) B6D1E5 B6D1E5 B6D1E5 TARIKH PENTAKSIRANMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 30. 30. 30 TEMA EVIDENS SAINS BAHAN TIMBUL DAN TENGGELAM B4D5E1 B5D6E1 TARIKH PENTAKSIRAN TEMA EVIDENS SAINS BAHAN REKABENTUK B3D5E1 B6D2E6 B6D1E6 B5D7E1 TARIKH PENTAKSIRANMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 31. 31. 31TAJUK : BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) MengenalpastiSains 1 B1D1E1 benda hidup dan TULISAN LISAN DLLHayat benda bukan hidupNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………INSTRUMEN 1Bulatkan (O) pada benda hidupGariskan (/) pada benda bukan hidupMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 32. 32. 32 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) MengenalpastiSains 1 B1D1E1 benda hidup dan TULISAN LISAN DLLHayat benda bukan hidup1. Guru membimbing murid menamakan semua benda di sekeliling berdasarkanpemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Aktiviti kajian lapangan ( luar bilik darjah).Contoh : pokok, kucing, pasu, burung, kerusi dan sebagainya.2. Guru meminta murid menamakan benda hidup dan benda bukan hidup daripadapemerhatian tersebut. Contoh soalan guru : Daripada benda-benda yang kamu nyatakan tadi cubasebutkan mana benda-benda yang hidup dan yang manakah benda-benda bukanhidup. Contoh kemungkinan jawapan daripada murid-murid :kucing, burung, dsb ( benda hidup ) ,pasu, kerusi, dsb ( benda bukan hidup)MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 33. 33. 33 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenal pasti keperluan benda hidup untuk bernafas,Sains 1 B2D1E1 bergerak, membesar dan TULISAN LISAN DLLHayat membiakNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Padankan ciri benda hidup dengan tujuannya. Ciri benda hidup Tujuan Untuk mencari makanan Bernafas Bertambah saiz Bergerak Untuk hidup Membesar Bertambah bilangan MembiakMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 34. 34. 34 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,Sains 1 B5D1E1 penulisan atau lisan tentang TULISAN LISAN DLLHayat ciri benda hidup dan benda bukan hidup.NAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Bulatkan perkataan yang sesuai Membiak /bergerak Membesar /bergerak Membiak / bergerak Membiak /membesar Membiak /bernafas Bergerak /membesarMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 35. 35. 35TAJUK : MANUSIA Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenal pasti bahagian tubuhSains manusia iaitu mata, 1 B1D2E1 TULISAN LISAN DLLHayat telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kakiNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Bulatkan perkataan yang sepadan dengan gambar. Mulut leher Gigi mata Kaki tangan Lidah hidung Kaki bibir Jari hidung lidah telingaMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 36. 36. 36 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Memperihalkan tentangSains 1 B2D2E1 fungsi bahagian-bahagian TULISAN LISAN DLLHayat tubuh manusiaNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Padankan Minum air Kenali warna Tentukan bunyi Pegang pensel Tentukan rasa Bezakan bauMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 37. 37. 37 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menerangkan tentangSains 1 B3D1E1 kepentingan bahagian TULISAN LISAN DLLHayat tubuh manusiaNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Tuliskan fungsi dan kepentingan bahagian tubuh di bawah dengan menggunakan perkataanberikut. Senyum menendang memegang rasa manis mendengar minum menghidu berjalan menonton melompat tunjuk mengenyit menulis menjilat bercakap mendail mengangkat rasa kasarBahagian tubuh Fungsi / kepentinganMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 38. 38. 38 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK,Sains 5 B5D2E1 penulisan atau lisan tentang TULISAN LISAN DLLHayat bahagian dan fungsi tubuh manusiaNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai Lidah Kaki Tangan Mata Telinga 1. untuk melihat bintang. 2. untuk merasa makanan. 3. menendang bola. 4. untuk menyentuh kucing. 5. untuk mendengar lagu.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 39. 39. 39 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menghargai bahagian tubuhSains badan serta 6 B6D1E1 TULISAN LISAN DLLHayat menghormati dan menerima keadaan diri seseorangNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………INSTRUMEN 1Arahan : Murid diminta membandingkan diri masing-masing dengan murid yanglain dan menyatakan perbezaan antara mereka. Nasihati murid supaya merekamenerima perbezaan ini seadanya, menghargai bahagian tubuh dengan menjaganyaserta menghargai tubuh orang lain dengan tidak melakukan sesuatu yang bolehmendatangkan bahaya atau kecederaan.Contoh soalan : 1. Bincangkan perbezaan ketinggian antara anda dan rakan anda.Mengapa ia berbeza? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2. Bincangkan mengenai isu dera di kalangan kanak-kanak ketika ini _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 40. 40. 40 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menghargai bahagian tubuhSains badan serta menghormati 6 B6D1E1 TULISAN LISAN DLLHayat dan menerima keadaan diri seseorangNAMA: _____________________________ KELAS: ______________________INSTRUMEN 2Lukiskan  pada gambar yang menunjukkan perlakuan menghormati keadaan diriseseorang dan  pada gambar yang tidak menghormati keadaan diri seseorang.1. 2. 3. 4.5. 6. 7. 8.9. 10.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 41. 41. 41TAJUK : HAIWAN Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) MengenalpastiSains 1 B1D3E1 haiwan yang TULISAN LISAN DLLHayat terdapat di sekelilingNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Warnakan haiwan yang sepadan dengan namanya.1.Ikan2.Siput3.Lipas4.Burung5.PenyuMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 42. 42. 42 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenalpasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut,Sains 2 B2D3E1 telinga, paruh, sayap, kaki, TULISAN LISAN DLLHayat ekor,sirip,sisik,bulu,tanduk,sesungut dan cangkerangNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Lukiskan bahagian tubuh yang hilang Tanduk paruh sirip kaki ekorMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 43. 43. 43 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Membanding dan membezaSains 3 B3D2E1 bahagian tubuh satu haiwan TULISAN LISAN DLLHayat dengan haiwan yang lainNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Warnakan haiwan yang bahagian tubuhnya berbeza dengan haiwan lain.12345MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 44. 44. 44 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengitlak bahawa adaSains 4 B4D2E1 haiwan yang memounyai ciri TULISAN LISAN DLLHayat yang sama dan berbezaNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Tandakan (√ ) pada bahagian haiwan yang dimiliki oleh haiwan-haiwan tersebut dan(X) pada bahagian yang tidak dimilikinya.Haiwan Lembu Ikan Itik Monyet Siput BahagianMataMulutTelingaKakiEkorTandukSayapCangkerangSesungutInsangParuhSisikSiripMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 45. 45. 45 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,Sains 5 B5D3E1 penulisan atau lisan tentang TULISAN LISAN DLLHayat haiwan dan bahagian tubuh haiwanNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Cari dalam laman web. Salin dan tampal (Copy and Paste ), sekurang –kurangnya 2gambar –gambar haiwan yang terdapat di dalamnya mengikut kumpulan .Antara cadangan web: http://www.coloring.ws/animals.html http://www.first-school.ws/theme/animals.htmMempunyai tanduk Mempunyai cangkerang Mempunyai sesungutMempunyai paruh Mempunyai sisik Mempunyai buluMempunyai sayap Mempunyai ekor Mempunyai 4 kaki Guru boleh menggunakan keratan akhbar/majalah dsb bagi mendapatkan gambar-gambar haiwan bagi menggantikan carian laman web.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 46. 46. 46 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN)Sains B3D2E2 Mengajuk bunyi 3 TULISAN LISAN DLLHayat haiwanNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Bulat / warnakan bunyi haiwan-haiwan iniMeow… Kuek.. Twit.. Kuak..Meow… Kuek… Twit.. Kuak..Moo… Auuumm.. Kroook.. Twiit..Moo.. Auuumm.. Kroook.. Twiit..Hiss… Kuak.. Woof.. Mooo..Hiss.. Kuak.. Woof.. Mooo..MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 47. 47. 47 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN)Sains B3D2E3 Menunjukkan cara 3 TULISAN LISAN DLLHayat pelbagai haiwan bergerakNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Padankan cara pergerakan haiwan berikut Melompat Menyusur Terbang BerjalanMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 48. 48. 48 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menunjukkan kasih sayangSains B6D1E2 terhadap haiwan dengan 6 TULISAN LISAN DLLHayat cara tidak menganiaya haiwanNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………INSTRUMEN 1Tandakan ( / ) bagi perbuatan yang menyayangi haiwanMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 49. 49. 49 Tema Band Tajuk Standard prestasi Tarikh Bentuk instrument (EVIDENS) (mengikut kesesuaian)Sains Hayat B6D1E2 Haiwan Menunjukkan kasih Tulisan Lisan Dll sayang terhadap haiwan Nama : ____________________________ Kelas:_________________________________ INSTRUMEN 2 Contoh soalan yang ditanya oleh guru dan jawapan yang dikemukakan oleh murid: Guru : Siapa yang ada memelihara haiwan di rumah? Murid : Saya cikgu. Guru : Apakah haiwan tersebut? Murid : (Pelbagai jawapan) Kucing, arnab, burung, anjing, ikan…….. Guru : Bagaimanakah cara menjaga haiwan peliharaan agar haiwan tersebut terus hidup? Murid : (Pelbagai jawapan)….. Murid 1: Memberi haiwan tersebut makan dan minum Murid 2: Memandikan haiwan Murid 3: Menyediakan tempat tidur yang bersih Murid 4: Mengubati haiwan jika haiwan tersebut sakit atau cedera Murid 5: Memegang haiwan dengan cara yang betul Guru : Bagus, semua anak murid cikgu pandai. Alhamdulillah, semuanya sayang dengan haiwan peliharaan masing-masing. Murid-murid, sebenarnya, bukan haiwan peliharaan saja yang kita harus jaga dan sayang, malah haiwan-haiwan lain seperti semut, cicak, haiwan di zoo, di hutan pun harus kita sayang. Murid : Cikgu, kenapa kita mesti sayang semua haiwan? Guru : Murid-murid haiwan adalah benda hidup ciptaan Tuhan seperti manusia, jadi kita mestilah menyayangi dan jangan menganiayai mereka. Faham murid-murid? Murid : Faham cikgu. MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 50. 50. 50TAJUK : TUMBUHAN Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenal pasti tumbuhanSains 1 B1D4E1 yang terdapat di sekeliling TULISAN LISAN DLLHayatNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Isi tempat kosong dengan huruf yang sesuai Pokok n__na__ Pokok ma__g__a Pokok k__la__a Pokok __is__n__ Pokok bu_ga r_s Pokok p_k_ -p_ki__MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 51. 51. 51 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenal pasti bahagian- B2D4E1 bahagian tumbuhan iaituSains 2 pucuk, daun, bunga, buah, TULISAN LISAN DLLHayat dahan, batang dan akar.NAMA………………………………….. KELAS: …………………………………………………… Akar Batang Dahan Buah Bunga DaunMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 52. 52. 52 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Membanding danSains B3D3E1 membeza bahagian satu 3 TULISAN LISAN DLLHayat tumbuhan dengan tumbuhan yang lainNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………INSTRUMEN 1Bulatkan jawapan yang betul. 1. Tumbuhan ini mempunyai bentuk daun yang sama 2. Tumbuhan ini mempunyai daun. 3. Tumbuhan ini tidak mempunyai dahanMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 53. 53. 53 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) B3D3E1Sains B3D3E1 Membanding dan membeza 3 TULISAN LISAN DLLHayat bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainWarnakan petak yang betulMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 54. 54. 54 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengitlak bahawa adaSains B4D3E1 4 tumbuhan yang mempunyai TULISAN LISAN DLLHayat ciri yang sama dan berbezaNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Tuliskan nama tumbuhan berikut ke dalam kumpulan yang betul. Pokok keladi Pokok nanas Pokok Bunga Raya Pokok pisang Pokok Bunga Kertas Pokok betikAda bunga Tiada dahan Ada buahMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 55. 55. 55 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,Sains B5D4E1 penulisan atau lisan tentang 5 TULISAN LISAN DLLHayat tumbuhan dan bahagian tumbuhanNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Lakar tumbuhan yang telah kamu kaji. Labelkan bahagiannya.Ini pokok ________________________MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 56. 56. 56 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mencipta produk daripadaSains B6D1E4 6 bahagian-bahagian TULISAN LISAN DLLHayat tumbuhan.NAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………INSTRUMEN 1Anda dibekalkan dengan bahan –bahan berikut. Cipta satu / lebih produkmenggunakannya.Jangkaan jawapan: Ketupat Hiasan potpuriMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 57. 57. 57 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) MenceritakanSains B6D1E4 1 tentang hasil ciptaan TULISAN LISAN DLLHayat produkNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Ceritakan tentang hasil ciptaan produk kamu tadi Bagaimana dihasilkan? Daripada bahan mana? Berapa lama boleh tahan? Dimana boleh digunakan? Berapakah harga jika dijual?MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 58. 58. 58Tema Band Standard Prestasi Tarikh Bentuk Instrumen (EVIDENS) (Mengikut KesesuaianSains 6 B6D1E4 Mencipta produk Tulisan Lisan DLL/Hayat menggunakan bahagian Projek tumbuhan.INSTRUMEN 2Tajuk : Penanda BukuBahan-bahan: 1. Bunga dan daun 2. Plastik laminat 3. Kertas berwarna / kad manila 4. Surat khabar 5. Gam 6. GuntingCara-cara mengeringkan bunga dan daun: 1. Murid mengumpulkan bunga dan daun dari kawasan sekolah. 2. Murid menyusun bunga dan daun di antara kepingan surat khabar dan memastikan bunga dan daun tidak bersentuhan. 3. Murid menutup bunga dan daun itu dengan surat khabar dan meletakkan sebuah buku tebal di atasnya. 4. Biarkan seminggu.Cara-cara membuat penanda buku: 1. Murid menampal bunga dan daun kering di atas kertas berwarna atau kepingan manila. 2. Guru melapik kertas murid dengan plastik laminat. 3. Murid mempamerkan hasil projek di hadapan kelas. 4. Hasil projek boleh dijadikan penanda buku.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 59. 59. 59 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menghargai pelbagai tumbuhanSains B6D1E3 6 dan berupaya menerangkan TULISAN LISAN DLLHayat kesannya di muka bumiNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 60. 60. 60 TAJUK : DERIA ( PENGLIHATAN ) Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenal pasti bahagian tubuhSains manusia yang berkaitan dengan 1 B1D5E1 TULISAN LISAN DLLFizikal deria penglihatan. NAMA………………………………….. KELAS: …………………………………………………… A. Bulatkan bahagian muka yang berkaitan dengan deria melihat B. Lukiskan bahagian muka yang berkaitan dengan deria melihat MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 61. 61. 61 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deria penglihatan untuk mengenalSains 2 B2D5E1 pasti warna, bentuk asas dan TULISAN LISAN DLLFizikal saiz objek .NAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Instrumen 1 :Warnakan payung ini mengikut nombor 4. Merah 3. Ungu 2. Kuning 1. Hijau 5. Putih 8. Jingga 7. Biru 6. Hitam 1 6 5 8 2 3 7 4MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 62. 62. 62Instrumen 2 : Warnakan dan jawab soalan berikut Panduan : Merah Kuning Biru Hijau 1. Berapakah bilangan bentuk bulatan? 2. Berapakah bilangan bentuk segiempat tepat? 3. Apakah bentuk yang paling banyak? 4. Apakah bentuk yang paling sedikit?MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 63. 63. 63Instrumen 3 : Warnakan jawapan yang betul. 1. Ayah Adam lebih rendah tinggi daripada Adam. 2. Beg Chua Lee Hui lebih kecil besar daripada beg Nora 3. Seluar Adam lebih panjang pendek daripada seluar AzamMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 64. 64. 64 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deriaSains penglihatan untuk menaakul 3 B3D4E1 TULISAN LISAN DLLFizikal kepentingan warna, bentuk dan saiz dalam kehidupanNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Dapatkah kamu kenalpasti warna pada lampu isyarat? Warnakan dan isi tempatkosong. Kenderaan harus berh__nt___ Kenderaan perlu bers__di___ Kenderaan boleh berg__ra___Contoh instrumen 2 1. Guru memaparkan gambar pada skrin dan menyoal murid apa akan terjadi sekiranya semua objek sekeliling kita mempunyai warna yang sama. (Slaid powerpoint)( Lampiran 1) 2. Guru mengaitkan warna dengan alam sekeliling dengan kejadian ciptaan Nya.Murid Memberi responsMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 65. 65. 65 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Memahami ciri objekSains 3 B3D4E1 berdasarkan warna , bentuk TULISAN LISAN DLLFizikal dan saizNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Tuliskan nama objek-objek ini mengikut warna ,saiz dan bentuk yang sama. Pensel Mangga muda Kelapa Tin minuman Manggis Lemon Botol DaunWarna Saiz BentukMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 66. 66. 66 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggabung bentuk asas bongkah yang mempunyai ciriSains 4 B4D1E1 yang sama atau yang berbeza TULISAN LISAN DLLFizikalNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Buat aktiviti dibawah mengikut arahan 1. Lukiskan sebuah rumah yang kamu impikan. 2. Gunakan bentuk-bentuk asas berikut/ tambah bentuk bentuk yang sesuai.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 67. 67. 67 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengelaskan objekSains 4 B4D4E1 mengikut warna, bentuk TULISAN LISAN DLLFizikal dan saizNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Kelaskan bentuk berikut mengikut kumpulan. B A KECIL BESAR C E SEGI TIGA D BULATAN F SEGI EMPAT TEPAT SEGI EMPAT SAMA H GMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 68. 68. 68 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,Sains 5 B5D5E1 penulisan atau lisan tentang TULISAN LISAN DLLFizikal kepentingan warna , pelbagai bentuk dan saiz.NAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………ARAHAN : 1. Bina satu bangunan masa depan yang anda impikan. 2. Gunakan pelbagai bentuk dan saiz. Warnakan bangunan kamu 3. Gunakan perisian grafik (Word/Powerpoint /Paint) atau lakaran. 4. Pamerkan hasil kerja kamu. 5. Berikan alasan bagi setiap bentuk ,saiz dan warna yang kamu gunakan.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 69. 69. 69TAJUK : DERIA ( BAU ) Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenalpasti bahagianSains 1 B1D5E1 tubuh manusia yang TULISAN LISAN DLLFizikal berkaitan dengan deria bauNAMA………………………………….. KELAS: …………………………………………………… 1. Sambungkan garisan berikut 2. Namakan organ deria yang terbentuk 3. Apakah fungsi organ deria ini?H __du __ __ untuk menghidu.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 70. 70. 70 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deria bau untukSains 2 B2D5E2 mengenalpasti benda – benda TULISAN LISAN DLLFizikal yang berbau dan tidak berbauNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Hidu benda-benda yang terdapat di stesen A, B dan C.Tandakan ( / ) padaruangan yang sesuai.Stesen A ( Taman Sains )Benda Berbau Tidak berbauAyamPandanSeraiSemutPokok betikBunga rayaStesen B ( dalam bilik darjah )Benda Berbau Tidak berbau(*murid memilih sendiri objekdalam bilik darjah mereka)Stesen C ( Sekitar kantin )Benda Berbau Tidak berbautong sampahnasi lemakSinkilongkangair sirapMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 71. 71. 71 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN)Sains Mengelaskan benda – benda 4 B4D4E2 TULISAN LISAN DLLFizikal berbau dan tidak berbauNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 72. 72. 72 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deria bau untukSains 3 B3D4E2 menaakul kepentingan bau TULISAN LISAN DLLFizikal dalam kehidupan.NAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Apakah kepentingan bau dalam kehidupan seharian kamu? Padankan. Bau busuk dan penyakit Mengesan bahaya dan kecemasan Berbau wangi dan menyenangkanMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 73. 73. 73 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menjelaskan pemerhatianSains melalui lakaran, TMK, 5 B5D5E1 TULISAN LISAN DLLFizikal penulisan atau lisan tentang bau dalam kehidupan.NAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Lukis sebiji kek dengan pewangi asli seperti buah-buahan. Ceritakan tentang kekkamu.Jangkaan jawapan Berbau pic Berbau strawberi Berbau vanilaMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 74. 74. 74TAJUK : DERIA ( RASA ) Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenalpasti bahagianSains tubuh manusia yang 1 B1D5E1 TULISAN LISAN DLLfizikal berkaitan dengan deria rasaNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Warnakan MERAH pada bahagian deria rasa.Lukiskan bahagian muka yang berkaitan dengan deria rasaMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 75. 75. 75 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deria rasaSains 2 B2D5E3 untuk mengenalpasti rasa TULISAN LISAN DLLFizikal bahan makananNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Padankan makanan dengan rasanya. Manis Serbuk kopi Telur asin Masin Peria Mangga muda Pahit Belimbing Tebu buluh Masam Gula-gula Ikan masinMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 76. 76. 76 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengelaskan pelbagaiSains 4 B4D4E3 bahan makanan TULISAN LISAN DLLFizikal berdasarkan rasaNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Kelaskan makanan ini berdasarkan rasanya. Kek Ikan masin Asam jawa Mangga muda Ubat Coklat Air kopiManis Masam Masin PahitMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 77. 77. 77 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deria rasaSains 3 B3D4E3 untuk menaakul kepentingan TULISAN LISAN DLLFizikal rasa bahan makananNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Bagaimanakah kamu menghargai deria rasa? Bulatkan jumlah yang harus diambilbagi makanan berikut. Banyak Sedikit Banyak Sedikit Banyak Sedikit Banyak Sedikit Banyak SedikitMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 78. 78. 78 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menjelaskan pemerhatianSains melalui lakaran, TMK, 5 B5D5E1 TULISAN LISAN DLLFizikal penulisan atau lisan tentang rasa dalam kehidupanNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Lukiskan makanan manis yang kamu gemari. Kemudian, ceritakan kepada cikgu danrakan-rakan mengapa kamu menggemari makanan itu?Soalan: Apakah yang akan terjadi jika makanan yang kamu lukis ini tidakmempunyai rasa?MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 79. 79. 79TAJUK : DERIA ( SENTUH ) Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenalpasti bahagianSains 1 B1D5E1 tubuh manusia yang TULISAN LISAN DLLFizikal berkaitan dengan sentuhNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Bulatkan bahagian deria sentuhLabelkan bahagian yang berkaitan dengan deria sentuh.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 80. 80. 80 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deria sentuhSains 2 B2D5E4 untuk mengenalpasti ciri dan TULISAN LISAN DLLFizikal keadaan bahan .NAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Lengkapkan jadual di bawah. A. Rasa yang diramalkanObjek Sejuk Panas Kasar Halus Keras LembutAis / B. Rasa yang sebenarObjek Sejuk Panas Kasar Halus Keras LembutAis / Guru boleh menggunakan apa sahaja objek yang difikirkan sesuai.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 81. 81. 81 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengelaskan bahanSains 4 B4D4E4 berdasarkan ciri fizikal TULISAN LISAN DLLFizikal bahanNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………INSTRUMEN 1Kelaskan objek yang LEMBUT dengan menggunakan warna BIRUObjek KERAS dengan warna MERAHMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 82. 82. 82Tema Band Standard Prestasi TARIKH BENTUK INSTRUMEN (EVIDENS )Sains 4 B4D4E4 Mengelaskan bahan TULISAN LISAN DLLFizikal berdasarkan ciri fizikal bahan.Nama: ______________________________________ kelas : ___________________INSTRUMEN 2Kelaskan objek di bawah mengikut rasa apabila disentuh dan tulis nama objek didalam petak yangdisediakan. 1. teh panas 2. bedak talkum 3. anak patung 4. Api lilin 5. aiskrim 6. tepung 7. span 8. pasir 9. Kiub ais 10. Tikar 11. tin 12. meja Lembut Keras Panas Sejuk Kasar HalusMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 83. 83. 83 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deria sentuhSains untuk menaakul kepentingan 3 B3D4E4 TULISAN LISAN DLLFizikal ciri dan keadaan bahan dalam kehidupan.NAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Pilih keadaan yang menyenangkan dengan menanda ( / ) dan ( X ) jika keadaantersebut tidak disenangiMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 84. 84. 84 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran , TMK,Sains 5 B5D5E1 penulisan atau lisan tentang TULISAN LISAN DLLFizikal kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. NAMA………………………………….. KELAS: …………………………………………………… Guru bersoal jawab secara lisan dengan murid. 1. Mengapakah terdapat pelbagai keadaan bahan ( panas , sejuk, kasar ,halus, keras, lembut) dalam kehidupan seharian? 2. Berikan satu contoh penggunaan keadaan bahan dalam kehidupan seharian Contoh : Menggunakan selimut tebal ketika suhu sejuk – untuk kepanasan Carian internet tentang kepentingan ciri/keadaan bahan. MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 85. 85. 85TAJUK : DERIA ( MENDENGAR ) Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Mengenalpasti bahagianSains tubuh manusia yang 1 B1D5E1 TULISAN LISAN DLLFizikal berkaitan dengan deria pendengaran.NAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Bulatkan bahagian deria pendengaranLukiskan bahagian yang berkaitan dengan deria pendengaran.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 86. 86. 86 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deriaSains 2 B2D5E5 pendengaran untuk TULISAN LISAN DLLFizikal mengenalpasti pelbagai bunyiNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Padankan objek atau haiwan dengan bunyi yang dihasilkan Ring ring Meow meow Klik klik Kuek kuek Dum dum Broom brooomMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 87. 87. 87 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN)Sains Mengelaskan bunyi 4 B4D4E5 TULISAN LISAN DLLFizikal berdasarkan ciri tertentuNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Tuliskan jawapan yang betul Permainan tamat kecemasan air mendidih ada panggilan bangun pagi ada orang datangMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 88. 88. 88 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menggunakan deriaSains pendengaran untuk menaakul 3 B3D4E5 TULISAN LISAN DLLFizikal kepentingan bunyi dalam kehidupanNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Padankan kepentingan objek di bawah Kejutkan dari tidur Menjual aiskrim Hebahkan berita Bertanya khabar Amaran kebakaranMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 89. 89. 89 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,Sains 5 B5D5E1 penulisan atau lisan tentang TULISAN LISAN DLLFizikal kepentingan bunyi dalam kehidupan.NAMA………………………………….. KELAS: …………………………………………………… 1. Lukiskan satu alat muzik kegemaran kamu 2. Bagaimanakah cara alat itu dimainkan? 3. Bagaimanakah bunyi yang dihasilkan? Cari dalam internet jika perlu. 4. Mengapa bunyi penting dalam kehidupan?MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 90. 90. 90TAJUK : MENGGUNAKAN SEMUA DERIA Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN)Sains 6 B6D1E5 Menghargai organ deria TULISAN LISAN DLLFizikalNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………Baca ayat di bawah. Tuliskan bahagian tubuh yang digunakan untuk melakukanperkara tersebut. M t 1. Saya nampak benda dekat dan jauh. H d 2. Wangi dan busuk saya tahu.Saya dapat menghidu. g 3. Sedapnya kuih.Masamnya limau.Saya dapat merasa semuanya. L d h 4. Keras,lembut,halus dan kasar. Apabila disentuh, saya dapat rasa. K l t T l 5. Bising dan sunyi saya tahu. Saya dapat mendengar bunyi. i n gMENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 91. 91. 91 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) MemerihalkanSains kepentingan menjaga 6 B6D1E5 TULISAN LISAN DLLFizikal keselamatan diri termasuk organ deriaNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………INSTRUMEN 1Lengkapkan teka silang kata dibawah. 1. Gunakan saya untuk melindungi _______________. 2. Sekiranya dipasang terlalu kuat , ________boleh rosak. 1. 2 3. Jika terkena, ________ boleh melecur. 3 4 4. Tutup ________ dan mulut jika bersin.MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI
 92. 92. 92 Standard Prestasi BENTUK INSTRUMENTema Band (EVIDENS) TARIKH (MENGIKUT KESESUAIAN) MengaplikasikanSains 6 B6D1E5 pengetahuan TULISAN LISAN DLLFizikal tentang deriaNAMA………………………………….. KELAS: ……………………………………………………INSTRUMEN 2Bil Deria/Organ deria Fungsi Kepentingan1 Melihat (mata) Menghidu (hidung)2 Merasa (lidah)34 Menyentuh (tangan) Mendengar (telinga)5MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

×