3.0 komponen dan kandungan sejarah sr

2,619 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,192
Actions
Shares
0
Downloads
88
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Etos-semangat dan kepercayaan sesuatu kumpulan
 • Etos-semangat dan kepercayaan sesuatu kumpulan
 • Etos-semangat dan kepercayaan sesuatu kumpulan
 • Etos-semangat dan kepercayaan sesuatu kumpulan
 • Etos-semangat dan kepercayaan sesuatu kumpulan
 • Etos-semangat dan kepercayaan sesuatu kumpulan
 • Etos-semangat dan kepercayaan sesuatu kumpulan
 • Etos-semangat dan kepercayaan sesuatu kumpulan
 • Teori Teknik of Constraints - pdp berasaskan pemikiran logik dan sistematik
 • 3.0 komponen dan kandungan sejarah sr

  1. 1. KOMPONEN DAN KANDUNGAN SEJARAH SR
  2. 2. 1. Komunikasi 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai 3. Sains dan Teknologi 4. Keterampilan Diri 5. Kemanusiaan 6. Perkembangan Fizikal
  3. 3. 1. membolehkan murid memahami tingkah laku manusia 2. sebab dan akibat 3. keunikan sejarah tanah air dan 4. kegemilangan negara bagi 5. melahirkan warganegara yang patriotik dan menjunjung amalan demokrasi di Malaysia.
  4. 4. 1. memahami peristiwa masa lalu melalui sikap ingin tahu 2. mengenalpasti pelbagai sumber dan maklumat sejarah 3. memahami idea, konsep serta elemen sebab dan akibat dalam sejarah 4. menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan dengan mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah 5. menilai warisan negara dalam konteks kawasan setempat, negara dan global  
  5. 5. 6. menyatakan pelbagai bentuk persembahan dan hasil dapatan daripada interpretasi kajian sejarah. 7. menilai warisan negara dalam konteks kawasan setempat, negara dan global.
  6. 6. 8. memahami proses pembinaan tamadun manusia yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 9. menjelaskan kehidupan dan kebudayaan masa lalu dan masa kini masyarakat di Malaysia.
  7. 7. 10. memahami kedudukan kaum dalam konteks lokasi dan pembentukan kaum sebagai pengukuhan kepada persefahaman kaum. 11. memahami cabaran negara dalam konteks mempertahankan kedaulatan negara bagipembinaan jati diri.
  8. 8. 12. mengenal pasti usaha dan sumbangan para pemimpin negara sebagai melahirkan perasaan bangga dan hormat. 13. menilai pencapaian dan kemajuan negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
  9. 9. 1. menyemai ilmu pengetahuan dan asas Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) 2. menerapkan semangat patriotik 3. membina kerangka kronologi tentang pengetahuan sesuatu peristiwa dan tokoh tokoh terlibat 4. murid dapat membina/membuat perbandingan tentang pengalaman manusia 5. memahami diri mereka secara individu serta sebagai ahli dalam masyarakat 6. melahirkan perasaan cinta dan bangga akan negara  
  10. 10. kesepaduan 3 elemen utama : 5.1 Kandungan Kurikulum Sejarah 5.2 Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik 5.3 Kemahiran Pembelajaran sejarah
  11. 11. 5.1 Kandungan Kurikulum Sejarah  menggunakan pendekatan kronologi  disepadukan dengan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan murid tentang nilai jati diri dan semangat patriotik.  Berdasarkan tema berikut:
  12. 12.  beberapa sub-tema seperti:- - Penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik melalui mata pelajaran Sejarah di sekolah rendah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang bersatu padu, - berbangga sebagai rakyat Malaysia, - setiakepada negara,
  13. 13. - bersemangat kekitaan, - berdisiplin, - aktif dan bermaklumat dalam mengamalkan dan menghayati ciri-ciri warganegara yang cemerlang.  Pelaksanaannya adalah secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
  14. 14. 5.2 Elemen Kewarganegaraan dan Sivik 1. Kongsi Sejarah 2. Kongsi Nilai 3. Kongsi Masa Depan 4. Perasaan Kekitaan 5. Komitmen 6. Kesetiaan 7. Keterikatan Emosi kepada Negara
  15. 15. - Elemen ini merujuk kepada bangsa yang mendiami suatu lingkungan geografi yang memiliki etos sebagai penjalin hubungan antara etnik yang mendiaminya. - Di Malaysia, rakyat terdiri daripada pelbagai etnik, budaya dan agama. - Matlamat utama penerapan elemen kewarganegaraan dan nilai sivik dalam kurikulum Sejarah untuk membentuk warganegara yang berketerampilan dan bermaklumat seperti berikut:
  16. 16. 5.3 Kemahiran Pembelajaran Sejarah/Struktur Disiplin (Kemahiran) 5.3.1 Kemahiran Pemikiran Sejarah a) Elemen Asas Sejarah i. Tokoh ii. Tempat iii. Peristiwa iv. Tarikh / Masa
  17. 17. b) Konsep Masa i. Tempoh ii. Jarak masa iii. Tarikh spesifik c) Susunan Masa i. Awalan, perkembangan dan akhiran ii. Mengukur dan mengira kalendar masa
  18. 18. d) Konversi Masa i. Membuat interpretasi garis masa ii. Menerangkan perubahan dan kesinambungan dalam urutan masa e) Isu dan Masalah Masa Lalu i. Mengkaji sebab-musabab ii. Melihat perubahan dan kesinambungan iii. Melihat sebab dan akibat
  19. 19. f) Perbandingan Masa Lalu i. Mencari persamaan ii. Mencari perbezaan g) Imaginasi dan Empati i. Imaginasi secara visual ii. Mengembangkan kreativiti iii. Imaginasi berdasarkan perasaan
  20. 20. h) Mencari sumber i. Kaedah Mencari sumber ii. Mengenal pasti sumber. iii. Menggunakan sumber i) Signifikan Bukti i. Tarikh berlaku ii. Tokoh yang terlibat iii. Peristiwa yang berlaku iv. Lokasi/tempat peristiwa berlaku v. Bagaimana berlaku
  21. 21. Kemahiran inkuiri dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan sikap ingin tahu dalam kalangan murid. Semasa melaksanakan inkuiri, murid akan lebih peka kepada keadaan masyarakat dan persekitarannya. Menerusi kemahiran ini, guru juga boleh berperanan sebagai pembimbing untuk merangsang minat muridmenjadi lebih yakin dalam menjalankan aktiviti pembelajaran.
  22. 22. 6.1 Kajian Kes 6.2 Kemahiran berfikir 6.3 Belajar cara belajar 6.4 Pembelajaran Masteri 6.5 Pembnelajaran Akses Kendiri 6.6 Pembelajaran Luar bilik darjah 6.7 Pembnelajaran Secara kontekstual  
  23. 23. 6.8 Pembelajaran secara konstraktivisme 6.9 Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai 6.10 Pembelajaran Secara Kajian Masa Depan 6.11 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 6.12 Aplikasi Teori Teknik of Constraints i-Teknik Awan ii-Teknik Sebab dan akibat iii-Teknik Penyelesaian Masalah 6.13 Bermain Sambil Belajar 6.14 i-Think
  24. 24. KANDUNGAN SEJARAH
  25. 25. Tahun Enam : Kemakmuran Negara Kita (3 Topik: 10-12) Topik Sepuluh : Negara Malaysia 10.1 Pembentukan Malaysia 10.2 Negeri-negeri di Malaysia 10.3 Rukun Negara    
  26. 26. Topik Sebelas : Kita Rakyat Malaysia 11.1 Pelbagai Kaum dan Etnik di Malaysia. (Orang Asli, Melayu, Cina, India,Senarai kaum, lokasi Orang Asli), amalan kehidupan harian secaraumum. 11.2 Agama dan Perayaan di Malaysia 11.2.1 Agama dan Kepercayaan 11.2.2 Perayaan 11.3 Kesenian dan Kebudayaan 11.3.1 Cerita Rakyat1 1.3.2 Kesenian Tradisional 11.3.3 Pakaian Tradisional 11.3.4 Permainan Tradisional
  27. 27.   Topik Dua Belas: Pencapaian dan Kebanggaan Negara 12.1 Keharmonian Kaum dan Perpaduan (sukan dan kebudayaan) 12.2 Kemajuan Ekonomi 12.3 Pemimpin Negara (Mantan PM, Biodata Ringkas, Kejayaan) 12.4 Malaysia dan Dunia (PBB, Komanwel, ASEAN - Definisi, Logo dan Penglibatan Malaysia)
  28. 28. Perincian Huraian Kandungan Kurikulum Sejarah SR
  29. 29. Tajuk 1. Mari Belajar sejarah
  30. 30. TERIMA KASIH

  ×