Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LES ARTS PLÀSTIQUES
L’ARQUITECTURA
Antonio Núñez 2016
ÍNDEX
1.- DEFINICIÓ. ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS
2.- ELEMENTS MATERIALS I TÈCNICS:
2.1- ELEMENTS MATERIALS : CONSTRUCTIUS I ...
1.- L’ARQUITECTURA
L’arquitectura és l’art de construir espais per mitjà d’un sistema constructiu.
Anomenem sistema constr...
ELEMENTS
MATERIALS I TÈCNICS
2.- ELEMENTS MATERIALS I TÈCNICS
A l’hora d’analitzar una obra arquitectònica des de el punt de vista formal cal tenir
en ...
ELS MATERIALS
Els materials amb els que es construeix un edifici condicionen tant la seva factura
(realització de l’edifici), com la man...
ELEMENTS SOSTENIDORS
( SUPORTS )
ELEMENTS SOSTENIDORS CONTINUS : EL MUR
És un suport de caire continu que tanca l’edifici pels costats i el compartimenta
i...
MUR REGULAR: Quan els carreus o maons que formen el mur presenten un
aspecte homogeni
Podem diferenciar:
Isòdom : Si els c...
En els murs regulars, segons la manera com es disposen els carreus o
maons l’aparell pot ser:
- Aparell a soga: Els carreu...
LA COLUMNA
Element sostenidor vertical de
secció circular. Consta de tres
elements: La base o, el fust i el
capitell
ELEME...
MÈNSULA
Element sortint sostenidor de
petits elements volats com
balcons o cornises
ALTRES ELEMENTS DE SUPORT
PETXINA
Cada...
ELEMENTS SOSTINGUTS
( COBERTES )
- L’ ARQUITRAU: Element horitzontal
que transmet les carregues de la
coberta de forma vertical.
- L’ARC : Element corbat q...
LES COBERTES
La coberta és el conjunt d’elements que tanca una construcció per la part superior
Poden ser:
COBERTES PLANES...
COBERTES PLANES O ARQUITRAVADES
Sorgeixen de la prolongació de la llinda o arquitrau o bé, se sustenten sobre ells,
exerci...
En l’arquitectura clàssica els elements que componen la coberta plana o arquitravada
son:
COBERTA ARQUITRAVADA CLÀSSICA
- ...
COBERTES CORBADES O DE VOLTA
Es generen a partir de la projecció imaginaria de l’arc i descarreguen el seu pes
sobre els m...
Segons el tipus d’arc que és projecte ( mig punt, apuntat, peraltat..) és dona una gran
diversitat de voltes. Al llarg de ...
NOUS MATERIALS, NOVES COBERTES
La utilització en arquitectura de nous materials constructius a partir del segle XIX
ha per...
FORMES DE REPRESENTACIÓ
( PLANTA , ALÇAT I SECCIÓ)
LA REPRESENTACIÓ DE L’EDIFICI
Per l’estudi i l’anàlisi d’un edifici el podem representar de tres formes:
- LA PLANTA : Rep...
LA PLANTA
El dibuix de la planta ens permet visualitzar la disposició i distribució de l'espai
arquitectònic, i també, la ...
L’ALÇAT I LA SECCIÓ
L’Alçat és la representació plana de les façanes d'un edifici, ens permet visualitzar
els elements arq...
TIPOLOGIES
ARQUITECTÒNIQUES
( ARQUITECTURA CIVIL I RELIGIOSA )
TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES
Segons la funció que tenen , les produccions arquitectòniques les podem classificar
en dos gra...
B) L’ARQUITECTURA RELIGIOSA
Està destinada principalment al culte i té la seva manifestació més genuïna en la
construcció ...
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

44

Share

Download to read offline

LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA

Download to read offline

Nocions bàsiques per l'anàlisi i comentari d'una obra arquitectònica: Formes de representació, sistemes constructius, materials, elements de suport, elements sustentats, tipologies ...
Nota: Es recomana descarregar la presentació per poder visualitzar les animacions.
NOVA VERSIÓ ACTUALIZADA al meu bloc: hdartantonio.blogspot.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA

 1. 1. LES ARTS PLÀSTIQUES L’ARQUITECTURA Antonio Núñez 2016
 2. 2. ÍNDEX 1.- DEFINICIÓ. ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS 2.- ELEMENTS MATERIALS I TÈCNICS: 2.1- ELEMENTS MATERIALS : CONSTRUCTIUS I ORNAMENTALS 2.2- ELEMENTS SOSTENIDORS: EL MUR, LA COLUMNA, PILAR… 2.3- ELEMENTS SOSTINGUTS: LLINDA, ARC I COBERTA. 4.- TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES: CIVIL I RELIGIOSA Allianz Arena Munic (2002-05) 3.- LA REPRESENTACIÓ: PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ
 3. 3. 1.- L’ARQUITECTURA L’arquitectura és l’art de construir espais per mitjà d’un sistema constructiu. Anomenem sistema constructiu a la manera com es barregen els elements sostenidors i sostinguts formant l’estructura o esquelet bàsic d’un edifici. ARQUITRAVAT VOLTAT NOUS MATERIALS (ESTRUCTURA INTERNA) Al llarg de la Història podem diferenciar tres: - Predomini de la línia recta (vertical i horitzontal). - Espais interiors molt compartimentats - Pren com a base l’Arc - Predomini de la línia corba. - Espais interiors amplis i alliberats de suports. - Es dona a partir del s. XIX. - Consisteix en la creació d’una estructura interna que sosté l’edifici, sobre la qual s’apliquen els nous materials
 4. 4. ELEMENTS MATERIALS I TÈCNICS
 5. 5. 2.- ELEMENTS MATERIALS I TÈCNICS A l’hora d’analitzar una obra arquitectònica des de el punt de vista formal cal tenir en compte: - ELS MATERIALS: - ELS ELEMENTS SOSTENIDORS (SUPORTS) - ELS ELEMENTS SOSTINGUTS (COBERTA) CONSTRUCTIUS ORNAMENTALS L’ARC COLUMNES PILARS i PILASTRES LA LLINDA, DINTEL O ARQUITRAU EL MUR (REGULAR / IRREGULAR / APARELL) COBERTES ARQUITRAVADA O PLANA DE VOLTA O CORBADA ALTRES : MÈNSULA, PETXINA, ...
 6. 6. ELS MATERIALS
 7. 7. Els materials amb els que es construeix un edifici condicionen tant la seva factura (realització de l’edifici), com la manera com el percebem (sensació que ens dona). A) Funció constructiva: B) Funció ornamental: A) Funció constructiva: Conformen estructuralment l’edifici. Els més utilitzats al llarg de la història han estat: el fang cuit, la fusta i la pedra, fins que a partir del segle XIX, es va començar a fer servir el ferro, l’acer i el formigó armat, i més endavant , altres metalls i materials sintètics. B) Funció ornamental: No formen part de l’estructura de l’edifici, sols l'embelleixen. S’han utilitzat entre d’altres: l’estuc, el guixos, els mosaics, la ceràmica, els aplacats de pedra o fusta. ( falsa arquitectura )... Els materials poden tenir dues funcions:
 8. 8. ELEMENTS SOSTENIDORS ( SUPORTS )
 9. 9. ELEMENTS SOSTENIDORS CONTINUS : EL MUR És un suport de caire continu que tanca l’edifici pels costats i el compartimenta interiorment. Pot ser de càrrega o de separació Segons el tipus d’aparell - manera com apareixen col·locats o aparellats els elements o materials utilitzats per la seva construcció - podem diferenciar: MUR IRREGULAR: quan els elements que el formen presenten un aspecte i disposició desiguals (mida, forma o disposició). Mur de Maçoneria Mur ciclopi
 10. 10. MUR REGULAR: Quan els carreus o maons que formen el mur presenten un aspecte homogeni Podem diferenciar: Isòdom : Si els carreus són de dimensions iguals i estan disposats en filades Pseudoisòdom : Si els carreus tots i estar disposats en fileres, presenten diferents amplades.
 11. 11. En els murs regulars, segons la manera com es disposen els carreus o maons l’aparell pot ser: - Aparell a soga: Els carreus apareixen a l'exterior vistos pel seu costat ample. - Aparell a tió: Els carreus apareixen a l'exterior vistos pel seu costat estret. - Aparell a soga i tió: Els carreus apareixen a l'exterior vistos alternativament pel seu costat ample i estret. Sí les peces estan col·locades obliquament respecte al sòl: - Opus reticulatum - Opus spicatum
 12. 12. LA COLUMNA Element sostenidor vertical de secció circular. Consta de tres elements: La base o, el fust i el capitell ELEMENTS SOSTENIDORS DISCONTINUS: EL PILAR Element sostenidor vertical de secció rectangular, cruciforme o poligonal. Més robust i massís que la columna. LA PILASTRA És un pilar adossat a la paret. Pot tenir funció constructiva o ornamental
 13. 13. MÈNSULA Element sortint sostenidor de petits elements volats com balcons o cornises ALTRES ELEMENTS DE SUPORT PETXINA Cada una de les superfícies triangulars que permet transformar el quadrat de la planta en un cercle per poder coronar-lo amb una cúpula
 14. 14. ELEMENTS SOSTINGUTS ( COBERTES )
 15. 15. - L’ ARQUITRAU: Element horitzontal que transmet les carregues de la coberta de forma vertical. - L’ARC : Element corbat que desvia lateralment les càrregues de la coberta. En arquitectura els elements sostinguts són essencialment dos: Les parts principals d’un arc són: Les dovelles, la línia d’impostes, la clau, la llum, l’intradós i l’extradós. La projecció de l’arquitrau o de l’arc dona lloc a la coberta, ( Element que tanca la construcció per la part superior)
 16. 16. LES COBERTES La coberta és el conjunt d’elements que tanca una construcció per la part superior Poden ser: COBERTES PLANES O ARQUITRAVADES COBERTES CORBADES O DE VOLTA
 17. 17. COBERTES PLANES O ARQUITRAVADES Sorgeixen de la prolongació de la llinda o arquitrau o bé, se sustenten sobre ells, exercint càrregues verticals sobre els elements sostenidors. Fins l’aparició del nous materials a partir del segle XIX, aquest tipus de cobertes no permetien crear espais interiors amplis i lliures de suports..
 18. 18. En l’arquitectura clàssica els elements que componen la coberta plana o arquitravada son: COBERTA ARQUITRAVADA CLÀSSICA - L’ENTAULAMENT: format per l’arquitrau, el fris i la cornisa - EL FRONTÓ: Espai triangular situat a la façana. Moltes vegades el frontó i el fris és complementen amb relleus de figures a adaptades a l’espai disponible. L’origen del frontó va ser la cintra, un entramat de fusta que permetia cobrir l’edifici amb una teulada de dos vessats
 19. 19. COBERTES CORBADES O DE VOLTA Es generen a partir de la projecció imaginaria de l’arc i descarreguen el seu pes sobre els murs o pilastres.. - LA VOLTA: Resulta de la projecció imaginària d’un arc que segueix un moviment de translació, generalment recte - LA CÚPULA: Resulta de la projecció imaginària d’un arc que segueix un moviment de rotació sobre ell mateix Aquests tipus de coberta permet cobrir grans espais lliures de suports i donen dinamisme al conjunt.
 20. 20. Segons el tipus d’arc que és projecte ( mig punt, apuntat, peraltat..) és dona una gran diversitat de voltes. Al llarg de la història les més utilitzades han estat: TIPUS DE VOLTES: VOLTA DE CANÓ VOLTA DE CREUERIAVOLTA D’ARESTA
 21. 21. NOUS MATERIALS, NOVES COBERTES La utilització en arquitectura de nous materials constructius a partir del segle XIX ha permet crear nous tipus de cobertes que permeten cobrir i crear nous espais.
 22. 22. FORMES DE REPRESENTACIÓ ( PLANTA , ALÇAT I SECCIÓ)
 23. 23. LA REPRESENTACIÓ DE L’EDIFICI Per l’estudi i l’anàlisi d’un edifici el podem representar de tres formes: - LA PLANTA : Representació de l’edifici en secció horitzontal. Ens mostra la distribució i disposició de l’espai arquitectònic - LA SECCIÓ dibuix d'un tall transversal de l'alçat d'un edifici - L'ALÇAT : Representació vertical de l’edifici. Ens mostra els elements sostenidors i els elements sostinguts.
 24. 24. LA PLANTA El dibuix de la planta ens permet visualitzar la disposició i distribució de l'espai arquitectònic, i també, la forma com ha estat concebut. La planta també ens mostra la posició i distribució dels elements de suport : murs, pilars columnes... Longitudinal: L’espai s’articula entorn d'un Eix longitudinal Centralitzada: L’espai s’articula en torn un punt central on s'encreuen dos eixos Quina concepció de l’espai presenten aquestes plantes: longitudinal o centralitzat ?
 25. 25. L’ALÇAT I LA SECCIÓ L’Alçat és la representació plana de les façanes d'un edifici, ens permet visualitzar els elements arquitectònics i decoratius, la seva disposició i proporcions. L’Alçat és complementa amb la secció o tall transversal de l’alçat de l’edifici. SECCIÓ I ALÇAT D’UN THOLOS GRECSECCIÓ I ALÇAT I PLANTA VILLA CAPRA (PALLADIO 1566)
 26. 26. TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES ( ARQUITECTURA CIVIL I RELIGIOSA )
 27. 27. TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES Segons la funció que tenen , les produccions arquitectòniques les podem classificar en dos grans grups: ARQUITECTURA CIVIL - Arquitectura domèstica - Arquitectura Lúdica - Arquitectura Institucional - Arquitectura Commemorativa - Arquitectura Comercial - Arquitectura D’infra- estructures. A ) L’ARQUITECTURA CIVIL ARQUITECTURA RELIGIOSA
 28. 28. B) L’ARQUITECTURA RELIGIOSA Està destinada principalment al culte i té la seva manifestació més genuïna en la construcció de temples o santuaris Tot i que en menor grau, també es manifesta en la construcció de tombes i mausoleus.
 • AichaBajau

  Oct. 27, 2020
 • SakuraZumen

  Nov. 26, 2019
 • xniaLb

  Oct. 11, 2019
 • yleniaronquillobugarin

  Oct. 1, 2019
 • mtejada2

  Sep. 27, 2019
 • aastasioortiz

  Oct. 22, 2018
 • SounkarouNiabaly

  Oct. 7, 2018
 • FumikoMichaels

  Oct. 7, 2018
 • lluisagavi

  Aug. 9, 2018
 • willm1456

  Feb. 19, 2018
 • MilagrosGabinaPacheco

  Jan. 28, 2018
 • TifawtZahir

  Dec. 15, 2017
 • YaredFrancoHelmore

  Nov. 16, 2017
 • LuciaCabreraRomn

  Nov. 16, 2017
 • ismaramli

  Oct. 22, 2017
 • jordi_castells

  Sep. 24, 2017
 • CharlotteSenescaKelley

  Oct. 10, 2016
 • LunaFigliodoni

  Oct. 9, 2016
 • KriiSKriiS1

  Oct. 8, 2016
 • ChantalBertran

  Sep. 29, 2016

Nocions bàsiques per l'anàlisi i comentari d'una obra arquitectònica: Formes de representació, sistemes constructius, materials, elements de suport, elements sustentats, tipologies ... Nota: Es recomana descarregar la presentació per poder visualitzar les animacions. NOVA VERSIÓ ACTUALIZADA al meu bloc: hdartantonio.blogspot.com

Views

Total views

59,810

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

41,021

Actions

Downloads

684

Shares

0

Comments

0

Likes

44

×